Teamindeling jeugdteams V.V. Oostergo seizoen 2020/2021

Teamindeling jeugdteams V.V. Oostergo seizoen 2020/2021

Het jeugdbestuur en het bestuur heeft zich de afgelopen periode gebogen over de teamindeling van de jeugdteams voor het komend seizoen. Basis hiervoor is de leeftijdstabel van de KNVB, die bepaalt voor ieder geboortejaar in welk team je dan terecht komt.

De leiders en trainers zijn inmiddels op de hoogte van de teamindeling.

Oostergo  JO07

Voornaam

Achternaam

Thomas

Vos

Ruben

Sijtsma

Anne Folkert

Hansma

Kylian

Tienstra

Jan Marco

Wijtsma

Klaas Jan

Mossel

 

Leiders:  Feikje Vos + vacature

Trainer:  Anthony Veendorp

Trainingsdagen + tijden:  maandag 17.00 uur t/m 18.00 uur

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oostergo  JO09

Voornaam

Achternaam

Janna

De Boer

Jurrian

Vonk

Fenne

Westra

Linde Lyke

Westra

Gerieke

Mulder

Ale Wytse

Hansma

Elise

Wouda

Leon

Meindertsma

Anna Jeltje

Mossel

 

Leiders:  Antje Mossel + Christina de Boer

Trainer:  Christina de Boer

Trainingsdagen + tijden:  dinsdag 16.30 uur t/m 17.30 uur

Oostergo  JO10

Voornaam

Achternaam

Jannemijn

Tjeerdsma

Jelmer

Dijkstra

Jantine

Prins

Renske

De Jong

Hidde Klaas

Jensma

Marten

Van der Veen

Karel

Van Goethem

Sieds

Keekstra

Germ-Jan

Annema

 

Leiders:  Froukje Wolters en Vera Jensma

Trainer:  Arjen Raap

Trainingsdagen + tijden:  dinsdag 17.00 uur t/m 18.00 uur (onder voorbehoud) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oostergo  JO13

Voornaam

Achternaam

Bauke

Boersma

Wessel

Westra

Roan

Tienstra

Johannes

De Boer

Jannard

Sipma

Andries

Jensma

Jorrit

Wolters

Job

Wilman

Ryan

Van der Kant

Sander

Kuperis

Gerardus Jan

Van der Beek

Bart

Kramer

Harmen Wijbren

Nutma

Jarno Frans

Tjeerdsma

Jowan

Douma

Opmerking:  aangezien de JO14 te weinig spelers hebben, zullen er 1 of 2 spelers van de JO13 per toerbeurt meedoen met dit team. Hier wordt nog een schema van gemaakt.

Leiders:  Werner Tienstra en Erik van Kammen

Trainer:  Siska Hartendorp/Nienke Mollema en Romke Nutma

Trainingsdagen + tijden:  maandag 18.00 uur t/m 19.00 uur
                                             woensdag 17.00 uur t/m 18.00 uur

Oostergo  JO14

Voornaam

Achternaam

Iwan

Stellema

Sem

‘t Hart

Rienk

Kingma

Tjipke Jan

Borger

Martinus

Boersma

Ids

Bouma

Willem Jan

Tibma

Rienk

Stellema

Dawid

Bouma

Mattias

Miedema

Jelrik

De Boer

Wieger

Soepboer

Nikhil

Sewpal

Opmerking:  aangezien de JO14 te weinig spelers hebben, zullen er 1 of 2 spelers van de JO13 per toerbeurt meedoen met dit team. Hier wordt nog een schema van gemaakt.

Leiders:  Klaas Peter Stellema en vacature

Trainer:  Hendrik Dijkstra en vacature

Trainingsdagen + tijden:  maandag 17.30 uur t/m 18.45 uur
                                                  woensdag  ?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oostergo  JO17  (combinatie met W.T.O.C.)

Voornaam

Achternaam

Thomas

Boersma

Pier Jan

Reitsma

Johannes

Reitsma

Sylvan

Miedema

Klaas Rogchus

De Graaf

 

Leiders:  Iko Miedema

Trainer:  Nyckle Smeding

Trainingsdagen + tijden: 

 

Oostergo  JO19  (combinatie met W.T.O.C.)

Voornaam

Achternaam

Harmen

Bosma

 

Geen pauze voor onze onderhoudsmannen
Nog meer dames?

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.dorp-ee.nl/