Oostergo 1 en 2 Internationaal !!

Op naar Denemarken!

Elk jaar gaan de spelers en begeleiding van de eerste en tweede selectie van Oostergo naar Ameland. In 2011 gaan we echter naar het buitenland. Willem Mossel en zijn gezin zijn zo gastvrij geweest om ons uit te nodigen. Geweldig!

Het internationale uitje staat gepland in juli 2011. Het is de bedoeling dat we vrijdag 1 juli vroeg in de ochtend vertrekken. Zondag 3 juli gaan we weer richting Ee. Het idee is om met een bus de reis te volbrengen. Er kunnen nog wijzigingen plaatsvinden, vandaar dat er nog geen definitief programma is.

De kosten bedragen € 150,00 per persoon. De aanhang betaalt € 100,00. Het bedrag mag in één keer betaald worden. Voor diegene die maandelijks een bedrag wil betalen, ook dat is mogelijk. Betalen kan contant bij Klaas Mossel of Julius de Jong. Daarnaast kan het bedrag ook op rekeningnummer 36.27.609.174 ten name van "de feestcommissie Oostergo 1" gestort worden.

Wie gaan er mee?

Pieter Wouda                                                            Julius de Jong

René & Alie de Bruin                                                Douwe Kroodsma

Peter Hekstra                                                            Edwin Leffring

Sven de Jong                                                              Eppie Weidenaar

Wietse de Jong & Sinie Merkus                             Jacco de Jong

Halbe Mossel & Antje van der Wagen                 Eelke Idsardi

Klaas & Simone Mossel                                          Egbert Douma

Gerrit Mossel                                                            Janco Prins

Gerard Pel                                                                  Lieuwe Sytsma

Johannes Braaksma                                                 Marco Visser

Simon Schreiber                                                        Gerlof Leystra

Bert Loonstra                                                             Martijn Jolink

Sjoerd Zijlstra                                                           Lieuwe Jan Huisman & Sytske de Vries

Richard Prins                                                            Romke Barskè

Johannes Visser

Jaap Zijlstra

Johannes Meinsma & Johanna Kampen

Johannes Huisman

Al 38 namen op papier. Mensen die niet mee kunnen, graag tijdig afmelden. Opgeven kan ook nog. Dit kan bij Halbe Mossel, Klaas Mossel of Julius de Jong. Ook voor vragen zijn zij beschikbaar.

Med venlig hilsen,

De feestcommissie van Oostergo 1 en 2

Uitslagen zaterdag 13 november
Uitslagen zaterdag 6 november

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.dorp-ee.nl/