Verslag verenigingsavond 25 juni 2012

Dorpsbelang Ee nodigde alle verenigingen en ondernemers uit om te praten over de toekomst in Ee. U kunt het verslag lezen door op "lees meer" te klikken.

 

Verslag verenigingsavond 25 Juni 2012 in dorpshuis de Jister

Aanwezig: Buurtvereniging Uniastrjitte, Supportersvereniging V.V. Oostergo, K.V de Trochsetters, Kerkenraad (2x), Gymvereniging Wez fluch, V.V. Oostergo (3x), Sandy Road Ranch, Selden sa, Buurtvereniging Midhúzen/Jouswier, J-Media, Dorpshuis de Jister (3x), Begrafenisvereniging, Dart vereniging, De Tukker, Buurtvereniging Humaldawei, De Drumband (3x), Hege en Lytse Loane, Fivershof, Jister Brommerclub, Vlasmuseum, Koersbal/sjoelclub (2x), Dream Project Studios, P.V Steeds Sneller, Zangvereniging, Foto Bukro, De Fodkoer, Muziekvereniging Melodia Oranje, Buurtvereniging Achterwei, Ringrijden Tibma, Feestcommissie en Dorpsbelang Ee
Met kennisgeving afwezig; Basisschool de Gearing, TC Ee, Buurtvereniging De Koarte Bún, Volleybalvereniging Oer it net, de biljartvereniging bij café Woudstra

1. Opening
Opening en bespreken doel van de avond door voorzitter Hans Kroodsma

2. Ideeën verzamelen m.b.t. gezamenlijkheid en de website
Aan de hand van de brainstorm methode ‘placemat’ hebben we in groepjes van 4 ons bezig gehouden met de volgende 2 vragen:
1: Hoe en wat kan bijdragen aan de gezamenlijkheid in ons dorp? Welke rol kunnen/willen jullie hierin spelen?
2: Hoe ziet de ideale dorps website eruit en hoe kunnen we de gezamenlijkheid versterken? Welke rol kunnen/willen jullie hierin spelen?

Onderstaande is naar voren gekomen!

Bevorderen gezamenlijkheid
Goede publiciteit/ Publicatiebord
Centraal regelen vastleggen data activiteiten
Als een datum voor een activiteit bekend is, meteen doorgeven
Goed inzetten van Iester Nijs
Opwerken en niet tegenwerken
Een open agenda op de site zetten
Publicatiebord realiseren
Regelmatig dit soort van avonden organiseren met een gezellige afsluiting in een ongedwongen sfeer.
Duidelijke en goede communicatie
Open agenda/ doorgeven en bijhouden
Acceptatie en samenwerking
Centraal punt voor verzamelen van activiteiten. 1 persoon bellen; op de website
Samen organiseren van activiteiten
Overleg en plannen met elkaar (agenda)
Optreden van muziek/drumband in overleg
Centrale meldpost van activiteiten
Activiteiten rondom vlasmuseum in combinatie met bijv. puzzelrit op de fiets.
Elkaar dingen gunnen
Overleg van voorzitters een aantal keren per jaar
Een centrale agenda
Meer PR activiteiten (website, mailinglijst naar verenigingen, It Iester Nijs etc)
Dorpsagenda met 1 centraal contactpersoon
Alle verenigingen moeten een contactpersoon aangeven voor de dorpsagenda met tel.nr. en mailadres

 

 


De nieuwe website 
Centrale agenda gebruiken
Lief en leed nieuws uit het dorp
Verenigingsnieuws (met link?)
Per vereniging 1 beheerder voor de site
Agenda up to date houden door 1 persoon
Overzichtelijk
Promoten van ons dorp
Overzichtelijk, leesbaar en duidelijk
Een beheerdersgroep samenstellen
Open agenda
Alle ondernemers en verenigingen vermelden
Ook algemene informatie voor toeristen en evt. nieuwe inwoners (leefbaarheid) en inwoners van Ee
Up to date houden van de website
Secretaris van een vereniging moet in de agenda kunnen komen
Actuele zaken moet op de homepage
Keiharde afspraken over aanvoer voor de website
Informatie over alle verenigingen
Informatie dorp Ee
Actueel houden
Meertalig (toerisme)
Duidelijke heldere website
Centrale agenda online
Ondernemend nieuws
Social media
Platform bedrijven/verenigingen (aanleveren informatie)
Beeldmenu

3. Uitleg mogelijkheden door J-Media (website bouwer)
J-Media geeft enkele mogelijkheden aan. Ook worden er nog wat vragen gesteld.

4. Samenvatting van de avond
* Een zeer goede opkomst en een gezellige sfeer
* Veel ideeën
* Er is een duidelijke behoefte aan ‘samen op weg’.
* Er is behoefte aan een vernieuwde website en een gezamenlijke agenda
* Er is behoefte aan een website beheerders groep

4. Sluiting.
Een ieder werd bedankt voor zijn/haar komst en inbreng. Als dank werd er nog een consumptie aangeboden door het dorpsbelang.

 

Drumband Ee in actie voor nieuwe broeken
Mantelzorg cafe

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.dorp-ee.nl/