Verbanden

Een protestantse gemeente is niet een op zich zelf staande groep leden met eigen regels en gewoonten. Ook onze gemeente is onderdeel van verbanden waarin christenen zich hebben verenigd.

Samenwerking Ee-Oostrum-Jouswier en Engwierum

Tot voor kort vormde onze gemeente een combinatie met de Protestantse Gemeente Engwierum, waarin we gezamenlijk een predikant in dienst hadden. Onlangs is besloten, dat we als zelfstandige gemeenten voorlopig weer elk een predikant in dienst nemen. De samenwerking met betrekking tot het houden van gezamenlijke diensten blijft(gezamenlijke dienst met Hemelvaart en enkele diensten in de zomerperiode).

Samenwerking tussen gemeenten Noardeast- Fryslân.

Met zeven andere gemeenten in onze regio is onze gemeente op 4 april 2019 een samenwerking aangegaan met als doel samen te werken bij het beroepen van predikanten, de aanstelling van kerkelijk werkers en het in voorkomende gevallen ontwikkelen van activiteiten die de Protestantse kerk in Nederland vertegenwoordigen in Noardeast- Fryslân. De deelnemende gemeenten zijn:

  • De Protestantse gemeente te Oosternijkerk
  • De Protestantse gemeente te Nes-Wierum
  • De Protestantse gemeente te Metslawier-Niawier
  • De Protestantse gemeente te Ternaard
  • De Protestantse gemeente te Holwerd
  • De Protestantse gemeente te Engwierum
  • De Protestantse gemeente te Ee-Oostrum-Jouswier
  • De Protestantse gemeente te Hantum c.a.

Op verzoek kunnen andere gemeenten toetreden tot het samenwerkingsverband.

PKN Classis Fryslân

Alle Protestantse gemeenten in Fryslân vormen samen de Classis Fryslân. Het dagelijks bestuur van de classis ligt bij het breed moderamen en wordt uit het midden van de classicale vergadering gekozen door de leden van de classicale vergadering. De classispredikant is het aanspreekpunt en de vertegenwoordiger van de Classis.

PKN

Er zijn 11 classes in Nederland die samen de Protestantse Kerk in Nederland vormen. De Protestantse Kerk in Nederland telt ongeveer 1,8 miljoen leden die lid zijn van één van de ruim 1572 plaatselijke gemeenten.

Wereldwijd

Wij voelen ons verbonden met alle christenen in de wereld die Jezus belijden als onze Heer en Verlosser.

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.dorp-ee.nl/