Verbanden

Een gemeente is niet een op zich zelf staande groep leden met eigen regels en gewoonten. Ook onze gemeente is onderdeel van verbanden waarin christenen zich hebben verenigd.

Samenwerking Protestantse Gemeente Ingwierrum

Enkele malen per jaar worden er gezamenlijke kerkdiensten gehouden met de Protestantse Gemeente van Ingwierrum op Hemelvaartsdag en in de zomerperiode.

Samenwerking tussen gemeenten Noordoost-Friesland

Met andere gemeenten in onze regio is onze gemeente op 4 april 2019 een samenwerking aangegaan met als doel samen te werken bij het beroepen van predikanten, de aanstelling van kerkelijk werkers en het in voorkomende gevallen ontwikkelen van activiteiten die de Protestantse kerk in Nederland vertegenwoordigen in Noordoost-Friesland.

PKN Classis Fryslân

Alle Protestantse gemeenten in Friesland vormen samen de Classis Fryslân. Het dagelijks bestuur van de classis ligt bij het breed moderamen en wordt uit het midden van de classicale vergadering gekozen door de leden van de classicale vergadering. De classispredikant is het aanspreekpunt en de vertegenwoordiger van de Classis.

PKN

Er zijn 11 classes in Nederland die samen de Protestantse Kerk in Nederland vormen. De Protestantse Kerk in Nederland telt ongeveer 1,8 miljoen leden die lid zijn van één van de ruim 1572 plaatselijke gemeenten.

Wereldwijd

Wij voelen ons verbonden met alle christenen in de wereld die Jezus belijden als onze Heer en Verlosser.

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.dorp-ee.nl/