Pastoraat

Het pastoraat

Het pastoraat binnen de kerk is een belangrijke functie. Vanuit het pastoraat komen we tot contacten waarin we onder andere geloofsgesprekken voeren. We zien naar elkaar om en delen het geloof. Via het pastorale werk merken we als gemeente dat we één zijn en met elkaar verbonden door ons geloof.

Het pastorale team bestaat uit de dominee, de ouderlingen, het pastorale bezoekteam, wijkassistenten en een ouderen bezoekersgroep.

De dominee is de spil in het pastoraat. Zo bezoekt hij onder andere gemeenteleden die ziek zijn, in hun laatste levensfase zitten en nabestaanden. Ook bij andere situaties kan er een beroep op de dominee worden gedaan. De dominee woont regelmatig de kerkenraadsvergadering bij.

De ouderlingen hebben een meer coördinerende en organiserende rol. Zij wonen de vergaderingen bij en sturen samen met de dominee het pastorale team aan. Zij onderhouden contact met de wijkassistenten en dragen zij zorg voor het goed verlopen van de kerkdiensten. Ze verzorgen de afkondigingen en houden oren en ogen open voor lief en leed in de gemeente.

In kerkdiensten zijn ze ouderling van dienst. Ook bij een huwelijks- en rouwdiensten zijn ze vertegenwoordigd. Samen met de voorganger doen ze de voorbereidingen voor deze diensten.

De ouderlingen organiseren onder andere koffie-ochtenden, speciale bijeenkomsten en diensten, vaak in samenwerking met andere kerkenraadsleden en/of gemeenteleden.

Het pastorale bezoekteam bezoekt mensen voornamelijk in de leeftijd van 70+, nieuwe dorpsbewoners en zo nodig gemeenteleden wanneer hier een reden voor is. Zij bezoeken hun mensen met regelmaat waardoor een vertrouwensband ontstaat.

De wijkassistenten leggen bezoekjes af in de hun toebedeelde wijken. Zij bezoeken gezinnen bij geboorte, jubilea en verjaardagen 75 +. Daarnaast bezoeken zij de nieuw ingekomen gemeenteleden en brengen zij bij thuiskomst uit het ziekenhuis een bloemetje. Ze wonen de rouw- en trouwdiensten bij van de leden uit hun wijk.

De bezoekersgroep is er speciaal voor de gemeenteleden die in een verpleeg- of verzorgingshuis elders wonen, maar nog lid zijn van onze gemeente. Zij worden maandelijks bezocht.

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.dorp-ee.nl/