Beroepingswerk

Beroepingswerk

Na het afscheid van dominee Veltman 31 augustus 2020 is onze gemeente vacant. Samen met de Protestantse Gemeente Engwierum zijn we op zoek naar een nieuwe predikant. Er is een gezamenlijke beroepingscommissie in het leven geroepen. De beroepingscommissie heeft van beide kerkenraden de opdracht gekregen een bij beide gemeenten passende voorganger te zoeken.

Gezamenlijke profielschets

Vanuit beide gemeenten kreeg de beroepingscommissie onderstaande profielschets mee voor een nieuwe predikant:

Klik hier voor de profielschets

Beroepingscommissie

Het ambt van predikant is veel meer dan een functie die namens de gemeente als een uitvoerende taak – een 'klus' - geklaard moet worden. De beroepingsgids van de PKN omschrijft dit als volgt: de opdracht van een predikant is om erop toe te zien dat de gemeente die aan zijn/haar zorgen is toevertrouwd blijft bij de 'genade en vrede' waar elke kerkdienst mee begint. Om erop toe te zien dat de gemeente werkelijk gemeente van Christus blijft. Dat er geen 'ander evangelie' wordt verkondigd, dat ons uitlevert aan een vreemde heerschappij of aan onszelf. Dat de gemeente niet een naar binnen gekeerd gezelschap wordt, dat alleen maar aan zichzelf denkt, maar getuige blijft van God, in woord en daad. Dat het niet ieder voor zich is, maar dat we leren omzien naar elkaar. 

Met deze achtergrond is een gezamenlijke beroepingscommissie ingesteld die bestaat uit drie leden van de gemeente Engwierum en vijf leden van de gemeente Ee, Oostrum en Jouswier, met als begeleider ds. van Rijswijk. Er is afgesproken dat de beroepingscommissie maandelijks verslag aan de beide kerkenraden doet van de voortgang.

Consulent

Zodra een gemeente vacant is speelt de consulent een belangrijke rol als adviseur van de kerkenraad en/ of begeleider van het beroepingswerk. Voor onze gemeenten is ds. N.J. van Rijswijk aangesteld als consulent.

Samenwerking 

Dominee Veltman was de laatste vijf jaar niet alleen predikant in onze gemeente maar ook predikant van onze buurgemeente in Engwierum. In gesprekken over en weer is met instemming van beide gemeenten afgesproken weer gezamenlijk op te trekken bij het zoeken van een nieuwe predikant. De gemeente kreeg toestemming van het Breed Moderamen van de Classis Fryslân om een predikant te beroepen. Beide gemeenten hebben afzonderlijk een solvabiliteitsverklaring aangevraagd bij het CCBB (het Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken). Voor de gemeente Ee, Oostrum en Jouswier werd een verklaring afgegeven met toestemming voor een predikant voor een deeltijdpercentage van maximaal 60%. 

Pastoraat in vacante periode

Per 1 september 2020 is de gemeente vacant. Voor onze gemeente kwam een nieuw initiatief van de PKN op de juiste tijd. De mobiliteitspool bood ons de mogelijkheid om tijdelijk een predikant aan te vragen ter overbrugging van de vacante periode. Groot was onze verrassing dat er een predikant uit de omgeving bereid was om onze gemeente bij te staan in het pastoraat. Sinds 1 oktober is ds. G. Timmer in onze gemeente aan het werk. De pastorale zorg is bij hem in goede handen.

Afscheid ds. W. Veltman

In de maand juni 2010 werd ds. Veltman bevestigd als predikant in onze gemeente. Hij kwam in Ee wonen met Tineke en hun drie zonen die toen nog de basisschool bezochten. Na tien volle jaren heeft hij besloten om te stoppen als predikant van onze gemeente. Het afscheid van dominee Veltman en zijn gezin heeft plaats gevonden op zondag 30 augustus 2020 in een openluchtdienst op het sportveld.

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.dorp-ee.nl/