NAM in Dongeradeel

 

NAM wint al enkele tientallen jaren aardgas uit de diepe ondergrond van Dongeradeel. Om het gas te winnen zijn er in deze gemeente locaties bij Moddergat, Engwierum, Ee en Anjum.

De locatie bij Anjum is groter dan de andere locaties omdat daar het aardgas behandeld wordt voor gebruik thuis.
De aardgasvelden in Noordoost Fryslan horen bij de kleine velden in Nederland. In totaal zijn er zo’n 175 kleine velden en die zijn vooral in Fryslan, Overijssel, Drenthe, Noord- Holland en Zuid Holland. Deze kleine velden zijn vaak honderden tot duizenden keer kleiner dan het grote Groningen veld bij Slochteren. Als voorbeeld: het kleine veld bij Ee is 700 keer kleiner dan het Groningen gasveld.
Toch is het aardgas uit al deze kleine velden belangrijk voor de Nederlandse energiehuishouding, want alle kleine beetjes helpen: zo’n 30% van het aardgas komt gezamenlijk uit deze kleine velden.
Het winnen van aardgas uit kleine velden is niet nieuw. In de jaren 70 heeft de Nederlandse overheid bepaalt dat deze velden ook zo goed mogelijk worden benut. Op deze manier zijn we minder afhankelijk van energie uit het buitenland.
Sinds 1947 heeft NAM, op zoek naar olie of aardgas, enkele duizenden putten geboord in Nederland. Om het gas uit deze kleine velden te kunnen blijven winnen, voert NAM circa 12 boringen per jaar uit. Deze zomer wordt bijvoorbeeld weer een boring uitgevoerd op de bestaande locatie bij Moddergat. Ook wordt gekeken of in de komende jaren nog tijdelijk een boorinstallatie wordt geplaatst op de huidige locatie bij Ternaard.
Soms wordt gedacht dat NAM meer aardgas gaat winnen uit de kleine velden in Fryslan, om zo de vermindering van de productie in Groningen te compenseren. Dat is niet het geval. Alle kleine gasvelden worden al tientallen jaren optimaal geproduceerd. De volumes in de kleine velden nemen sterk af. Bovendien heeft de NAM voor elk gasveld een winningsvergunning. In die vergunning staat vermeld hoeveel aardgas per veld geproduceerd mag worden.

Ontstaan van gas
Gas is miljoenen jaren geleden ontstaan in koollagen van het Carboon tijdperk. Daarna is gas in de bovenliggende zandsteenlaag in Rotliegend terecht gekomen. Het reservoir wordt afgesloten door een zoutlaag van de Zechsteinformatie.

Over de rol van aardgas
Aardgas speelt een belangrijke rol in Nederland. Met aardgas verwarmen we onze woonkamers, koken we onze aardappelen en verwarmen we ons kraanwater. Maar gas wordt in de industrie en in de tuinbouw ook gebruikt als brandstof, en het wordt ingezet voor de opwekking van electriciteit. Daarom vormt aardgas samen met zon en wind de duurzame bron van energie. Maar bovenal is aardgas de schoonste fossiele brandstof. In vergelijking met andere fossiele brandstoffen levert het de meeste energie, met de minste CO2-uitstoot. En bij verbranding komt geen fijnstof vrij, zoals bijvoorbeeld bij kolen.

Gevolgen van aardgaswinning
Overal waar aardgas wordt gewonnen, vindt bodemdaling plaats. Dat is een geleidelijk proces over een periode van tientallen jaren. Het is niet aannemelijk dat dit tot schade aan woningen of gebouwen leidt. Indien men wel schade constateert, is NAM verantwoordelijk voor de schade-afhandeling. Ook kunnen inwoners zich wenden tot de bodemdalingscommissie Friesland. www.bodemdalingfryslan.nl
Vaak wordt gevraagd of er ook aardbevingen kunnen plaatsvinden in de kleinere gasvelden, zoals in Fryslan. Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft daar onderzoek naar laten doen. Hun conclusie is dat de kans op aardbevingen in deze kleine velden laag is.

Meer info
Indien u meer informatie wenst, kunt u contact opnemen met de afdeling communicatie van de NAM, te bereiken op 0592 36 8 222. Meer info vindt u ook op www.nam.nl

 

Kalender

ma di wo do vr za zo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30