Fodkoer "jo Binne Troud of Net"

Op freed 24 en sneon 25 febrewaris om 19:45 oere yn Doarpshus "de Jister" yn Ie. 
Tagong 5 euro
Kaarten yn it foar te keap by:
Liza Idsardi (Stienfeksterwei 25) Till: 518336
Anneke Braaksma (Stienfeksterwei 4) Till: 518607

Fol is Fol!

Wy hoopje op in grutte opkomst!

 

 

Kalender

ma di wo do vr za zo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14  

Bingo

14-09-2019
15
16
17
18
19
20
21
22  

Startzondag PGEOJ

22-09-2019
23
24
25
26
27
28  

Oud papierinzameling

28-09-2019
29
30