Maaischema speeltuin Lytse Loane

april / mei: Harm Dijkstra & Sas de Braak

juni: Melle Meindertsma & Bas van Goethem

juli: Geert de Jong & Dikkie Zijlstra

augustus: Foppe Marten de Haan & Klaas Sipma

september: Klaas Hofstra & Peer Zaal