Jaarlijkse koersbalmiddag doarpen wederom succes in Ee

Dinsdag 19 maart namen de dorpen Anjum, Paesens/Moddergat, Metslawier,Ternaard, Engwierum en Ee het weer tegen elkaar op in dorpshuis “De Jister” Maar liefst 70 deelnemers streden op vijf matten om de jaarlijkse eer.
Winnaars:
Groene baan : Jan Post en Maaike Walda
Gele baan: Lolke Sipma en Wil van Marion
Witte baan: Sijke Haaksma en Geert Krol
Rode baan: Frans de Groot en Doetie de Jong
Blauwe baan: Janke Vanger en Jos Cornelissen.