Gemeente Dongeradeel - Afvalinzameling

De Gemeente Dongeradeel wil u graag wijzen op wat de aanbiedregels zijn rondom de afvalinzameling.

Klik hier om het bericht te bekijken