Wedstrijdagenda Senioren 2011

 

Wedstrijdlijst en ordedienst/bardienst senioren 2011

Dag / Datum

Wedstrijd

Tijdstip

Ordedienst/Bardienst

Zaterdag 30 april

Ledenpartij

Sponsor: Fam. A. van Kammen . (Prijsuitreiking 19.30 uur in de Jister)

12.00 uur

Ordedienst: Halbe Mossel, Meindert de Jong, Lars de Jong, Renze de Jong, Andries Wouda

Zaterdag 21 mei

K.N.K.B. Meisjes A+B

Sponsor: Rabobank

10.00 uur

Ordedienst: Raymond Hoekstra, Hendrik-Roel Woudstra, Gerard Sipma, Douwe de Jong, Sake Pieter Loonstra

Keurmeester: alle leden!!!

Zaterdag 11 juni

Ledenpartij (3 keer loten)

Sponsor: Kobus Dakbedekking en de Tukker. (Prijsuitreiking in de Tukker)

13.00 uur

Ordedienst: Jan Sipma, Anne Zijlstra, Klaas de Jong, Ytzen Westra

Zaterdag 18 juni

Ledenpartij

Sponsor: De Coop en Foto BuKro

13.00 uur

Ordedienst: Diemer Meirink, Sjoerd de Vries, Jaap Eisenga, Tjisse Arjen de Vries

Zaterdag  25 juni

Engwierum-partij  in EE

Sponsor:  de Graaf  B.V. en Garage Robroch

13.00 uur

in Ee

Ordedienst: Atze Johannes de Boer, Harmen Robroch, Pieter Wouda, Louis Keegstra

Zaterdag 2 juli

Federatie Heren A+B, Dames en  jongens/meisjes 14-16

Sponsor: Veenma Mechanisatie

13.00 uur

Ordedienst: Melle Pieter Prins, Julius de Jong, Andries Zijlstra, Klaas Sipma, Sven de Jong

Zaterdag 16 juli

Ledenpartij

Sponsor: Dorpshuis de Jister

13.00 uur

in Ee

Ordedienst: Pieter Livius Wouda, Aant Pieter Wijnsma, Melle Westra, Teke Meindersma

Zaterdag 30 juli

Oostrum-partij

Sponsors Café Fryslân en Bouwbedrijf Visser (40+ categorie indien voldoende deelname)

11.00 uur in Oostrum of 13.00 uur in Ee

Ordedienst: Mark Buist, Johannes Douma, Willem Molenbuur, Wytse Terpstra

Woensdag 3 augustus

PC in Franeker

9.30 uur


Donderdag 4 augustus

Pyke-partij

Sponsor: Taxi de Jong

(3 of 4 keer loten)

13.00 uur

Ordedienst: Hedzer Hoekstra, Balling van Kuiken, Durk Wijbenga, Jaap Eisenga

Bardienst: Jacco de Jong, Julius de Jong, Sven de Jong, Balling van Kuiken

Zaterdag 6 augustus

De 4 jungens út Ie-partij, met Ee-Driesum te Ee

Bij voldoende deelname in meerdere klassen, o.a. Oud-Dames categorie

13.00 uur

Ordedienst: Jelmer Hoekstra, Jan Willem Heins, Gert Wolters, Jan Klaas de Graaf

Bardienst: Ytzen Westra, Klaas de Jong, Piet Visser, Anne Geert Krol

Donderdag 11 augustus

Pearke-keatsen

Sponsor: Slagerij Schreiber en Constrada

(met speciale bal!)

12.00 uur

Ordedienst: J. Westra, Pieter Knoop, Jacco de Jong, Sven de Jong

Bardienst: Hanny Westra, Jolanda van der Laan, Metsje Sipma, Antsje Sijtsma

Zaterdag 13 augustus

Kind/ouder-partij

Sponsor: van der Hoek

13.00 uur

Ordedienst:Sven de Jong, Julius de Jong, Anthony Veendorp

Bardienst: Liesbeth Wouda, Christine Heins, Krista Hoekstra, Elske Anke Zijlstra

Donderdag 18 augustus

Ledenpartij

Sponsor: M.J. Borger Transport en J-Media

(met Koningsprijs!)

12.00 uur

Ordedienst: Lieuwe Jan Huisman, Pier Reitsma, Sietse Wiersma, Sierd Boersma

Bardienst: Aukje van Kuiken, Klaske de Jong, Sjoukje Visser, Jeannet Sipma

Zaterdag 20 augustus

Partij Dokkum met na afloop een barbecue en de winnaars maken een ritje met de koets door het dorp. Sponsor: COM 7, Gang 7 en PROBOSIGN

12.00 uur

Ordedienst: Sytse Wijbenga, Henk Tanja, Gerlof Leystra, Jan Rense Visser

Bardienst: Grietine Krol, Alianne Knoop, Janna de Jong, Anna-Eelkje de Jong

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.dorp-ee.nl/