Wedstrijdagenda Senioren 2010

Dag / Datum

   

Wedstrijd

   

Tijdstip

   

Ordedienst/Bardienst

Vrijdag
30 april

   

Ledenpartij
Sponsor: Fam. A. van Kammen.
Prijsuitreiking in de Jister

   

12.00 uur

   

Atze J. de Boer, Hendrik Roel Woudstra, Gerard Sipma, A.G. Krol en Raymond Hoekstra

Zaterdag
22 mei

   

K.N.K.B.
Pupillen jongens A+B
Sponsor: Geveke en Rabobank

   

10.00 uur

   

Melle Pieter Prins, Pier Reitsma, Harmen Robroch, Alwin Buist en Mark Buist

Zaterdag
19 juni

   

Ledenpartij
Sponsor: Kobus Dakbedekking
(3 keer loten)

   

11.00 uur i.v.m. WK voetbal

   

Jan Tjalling Meindertsma, Sjoerd de Vries, Tjisse Arjen de Vries en Fokke Meirink

Zaterdag
26 juni

   

Ledenpartij
Sponsors: De Coop en Mechanisatiebedrijf Banga

   

13.00 uur

   

Jan Fennema, Douwe de Jong, Gerbrand Nicolai, Rick Beintema en Ytzen Westra.

Zaterdag 
10 juli

   

Ledenpartij in Enwierum Sponsors: De Graaf B.V., Garage Robroch en Lyts Begjin

   

13.00 uur

   

Willem v/d Zwaag, Jan Sipma, Anne Zijlstra en Jelle Braaksma
(verzoek om je af temelden als als je deze dag verhinderd bent)

Zaterdag
17 juli

   

Oostrum-partij
Sponsors: Café Fryslân en Bouwbedrijf Visser
(senioren en 40+)

   

11.00 uur in Oostrum en 13.00 uur in Ee

   

Klaas de Jong, Sake Pieter Loonstra, Andries Wouda, Hedzer Hoekstra en Willem Molenbuur, Erwin Postma

Zaterdag
24 juli

   

Gezamenlijke Ledenpartij Ee/Driesum in Driesum

   

13.00 uur

   

Donderdag
29 juli

   

Pearke keatsen
Sponsors: Bonnehôf, Schreiber en Constrada

   

12.00 uur

   

Jacco de Jong, Pieter Knoop, Sven de Jong en Balling van Kuiken, Jelmer Hoekstra
Bar: Froukje Wolters, Antje Haaksma, Richtje Eisenga en Hanny Alting

Zaterdag
31 juli

   

De 4 jungens út Ie-partij
Bij voldoende deelname in meerdere klassen, o.a. Oud-Dames categorie

   

12.00 uur

   

Andries Zijlstra, Lieuwe Jan Huisman, Jelte Westra, Sietse Wiersma, Louis Keegstra en Martijn Jolink.
Bar: Sjoukje Visser, Klaske de Jong, Balling van Kuiken en Metsje Sipma       

Woensdag
4 augustus

   

PC

   

09.30 uur

   

 

Donderdag
5 augustus

   

Pyke-partij
Sponsor: Taxi de Jong
(3 of 4 keer loten)

   

13.00 uur

   

Julius de Jong,  Halbe Mossel, Wytse Terpstra, Robert Seldenrijk,Jaap Eisenga, Teke Meindert-sma en Melle Westra.
Bar: Ytzen W, Klaas de J, A.G. Krol en F.M. de Haan

Zaterdag 
14 augustus
Let op wijziging datum !!

   

Partij Dokkum
Met na afloop een barbecue en de winnaars maken een ritje met de koets door het dorp.
Sponsors: 2B Trading BV, COM 7, Gang 7 en PROBOSIGN

   

12.00 uur

   

Johannes Douma, Jaap Eisenga, Sytse Wijbenga, Aant P Wijnsma, Pieter Wouda, Harm Sytsma.
Bar: Piet Visser
, Raymond Hoekstra, Jan W Heins

Donderdag
12 augustus

   

Ledenpartij
Sponsors: M.J. Borger Transport en J-Media

   

12.00 uur

   

Henk Tanja,Gerlof Leystra, Johan C Cuperus,Klaas J de Graaf,Durk Wijbenga, Cornelis de Boer.
Bar: Melle W, Eelke Idsardi , Aant Pieter W en Teke M

Zaterdag 
07 augustus
Let op wijziging datum !!

   

Ledenpartij
Sponsor: Dorpshuis de Jister, Veenma mechanisatie

   

12.00 uur

   

Tjerk Oosterhof, Anthony Veendorp, Mervin Koudenburg en Foppe Marten de Haan Graag nog enkele barmedewerkers (aanmelden bij bestuur)

Zaterdag
21 augustus

   

Federatiepartij
A,B, Dames en jongens van 14 tot 16 jaar.
Sponsor: -

   

13.00 uur Niawier

   

Anne Geert Krol, Renze de Jong,
Jan Willem Heins, Wietse Wolters, Gert Wolters en  Diemer Meirink

Vrijdag
27 augustus

   

Dorpsfeestpartij
Sponsor:FotoBuKro.nl en de Feestcommissie
(3 keer loten)

   

12.00 uur

   

Klaas Sipma,Hendrik Roel Woudstra, Lars de Jong, Eeltje Borger en Durk Veendorp

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.dorp-ee.nl/