Wedstrijdagenda Hoofdklasse 2010

Datum
Wedstrijd
Plaats

30-05-2010

Heren Hoofdklasse Vrije formatie beperkt vf

Dongjum

05-06-2010

Heren Hoofdklasse Uitnodiging uitn

Sneek

06-06-2010

Heren Hoofdklasse Vrije formatie beperkt vf

Dronrijp

11-06-2010

Heren Hoofdklasse Uitnodiging uitn

Hallum

13-06-2010

Heren Hoofdklasse Vrije formatie beperkt vf

Stiens

19-06-2010

Heren Hoofdklasse Uitnodiging uitn

Ternaard

20-06-2010

Heren Hoofdklasse Vrije formatie beperkt vf

St.Jacobiparochie

26-06-2010

Heren Hoofdklasse Uitnodiging uitn

Holwerd

27-06-2010

Heren Hoofdklasse Vrije formatie beperkt vf

Berlikum

02-07-2010

Masters vf

Heerenveen

04-07-2010

Heren Hoofdklasse Vrije formatie beperkt vf

Harlingen

10-07-2010

Heren Hoofdklasse Uitnodiging uitn

Bolsward

11-07-2010

Heren Hoofdklasse Vrije formatie beperkt vf

Bolsward

17-07-2010

Heren Hoofdklasse Uitnodiging uitn

Makkum

18-07-2010

Rengersdag vf

Leeuwarden

21-07-2010

Heren Hoofdklasse Vrije formatie beperkt vf

Minnertsga

24-07-2010

Heren Hoofdklasse Vrije formatie beperkt vf

Sexbierum

25-07-2010

Heren Hoofdklasse Vrije formatie beperkt vf

Arum

31-07-2010

Heren Hoofdklasse Vrije formatie beperkt vf

Dokkum

01-08-2010

Heren Hoofdklasse Vrije formatie beperkt vf

Witmarsum

04-08-2010

PC vf

Franeker

08-08-2010

Heren Hoofdklasse Vrije formatie beperkt vf

Menaldum

14-08-2010

Heren Hoofdklasse Vrije formatie beperkt vf

Damwoude

15-08-2010

Heren Hoofdklasse Vrije formatie beperkt vf

Kimswerd

21-08-2010

Van Aismadagen uitn

Beetgum

22-08-2010

Van Aismadagen vf 12 p

Beetgum

28-08-2010

Heren Hoofdklasse Vrije formatie beperkt vf

Morra-Lioessens

29-08-2010

Heren Hoofdklasse Vrije formatie beperkt vf

Huizum

05-09-2010

Heren Hoofdklasse Vrije formatie beperkt vf

Pingjum

12-09-2010

Heren Hoofdklasse Vrije formatie beperkt vf

Marssum

19-09-2010

Oldehove uitn

Leeuwarden

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.dorp-ee.nl/