Wedstrijdagenda Senioren 2007

                   
Datum:     Wedstrijd:     Tijdstip:      Orde- en bardienst:
                   
30 april     Ledenpartij
Sponsor: A. van Kammen
    Maandag 12.00     Sas de Braak, Gerrit de Jong en Foppe M. de Haan
                   
12 mei     Ledenpartij
Sponsors: G. Veenma en Kobus dakbedekking
    Zaterdag 12.30     Raymond Hoekstra, Klaas Sipma , Jacco de Jong, en Gerrit de Jong
                   
26 mei     Radio Waddenzee-Federatiepartij
A-B-Dames-14 tot 16 jaar
    Zaterdag 13.00     Andries Zijlstra, Hein Eisenga, Marten Jan Borger en Eeltje Borger
                   
09 juni     K.N.K.B. Heren senioren
Sponsor: Rabobank
    Zaterdag 10.00     Anne Geert Krol, Sipke Meindersma, Melle Pieter Prins, Sije de Braak en Gerrit de Jong
                   
16 juni     't Wjirmpke / Taxi de Jong-partij     Zaterdag 12.30     Teke Meindersma, Melle Westra , Aant Pieter Wijnsma, Harmen Robroch en Gerrit de Jong
                   
23 juni     Ledenpartij
Sponsors: De Jister en tankstation Montsma
    Zaterdag 12.30     Julius de Jong , Jan Sipma, Henk Tanja, Tjeerd Jan Tanja
                   
29 juni     Dorpspartij
M.m.g. door Feestcommissie en Geveke
    Vrijdag 11.00     Sjoerd de Vries, Ytzen Westra, Andries Wouda en Gerrit de Jong
                   
14 juli     K.N.K.B. dames d.e.l. + 3 de jaars meisjes
Sponsor: Coop Anjum, Slagerij Schreiber en Constrada
    Zaterdag 10.00     Pieter Wouda, Renze de Jong, Pieter Knoop, Sven de Jong, Gerrit de Jong en Anne Zijlstra,
                   
21 juli     LuTine – partij     Zaterdag 12.30     Gerard Sipma , Marco Kingma, Louis Keegstra, Alexander Zuidersma en Gerrit de Jong
                   
26 juli     Pearke keatsen
Sponsor: K.V. de Trochsetters
    Donderdag 12.00    

Gerlof Leystra, Johannes Douma, Klaas de Jong, Jelle Braaksma en Gerrit de Jong

Bar: Froukje Wolters, Marja de Haan, Sjoukje Visser en Klaske de Jong

                   
28 juli     De 4 jungens út Ie-partij
Bij voldoende deelname in meerdere klassen, o.a. Oud-Dames categorie
    Zaterdag 12.30    

Balling van Kuiken, Pieter Knoop, Diemer Meirink en Gerrit de Jong

Bar: Ytzen Westra, Klaas de Jong, Anne Geert Krol en, Foppe Marten de Haan

                   
01 augustus     PC
    Woensdag 09.30      
                   
02 augustus     De Graaf B.V. Pyke-partij     Donderdag 12.00    

Klaas Mossel, Tjerk Oosterhof, Pier Reitsma, Renze de Jong en Sven de Jong

Bar: Melle Westra, Aant-Piete Wijnsma, Teke Meindersma, Sven de Jong

                   
04 augustus     Beurspartij
Sponsor: Amsterdamse Beursmannen
    Zaterdag 13.00    

Wietse Terpstra, Durk Tuinenga, Sas de Braak, Gerrit de Jong en Jacco de Jong

Bar: Marten Jan Borger, Sipke Meindersma, Christine Heins en Piet Visser

                   
09 augustus     Oostrum-partij
Sponsors: Café Fryslân en Visser (senioren en 40+)
    Donderdag 11.00     Mark Buist, Halbe Mossel, André Visser, Marten Jan Borger, Alexander Zuidersma en Gerrit de Jong
                   
11 augustus     Ledenpartij
M.m.g. door de Dokkumer zakenmannen
    Zaterdag 12.30     Anthony Veendorp, Gert Wolters, Pieter Wouda, Jaap Eisenga en Gerrit de Jong
                   
18 augustus     Ledenpartij
Sponsor: Café Woudstra
    Zaterdag 12.30     M. J. Borger, Pieter Knoop, Sipke Meindersma ,Durk Veendorp en Balling van Kuiken.
                   
      Ledenpartij in de zaal van Holwerd     12.00     Jan Willem Heins, Eelke Idsardi, Hendrik Roel Woudstra en Harm Sijtsma

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.dorp-ee.nl/