Wedstrijdagenda Hoofdklasse 2007

                   
Datum:     Wedstrijd:     Plaats:     Tijdstip:
                   
29 april     Afdeling     Weidum     Zondag 09.00
                   
05 mei     Vrije formatie     Jorwert     Zaterdag 13.00
                   
06 mei     Vrije formatie     Franeker     Zondag 11.00
                   
12 mei     Uitnodiging     Sneek     Zaterdag 13.00
                   
13 mei     Vrije formatie     Dongjum     Zondag 11.00
                   
17 mei     Afdeling     Tzummarum     Donderdag 10.00
                   
18 mei     Uitnodiging     Raerd     Vrijdag 15.30
                   
20 mei     Vrije formatie     St.Annaparochie     Zondag 11.00
                   
28 mei     Nederlands Kampioenschap     Franeker     Maandag 09.00
                   
02 juni     Uitnodiging     Wijtgaard-Wirdum     Zaterdag 13.00
                   
03 juni     Vrije formatie     Dronrijp     Zondag 11.00
                   
08 juni     Uitnodiging     Hallum     Vrijdag 15.30
                   
10 juni     Vrije formatie     Stiens     Zondag 11.00
                   
16 juni     Door elkaar loten     Huizum-KNKB     Zaterdag 09.00
                   
17 juni     Vrije formatie     St.Jacobiparochie     Zondag 11.00
                   
23 juni     Uitnodiging     Holwerd     Zaterdag 13.00
                   
24 juni     Vrije formatie     Berlikum     Zondag 11.00
                   
29 juni     Vrije formatie     Heerenveen-Masters     Vrijdag 15.30
                   
01 juli     Vrije formatie     Harlingen     Zondag 11.00
                   
04 juli     Uitnodiging     Harlingen     Woensdag 13.00
                   
07 juli     Uitnodiging     Bolsward     Zaterdag 13.00
                   
08 juli     Vrije formatie     Bolsward     Zondag 11.00
                   
14 juli     Uitnodiging     Makkum     Zaterdag 13.00
                   
15 juli     Vrije formatie     Leeuwarden     Zondag 11.00
                   
18 juli     Vrije formatie     Minnertsga     Woensdag 15.30
                   
21 juli     Uitnodiging     Broeksterwoude     Zaterdag 13.00
                   
22 juli     Vrije formatie     Huizum     Zondag 11.00
                   
28 juli     Vrije formatie     Sexbierum     Zaterdag 13.00
                   
29 juli     Vrije formatie     Arum     Zondag 11.00
                   
01 augustus     Vrije formatie - PC     Franeker     Woensdag 09.00
                   
05 augustus     Vrije formatie     Witmarsum     Zondag 11.00
                   
11 augustus     Uitnodiging     Dokkum     Zaterdag 13.00
                   
12 augustus     Vrije formatie     Menaldum     Zondag 11.00
                   
18 augustus     Uitnodiging     Ternaard     Zaterdag 13.00
                   
19 augustus     Vrije formatie     Kimswerd     Zondag 11.00
                   
25 augustus     Uitnodiging     Beetgum     Zaterdag 13.00
                   
26 augustus     Vrije formatie     Beetgum     Zondag 11.00
                   
01 september     Uitnodiging     Morra-Lioessens     Zaterdag 13.00
                   
02 september     Vrije formatie     Pingjum     Zondag 11.00
                   
09 september     Vrije formatie     Marssum     Zondag 11.00
                   
16 september     Uitnodiging     Leeuwarden     Zondag 11.00
                   

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.dorp-ee.nl/