Wedstrijdagenda Senioren 2006


Datum:


Wedstrijd:

Tijdstip:


Ordedienst:
29 apr     A. van Kammen-partij
    Za. 11:00     S. de Braak, H. Eisenga,
F.M. de Haan
13 mei
    G.Veenma / Kobus dakbedekking
Ledenpartij
    Za. 12:30
    R. Hoekstra, K. Sipma,
J. de Jong
20 mei
    De Jister-partij
    Za. 12:30     R. de Jong, P. Knoop,
S. de Jong
27 mei
    Radio Waddenzee-partij
Federatiepartij
(A en B Dames 14 tot 16 jaar)
    Za. 13:00     A.G. Krol, S. Meindersma,
M.P. Prins
03 juni
    De Syl en Constrada
Ledenpartij
    Za. 12:30     T. Meindersma, M. Westra,
A.P. Wijnsma
10 juni
    Dockumer Zakenmannen
K.N.K.B. Heren Senioren
    Za. 10:00
    J. de Jong, J. Sipma,
H. Tanja
23 juni
    Feestcommissie en Tankstation Monsma
Dorpspartij
    Za. 11:00     S. de Vries, Y. Westra,
A. Wouda
01 juli
    Banga en Café Woudstra
Ledenpartij
    Za. 12:30
    P. Wouda, G. Mossel,
A. Zijlstra
15 juli
    Rabobank en Geveke
K.N.K.B. Dames d.e.l. + 3e jaars meisjes
    Za. 10:00     A. Zijlstra, M.J. Borger,
E. Borger
29 juli
    LuTine-partij     Za. 12:30     G. Sipma, M. Kingma,
L. Keegstra
02 aug
    P.C.     Wo. 09:30      
03 aug
    Eilard Turkstra, 't Wjirmke en Taxi de Jong
Pearke Keatsen
    Do. 11:00
    G. Leystra, J. de Jong,
K. de Jong.
05 aug
    De 4 jongens út Ie -partij
Meerdere klassen (bij voldoende deelname)
    Za. 12:30     B. van Kuiken, P. Knoop,
D. Meirink.
10 aug
    De Graaf B.V. en Pyke-partij     Do. 11:00
    K. Mossel, T. Oosterhof,
P. Reitsma.
12 aug
    Amsterdamse Beursmannen
Beurspartij
    Za. 13:00     W. Terpstra, D. Tuinenga,
A. Hoekstra
17 aug
    Café Fryslan en Bouwbedrijf Visser
Oostrum Partij (Senioren en 40+)
    Za. 11:00
    M. Buist, H. Mossel,
A. Visser
19 aug
    Raadsma Dokkum
Ledenpartij
    Za. 12:30
    A. Veendorp, G. Wolters,
P. WoudaBy accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.dorp-ee.nl/