Wedstrijdagenda Senioren 2005


Datum:


Wedstrijd:

Plaats:

Tijdstip:
3o apr
    A. van Kammen – Dorpspartij
    Ee
    Za. 11:00
13 mei
    G.Veenma / Kobus dakbedekking-partij
    Ee
    Vr. 17:30
16 mei
    N.K senioren     Franeker
    Ma. 09:00
11 juni
    de Syl - Anjum/Constrada-partij     Ee
    Za. 12:30
18 juni
    K.N.K.B meisjes A en B d.e.l + verl.r.
Sponsor: Raadsma/Rabobank
    Ee
    Za. 10:00
25 juni
    N.K dames     Sexbierum
    Za. 10:00
25 juni
    Geveke partij
    Ee
    Za. 12:30
30 juni
    Banga / Woudstra – partij     Ee
    Za. 12:30
02 juli
    de Jister - partij
    Ee
    Za. 12:30
09 juli
    Dongeradeelpartij (federatie)
    Anjum     Za. 13:00
23 juli
    V.V. Oostergo - partij
    Ee     Za. 12:30
30 juli
    Ledenpartij
    Ee     Za. 12:30
03 aug
    P.C.     Franeker     Wo. 09:30
04 aug
    “Pearkekeatsen” Sponsor: E. Turkstra / ’t Wjirmke
    Ee
    Do. 11:00
06 aug
    Federatie Heren A en B, jongens/meisjes 14-16 en Dames
    Ee
    Za. 13:00
11 aug
    Ledenpartij Sponsor: de Graaf /Sipma
    Ee     Do. 11:00
13 aug
    “Beurspartij” sponsors: A’damse beursmannen
    Ee     Za. 12:30
18 aug
    Cafe Fryslan / Visser - partij (senioren en 40+)
    Oostrum
    Do. 11:00
20 aug
    Hein & Julius – partij     Ee
    Za. 12:30
24 aug
    Dames P.C
    Weidum
    Wo. 09:30
27 aug
    Jubileumpartij Sponsor: Lutine
    Ee
    Za. 12:30


By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.dorp-ee.nl/