Dorp Ee

29 April 2006: Opening seizoen KV "De Trochsetters"


 

ImageOp zaterdag 29 april organiseerde KV ‘De Trochsetters' haar jaarlijkse A. Van Kammen dorpspartij. Traditioneel wordt de eerste keatspartij van het jaar gesponsord door de Fam. Van Kammen. Klik op 'lees verder' voor het complete verhaal.

 

Het complete verhaal:

Rond de klok van elf uur, opende voorzitter Sieb Vegter het seizoen 2006. Onder redelijke weersomstandigheden heette voorzitter Vegter de 26 kaatsers van harte welkom. Na enkele huishoudelijke mededelingen, werden de parturen bekend gemaakt. Voorafgaand aan de wedstrijd werd traditiegetrouw enkele stukken gespeeld door het muziekkorps Melodia Oranje uit Ee. Na enkele prachtige klanken eindigden ze met het Frysk volkslied. Na deze muzikale traktatie, was het kaatsseizoen 2006 officieel geopend.

Image

Image

De eerste omloop kenden weinig echte verrassingen. De spannendste wedstrijd was het treffen tussen de parturen van Aukje Van Kuiken cs. en Sjoukje Visser cs. In deze titanenstrijd kwam uiteindelijk alles aan de hang. Op een stand van 5-5 en 6-6 produceerde Aukje Van Kuiken een bovenslag, waarmee haar partuur aan het langste eind trok. In de tweede omloop kwamen de parturen van Andries Zijlstra cs. tegenover het partuur van Klaas Mossel cs. te staan. Het partuur van Klaas Mossel cs. was niet opgewassen tegen het degelijke perk van Andries Zijlstra cs. Zodat de wedstrijd op een 5-2 en 6-4 werd beslist in het voordeel van het partuur van Andries Zijlstra cs. In de halve finale moest het partuur van Klaas Sipma cs. het opnemen tegen het favoriete paruur van Hein Eisenga cs. Het partuur Eisenga cs. bereikte door een staand nummer de halve finale. In deze halve finale kwam het partuur van Klaas Sipma cs.  niet echt in hun element. Op een 5-1 en 6-0 moesten zij hun meerdere erkennen in het partuur van Hein Eisenga cs. In de finale tussen de parturen Hein Eisenga cs. en het partuur Andries Zijlstra cs. moesten zij uitmaken wie de eerste krans van het jaar mee naar huis mocht nemen. Het partuur van Eisenga cs. was veel te sterk, en won op een vrij eenvoudige wijze met 5-0 en 6-6. Hiermee was de eerste krans van het jaar verdeeld. In de finale van de verliezersronde stonden de parturen van Sjoukje Visser cs. en het partuur van Aletta Sipma cs. Het partuur van Aletta Sipma cs. had in de eerdere wedstrijden hun kruit verschoten, en konden daarom geen vuist meer maken. In een redelijke eenvoudige 5-1 en 6-0 won het partuur van Sjoukje Visser cs. Na afloop werd er in de kantine nog heftig nagepraat onder het genot van een hapje en een drankje.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Om zeven uur werden de prijzen uitgereikt in Café Woudstra. Hiermee was de eerste wedstrijd van het kaatsseizoen 2006 een feit.

Winnaarsronde:

1. Hein Eisenga, Sipke Meindersma en Meindert de Jong.

2. Andries Zijlstra, Balling van Kuiken en Richtsje Eisenga.

3. Klaas Sipma en Pieter Knoop.

Verliezersronde: 

1 . Sjoukje Visser, Eelke Idsardi en Antsje Haaksma.

2. Aletta Sipma, Jacco de Jong en Marcus van Amen.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

Lees Meer

27 juli 2006: Alianne Knoop en Grietine Krol sterksten in Ee


 

Image27 Juli 2006: De 3e ledenpartij voor de jeugd werd gesponsord door de plaatselijk huisarts Lamers, en Meubelmakerij Kingma uit Engwierum werd gekaatst onder prachtige weeromstandigheden en veel publiek!

 

 

Het complete verhaal:

Jammer was de opkomst deze avond, want er waren maar 4 parturen, die kaatsten een halve kompetitie. Prachtig deze avond was de strijdlust bij de dames, er was n.l. een partuur bestaande uit 2 dames, n.l. Alianne Knoop en Grietine Krol, maar dezen wonden er geen doekjes om en hadden de lak aan de mannen, zij wisten alle drie partijen te winnen en kregen de minste eersten ook nog tegen. Wel wist Lars de Jong zijn derde prijs dit seizoen te behalen in evenzovele wedstrijden. In bijzijn van hoofdklasse kaatsers, Folkert v/d Wei, Johan Abma en Bauke van de Graaf, die de hele avond een training volgden, kon een van hun later de prijzen uitreiken (met een dikke tút voor de dames) aan de volgende personen.

1e prijs: Alianne Knoop en Grietine Krol, 2e prijs Lars de Jong en Riemer Hoekstra.

Zo is het seizoen alweer volop bezig, ook de jonge jeugd is fanatiek aan het trainen, en de bedoeling is dat ervoor alle jeugd op Donderdagmiddag 24 augustus een slotpartij voor hun zal worden gehouden met speciale prijzen, waarbij het bestuur hoopt dat alle leden mee zullen doen met deze wedstrijd.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

Lees Meer

29 Juli 2006: Gerard Sipma c.s. sterksten op de eerste bouwvakpartij van KV "de Trochsetters"


 

ImageZaterdag 29 juli stond de eerste bouwvakpartij van K.V. de Trochsetters weer op het programma. De sponsor van deze partij is Snackbar Lutine.

 

 

Het complete verhaal:

Er hadden zich voor deze middag 8 parturen opgegeven zodat er in 2 poules gekaatst kon worden. In poule 1 werden Eelke Idsardi en Jacco de Jong met 21 punten eerste, en werden Gerlof Leystra,Martijn Jolink en Marcus van Amen, die vandaag weer voor het eerst hun kaatswanten uit de kast hadden gehaald, tweede met 17 punten. In poule 2 wisten Gerard Sipma, Diemer Meirink en Alianne Knoop alle partijen winnend af te sluiten en werden Halbe Mossel, Jan Willem Heins en Alexander Zuidersma tweede. De strijd om de derde en vierde prijs ging dus tussen Gerlof Leystra c.s. en Halbe Mossel c.s. en werd gewonnen door Gerlof. De finale ging tussen Eelke Idsardi c.s. en Gerard Sipma c.s. Dat deze parturen aan elkaar gewaagd waren bleek wel uit de stand, alles aan de hang! Nooit was Eelke zo dicht bij "de hage" maar hij kon de kaats niet passeren dus weer een tweede prijs. 1ste prijs: Gerard Sipma, Diemer Meirink en Alianne Knoop. 2de prijs: Eelke Idsardi en Jacco de Jong. 3de prijs: Gerlof Leystra, Martijn Jolink en Marcus van Amen.4de prijs: Halbe Mossel, Jan Willem Heins en Alexander Zuidersma.  

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

Lees Meer

30 april 2005: A. van Kammen - Dorpspartij


 

30 April: A. van Kammen - DorpspartijDe site is nog maar net online en ook het eerste wedstrijdverslag staat al online! Het gaat om het verslag van de A. van Kammen dorpspartij op 30 april 2005 in Ee.

Klik snel op "Lees verder..." hieronder of in het menu op "Uitslagen" om het complete verslag inclusief foto's te lezen.

Het complete verhaal:

30 April traditie in Ee.

K.V. "de Trochsetters" hield hun jaarlijkse Ale van Kammenpartij. Rond de klok van elf uur heette Jan-Willem Heins 30 kaatsers, publiek en de plaatselijke muziekvereniging van harte welkom op sportpark "De Streng". Na enkele huishoudelijke mededelingen speelde het korps enkele stukken met op het eind het Wilhelmus, waarop het kaatsseizoen van K.V."de Trochsetters" officieel was geopend.

Met 10 parturen op de lijst werd erom elf uur gestart met de eerste omloop. Het werd een spannende eerste omloop tussen broer en zus Gerard en Aletta Sipma cs. met alles aan de hang 5-5 6-6, waarop Gerard cs. aan het langste eind trok. De tweede omloop in de winnaars- en verliezersronde was er minder spanning, drie partijen eindigden in de stand 5-1. Na twee gewonnen partijen in de winnaarsronde stond partuur 5, Harm Sijtsma, Sas M. de Braak en Jacco de Jong stil, waardoor ze automatisch in de finale stonden en partuur 6, Eelke Idsardi, Froukje Wolters en Martijn Jolink kwamen ook door een staand nummer in de finale van de afvalronde. De tweede finalist moest komen uit de parturen Klaas Sipma cs. en Foppe M. de Haan cs. dit was een gelijkopgaande strijd met veel spanning, dat eindigde in een overwinning voor partuur Foppe M. de Haan, Jeannet Sipma en Marten J. Borger met 5-4 6-6, zodat die in de finale aan moesten treden tegen Harm Sijtsma cs. Harm Sijtsma cs. namen in de finale een snelle voorsprong met 4-1, zodat er weinig spanning in zat, maar Foppe M. de Haan cs. zetten een tandje bij en knokten terug tot 4-4, zodat het weer een echte finale werd. Maar H.S. cs. waren in goede vorm, zodat ze de wedstrijd naar hun hand zetten met 5-4 6-6. De finale in verliezersronde werd gekaatst door Eelke Idsardi cs. en Hein Eisenga cs. deze eindigde in 3-5 6-6.

Winnaarsronde:

Eerste prijs: 

   

Harm Sijtsma, Sas M. de Braak en Jacco de Jong.

Tweede prijs:

   

Foppe M. de Haan, Jeannet Sipma en Marten J. Borger.

Derde prijs:

   

Klaas Sipma, Marja Braaksma en Ytsje de Vries.


Verliezersronde:

Eerste prijs: 

   

Hein Eisenga, Jan W. Heins en Christina Pafforaad.

Tweede prijs:

   

Eelke Idsardi, Froukje Wolters en Martijn Jolink


De prijzen werden 's avonds uitgereikt om 19.00 uur in cafe "Woudstra" door Douwe de Jong die de sponsor de fam. van Kammen hartelijk bedankte voor het beschikbaar stellen van de prijzen.

Traditioneel opende muziekkorps Melodia Oranje het kaatsseizoen met het spelen van het Wilhelmus en een
Traditioneel opende muziekkorps Melodia Oranje het kaatsseizoen met het spelen van het Wilhelmus en een "kaats"-mars.

Wedstrijdfoto.
Wedstrijdfoto.
 
Eelke Idsardi, teleurgesteld na een verloren partij.
Eelke Idsardi, teleurgesteld na een verloren partij.

Foppe Marten de Haan. Hij kwam, hij zag en hij won de tweede prijs!
Foppe Marten de Haan. Hij kwam, hij zag en hij won de tweede prijs!

De prijswinnaars van de Ale van Kammenpartij. Vol trots poseren ze met de krans voor de camera. Maar de volgende dag...
De prijswinnaars van de Ale van Kammenpartij. Vol trots poseren ze met de krans voor de camera. Maar de volgende dag... "Sa stiif as in doar!"

 

Lees Meer

30 juli 2005: De Woudstra/Banga partij


 

ImageZaterdag 30 juli organiseerde kaatsvereniging De Trochsetters weer de Banga/Woudstra partij. Dit jaar iets later in het seizoen dan gewend, maar met veel deelnemers. De dames konden hier dan ook weer een aparte wedstrijd kaatsen. Klik op "Lees verder..." om het complete verhaal te lezen.Het complete verhaal:


De weergoden waren ons die middag niet zo gunstig gestemd want kregen we eerst te maken met een dikke bui, hadden de kaatsers en kaatsters later te kampen met een harde wind die dwars op het veld stond. Toch werd er, vooral bij de dames zeer spannend gekaatst.

Bij de dames waren er vier parturen die een competitie kaatsten. Op de eerste lijst meteen twee spannende partijen, de eerst ging tussen het partuur van Aletta Sipma, Rennie Schreiber en Antsje v.d. Wagen en het partuur van Marja Braaksma en Christine Heins dit werd door het laatste partuur met 5-4 6-6 gewonnen.

In de andere partij werd partuur Alie de Bruin, Aaltje Sipma en Adrie Grijpstra met alles aan de hang verslagen door Jeannet Sipma en Maaike Koree. Op de tweede lijst wonnen Jeannet en Maaike moeizaam met 5-5 6-4 van Alette c.s. Marja en Christine hadden daarentegen minder moeite met Alie c.s. 5-1 6-6.

De finale werd ook weer zeer spannend en werd door Marja en Christine met 5-5 6-4 gewonnen.

Bij de heren hadden zich zes parturen opgegeven die in twee poules kaatsten. In de eerste poule wist partuur Andries Zijlstra, Renze de Jong en Sven de Jong alle partijen te winnen. In de andere poule wist partuur Eelke Idsardi, Hendrik Woudstra en good-old Andries Wouda ook alle partijen te winnen zodat op papier een mooie finale stond te wachten, helaas bleek dit in de praktijk niet het geval te zijn, partuur Eelke Idsardi c.s. werd met 5-0 6-2 van het veld geslagen door Andries Zijlstra c.s.

De derde prijs werd gewonnen door Halbe Mossel, Marco Kingma en Jan Dijkstra die Harm Sijtsma, Sipke Meindersma en Diemer Meirink in een spannende strijd versloegen.


UITSLAG HEREN: 1.Andries Zijlstra, Renze de Jong en Sven de Jong 2.Eelke Idsardi, Hendrik Woudstra en Andries Wouda 3. Halbe Mossel, Marco Kingma en Jan Dijkstra

Image

Image

Image

UITSLAG DAMES: 1. Marja Braaksma en Christine Heins 2. Jeannet Sipma en Maaike Koree

Image

Image

Hier nog eens alle eerste prijswinnaars van de Woudstra/Banga partij op een rij!

Image

 

Lees Meer

Froulju fan Ie haadklassers wurden!!


 

ImageOp zaterdag 3 september 2006 zijn Klaske, Sjoukje en Aukje in Huizum door het TC lid Gjalt Stenekes uitgeroepen tot officiële hoofdklasse-kaatsters. Ook Afke Kuipers en Anna Lynn Wijbenga kregen dezelfde eer toebedeeld. Aanstaande zaterdag wordt door deze meiden de eerste (uitnodigings)wedstrijd als hoofdklasser gekaatst in Marssum.

 

Lees Meer

30 april 2007: Opening seizoen KV De Trochsetters uit Ee


ImageTraditioneel start het kaatsseizoen op 30 april met de A. van Kammenpartij. Dit jaar werd de eerste wedstrijd onder bijna tropische temperaturen gespeeld op het prachtige sportcomplex in Ee. De wedstrijd werd gesponsord door de familie Van Kammen.

Lees Meer

12 mei 2007: Harm Sijtsma leidt partuur naar overwinning op Veenma-Kobus-partij


ImageOp zaterdag 12 mei stond de tweede kaatspartij van het seizoen 2007 op het programma. Deze wedstrijd werd mogelijk gemaakt door de financiële ondersteuning van mechanisatiebedrijf G. Veenma en door dakbedekkingsbedrijf Kobus. 18 Kaatsers en kaatsters hadden zich, ondanks het slechte weer, aangemeld. Wie er uiteindelijk met de kransen vandoor gingen, lees je door op "Lees verder" te klikken

Lees Meer

75 Kaatsers bij federatiewedstrijd Ee


ImageEe- Zaterdag 26 mei werd in Ee een federatiewedstrijd verkaatst met als sponsor Radio Waddenzee. Er stonden ondanks het NK junioren in Franeker toch nog 25 parturen op de lijst. Klik op 'lees verder' voor het complete verhaal

Lees Meer

21 Juni 2007: Eerste kaatswedstrijd voor de jeugd


Image Afgelopen donderdag stond de eerste wedstrijd voor de jeugd op het programma. De wedstrijd werd mede mogelijk gemaakt door de bekende brood- en banketbakker, de heer Eilard Turkstra uit Ee. Klik op ‘Lees verder' voor het complete verhaal

Lees Meer