Dorp Ee

23 juni 2005: Alexander en Krista winnen "De Trochsetters" ledenpartij voor de jeugd


 

ImageDonderdagavond 23 juni was er onder ideale weersomstandigheden voor de jeugd een ledenpartij. Het verslag en de foto´s kun je zien en lezen als je op "Lees verder..." klikt.
Het complete verhaal:

Donderdagavond onder ideale weersomstandigheden hield K.V. De Trochsetters weer een ledenpartij voor de jeugd. Deze keer waren er zes parturen die in twee poules waren verdeeld.

In poule A was er 1 partuur die er met kop en schouders bovenuit stak. Het partuur van Lars de Jong en Grietine Krol wonnen hun beide partijen met 6 om 1, en plaatsten zich zo voor de finale. In poule B werd er spannender gekaatst. Van de drie parturen wist er geen één partuur tweemaal te winnen. Het partuur van Alexander Zuidersma en Krista Hoekstra ging uiteindelijk door, omdat hun partuur het minste aantal eersten had tegen gekregen.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

De finale was een prachtige partij, met kansen over en weer. Uiteindelijk wonnen Alexander en Krista de partij. Om de derde prijs kaatsten Hedzer Hoekstra en Mariëlle Hoiting tegen het partuur van Jelmer Hoekstra en Alianne Knoop. Het laatstgenoemde partuur kwam als winnaar uit de bus, en wist hierdoor de derde prijs te bemachtigen.

Image

Image

De kransen en prijzen waren weer dik in orde, en werden na een zeer geslaagde partij uitgereikt.

Image

Uitslag:

1e prijs: Alexander Zuidersma en Krista Hoekstra
2e prijs: Lars de Jong en Grietine Krol
3e prijs: Jelmer Hoekstra en Alianne Knoop

 

Lees Meer

23 juni 2006: Eerste ledenwedstrijd voor de jeugd van K.V. de Trochsetters


 

ImageOp donderdag 23 juni organiseerde KV ‘De Trochsetters' haar eerste ledenpartij voor de jeugd van K.V. de Trochsetters. Deze kaatspartij werd gesponsord door de Firma v/d Hoek uit Ee.

 

 

Het complete verhaal

Rond de klok van zes uur, opende voorzitter Sieb Vegter de eerste jeugdkaatswedstrijd. Onder redelijke weersomstandigheden heette voorzitter Vegter de 9 jonge kaatsers en kaatsters van harte welkom. Na enkele huishoudelijke mededelingen, werden de parturen bekend gemaakt.

In de eerste omloop kaatsten het partij van Lars de Jong en Grietine Krol tegen het partuur van Jelmer Hoekstra en Tjisse Arjen de Vries. Helaas werd het niet een spannende wedstrijd, want het partuur Lars de Jong en Grietine Krol wonnen de wedstrijd met een 5-0/6-0 op de telegraaf. Een spannender wedstrijd was het treffen tussen de parturen van Hedzer Hoekstra en Anna Eelkje de Jong tegen het partuur van Alianne Knoop, Krista Hoekstra en Sietse Hofstede. In deze strijd kwam het partuur van Hedzer en Anna Eelkje als winnaar uit de bus.

Aangezien er een halve competitie moest worden verkaatst, kwam het partuur van Lars en Grietine in het strijdperk tegen Allianne, Krista en Sietse. Door goed uitslagwerk van Lars en goed opslagwerk van Grietine, wonnen zij deze partij vrij gemakkelijk met 5-3 6-0. De andere partij was die tussen Hedzer en Anna Eelkje en het partuur van Jelmer en Tsjisse Arjen. Deze broederstrijd werd in het voordeel beslist van Jelmer. Hij won dus van zijn oudere broer in een spannende partij, uitslag 5-4 6-4.

In de laatste partij lieten Grietine en Lars overduidelijk merken dat er deze avond maar 1 partuur in aanmerking kon komen voor de kransen, ze wonnen hun laatste wedstrijd met 5-3 6-6. De andere wedstrijd ging tussen Jelmer en Tsjisse Arjen en het partuur van Allianne, Krista en Sietse. Jelmer en Tsjisse bleken deze partij iets beter dan hun tegenstander, 5-4 6-4.

Na deze mooie partij met redelijk veel publiek kon het rekenen beginnen:

Lars en Grietine           21 eersten

Jelmer en Tjisse Arjen      14 eersten

Hedzer en Anna Eelkje      14 eersten

Alianne, Krista en Sietse    11 eersten

Aangezien Jelmer cs. 2 tegeneersten minder hadden dan Hedzer cs. mochten zij de tweede prijs in ontvangst nemen van Sieb Vegter, die tijdens de prijsuitreiking fa. Van der Hoek hartelijk bedankte voor het sponsoren van deze jeugdpartij.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

Lees Meer

24 augustus 2006: Jeugd sluit seizoen af met ledenpartij


 

ImageAfgelopen donderdag was het de laatste wedstrijddag van de kaatsvereniging uit Ee over 2006. Het bestuur had nog een wedstrijd voor de jeugd in petto en werd gesponsord door een viertal kaatsliefhebbers, die de kaatsvereniging De Trochsetters een warm hart toedragen. Het mooie was dat het een wedstrijd betrof voor alle jeugdleden van de kaatsclub

 

Het complete verhaal

Voor de jongste jeugd was dit de eerste wedstrijd na een seizoen van volop training. Bij de oudste jeugd waren 4 parturen en bij de jongste jeugd 3 parturen. Er werden in beide gevallen gekaatst in kompetitie verband, wel dit de jongste jeugd dit als beginnersspel wat inhoud dat zij met een vaste kaatst spelen, met als doel deze proberen voorbij te slaan. Iedereen moest hierdoor 4 keer kaatsten want er werd 2 keer geloot. Een prachtig gezicht was het om te zien hoe fel er om de punten werd gestreden, waarbij direkt te zien was dat ze het spel al aardig onder controle hadden. Wel dient vermeld te worden dat de dames het beter deden dan de mannen, vooral Louise Krol en Baukje Kroodsma sloegen erop los, en de kaats werd meerdere keren voorbij geslagen. Niets tekort wat de anderen betreft waren zij aan het einde van de wedstrijd toch de besten, al probeerden Gauke, Hendrik, Nynke en Anna  in het spoor te blijven door een enorme inzet. Een prachtige wedstrijd dus aan het einde van het seizoen.

De grote jeugd moesten drie keer kaatsen in competitieverband. Het partuur van Lars de Jong, Yvonne Buist en Alwin Buist, waren niet de favoriet maar deden het voortreffelijk door uiteindelijk alle 3 wedstrijden te winnen waardoor ze 21 eersten voor hadden en maar 6 eersten tegen. De strijd om de 2e prijs was spannender, maar uiteindelijk kwam die eer bij het partuur van Hedzer Hoekstra c.s. met 18 punten voor en  13 tegen. Een prachtige kaatsmiddag was het geweest, maar voor vele liefhebbers kwam nog de mooiste verrassing. Tijdens de prijsuitreiking in de kantine, deelde het bestuur mede dat naast de reguliere winnaars er voor ieder kaatser/ster een prijs was, uiteindelijk bleek dit voor iedereen een krans te zijn, zodat een ieder versierd naar huis toe ging, voor velen was dit de eerste keer in hun leven maar vooral een enorme verrassing, en tevens misschien een stimulans voor volgend jaar, het dorp Ee was de vrijdag erna  bij vele woningen dat ook versierd met een prachtige krans, een mooie afsluiting van toch wel een bewogen kaatsjaar.

De uitslagen waren als volgt:

Jongste jeugd:  1e prijs Louise Krol  24 punten en Baukje Kroodsma 23 punten, 2e prijs Gauke Bouma  21 punten, 3e prijs Hendrik Hofstede, 4e prijs Nijnke Zijlstra 17 punten, 5e prijs Anna v.d. Hoek  14 punten

Oudste jeugd: 1e prijs Lars de Jong, Yvonne Buist en Alwin Buist, 2e prijs Hedzer Hoekstra, Alianne Knoop en Manielle Hoiting; 3e plaats Jelmer Hoekstra,Anna Eelkje de Jong en Riemer Hoekstra, 4e plaats Danny Hoiting,Grietine Krol en Sietse Hofstede.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

Lees Meer

24 juni 2006: Jeugdige talenten uit Ee behalen derde prijs op NK Dames


 

ImageAfgelopen zaterdag stond voor het dameskaatsen in het teken van het Nederlands Kampioenschap. Ee werd vertegenwoordigd door Klaske de Jong, Sjoukje Visser en Aukje van Kuiken. Deze dames die vorig jaar nog bij de meisjescategorie actief waren, kenden een prima debuut op dit kampioenschap.

 

 

Het complete verhaal

In de eerste omloop moest er afgerekend worden met Heerenveen. Het bleek een gemakkelijke partij te zijn, gelet op de einduitslag (5-1 6-4). De tweede omloop stond het treffen tegen Sexbierum op het programma. Sexbierum was middels een staand nummer op de tweede lijst terecht gekomen. Dat de dames uit Sexbierum met name op ledenpartijen kaatsen was duidelijk op te merken, ze waren niet bestand tegen het opslag- en uitslaggeweld van Klaske, Sjoukje en Aukje.

In de derde omloop werd het serieus. Minnertsga met hoofdklasse-kaatster Maaike Joostema speelde een thuiswedstrijd en werd gesteund door veel publiek. Het werd een gelijk opgaande strijd, waarbij Minnertsga een 3-1 voorsprong nam onder aanvoering van een prima kaatsende Maaike Joostema. Het was met name aan de mentale weerbaarheid van Klaske, Sjoukje en Aukje te danken dat de dames van Ee weer langszij kwamen en uiteindelijk met 5-4 en 6-4 aan het langste eind trok. Met 35 parturen op de lijst en met Dronrijp als grote favoriet was het partuur van Ee inmiddels doorgedrongen tot de laatste vijf. En daarin bevond het zich in een goed gezelschap van Bolsward, Witmarsum, Stiens en Pingjum. Voor een plaats in de halve finale moest er gewonnen worden van Pingjum met Maaike Wind, Maaike Osinga en Jeltsje Osinga. Een moeilijke opgave, maar zeker niet onmogelijk en net als in de partij tegen Minnertsga was het wederom een gelijkopgaande wedstrijd. Pingjum met een prima kaatsende Maaike Wind maakte het Ee enorm lastig. De partij werd dan ook pas beslist op 5-4 en 6-6. Op deze stand wist Sjoukje de opgeslagen bal van Maaike Wind tot bovenslag te promoveren op een manier zoals we van Sjoukje kennen. De halve finale was een feit en daarmee was Ee zeker van een derde prijs. Een evenaring van de prestatie van vorig jaar. Ee trad toen aan met Froukje Wolters, Aletta Sipma en Aukje van Kuiken.

In de halve finale leek de koek op voor Ee. Het foutloos kaatsen van Witmarsum en het maar moeilijk grip krijgen op de partij deed Ee in deze halve finale de das om. Ook al verscheen er regelmatig 6-6 op de telegraaf, de eersten gingen steeds naar Witmarsum. Einduitslag 5-1 6-0

De finale ging tussen de parturen van Bolsward (Gejanne Buma, Afke Walstra en Fenna Zeinstra) en Witmarsum (Andrea de Jong, Sytske Poortstra en Marike Beckers). Bolsward bleek oppermachtig en kaatste fris van de lever, dit leverde dan ook de terechte titel op deze middag voor Bolsward.

Moe maar voldaan konden Klaske, Sjoukje en Aukje terugkijken op een prima debuut op het NK dames. Een prima derde plek en wie weet wat er in de toekomst nog meer op stapel staat.

Zaterdag 8 juli staat het NK voor Jong Fammen in Mantgum op het programma. Aanvang 11.00 uur. Wie weet wat voor moois Klaske, Sjoukje en Aukje daar gaan presteren.......

Image

Image

Image

 

Lees Meer

24 september 2006: Veel prijzen in Húzum


 

ImageZondag 24 september was de laatse dag om nog even alle agressie weg te slaan! Daar moest men wel heel vroeg voor uit het bedje! Maarja, even bikkelje hje! Klik op ´lees verder´voor het complete verhaal geschreven door Aant Pieter Wijnsma.

 

Het complete verhaal

Daar ging de reis dan. Taxi Durk bracht de boys ut Ie en omstreken naar het heilige gras van OG. De Boys waren, Partoer 1 Harm Sijtsma, B.van Kuiken en Sipke (nog een paar namen) Meindertsma. Partoer 2 A.P "Poedel" Wijnsma, Gerrit "Kieviet" de Jong en Teakele Pieter Meindertsma. Partoer 3 Hendrik Roel "de Grutte" Woudstra, Eelke Idsardi en Good old J.W Heinz. Gezellig groepje vandaag. Marre, na een super sterk bakkie koffie ging het los! Harm moest meteen Gerrit! Underdog Team Gerrit konden goed mee komen. Op een stand van 5-5 6-6 werd het met in zitbal beslist in het voordeel van Harm. Gerrit moesten verder in de afvalronde waar ze het tot de finale schopten. Maarja, een 2e plek, meer zat er niet in vandaag! Aan het spraakwater dan maar! Wie er meer aan het spraakwater zaten waren , H.J en friends. na 2 omlopen was het gebeurd en konden aanschuiven bij Gerrit en Friends. Intussen waren Harm al  in de finale beland. De mannen sloegen als hynders. Niet te stoppen!
De krans ging met naar Ee. Harm was koning vandaag! Na de priis uitreiking werd er nog lang nagepraat en drinkies genuttigt! Was een leuke dag. Tot een andere keer!

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

Lees Meer

25 juni 2005: Froukje, Aletta en Aukje verrassen op NK dames


 

ImageSexbierum - Tijdens het Nederlands Kampioenschap kaatsen voor Dames, welke werd gehouden op zaterdag 25 juni in Sexbierum, heeft k.v. De Trochsetters uit Ee een verrassende prestatie geleverd. Froukje Wolters, Aletta Sipma en Aukje van Kuiken waren er verantwoordelijk voor dat de derde prijs en dus het Makkumer aardewerk werd binnengehaald. Een unieke prestatie op het NK Dames, omdat de dames van k.v. De Trochsetters het nog nooit eerder zover hebben geschopt op een Nederlands Kampioenschap. Klik op "Lees verder..." om het complete verhaal te lezen.

Het complete verhaal:
31 parturen streden in Sexbierum om de kransen, waarbij Bolsward, Sneek, Witmarsum en Dronrijp als grootste kanshebbers konden worden aangemerkt. Voor de “Iester”-dames was er geen gemakkelijke loting. De eerste omloop moest worden afgerekend met Minnertsga en dus met hoofdklasse-kaatster Maaike Joostema. Het perk, bestaande uit Aletta als achterinse en Aukje als voorinse moest eerst even wennen aan het opslaggeweld van Maaike Joostema. Dit resulteerde dan ook in een 3 – 1 achterstand, maar naarmate de partij vorderde sloegen de dames steeds dikkere kaatsen. De achterstand werd dan ook keurig omgebogen in een 5-3 overwinning.
De volgende omloop, die dus op voorhand niet was verwacht, stond het partuur van Grou op het programma. Bij de ingang van het kaatsveld stond een bord opgesteld, waar de namen van de winnaars van de afgelopen jaren op prijkten. Hier viel dus ook te lezen dat Grou, met de kaatsters Monique Stelwagen, Wiesje van der Berg en Debora Oosterman, de laatste twee edities van het NK voor Dames op haar naam had geschreven. Twee dames teweten Monique Stelwagen en Debora Oosterman mochten ook dit jaar de kleuren van Grou verdedigen. Een moeilijke opgave dus voor Froukje, Aletta en Aukje, maar Ee kaatste deze omloop bijna foutloos. Froukje was er steeds als de kippen bij in het tussenspel, Aletta was aan de opslag een zekerheid en Aukje wist deze omloop de boven wel heel makkelijk te vinden. Dit goede kaatsen van Ee resulteerde dan ook in een mooie 4-1 voorsprong. Het was dat Aletta enige genade kende met Grou, door op 6-6 de bal net een centimeter voor te slaan, anders had Grou helemaal geen voet aan de grond gekregen aan het begin van deze partij.
Een onverwachte 4-1 voorsprong dus, die verder werd uitgebouwd naar een prima 5-2 overwinning. Een prestatie van formaat!! Na een blik op de lijst met parturen bleek Makkum de volgende tegenstander te zijn van Ee. Tsja, de tegenstander van de eerste omloop was bekend via de loting, op een tweede omloop was stiekem gehoopt, maar verder hadden de dames echt niet gekeken. Maar Makkum dus. Makkum had een nieuwe tactiek geintroduceerd vandaag, nl. hoge ballen voorin. Aukje en Aletta moesten hier tot 3 eersten gelijk erg aan wennen, maar op het moment dat de diesels warm waren, werden vlot de laatste drie eersten binnengehaald. Einduitslag 5-3 6-2!!! Een plek in de halve finale en dus Makkumer aardewerk. De blijdschap van deze onverwachte zegereeks straalde van de gezichten van het “Iester” trio af. Dit was op voorhand echt niet verwacht.
De halve finale tegen het mooi-sluitende partuur van Dronrijp werd dan ook beschouwd als de slagroom op het toetje. Helaas was bij Aletta, naar eigen zeggen, “de koek op” tijdens deze partij. Er werd nog volop tegenstand geboden, maar met een einduitslag van 5-2 trok Dronrijp deze partij aan het langste eind. Dronrijp versloeg in een prachtige finale het partuur Witmarsum met 5-4. Een finale met het publiek als grote winnaar en veel reclame voor het dameskaatsen.
Voor Froukje Wolters, Aletta Sipma en Aukje van Kuiken, die ver boven zichzelf stegen deze dag, een prachtige derde prijs. Een derde prijs die werd behaald door bijna drie omlopen bijna foutloos kaatsen en door een geweldige dosis inzet. Proficiat Froukje, Aletta en Aukje! Kaatsvereniging De Trochsetters kan trots op jullie zijn.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

Lees Meer

25 juni 2005: Zonnige ledenpartij KV "de Trochsetters"


 

ImageEE- Zaterdag 25 juni hield kaatsvereniging de Trochsetters weer een ledenpartij. De sponsor van deze partij was bouwbedrijf Geveke uit Heerenveen. Onder ideale kaatsomstandigheden werd gestreden om de prijzen. Klik op "Lees verder..." om het complete verhaal te lezen.Het complete verhaal:


Bij de dames waren vier parturen die in een competitie streden om twee prijzen. In de eerste omloop waren Jeannet Sipma en Ytsje de Vries met
5-1 6-6 te sterk voor Nynke Woudwijk en Richtsje Eisinga en waren Alie de Bruin en Christine Heins met 5-1 6-4 een maatje te groot voor Marja Braaksma en Miranda Leystra.

In de tweede omloop wonnen Jeannet en Ytsje van Marja en Miranda met 5-3 6-4 en wonnen Alie en Christine in een spannende partij van Nynke en Richtsje met 5-5 6-2. Zo kregen we in de derde omloop een echte finale tussen Jeannet en Ytsje tegen Alie en Christine die beide de eerste twee partijen wisten te winnen. Deze partij werd gewonnen door Alie en Christine die daarmee de kransen wisten te bemachtigen.

Bij de heren waren zeven parturen die drie keer moesten kaatsen en elke omloop een partuur bleef staan. In de eerste omloop waren de zeven punten voor Balling van Kuiken c.s., Julius de Jong c.s., Fokke Meirink c.s. en Durk Tuinenga c.s. In de tweede omloop walsten Julius c.s. met 5-0 6-0 over Renze de Jong c.s. heen en won Fokke c.s. met 5-4 6-6 van Durk c.s. het partuur van Balling bleef staan en kreeg zo ook zeven punten. Omdat Balling c.s. met 5-4 6-2 won hadden ze meer tegeneersten dan Julius c.s. die de derde omloop bleven staan en zo de kransen wonnen.

Uitslag Dames: 1.Alie de Bruin en Christine Heins; 2. Jeannet Sipma en Ytsje de Vries.
Uitslag Heren : 1.Julius de Jong, Hendrik Woudstra en Martijn Jolink; 2.Balling van Kuiken,
Raymond Hoekstra en Pieter Knoop; 3.Fokke Meirink, Sipke Meindersma en Andries Wouda.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

Lees Meer

29 April 2006: Opening seizoen KV "De Trochsetters"


 

ImageOp zaterdag 29 april organiseerde KV ‘De Trochsetters' haar jaarlijkse A. Van Kammen dorpspartij. Traditioneel wordt de eerste keatspartij van het jaar gesponsord door de Fam. Van Kammen. Klik op 'lees verder' voor het complete verhaal.

 

Het complete verhaal:

Rond de klok van elf uur, opende voorzitter Sieb Vegter het seizoen 2006. Onder redelijke weersomstandigheden heette voorzitter Vegter de 26 kaatsers van harte welkom. Na enkele huishoudelijke mededelingen, werden de parturen bekend gemaakt. Voorafgaand aan de wedstrijd werd traditiegetrouw enkele stukken gespeeld door het muziekkorps Melodia Oranje uit Ee. Na enkele prachtige klanken eindigden ze met het Frysk volkslied. Na deze muzikale traktatie, was het kaatsseizoen 2006 officieel geopend.

Image

Image

De eerste omloop kenden weinig echte verrassingen. De spannendste wedstrijd was het treffen tussen de parturen van Aukje Van Kuiken cs. en Sjoukje Visser cs. In deze titanenstrijd kwam uiteindelijk alles aan de hang. Op een stand van 5-5 en 6-6 produceerde Aukje Van Kuiken een bovenslag, waarmee haar partuur aan het langste eind trok. In de tweede omloop kwamen de parturen van Andries Zijlstra cs. tegenover het partuur van Klaas Mossel cs. te staan. Het partuur van Klaas Mossel cs. was niet opgewassen tegen het degelijke perk van Andries Zijlstra cs. Zodat de wedstrijd op een 5-2 en 6-4 werd beslist in het voordeel van het partuur van Andries Zijlstra cs. In de halve finale moest het partuur van Klaas Sipma cs. het opnemen tegen het favoriete paruur van Hein Eisenga cs. Het partuur Eisenga cs. bereikte door een staand nummer de halve finale. In deze halve finale kwam het partuur van Klaas Sipma cs.  niet echt in hun element. Op een 5-1 en 6-0 moesten zij hun meerdere erkennen in het partuur van Hein Eisenga cs. In de finale tussen de parturen Hein Eisenga cs. en het partuur Andries Zijlstra cs. moesten zij uitmaken wie de eerste krans van het jaar mee naar huis mocht nemen. Het partuur van Eisenga cs. was veel te sterk, en won op een vrij eenvoudige wijze met 5-0 en 6-6. Hiermee was de eerste krans van het jaar verdeeld. In de finale van de verliezersronde stonden de parturen van Sjoukje Visser cs. en het partuur van Aletta Sipma cs. Het partuur van Aletta Sipma cs. had in de eerdere wedstrijden hun kruit verschoten, en konden daarom geen vuist meer maken. In een redelijke eenvoudige 5-1 en 6-0 won het partuur van Sjoukje Visser cs. Na afloop werd er in de kantine nog heftig nagepraat onder het genot van een hapje en een drankje.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Om zeven uur werden de prijzen uitgereikt in Café Woudstra. Hiermee was de eerste wedstrijd van het kaatsseizoen 2006 een feit.

Winnaarsronde:

1. Hein Eisenga, Sipke Meindersma en Meindert de Jong.

2. Andries Zijlstra, Balling van Kuiken en Richtsje Eisenga.

3. Klaas Sipma en Pieter Knoop.

Verliezersronde: 

1 . Sjoukje Visser, Eelke Idsardi en Antsje Haaksma.

2. Aletta Sipma, Jacco de Jong en Marcus van Amen.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

Lees Meer

27 juli 2006: Alianne Knoop en Grietine Krol sterksten in Ee


 

Image27 Juli 2006: De 3e ledenpartij voor de jeugd werd gesponsord door de plaatselijk huisarts Lamers, en Meubelmakerij Kingma uit Engwierum werd gekaatst onder prachtige weeromstandigheden en veel publiek!

 

 

Het complete verhaal:

Jammer was de opkomst deze avond, want er waren maar 4 parturen, die kaatsten een halve kompetitie. Prachtig deze avond was de strijdlust bij de dames, er was n.l. een partuur bestaande uit 2 dames, n.l. Alianne Knoop en Grietine Krol, maar dezen wonden er geen doekjes om en hadden de lak aan de mannen, zij wisten alle drie partijen te winnen en kregen de minste eersten ook nog tegen. Wel wist Lars de Jong zijn derde prijs dit seizoen te behalen in evenzovele wedstrijden. In bijzijn van hoofdklasse kaatsers, Folkert v/d Wei, Johan Abma en Bauke van de Graaf, die de hele avond een training volgden, kon een van hun later de prijzen uitreiken (met een dikke tút voor de dames) aan de volgende personen.

1e prijs: Alianne Knoop en Grietine Krol, 2e prijs Lars de Jong en Riemer Hoekstra.

Zo is het seizoen alweer volop bezig, ook de jonge jeugd is fanatiek aan het trainen, en de bedoeling is dat ervoor alle jeugd op Donderdagmiddag 24 augustus een slotpartij voor hun zal worden gehouden met speciale prijzen, waarbij het bestuur hoopt dat alle leden mee zullen doen met deze wedstrijd.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

Lees Meer

29 Juli 2006: Gerard Sipma c.s. sterksten op de eerste bouwvakpartij van KV "de Trochsetters"


 

ImageZaterdag 29 juli stond de eerste bouwvakpartij van K.V. de Trochsetters weer op het programma. De sponsor van deze partij is Snackbar Lutine.

 

 

Het complete verhaal:

Er hadden zich voor deze middag 8 parturen opgegeven zodat er in 2 poules gekaatst kon worden. In poule 1 werden Eelke Idsardi en Jacco de Jong met 21 punten eerste, en werden Gerlof Leystra,Martijn Jolink en Marcus van Amen, die vandaag weer voor het eerst hun kaatswanten uit de kast hadden gehaald, tweede met 17 punten. In poule 2 wisten Gerard Sipma, Diemer Meirink en Alianne Knoop alle partijen winnend af te sluiten en werden Halbe Mossel, Jan Willem Heins en Alexander Zuidersma tweede. De strijd om de derde en vierde prijs ging dus tussen Gerlof Leystra c.s. en Halbe Mossel c.s. en werd gewonnen door Gerlof. De finale ging tussen Eelke Idsardi c.s. en Gerard Sipma c.s. Dat deze parturen aan elkaar gewaagd waren bleek wel uit de stand, alles aan de hang! Nooit was Eelke zo dicht bij "de hage" maar hij kon de kaats niet passeren dus weer een tweede prijs. 1ste prijs: Gerard Sipma, Diemer Meirink en Alianne Knoop. 2de prijs: Eelke Idsardi en Jacco de Jong. 3de prijs: Gerlof Leystra, Martijn Jolink en Marcus van Amen.4de prijs: Halbe Mossel, Jan Willem Heins en Alexander Zuidersma.  

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

Lees Meer