Dorp Ee

21 Oktober 2006: Prachtig afsluitingsfeest van K.V. de Trochsetters


 

ImageOp zaterdag 21 oktober 2006 hield K.V. de Trochsetters in dorpshuis de Jister een afsluitingsfeest voor alle leden, sponsors en vrijwilligers met medewerking van de Sellina´s. Op deze avond werden Klaske, Aukje en Sjoukje in het zonnetje gezet door o.a. spreker Melle Pieter Prins. De avond werd mede mogelijk gemaakt door dorpshuis de Jister en Frivius Energie. Klik op ´lees verder´ voor het bekijken van de foto´s.

Het was een super geslaagd feest, met vele bezoekers. Er werd tot in de late uurtjes gedanst, gezongen, gefeest enz. We kunnen met elkaar terugkijken op een hele geslaagde avond!!

Hieronder kunt u enkele foto´s bekijken:

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

Lees Meer

23 augustus 2006: 2de Prijs op Dames-PC voor debutanten Klaske, Sjoukje en Aukje


 

ImageWoensdag 23 augustus hebben Klaske de Jong, Sjoukje Visser en Aukje van Kuiken een meer dan keurige tweede prijs behaald op de Dames PC in Weidum. In de finale tegen het favoriete en gerenomeerde partuur van Géjanna Buma, Debora Oosterman en Afke Hylkema konden de dames van het afdelingspartuur van Ee helaas niet voor een verrassing zorgen. Klaske, Sjoukje en Aukje leken tijdens de finale tevreden met de tweede prijs en verloren dan ook met 5-1 en 6-2.

Het complete verhaal

Op de vrijdag voorafgaand was de PC eigenlijk voor Klaske, Sjoukje en Aukje al begonnen, op deze dag vond de loting plaats in Weidum. Het lot was gunstig, wat inhoudt dat het favoriete partuur van Géjanna Buma, Debora Oosterman en Afke Hylkema niet eerder zou worden tegengekomen dan in de finale. Maar de PC blijft natuurlijk een wedstrijd op zich, met veel meer publiek dan bij reguliere kaatswedstrijden.

In de eerste omloop moest er worden afgerekend met Afke Walstra uit Bolsward, Annalien Hanje uit Dronrijp en Froukje de Vries uit Nijmegen. Normaalgesproken zijn de dames uit Ee net diesels die de eerste partij op gang moeten komen, maar vandaag liep het meteen vanaf de eerste slag. Afke Walstra cs. kwamen er dan ook niet aan te pas getuige de 5-1 6-2 overwinning.

Image

Image

Image

De volgende tegenstander was het hoofdklasse-partuur van Marie Heida uit Leeuwarden, Inge Algra uit Sneek en Romy van der Veen uit Sint Annaparochie. Een sterke tegenstander, die in haar eerste omloop een 4-0 achterstand wist om te buigen in een 5-4 overwinning. Klaske, Sjoukje en Aukje waren dus gewaarschuwd. Het initiatief lag in deze wedstrijd dan ook bij Marie, Inge en Romy. Zij bepaalden het tempo van de wedstrijd. De meiden uit de Dongeradelen keken deze partij tegen een 3-1 en later 4-2 achterstand aan. Met name de bal op 2-1 en 6-6 kwam als een mokerslag aan bij Klaske, Sjoukje en Aukje. De goed opgeslagen bal door Klaske, waarbij een kaats ter hoogte van de opslag moest worden verdedigd, werd door Inge Algra prima uitgeslagen. Sjoukje had de kans om te retourneren, maar de bal viel dood in haar handschoen. Dit betekende een 3-1 achterstand en even later een 4-2 achterstand. Vanaf dat moment zag je deze spannende partij kantelen. De vele meegereisde supporters uit Ee e.o. (er waren ongeveer 70 á 80 fans die de reis naar Weidum hadden ondernomen) gingen achter hun partuur staan en schreeuwden de dames naar de overwinning. Vanaf een 4-2 achterstand werden er 4 eersten achtereen behaald door mentale veerkracht en bijna foutloos kaatsen. Een prijs op de Dames PC als debutant was een feit. Op zich al een prestatie van formaat.

De halve finale ging tussen twee eerste klas parturen. Van de 11 debutanten, die dus dit jaar voor het eerst mochten deelnemen aan de PC, stonden er vier in de halve finale. Een teken dat er door de jeugdige talenten flink aan de hoofdklasse-deuren wordt gerammeld. Debutante Afke Kuipers uit Mantgum, Anna-Lynn Wijbenga uit Ferwerd en Jindra ten Kate uit Hallum moesten het opnemen tegen Klaske, Sjoukje en Aukje. In het begin wisten Afke Kuipers cs. nog tegenstand te bieden, maar aan de hand van de meer dan formidabele opslag van Klaske, werd de finaleplaats behaald, uitslag 5-2 6-2. Zelden heeft Klaske zo goed de opslag verzorgd en ze had duidelijk haar beste kaatswedstrijd bewaard voor de PC! Samen met het prachtige tikje van Sjoukje Visser (wat lijkt kaatsen dan simpel) en de altijd "met de kop" kaatsende Aukje van Kuiken werd een plekje in de finale veroverd. Het jeugdige enthousiasme wat enorm afstraalt van dit team, had z'n weerslag op het publiek dat dan ook tijdens de gehele PC achter het partuur stond.

Image

Image

Image

In de finale moesten ze het opnemen tegen het partuur van Géjanna Buma, Debora Oosterman en Afke Hylkema. Géjanna en Afke, die de PC reeds achtmaal op hun naam wisten te schrijven, kunnen met recht PC-kaatsters worden genoemd. Zij waren dan ook de grote favoriet in deze finale. Maar het feit dat Klaske, Sjoukje en Aukje dit sterke partuur dit seizoen al drie keer wist te verslaan en het feit dat het publiek altijd de underdog steunt, gaf hoop voor een stunt. Zo'n finale, tegen een sterke tegenstander, wordt in het begin van de partij beslist. Wanneer je dan bij kunt blijven of zelfs voor komt, krijg je de steun van het publiek en ligt de druk bij het favoriete partuur. Maar vanaf de eerste slag liet met name Afke Hylkema zien dat er deze dag maar één partuur aanspraak kon maken op de kransen en dat waren zij. Twee momenten bepaalden dan ook het verloop van deze partij. Op 2-1 en 6-6 wist Afke Hylkema de middenlijn-kaats te passeren en op 4-1 en 6-6 deed ze dit nog eens haarfijn over. De laatste hoop op een stunt was verdwenen bij Klaske, Sjoukje en Aukje en zo werd de finale verloren met 5-1 en 6-2. Afke Hylkema werd met algehele stemmen uitgeroepen (reeds voor de negende keer) tot koningin van de partij. Tot een uur na de verloren finale heerste er teleurstelling bij de dames uit Ee en Kollumerpomp, daarna kwam het besef dat zij toch wel een uitzonderlijke prestatie als debutanten hadden neergezet. Een prestatie waar de coaches Baukje Dijkman en Klaas Sipma en de meegereisde supporters erg tevreden waren. Klaske, Sjoukje en Aukje hadden het toch maar weer geflikt!!

Image

Image

Image

Image

 

Lees Meer

23 juli 2005: Klaas Mossel haalt hage uit Ee


 

ImageZaterdag 23 juli stond er weer een ledenpartij op het programma voor de senioren van kv "De Trochsetters". Deze partij werd gesponsord door de plaatselijke voetbalvereniging VV Oostergo Klik op "Lees verder..." om het complete verhaal te lezen.Het complete verhaal:


Er stonden 28 kaatsers en kaatsters op de lijst. De dames wilden graag apart kaatsen, zodat bij de dames vier parturen van twee op papier kwam. Hier werd een halve competitie, drie keer kaatsen en dan de punten tellen.

Partuur 1: Froukje Wolters en Richtsje Eisenga moesten eerst tegen partuur 2: Alie de Bruin en Adrie Grijpstra. Helaas voor Froukje en Richtsje waren Alie en Adrie op dreef en wonnen met 5-3 6-4.

De andere partij ging tussen Christine Heins, Aaltje Sipma en Jeannet Sipma en Rennie Schreiber. Hier waren Jeannet en Rennie de sterksten en wonnen met 5-2 6-2.

De volgende omloop moesten de verliezers tegen de winnaars. Alie cs. moesten het opnemen tegen Christine cs. Ook nu waren Alie cs. op dreef, waardoor de stand 5-1 6-0 op de lijst werd genoteerd. Froukje cs. moesten tegen Jeannet cs., Jeannet cs. wonnen deze partij met 5-3 6-2.

De laatste partij, de finale, deze ging tussen Alie cs. en Jeannet cs. Beide hadden 14 punten, dus wie won had de hage. Er was weinig spanning in deze partij, wat resulteerde in een 5-2 overwinning voor Jeannet cs.

Bij de heren stonden 7 parturen op de lijst. Hier werd gekaatst met
afvalronde.

Eerste omloop moesten Fokke Meirink cs. tegen Klaas Mossel cs.
Deze partij werd gewonnen door Klaas cs. met 5-3 6-6. In de partij tussen Gerard Sipma cs. en Eelke Idsardi cs. was wat meer spanning te bespeuren, de stand was 5-5 6-2 in het voordeel van Gerard cs. Jan Sipma cs. moesten met z'n beiden aantreden tegen Gerlof Leijstra cs. Deze partij werd gewonnen door Jan cs. met 5-2 6-4.

Toen was het wachten op partuur 7. Partuur Balling van Kuiken cs. moesten het opnemen tegen Klaas Mossel cs. Helaas moest Mark Buist het strijdveld verlaten met een kuitblessure. We wensen hem vanaf deze plek van harte beterschap toe en hopen dat ie gauw weer van de partij is. Nu moesten Balling cs. er 1 bij hebben, zo werd Lars de Jong gevraagd om partuur Balling cs. te versterken, wat bij de tegenpartij enkele frustratie opwekte, want de vliegensvlugge Lars was overal als de kippen bij, en dat leverde vrij veel spanning op. Maar helaas wist Klaas cs. nipt te winnen met 5-5 6-2.

Nu kon met de tweede omloop begonnen worden. Er was weinig spanning in deze omloop. Gerard Sipma cs. wisten met twee vingers in de neus te winnen van Jan Sipma cs. met 5-0 6-6. Zo hadden Gerard cs. een plekje bemachtigd in de finale.

In de afvalbak was enige spanning tussen Fokke cs. en Balling cs. Maar Fokke cs. wisten te winnen met 5-4 6-6. Zodat deze in de finale kwamen. De andere kandidaten hiervoor moesten komen uit Eelke cs. of Gerlof cs. Dit werden Eelke cs. met 5-0 6-0. In de finale tegen Fokke cs. was Eelke weer op dreef en ze wonnen dit ook met 5-0 6-6.

In de winnaarsronde moesten Klaas cs. het opnemen tegen Gerard cs. Maar Gerard cs. lieten het wat afweten, wat resulteerde in een 5-2 nederlaag.

Uitslagen Dames:
Eerste prijs: Jeannet Sipma en Rennie Schreiber.
Tweede prijs: Alie de Bruin en Adrie Grijpstra.

Uitslagen Heren:
Eerste prijs: Klaas Mossel, Jacco de Jong en Pieter Knoop
Tweede prijs: Gerard Sipma, Andries Zijlstra en Teke Meindertsma.
Eerste prijs v.r.: Eelke Idsardi, Sipke Meindertsma en Diemer Meirink.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

Lees Meer

23 juni 2005: Alexander en Krista winnen "De Trochsetters" ledenpartij voor de jeugd


 

ImageDonderdagavond 23 juni was er onder ideale weersomstandigheden voor de jeugd een ledenpartij. Het verslag en de foto´s kun je zien en lezen als je op "Lees verder..." klikt.
Het complete verhaal:

Donderdagavond onder ideale weersomstandigheden hield K.V. De Trochsetters weer een ledenpartij voor de jeugd. Deze keer waren er zes parturen die in twee poules waren verdeeld.

In poule A was er 1 partuur die er met kop en schouders bovenuit stak. Het partuur van Lars de Jong en Grietine Krol wonnen hun beide partijen met 6 om 1, en plaatsten zich zo voor de finale. In poule B werd er spannender gekaatst. Van de drie parturen wist er geen één partuur tweemaal te winnen. Het partuur van Alexander Zuidersma en Krista Hoekstra ging uiteindelijk door, omdat hun partuur het minste aantal eersten had tegen gekregen.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

De finale was een prachtige partij, met kansen over en weer. Uiteindelijk wonnen Alexander en Krista de partij. Om de derde prijs kaatsten Hedzer Hoekstra en Mariëlle Hoiting tegen het partuur van Jelmer Hoekstra en Alianne Knoop. Het laatstgenoemde partuur kwam als winnaar uit de bus, en wist hierdoor de derde prijs te bemachtigen.

Image

Image

De kransen en prijzen waren weer dik in orde, en werden na een zeer geslaagde partij uitgereikt.

Image

Uitslag:

1e prijs: Alexander Zuidersma en Krista Hoekstra
2e prijs: Lars de Jong en Grietine Krol
3e prijs: Jelmer Hoekstra en Alianne Knoop

 

Lees Meer

23 juni 2006: Eerste ledenwedstrijd voor de jeugd van K.V. de Trochsetters


 

ImageOp donderdag 23 juni organiseerde KV ‘De Trochsetters' haar eerste ledenpartij voor de jeugd van K.V. de Trochsetters. Deze kaatspartij werd gesponsord door de Firma v/d Hoek uit Ee.

 

 

Het complete verhaal

Rond de klok van zes uur, opende voorzitter Sieb Vegter de eerste jeugdkaatswedstrijd. Onder redelijke weersomstandigheden heette voorzitter Vegter de 9 jonge kaatsers en kaatsters van harte welkom. Na enkele huishoudelijke mededelingen, werden de parturen bekend gemaakt.

In de eerste omloop kaatsten het partij van Lars de Jong en Grietine Krol tegen het partuur van Jelmer Hoekstra en Tjisse Arjen de Vries. Helaas werd het niet een spannende wedstrijd, want het partuur Lars de Jong en Grietine Krol wonnen de wedstrijd met een 5-0/6-0 op de telegraaf. Een spannender wedstrijd was het treffen tussen de parturen van Hedzer Hoekstra en Anna Eelkje de Jong tegen het partuur van Alianne Knoop, Krista Hoekstra en Sietse Hofstede. In deze strijd kwam het partuur van Hedzer en Anna Eelkje als winnaar uit de bus.

Aangezien er een halve competitie moest worden verkaatst, kwam het partuur van Lars en Grietine in het strijdperk tegen Allianne, Krista en Sietse. Door goed uitslagwerk van Lars en goed opslagwerk van Grietine, wonnen zij deze partij vrij gemakkelijk met 5-3 6-0. De andere partij was die tussen Hedzer en Anna Eelkje en het partuur van Jelmer en Tsjisse Arjen. Deze broederstrijd werd in het voordeel beslist van Jelmer. Hij won dus van zijn oudere broer in een spannende partij, uitslag 5-4 6-4.

In de laatste partij lieten Grietine en Lars overduidelijk merken dat er deze avond maar 1 partuur in aanmerking kon komen voor de kransen, ze wonnen hun laatste wedstrijd met 5-3 6-6. De andere wedstrijd ging tussen Jelmer en Tsjisse Arjen en het partuur van Allianne, Krista en Sietse. Jelmer en Tsjisse bleken deze partij iets beter dan hun tegenstander, 5-4 6-4.

Na deze mooie partij met redelijk veel publiek kon het rekenen beginnen:

Lars en Grietine           21 eersten

Jelmer en Tjisse Arjen      14 eersten

Hedzer en Anna Eelkje      14 eersten

Alianne, Krista en Sietse    11 eersten

Aangezien Jelmer cs. 2 tegeneersten minder hadden dan Hedzer cs. mochten zij de tweede prijs in ontvangst nemen van Sieb Vegter, die tijdens de prijsuitreiking fa. Van der Hoek hartelijk bedankte voor het sponsoren van deze jeugdpartij.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

Lees Meer

24 augustus 2006: Jeugd sluit seizoen af met ledenpartij


 

ImageAfgelopen donderdag was het de laatste wedstrijddag van de kaatsvereniging uit Ee over 2006. Het bestuur had nog een wedstrijd voor de jeugd in petto en werd gesponsord door een viertal kaatsliefhebbers, die de kaatsvereniging De Trochsetters een warm hart toedragen. Het mooie was dat het een wedstrijd betrof voor alle jeugdleden van de kaatsclub

 

Het complete verhaal

Voor de jongste jeugd was dit de eerste wedstrijd na een seizoen van volop training. Bij de oudste jeugd waren 4 parturen en bij de jongste jeugd 3 parturen. Er werden in beide gevallen gekaatst in kompetitie verband, wel dit de jongste jeugd dit als beginnersspel wat inhoud dat zij met een vaste kaatst spelen, met als doel deze proberen voorbij te slaan. Iedereen moest hierdoor 4 keer kaatsten want er werd 2 keer geloot. Een prachtig gezicht was het om te zien hoe fel er om de punten werd gestreden, waarbij direkt te zien was dat ze het spel al aardig onder controle hadden. Wel dient vermeld te worden dat de dames het beter deden dan de mannen, vooral Louise Krol en Baukje Kroodsma sloegen erop los, en de kaats werd meerdere keren voorbij geslagen. Niets tekort wat de anderen betreft waren zij aan het einde van de wedstrijd toch de besten, al probeerden Gauke, Hendrik, Nynke en Anna  in het spoor te blijven door een enorme inzet. Een prachtige wedstrijd dus aan het einde van het seizoen.

De grote jeugd moesten drie keer kaatsen in competitieverband. Het partuur van Lars de Jong, Yvonne Buist en Alwin Buist, waren niet de favoriet maar deden het voortreffelijk door uiteindelijk alle 3 wedstrijden te winnen waardoor ze 21 eersten voor hadden en maar 6 eersten tegen. De strijd om de 2e prijs was spannender, maar uiteindelijk kwam die eer bij het partuur van Hedzer Hoekstra c.s. met 18 punten voor en  13 tegen. Een prachtige kaatsmiddag was het geweest, maar voor vele liefhebbers kwam nog de mooiste verrassing. Tijdens de prijsuitreiking in de kantine, deelde het bestuur mede dat naast de reguliere winnaars er voor ieder kaatser/ster een prijs was, uiteindelijk bleek dit voor iedereen een krans te zijn, zodat een ieder versierd naar huis toe ging, voor velen was dit de eerste keer in hun leven maar vooral een enorme verrassing, en tevens misschien een stimulans voor volgend jaar, het dorp Ee was de vrijdag erna  bij vele woningen dat ook versierd met een prachtige krans, een mooie afsluiting van toch wel een bewogen kaatsjaar.

De uitslagen waren als volgt:

Jongste jeugd:  1e prijs Louise Krol  24 punten en Baukje Kroodsma 23 punten, 2e prijs Gauke Bouma  21 punten, 3e prijs Hendrik Hofstede, 4e prijs Nijnke Zijlstra 17 punten, 5e prijs Anna v.d. Hoek  14 punten

Oudste jeugd: 1e prijs Lars de Jong, Yvonne Buist en Alwin Buist, 2e prijs Hedzer Hoekstra, Alianne Knoop en Manielle Hoiting; 3e plaats Jelmer Hoekstra,Anna Eelkje de Jong en Riemer Hoekstra, 4e plaats Danny Hoiting,Grietine Krol en Sietse Hofstede.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

Lees Meer

24 juni 2006: Jeugdige talenten uit Ee behalen derde prijs op NK Dames


 

ImageAfgelopen zaterdag stond voor het dameskaatsen in het teken van het Nederlands Kampioenschap. Ee werd vertegenwoordigd door Klaske de Jong, Sjoukje Visser en Aukje van Kuiken. Deze dames die vorig jaar nog bij de meisjescategorie actief waren, kenden een prima debuut op dit kampioenschap.

 

 

Het complete verhaal

In de eerste omloop moest er afgerekend worden met Heerenveen. Het bleek een gemakkelijke partij te zijn, gelet op de einduitslag (5-1 6-4). De tweede omloop stond het treffen tegen Sexbierum op het programma. Sexbierum was middels een staand nummer op de tweede lijst terecht gekomen. Dat de dames uit Sexbierum met name op ledenpartijen kaatsen was duidelijk op te merken, ze waren niet bestand tegen het opslag- en uitslaggeweld van Klaske, Sjoukje en Aukje.

In de derde omloop werd het serieus. Minnertsga met hoofdklasse-kaatster Maaike Joostema speelde een thuiswedstrijd en werd gesteund door veel publiek. Het werd een gelijk opgaande strijd, waarbij Minnertsga een 3-1 voorsprong nam onder aanvoering van een prima kaatsende Maaike Joostema. Het was met name aan de mentale weerbaarheid van Klaske, Sjoukje en Aukje te danken dat de dames van Ee weer langszij kwamen en uiteindelijk met 5-4 en 6-4 aan het langste eind trok. Met 35 parturen op de lijst en met Dronrijp als grote favoriet was het partuur van Ee inmiddels doorgedrongen tot de laatste vijf. En daarin bevond het zich in een goed gezelschap van Bolsward, Witmarsum, Stiens en Pingjum. Voor een plaats in de halve finale moest er gewonnen worden van Pingjum met Maaike Wind, Maaike Osinga en Jeltsje Osinga. Een moeilijke opgave, maar zeker niet onmogelijk en net als in de partij tegen Minnertsga was het wederom een gelijkopgaande wedstrijd. Pingjum met een prima kaatsende Maaike Wind maakte het Ee enorm lastig. De partij werd dan ook pas beslist op 5-4 en 6-6. Op deze stand wist Sjoukje de opgeslagen bal van Maaike Wind tot bovenslag te promoveren op een manier zoals we van Sjoukje kennen. De halve finale was een feit en daarmee was Ee zeker van een derde prijs. Een evenaring van de prestatie van vorig jaar. Ee trad toen aan met Froukje Wolters, Aletta Sipma en Aukje van Kuiken.

In de halve finale leek de koek op voor Ee. Het foutloos kaatsen van Witmarsum en het maar moeilijk grip krijgen op de partij deed Ee in deze halve finale de das om. Ook al verscheen er regelmatig 6-6 op de telegraaf, de eersten gingen steeds naar Witmarsum. Einduitslag 5-1 6-0

De finale ging tussen de parturen van Bolsward (Gejanne Buma, Afke Walstra en Fenna Zeinstra) en Witmarsum (Andrea de Jong, Sytske Poortstra en Marike Beckers). Bolsward bleek oppermachtig en kaatste fris van de lever, dit leverde dan ook de terechte titel op deze middag voor Bolsward.

Moe maar voldaan konden Klaske, Sjoukje en Aukje terugkijken op een prima debuut op het NK dames. Een prima derde plek en wie weet wat er in de toekomst nog meer op stapel staat.

Zaterdag 8 juli staat het NK voor Jong Fammen in Mantgum op het programma. Aanvang 11.00 uur. Wie weet wat voor moois Klaske, Sjoukje en Aukje daar gaan presteren.......

Image

Image

Image

 

Lees Meer

24 september 2006: Veel prijzen in Húzum


 

ImageZondag 24 september was de laatse dag om nog even alle agressie weg te slaan! Daar moest men wel heel vroeg voor uit het bedje! Maarja, even bikkelje hje! Klik op ´lees verder´voor het complete verhaal geschreven door Aant Pieter Wijnsma.

 

Het complete verhaal

Daar ging de reis dan. Taxi Durk bracht de boys ut Ie en omstreken naar het heilige gras van OG. De Boys waren, Partoer 1 Harm Sijtsma, B.van Kuiken en Sipke (nog een paar namen) Meindertsma. Partoer 2 A.P "Poedel" Wijnsma, Gerrit "Kieviet" de Jong en Teakele Pieter Meindertsma. Partoer 3 Hendrik Roel "de Grutte" Woudstra, Eelke Idsardi en Good old J.W Heinz. Gezellig groepje vandaag. Marre, na een super sterk bakkie koffie ging het los! Harm moest meteen Gerrit! Underdog Team Gerrit konden goed mee komen. Op een stand van 5-5 6-6 werd het met in zitbal beslist in het voordeel van Harm. Gerrit moesten verder in de afvalronde waar ze het tot de finale schopten. Maarja, een 2e plek, meer zat er niet in vandaag! Aan het spraakwater dan maar! Wie er meer aan het spraakwater zaten waren , H.J en friends. na 2 omlopen was het gebeurd en konden aanschuiven bij Gerrit en Friends. Intussen waren Harm al  in de finale beland. De mannen sloegen als hynders. Niet te stoppen!
De krans ging met naar Ee. Harm was koning vandaag! Na de priis uitreiking werd er nog lang nagepraat en drinkies genuttigt! Was een leuke dag. Tot een andere keer!

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

Lees Meer

25 juni 2005: Froukje, Aletta en Aukje verrassen op NK dames


 

ImageSexbierum - Tijdens het Nederlands Kampioenschap kaatsen voor Dames, welke werd gehouden op zaterdag 25 juni in Sexbierum, heeft k.v. De Trochsetters uit Ee een verrassende prestatie geleverd. Froukje Wolters, Aletta Sipma en Aukje van Kuiken waren er verantwoordelijk voor dat de derde prijs en dus het Makkumer aardewerk werd binnengehaald. Een unieke prestatie op het NK Dames, omdat de dames van k.v. De Trochsetters het nog nooit eerder zover hebben geschopt op een Nederlands Kampioenschap. Klik op "Lees verder..." om het complete verhaal te lezen.

Het complete verhaal:
31 parturen streden in Sexbierum om de kransen, waarbij Bolsward, Sneek, Witmarsum en Dronrijp als grootste kanshebbers konden worden aangemerkt. Voor de “Iester”-dames was er geen gemakkelijke loting. De eerste omloop moest worden afgerekend met Minnertsga en dus met hoofdklasse-kaatster Maaike Joostema. Het perk, bestaande uit Aletta als achterinse en Aukje als voorinse moest eerst even wennen aan het opslaggeweld van Maaike Joostema. Dit resulteerde dan ook in een 3 – 1 achterstand, maar naarmate de partij vorderde sloegen de dames steeds dikkere kaatsen. De achterstand werd dan ook keurig omgebogen in een 5-3 overwinning.
De volgende omloop, die dus op voorhand niet was verwacht, stond het partuur van Grou op het programma. Bij de ingang van het kaatsveld stond een bord opgesteld, waar de namen van de winnaars van de afgelopen jaren op prijkten. Hier viel dus ook te lezen dat Grou, met de kaatsters Monique Stelwagen, Wiesje van der Berg en Debora Oosterman, de laatste twee edities van het NK voor Dames op haar naam had geschreven. Twee dames teweten Monique Stelwagen en Debora Oosterman mochten ook dit jaar de kleuren van Grou verdedigen. Een moeilijke opgave dus voor Froukje, Aletta en Aukje, maar Ee kaatste deze omloop bijna foutloos. Froukje was er steeds als de kippen bij in het tussenspel, Aletta was aan de opslag een zekerheid en Aukje wist deze omloop de boven wel heel makkelijk te vinden. Dit goede kaatsen van Ee resulteerde dan ook in een mooie 4-1 voorsprong. Het was dat Aletta enige genade kende met Grou, door op 6-6 de bal net een centimeter voor te slaan, anders had Grou helemaal geen voet aan de grond gekregen aan het begin van deze partij.
Een onverwachte 4-1 voorsprong dus, die verder werd uitgebouwd naar een prima 5-2 overwinning. Een prestatie van formaat!! Na een blik op de lijst met parturen bleek Makkum de volgende tegenstander te zijn van Ee. Tsja, de tegenstander van de eerste omloop was bekend via de loting, op een tweede omloop was stiekem gehoopt, maar verder hadden de dames echt niet gekeken. Maar Makkum dus. Makkum had een nieuwe tactiek geintroduceerd vandaag, nl. hoge ballen voorin. Aukje en Aletta moesten hier tot 3 eersten gelijk erg aan wennen, maar op het moment dat de diesels warm waren, werden vlot de laatste drie eersten binnengehaald. Einduitslag 5-3 6-2!!! Een plek in de halve finale en dus Makkumer aardewerk. De blijdschap van deze onverwachte zegereeks straalde van de gezichten van het “Iester” trio af. Dit was op voorhand echt niet verwacht.
De halve finale tegen het mooi-sluitende partuur van Dronrijp werd dan ook beschouwd als de slagroom op het toetje. Helaas was bij Aletta, naar eigen zeggen, “de koek op” tijdens deze partij. Er werd nog volop tegenstand geboden, maar met een einduitslag van 5-2 trok Dronrijp deze partij aan het langste eind. Dronrijp versloeg in een prachtige finale het partuur Witmarsum met 5-4. Een finale met het publiek als grote winnaar en veel reclame voor het dameskaatsen.
Voor Froukje Wolters, Aletta Sipma en Aukje van Kuiken, die ver boven zichzelf stegen deze dag, een prachtige derde prijs. Een derde prijs die werd behaald door bijna drie omlopen bijna foutloos kaatsen en door een geweldige dosis inzet. Proficiat Froukje, Aletta en Aukje! Kaatsvereniging De Trochsetters kan trots op jullie zijn.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

Lees Meer

25 juni 2005: Zonnige ledenpartij KV "de Trochsetters"


 

ImageEE- Zaterdag 25 juni hield kaatsvereniging de Trochsetters weer een ledenpartij. De sponsor van deze partij was bouwbedrijf Geveke uit Heerenveen. Onder ideale kaatsomstandigheden werd gestreden om de prijzen. Klik op "Lees verder..." om het complete verhaal te lezen.Het complete verhaal:


Bij de dames waren vier parturen die in een competitie streden om twee prijzen. In de eerste omloop waren Jeannet Sipma en Ytsje de Vries met
5-1 6-6 te sterk voor Nynke Woudwijk en Richtsje Eisinga en waren Alie de Bruin en Christine Heins met 5-1 6-4 een maatje te groot voor Marja Braaksma en Miranda Leystra.

In de tweede omloop wonnen Jeannet en Ytsje van Marja en Miranda met 5-3 6-4 en wonnen Alie en Christine in een spannende partij van Nynke en Richtsje met 5-5 6-2. Zo kregen we in de derde omloop een echte finale tussen Jeannet en Ytsje tegen Alie en Christine die beide de eerste twee partijen wisten te winnen. Deze partij werd gewonnen door Alie en Christine die daarmee de kransen wisten te bemachtigen.

Bij de heren waren zeven parturen die drie keer moesten kaatsen en elke omloop een partuur bleef staan. In de eerste omloop waren de zeven punten voor Balling van Kuiken c.s., Julius de Jong c.s., Fokke Meirink c.s. en Durk Tuinenga c.s. In de tweede omloop walsten Julius c.s. met 5-0 6-0 over Renze de Jong c.s. heen en won Fokke c.s. met 5-4 6-6 van Durk c.s. het partuur van Balling bleef staan en kreeg zo ook zeven punten. Omdat Balling c.s. met 5-4 6-2 won hadden ze meer tegeneersten dan Julius c.s. die de derde omloop bleven staan en zo de kransen wonnen.

Uitslag Dames: 1.Alie de Bruin en Christine Heins; 2. Jeannet Sipma en Ytsje de Vries.
Uitslag Heren : 1.Julius de Jong, Hendrik Woudstra en Martijn Jolink; 2.Balling van Kuiken,
Raymond Hoekstra en Pieter Knoop; 3.Fokke Meirink, Sipke Meindersma en Andries Wouda.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

Lees Meer