Dorp Ee

Schoolkaatsproject


ImageSchoolkaatsproject in Ee groot succes.

De jeugd van Ee krijgt de kans om kennis te maken met de mooie kaatssport. Het schoolkaatsproject is namelijk opgezet in samenwerking met de basisschool “De Gearring” in Ee. Klik op "Lees verder..." om het complete verhaal te lezen.
Lees Meer

Geef je op voor de jubuleumpartij!


ImageKijk voor het programma van het 100 jarig jubileum onder “100 jarig jubileum”. Hier vind je alle activiteiten! Voor de jubileumpartij zijn al heel veel deelnemers. Bij genoeg deelname kan er in verschiilende klassen worden gekaatst. Een klasse is al bekend, namelijk de Dames-van- vroeger-klasse. Schroom niet en geef jullie allemaal op, want dit komt niet een tweede keer!
Lees Meer

Wintertraining voor de jeugdleden van K.V. de Trochsetters


ImageDoor de Koninklijke Nederlandse KaatsBond wordt er kosteloos een wintertraining aangeboden aan de jeugdleden van k.v. De Trochsetters. De data van deze (zaal) trainingen zijn nog niet bekend, maar degene die belangstelling hebben, kunnen dit doorgeven aan Jeannet Sipma – De Jong (0519 518 917). Doe dit voor 25 november!
Lees Meer

Activiteiten worden afgelast!


Image In verband met het tragische ongeval op 26 mei van 4 jongens uit Ee worden alle activiteiten van K.v. de Trochsetters de komende 2 weken afgelast. Op woensdag 14 juni willen we proberen de draad weer op te pakken.
Lees Meer

Website update seizoen 2006


ImageDe website van K.V. de Trochsetters is ge-update naar seizoen 2006;

- nieuwe sponsoren zijn toegevoegd,
- de algemene informatie is aangepast,
- de bestuursinformatie is aangepast,
- categorie-indeling 2005 en 2006 zijn aangemaakt,
- de hoofdklasselijst 2006 en de federatielijst 2006 is toegevoegd,
- de kleur samenstelling aangepast en
- nieuwe foto's in het logo verwerkt. 

Zo kunnen we er dit jaar ook weer tegen aan!

Lees Meer

7 april 2006: Jeugdleden geef je op voor de afdelingscompetitie van de federatie Dongeradeel!


Image Evenals voorgaande jaren organiseert de federatie Dongeradeel een afdelingscompetitie voor alle jeugdcategorieën. Ook onze jeugdleden kunnen zich hiervoor opgeven met een zelf samengesteld partuur bestaande uit 2/3 kaatser/sters uit dezelfde categorie. (raadpleeg hiervoor het programmaboekje 2006, want hier staan de leden en de categorieën duidelijk aangeven!) Lijkt dit je wat dan moet je je opgeven vóór 30 april 2006 bij één van de bestuursleden.

Dit zijn de data van de afdelingscompetitie:

Zaterdag 20 mei in Dokkum en Niawier

Woensdag 31 mei in Paesens/Moddergat en Ternaard

Woensdag 14 juni in Morra/Lioessens en Holwerd

Zaterdag 24 juni in Anjum de eindwedstrijd.

Lees Meer

Competitiekaatsen voor de B-klasse en Dames bij de federatie


InfoDe voorbereidingen voor de B klasse en het Dames-Klassement zijn begonnen.Tijdens de jaarvergadering is gebleken dat vanuit de verenigingen de wens leeft ook voor de B-klasse en de Dames een competitie op te zetten. De A-klasse is begonnen aan haar vierde seizoen. Met een gemiddelde van achttien spelers per wedstrijd die strijden om de hoogste eer en om het geld. Dat moet in de B-klasse en bij de Dames toch ook kunnen. Dus schrijf je in en doe mee!!! De Klassementsagenda bevat dit jaar 9 federatiewedstrijden! (zie het programmaboekje). Om voor het Klassement in aanmerking te komen dient men zich voor 9 mei a.s. voor minimaal 5 wedstrijden schriftelijk via een antwoordformulier, die te verkrijgen is bij Hendrik Roel Woudstra aan te melden! Op dit antwoordformulier dien je aan te geven aan welke wedstrijden je wilt deelnemen. Indien je niet aan het Klassement kunt/wilt deelnemen, maar toch aan een aantal federatiewedstrijden wilt deelnemen, kun je dit ook aangeven op het antwoordformulier. De Prijzenpot voor de B-Klasse en de Dames ziet er als volgt uit: Klassement 1e prijs € 75,- + wisselbokaal. 2e prijs € 50,-, 3e prijs € 25,-

Lees Meer

Zaalkaatswedstrijden voor senioren in het jaar 2006


ImageOok dit jaar organiseert het federatiebestuur enkele zaalkaatswedstrijden in het jaar 2006. Opgave bij deze wedstrijden kan bij Joop Dijkstra 0519 220 552 en Siemen Zeilinga 0519 589 914. Voor meer informatie klik op “Lees verder...”.
Lees Meer

Wijzigingen!


ImageDe dorpspartij op vrijdag 23 juni a.s. vervalt! Op zaterdag 24 juni a.s. wordt de eerder afgelaste Jister/Tankstation Montsma ingelast. Deze wedstrijd begint om 12.30 uur. Het kaatsseizoen wordt op zaterdag 19 augustus afgesloten door een partij gesponsord door de Dockumer Zakenmannen met een gezellige nazit

Lees Meer