Dorp Ee

07 juli 2005: Alexander Zuidersma en Grietine Krol winnen jeugd ledenpartij in Ee


 

ImageDonderdag 7 juli stond alweer de derde ledenpartij voor de jeugd op het programma. Er waren 6 parturen die zich voor de partij hadden opgegeven. Sponsors voor deze partij waren Dr. Lamers en transportbedrijf van der Hoek uit Ee. Klik op "Lees verder..." om het complete verhaal te lezen.Het complete verhaal:


Het bestuur had besloten om 3 keer te loten om zoveel mogelijk spanning te krijgen, wat later ook wel bleek. Wat opviel deze avond was dat de jeugd na wekenlange training veel progressie had geboekt, wat voor trainster B. Dijkman een beloning is voor haar inzet op de woensdagavonden. Bij de kaatspartij zelf was geen partuur die deze avond driemaal kon winnen, dit bracht veel spanning te weeg. Uiteindelijk waren de kransen voor het partuur van Alexander Zuidersma en Grietine Krol. Dit partuur had in totaal 18 eersten voor en was daarmee de winnaar. De andere prijzen werden verdeeld door 3 parturen die allemaal 16 eersten voor hadden, wat betekende dat de tegeneersten de beslissing moest brengen.

Uitslag:
1e prijs: Alexander Zuidersma en Grietine Krol
2e prijs: Jelmer Hoekstra en Anna Eelkje de Jong
3e prijs: Hedzer Hoekstra en Alianne Knoop
4e prijs: Lars de Jong en Mariëlle Hoiting

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

Lees Meer

07 juli 2006: 50% van klavertje vier binnen voor Klaske, Sjoukje en Aukje


 

ImageZaterdag 7 juli werd Ee weer positief op de kaart gezet door Klaske de Jong, Sjoukje Visser en Aukje van Kuiken. Dit deden zij door verrassend het Nederlands Kampioenschap voor Jong Fammen te winnen. Een kaatswedstrijd voor dames van 17 tot en met 21 jaar, gehouden in het kaatsdorp Mantgum

 

 

Het complete verhaal

Verrassend was de overwinning zaterdag zeker. Ten eerste omdat de dames, uitkomend voor de kaatsvereniging De Trochsetters uit Ee, nog maar net uitkomen in deze categorie. Vorig jaar kaatsten de drie dames nog in de categorie van meisjes 14 tot 16 jaar, kort gezegd was het dus het debuut voor Klaske, Sjoukje en Aukje.

De tweede reden waarom het verrassend was dat de Iesters als winnaars uit de bus kwamen, was dat de eerste twee omlopen enorm stroef verliepen. Als eerste stond het partuur van Reahus-Turns op de lijst als tegenstander. Normaalgesproken geen probleem voor de dames, maar de eerste omloop is nooit de sterkste omloop. Het werd een echte "dieselpartij", die uiteindelijk werd afgesloten met een 5-3 6-4 overwinning. Een overwinning die werd behaald met horten en stoten en niet bepaald door overtuigend kaatsspel. Nee, de dames moesten weer ouderwets op dreef komen. De tweede omloop kropen de dames van k.v. De Trochsetters uit Ee door het oog van de naald. Tegen St. Jacobiparochie, met Evelyne Graafsma, Rianne Dorst en Tea Kingma binnen de gelederen moest er worden gestreden voor elk punt. De partij werd daarom ook pas beslist op 5-5 en 6-4 in het voordeel van Klaske, Sjoukje en Aukje. De derde omloop was binnen, maar vraag niet hoe.

Deze NK Jong Fammen partij werd voor de derde maal georganiseerd door de kaatsvereniging Jacob Klaver uit Mantgum. De vrouwelijke tegenhanger van de Jong Nederland partij voor heren-junioren. Grote favorieten waren Bolsward, met Fenna Zeinstra en Dronrijp met motor en groot talent Imke van der Leest.

De derde omloop was voor Ee een omloop die ging om een finaleplek of met lege handen naar huis. Deze derde omloop was een omloop waarin Klaske, Sjoukje en Aukje lieten zien, waar ze om bekend staan. Onbevangen, vol overtuiging en als team werd Sint Annaparochie overklast met 5-1 en 6-4. Sint Annaparochie dat werd vertegenwoordigd door Jessica Huizinga, Gerieke de Groot en Annemiek Korf kwam er in deze omloop niet aan te pas. Een finaleplek was dus een feit voor het partuur van Ee.

De andere finalist was het partuur van Annelien Hanje, Karina Frijling en Imke van der Leest uitkomend voor V.v.V. Sjirk de Wal uit Dronrijp. Dronrijp kende bepaald geen gemakkelijke weg tot de finale. In de eerste omloop wisten ze nog makkelijk te winnen van Easterein. In de tweede omloop moesten ze alle zeilen bij zetten om Ferwerd van zich af te houden. 5-4 en 6-4 was de einduitslag. Daarna had een ieder de partij tussen de twee favorieten verwacht, tussen Bolsward en Dronrijp, ware het niet dat Bolsward, door met name tegen zichzelf te kaatsen, kansloos verloor tegen het verbeten kaatsende Holwerd. Dronrijp mocht het in plaats van Bolsward dus opnemen tegen het verrassend sterk kaatsende Holwerd. Dronrijp moest vol aan de bak, maar wist uiteindelijk op vijf eersten gelijk aan het langste eind te trekken. Het laatste eerst werd op 6-4 binnengehaald. Vreugde bij Dronrijp, jammergenoeg tranen bij Holwerd, maar de dames van Holwerd konden terugkijken op een geweldig NK.

De halve finale was een partij tussen het collectief van Goenga, met Hester van der Meer, Wiljo Sijbrandy en Brecht Gerbrandy en Dronrijp met dragende kracht Imke van der Leest. Dit bleek achteraf de mooiste en spannendste partij van de dag. Maar liefst 8 maal werd het zes gelijk en deze wedstrijd werd op 5-5 6-4 beslist in het voordeel van Dronrijp. Dronrijp dus in de finale tegen de trots van de dongeradelen op het gebied van dameskaatsen, Ee. Het werd een finale met alles er op en eraan. Spanning, goed kaatsen, sensatie en om en om werden de eerste behaald. Ee wist steeds een bordje voorsprong te behouden, maar Dronrijp wilde maar niet opgeven en kwam onder aanvoering van een geweldig kaatsende Imke van der Leest steeds weer langszij. Het werd 5-5 en toen lieten Klaske, Sjoukje en Aukje zien dat ze al jaren met veel veel plezier samenkaatsen. Klaske maakte vier punten met twee retourslagen, Aukje dwong Karina tot het slaan van een kleine kaats en Sjoukje pakte de kaats. Met een kaats op de boven en een stand van 5-5 en 6-4 was het Klaske de Jong die met een formidabele tusseninse opslagbal de overwinning binnenhaalde voor k.v. De Trochsetters. Alweer een overwinning op een heel belangrijke partij. Nadat drie jaar geleden de Ald Meierspartij al werd gewonnen, is dmv het winnen van dit NK Jong Fammen de helft van het felbegeerde klavertje vier binnen. Rest nog het NK Dames en de PC. Wat zou het mooi zijn, dat ze gedrieen tegelijkertijd het klavertje vier zouden kunnen winnen.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

Lees Meer

10 augustus 2006: Pyke-partij in Ee wederom zeer geslaagd!


 

ImageDonderdag 10 augustus: Pyke-partijdag. Deze door de legendarische Andries Wouda in het leven geroepen partij werd onder "tussen de reinbuien troch wie it droech"-omstandigheden verkaatst. Wie er uit uiteindelijk met de felbegeerde kransen naar huis gingen lees je door op "Lees verder" te klikken.

 

Het complete verhaal:

Drie keer was het credo deze middag. Drie keer werd er geloot deze middag, drie moest er op het scherpst van de strijd worden gestreden en drie keer moest er worden gewonnen om voor de hoogste prijzen in aanmerking te komen. Deze prijzen werden deze keer beschikbaar gesteld door Bouw- en restauratiebedrijf De Graaf uit Engwierum, waarvoor dank!

In de eerste omloop werd het kaf van het koren gescheiden, zo ook in de partij tussen Henk Tanja, Sjoukje Visser, Alexander Zuidersma en het partuur van Foppe Marten de Haan , Jannie Bouius, Tjeerd-Jan Tanja. Om en om werden de eersten behaald. Voleinding werd er om de punten gestreden. Maar uiteindelijk was het Henk Tanja, die deze bouwvak de ballen "der hiel goed foar hat" die samen met een excellerende Sjoukje Visser en jeugdig talent Alexander Zuidersma de eerste zeven punten in de pocket deed. De eerste klap is een daalder waard. Van de 30 deelnemende kaatsers en kaatsters waren er 15 die na 1 omloop kaatsen 7 punten mochten noteren. In dit rijtje illustere namen, waaronder: Durk "Beckham" Wijbenga, Klaas "De skep" Mossel, Aant Pieter "gastenboek" Wijnsma en Sun "lytse Rutmer" Borger. Het kaf was inderdaad van het koren gescheiden. U mist natuurlijk de naam van Hendrik Roel Woudstra in dit rijtje, maar navraag heeft uitgewezen dat hij dit seizoen volledig heeft afgestemd op de vrije formatie partij in Huizum, ergens in september. Wanneer ik vertel dat hij voor deze partij heeft gesteld met Jan Willem "Van Beem" Heins en Taeke "Eelke" Idsardi, zijn woorden natuurlijk overbodig.

Image

Image

De tweede omloop van deze "altijd-prijs" partij, bleek dat de eerste pannekoeken voor de bern waren. Wat dacht je van de partij tussen Klaas Mossel, Marja Braaksma, Richtje Eisenga en Pieter Eele Kuitert, Jan Willem van Beem, Durk Veendorp. Pas met alles aan de hang was het Pieter Eele, die dankbaar gebruik maakte van het slaggeweld van Jan Willem en Durk, die aan het langste eind trok. Sietse Wiersma had de eer om de tweede omloop samen met Alie de Bruin-Mossel en Froukje Prins-Wolters te kaatsen. Alie en Froukje, die wel voor hetere vuren hebben gestaan, lieten hun tegenstander (Foppe Marten de Haan, Pieter Wouda en Sun Borger) eerst even ruiken aan de overwinning, getuige de 4-0 achterstand. Daarna was het Sietse, Alie en Froukje wat de klok sloeg, 5-4 6-6. Bedankt voor de inleg en lekker douche.

Image

Image

De derde omloop was het rekenen geblazen. Kaatsers die nog nooit hebben gerekend, hadden de zakjapanner in de achterzak en kaatsten of hun leven ervan af hing. Zo ook Durk "Beckham" Wijbenga. Afgetraind en wel zoekt hij jaarlijks 1 kaatspartij uit om zijn kunnen te laten zien. Na twee keer kaatsen mocht het resultaat er zijn, 14 voor en 1 tegen. Volgens Durk 1 teveel. De derde partij was er dus een overwinning nodig met weinig tegeneersten. Dit moest gebeuren met Pieter Eele Kuitert en Melle Pieter Prins tegen het gerenomeerde partuur van Foppe Marten de Haan, Hendrik Roel Woudstra en Durk Veendorp. Durk Wijbenga was gebrand op de overwinning en Hendrik Roel Woudstra kaatste ietwat ingehouden (Huizum), waardoor Durk Wijbenga de partij vrij eenvoudig naar zich toe trok door met 5-2 en 6-2 te winnen. De krans bij de heren was dus voor Durk Wijbenga. Bij de dames was het spannender. De strijd ging hier tussen het grote talent Sjoukje Visser en Froukje Wolters. Uiteindelijk was het Sjoukje, die met 1 tegeneerst minder de krans opeiste.

De top-vijf zag er als volgt uit:

Bij de dames: 1. Sjoukje Visser  2. Froukje Wolters  3. Alie de Bruin-Mossel  4. Antje Haaksma  5. Richtje Eisenga

Bij de heren: 1.  Durk Wijbenga  2. Julius de Jong  3. Melle Pieter Prins  4. Sietse Wiersma  5. Klaas Sipma

Image

Image

Image

 

Lees Meer

10 maart 2005: Ledenvergadering k.v. De Trochsetters goed bezocht


 

ImageTraditioneel werd de ledenvergadering van k.v. "De Trochsetters" gehouden in de maand maart. Dit jaar op de 10 maart in cafe Woudstra aan de Uniastrjitte in Ee. De vergadering werd tot tevredenheid van het bestuur goed bezocht door de leden van de actieve kaatsvereniging. Klik op "Lees verder..." voor het complete verhaal.  

 

Het complete verhaal:

Om klokslag 20.00 uur opende voorzitter Sieb Vegter de vergadering. De aanwezigen konden de herinneringen van het afgelopen seizoen weer ophalen m.b.v. het prachtige jaarverslag van secretaris Hendrik Roel Woudstra.

Penningmeester Eelke Idsardi zit bovenop het geld van de vereniging, dit bleek uit zijn financieel verslag. De vereniging was "vooruit geboerd", maar dit was voor een groot gedeelte te danken aan het jubileumfeest. Daarom werd door het bestuur voorgesteld om de contributie voor de komende jaren te verhogen, dit ook met het ook op het invoeren van de automatische incasso van het contributiegeld. Dit voorstel werd door de vergadering met algemene stemmen aangenomen.

Tijdens de mededelingen van het bestuur werd o.a bekend gemaakt dat er dit jaar twee KNKB wedstrijden in Ee zullen worden verkaatst. Een wedstrijd voor de Heren Senioren en een voor de Dames Senioren.

Tijdens de rondvraag nam erelid Simen de Vries van de gelegenheid gebruik om de kaatsvereniging te bedanken voor het feit dat hij het afgelopen seizoen is uitgeroepen tot erelid van de kaatsvereniging. Het bekrachtigde deze woorden met het overhandigen van een prachtig, passend cadeau, teweten 5 leren kaatsballen. Namens het bestuur: De Vries bedankt daarvoor.

De voorzitter bedankte een ieder voor zijn of haar aanwezigheid en wenste ieder wel thuis.

Image

Image

Image

 

 

Lees Meer

11 augustus 2005: Julius en Christine winnaars pyke partij


 

ImageOp zaterdag11 augustus stond er weer een ledenpartij op het programma van kv "de Trochsetters". Voor de Pyke-partij hadden 42 kaatsers en kaatsters zich opgegeven. Deze partij werd gesponsord door Bouwbedrijf de Graaf en Schadeherstelbedrijf Sipma uit Engwierum. Voor een verslag van de verschillende klassen klikt u op “Lees verder”.


Het complete verhaal:


Voor deze partij besloot het bestuur om vier keer doorelkaar te loten. Met 14 partuur op de lijst werd om 11.00 uur gestart. De eerste loting leverde twee spannende partijen op. Klaas Sipma cs tegen Teake Kooistra cs, alles aan de hang in het voordeel van Teake Kooistra cs.

De andere spannende partij was tussen Klaas Mossel cs en broertje Halbe Mossel en cs. Klaas die eerst zonder derde maat zou beginnen kreeg versterking van good-old Anne Geert Krol en ze konden de partij winnend afsluitend met 5-5 6-0.

Toen de tweede loting met 1 spannende partij tussen Aukje van Kuiken cs en Stefan Swart cs met als maten de Good-old en Richtsje Borger-Krol kwamen net te kort en dus winst voor partuur Aukje van Kuiken(5-5,6-0).

De derde loting waren twee partijen met 5-5, weer was Anne Geert Krol bij deze partijen betrokken, dus de derde drege partij op'e lea. Pieter Ele Kuitert met twee dames tegen Louis Keegstra cs, deze eindigde met winst voor Pieter Ele cs. Aletta Sipma cs tegen Teake Kooistra cs, deze overwinning schreef partuur Teake Kooistra op hun naam.

In de vierde en beslissende ronde waren de meesten wel zo'n beetje uitgekaatst. Durk Tuinenga cs tegen Sjoukje Visser cs wisten toch nog voor wat spanning te zorgen, alles aan de hang in het voordeel van Durk cs. In deze ronde waren Julius "Brea-keatser" de Jong en Pieter Ele Kuitert de enige beiden die 21 punten hadden. Partuur Pieter Ele konden het niet bolwerken tegen Klaas Sipma cs, die deze partij versterking had van het debuterende natuurtalent Johan Miedema, die na 3 bovenslagen achterelkaar (tot grote ergenis van Maaike Koree) zijn tenniscarriere omruilt voor een kaatscarriere. Deze partij eindigde dan ook in 5-1 voor Klaas Sipma cs. Dit had consequenties voor Pieter Ele, die na deze partij kelderde op de lijst en dus gunstig was voor de "Brea-keatser". Deze moest aantreden tegen Halbe Mossel cs. Maar Julius wist ook deze partij naar zijn hand te zetten. Bij de dames ging Christine Heins aan kop met drie keer winst. De laatste partij wist ze overtuigende te winnen met 5-1 6-2. Zo had ze het maximum aantal punten in de wacht gesleept.

Na een gezellige kaatsdag was het puntentellen geblazen, want iedereen had prijs deze dag. Na het uitstekend rekenwerk van Froukje Wolters die nog last had van een jetlag kwamen de volgende uitslagen tot stand.

Bij de heren: eerste Julius de Jong, tweede Stefan Swart en derde Klaas Sipma.

Image

Image

Bij de dames: eerste Christine Heins, tweede Alie de Bruin-Mossel en derde Aaltje Sipma-Minnema. Maaike Koree die vorig jaar er met de hage vandoor ging moest dit jaar genoegen nemen met de poedelprijs.

Image

Image

Na de prijsuitreiking was het nog gezellig vertoeven met muziek van dj Renze de Jong in de groene oase op het kaatsveld.

Image

Image

Image

 

Lees Meer

11 juni 2005: Julius de Jong wint eindelijk krans in Ee


 

ImageZaterdag 11 juni stond er weer een ledenpartij voor de senioren van k.v. De Trochsetters op het programma. Deze partij werd gesponsord door bloemisterij De Syl uit Anjum en Constrada uit Ee. Hoe de prijzen werden verdeeld leest u door op: "Lees verder..." te klikken.Het complete verhaal:

Zaterdag 11 juni stond er weer een ledenpartij voor de senioren van k.v. De Trochsetters op het programma. Deze partij werd gesponsord door bloemisterij De Syl uit Anjum en Constrada uit Ee.

Er hadden zich 19 kaatsers en kaatsters aangemeld, waardoor er weer een beroep werd gedaan op de creativiteit van het bestuur. Deze kwam met de oplossing door 3 maal te loten, wat inhoudt dat de kaatsers en kaatsters driemaal een ander partuur hadden. Aan het eind van de dag worden de punten opgeteld en de tegeneersten er weer afgehaald. De drie kaatsers met de meeste punten worden uiteindelijk de kransen omgehangen.

Ondanks de harde wind en het koude weer, streden de `trochsetters`weer al vanouds om de punten. Dit leverde in de eerste omloop een aantal leuke partijen op. Het partuur Eelke Idsardi, Richtsje Eisinga en Pieter Knoop wonnen in een mooie wedstrijd van Hendrik Roel Woudstra, Jeannet Sipma en Sven de Jong. Ondanks het goede opslagwerk van Sven de Jong en Hendrik Roel Woudstra, was het toch de inzet en de routine van de watervlugge Eelke Idsardi die de doorslag gaf in deze partij.

De tweede omloop liet twee partijen zien die eindigden in vijf eersten gelijk. Spanning ten top dus. Balling van Kuiken, Jacco de Jong en Jan Willem Heins wisten nipt te winnen van Gerrit de Jong, Christine Heins en Sven de Jong. Smet op deze partij was het feit dat Gerrit de Jong helaas uit moest vallen met een knieblessure. Jammer en vanaf deze plek beterschap toegewenst. Sipke Meindersma was de vervanger van Gerrit. Maar helaas kon Sipke niet voorkomen dat Christine verloor van haar vader. De andere spannende partij was de partij tussen het partuur van Fokke Meirink, Richtje Eisinga en Nynke Woudwijk en het partuur van Eelke Idsardi, Marten Jan Borger en Teke Meindersma. Bijna alles aan de hang in deze partij. Een gelijkopgaande partij waarbij voor ieder bordje werd gestreden. Fokke op routine en Eelke was weer ouderwets op dreef deze partij. Zijn partuur trok dan ook aan het langste eind, 5-5 6-4, door een zitbal van Marten Jan Borger. Julius de Jong had zijn zinnen gezet op deze ledenpartij en hij was dan ook bloedfanatiek. Hij wilde koste wat kost de krans binnenhalen. Na twee omlopen wist hij dan ook precies wie zijn concurrenten waren, want na twee omlopen waren er zeven kaatsers die nog in aanmerking kwamen voor de krans.

De derde omloop werd een werkelijke slagpartij. Dikke uitslagen werden gehaald, fanatieke kaatsers en steeds maar vragen hoe het bij de andere partijen er voor stond. Berekenend kaatsen dus en zo weinig mogelijk tegeneersten halen waren de ingredienten voor deze derde omloop. Na deze derde omloop kon het rekenen beginnen en een half uur na de wedstrijd kon de uitslag bekend worden gemaakt.

De gedeelde negende prijs was voor Marten Jan Borger en Jan Willem Heins met 15 punten. De achtste prijs was voor Pieter Knoop, ook met 15 punten maar met minder tegeneersten. De zesde prijs werd behaald door het jeugdige talent Jacco de Jong en Teke Meindersma, beide met 16 punten. Leuk om te zien is dat de twee jeugdige kaatsers Jacco de Jong en Sven de Jong hun paadje meer dan schoon houden tijdens deze partijen. Ga zo door! Met 19 punten behaalde Fokke Meirink de vijfde prijs. Er waren 4 kaatsers die in aanmerking kwamen de drie te verdelen kransen. Deze 4 kaatsers hadden alle partijen gewonnen. Degene met de meeste tegeneersten moest zich dus tevreden stellen met de vierde prijs. De schlemiel van deze partij was, helaas voor hem, Eelke Idsardi. Met 21 eersten voor en 10 eersten tegen, kreeg hij van vice-voorzitter Douwe de Jong te horen “oare kear better”. Maar ja, wat moet er nou nog beter, Eelke heeft zich samen met soulmate Teke gemeld bij Sake en daar nog uren lang over nagedacht en nagepraat. De kransen waren deze partij voor Diemer Meirink, Miranda Leystra en Julius de Jong. Diemer werd derde met 5 tegeneersten en Miranda en Julius moesten de eerste prijs delen met elk 4 tegeneersten. De kransen, aangeboden en gemaakt door bloemisterij De Syl uit Anjum zagen er deze keer ook weer heel mooi en verzorgd uit.

De volgende ledenpartij is op 25 juni, dan staat de Banga/Woudstra partij op het programma.

Image
De drie prijswinnaars van de De Syl / Constrada partij.

Image
Eelke Idsardi krijgt de vierde prijs uit handen van bestuurslid Douwe de Jong.

Image
Een van de vele ballen die Hendrik Roel Woudstra afvuurt op het vijandelijke perk.

Image
Tussen de partijen door is het belangrijk om de spieren warm te houden, dit geldt dus ook voor Miranda Leystra.

Image
Gerrit de Jong baalde van zijn knieblessure.

Image
“Wat in perkje net!”

Image
Ook de beste stuurlui waren weer in grote getale aanwezig deze middag.

Image
Nynke maakt zich klaar voor weer een verre kaats.

Image

 

Lees Meer

12 augustus 2006: Winnaars Beurspartij rijden in de koets door Ee


 

ImageTraditiegetrouw wordt op de tweede zaterdag in de bouwvak een echte klassieker verkaatst in Ee, namelijk de beurspartij. De sponsors zijn ook dit jaar weer de Amsterdamse beursmannen. Klik op ´lees verder´ voor het complete verhaal.

 

Het complete verhaal

De beurspartij werd ondanks alle weersvoorspellingen verkaatst onder toch nog vrij goede omstandigheden want de meests buien dreven links en rechts om ons heen. De Amsterdammers hadden het dit jaar zeker te druk met indexen en aandelen want er waren dit jaar weinig kaatsers van over de afsluitdijk. Grote afwezige deze dag was Hein Eisinga die deze partij al een paar keer wist te winnen. Op de lijst stonden 14 parturen en er werd gekaatst met een afvalronde. In de eerste omloop waren Fokke Meirink en Froukje Wolters duidelijk een maatje te groot voor Pieter Wouda, Antsje Haaksma en Richtsje Eisinga. In de tweede omloop werden de partijen spannender, zo wonnen Sjoukje Visser, Sun Borger en Alexander Zuidersma na een forse achterstand van Harm Sijtsma en Sven de Jong. Een andere spannende partij ging tussen Hendrik Roel Woudstra, Jan Sipma en Alianne Knoop aan de ene kant en Klaas Mossel, Gerbrand Nicolai en Krista Hoekstra aan de andere kant. Trio Woudstra liep snel uit naar 5-2 maar wisten de partij niet te winnen.

Image

In de derde omloop werd er ook weer "dreech"gekaatst met weer een 5-5 aan de telegraaf tussen Jacco de Jong c.s. en Sjoukje Visser c.s. De finale in de winnaarsronde ging tussen Klaas Mossel c.s. dat in de halve finale simpel won van Fokke Meirink c.s. en partuur Jacco de Jong. De dikste vleesprijzen waren voor partuur Mossel. De finale in de verliezersronde ging tussen Eelke Idsardi c.s. en Balling van Kuiken c.s. Deze finale werd gewonnen met 5-2 door de koning van de stuit Eelke Idsardi, Peter Braaksma en Anna Eelkje de Jong. Na de prijsuitreiking en de rondrit van de winnaars met de koets door het dorp werd er nog gezellig nagepraat bij de barbecue.

Uitslag: 1e prijs: Klaas Mossel, Gerbrand Nicolai en Krista Hoekstra. 2e prijs: Jacco de Jong, Martijn Jolink en Tsjerk Oosterhof en 3e prijs: Fokke Meirink en Froukje Wolters

Uitslag afvalronde: 1e prijs: Eelke Idsardi, Peter Braaksma en Anna Eelkje de Jong. 2e prijs: Balling van Kuiken, Lars de Jong en Aaltje Sipma- Minnema en 3e prijs: Nynke Woudwijk, Teke Meindersma en Sas de Braak.

Image

Image

Image

Image  

Image

Image

Image

 

Lees Meer

13 augustus 2005: Driemaal is scheepsrecht voor Hein Eisenga


 

ImageOp 13 augustus wist Hein Eisenga voor de derde maal achtereen de Beurspartij op zijn naam te schrijven. Nadat hij al twee jaar achtereen een rondrit door het dorp met koets had gemaakt, mochten dit jaar Pieter Knoop en Teun Bruyn hem vergezellen tijdens deze prachtige rondrit. Wie de overige prijswinnaars waren kunt u lezen door op “Lees verder te klikken”


Het complete verhaal:


Zaterdag 13 augustus stond in het teken van de Beurspartij. Een traditie, waarbij dit jaar ook de jeugd hun kunsten mochten vertonen tijdens deze partij. De jeugd-beurspartij werd gesponsord door Eelke Idsardi. Eelke Idsardi die een kapitale villa bewoond in het centrum van Amsterdam zit ruim in de slappe was en besloot zijn steentje bij te dragen. Eelke bedankt daarvoor.

´s Ochtends om 09.00 uur streden 5 parturen om de hoogste prijzen. De twee jeugdige talenten Jelmer Hoekstra en Alexander Zuidersma bereikten zonder veel moeite de tweede omloop. Jelmer werd hierbij prima gesteund door Krista Hoekstra en Alexander werd bijgestaan door Janna de Jong. Doordat het op het papier favoriete partuur van Lars de Jong en Alianne Knoop de eerste omloop een staand nummer had, stond er op de tweede lijst een interessante wedstrijd op het programma. Jelmer en Krista mochten de degens kruisen met Lars en Alianna. Toch wel verrassend werd deze wedstrijd relatief gemakkelijk gewonnen door Jelmer en Krista. In deze wedstrijd viel met name het kaatstalent van Jelmer op. Ga zo door!! Lars en Alianna werden veroordeeld tot de afvalronde.

Dat Lars en Alianna wel degelijk wat in hun mars hebben, bewezen ze in de afvalronde. Eerst rekenden ze af met Tsjisse Arjen de Vries en Anne-Eelkje de Jong. Laatstgenoemd partuur streed voor wat het waard was, maar het mocht helaas niet baten voor hen. De finale in de afvalronde ging tussen Lars en Alianne en het partuur van Hedzer Hoekstra en Grietine Krol. Een mooie partij waarbij in het begin van de wedstrijd de eersten om en om werden behaald. De eindspurt van Lars en Alianne kon niet worden bijgebeend door Hedzer en Grietine, zodat Lars en Alianne met 5-3 en 6-2 beslag lagen op de 1ste prijs in de afvalronde.

Het klapstuk van deze ochtend werd bewaard voor de finale van de winnaarsronde. De acteurs Jelmer/Krista en Alexander/Janna maakten er echt een ware thriller van. Meelevende ouders, prachtige bovenslagen, onverwerkbare opslagballen, kortom een finale zoals een finale behoort te zijn. De kaatsers en kaatsters wisten dat de winnaars van de partij ´s middags een rondrit door het dorp in de koets van Lieuwkje de Haan mochten maken. En het was aan het spel te zien dat de kaatsters en kaatsters dit wisten!!!! Spanning alom, waarbij Jelmer en Krista leken te winnen, gezien hun voorsprong van 4-2 in deze partij. Maar Alexander en Janna wisten heel knap terug te vechten tot 5 eersten gelijk. Ouders konden de spanning langs de kant bijna niet meer aan. Gelukkig bracht Alexander aan alle onzekerheid een eind door de bal op 5-5 6-4 enorm ver boven te slaan. Een prachtige partij met Alexander en Janna als meest gelukkige winnaars.

Uitslag jeugdwedstrijd

1ste prijs winnaarsronde Janna de Jong en Alexander Zuidersma
2de prijs winnaarsronde Krista Hoekstra en Jelmer Hoekstra
1ste prijs afvalronde Alianne Knoop en Lars de Jong
2de prijs afvalronde Grietine Krol en Hedzer Hoekstra

Senioren

´s Middags de beurspartij voor de senioren. Deze partij wordt gesponsord door die andere “beursman”, zonder verder een naam te noemen. Bedankt hiervoor. Vrienden en (oud-) collega´s van deze sponsor hadden hun sportkleding opgezocht en waren vol goede moed afgereisd naar Ee om kennis te maken met de prachtige kaatssport.

48 kaatsers en kaatsters hadden besloten een gooi te doen naar het grootste vleespakket en de felbegeerde prachtige kransen. 16 parturen konden worden gemaakt, een prachtige lijst waarbij geen “staande nummers” zijn, dus geen bevoorrechte parturen. In de eerste omloop vielen een aantal partijen op door hun scoreverloop. Het partuur van Raymond Hoekstra, Jan Sipma en Miranda Leystra liep knap uit naar een 5-2 voorsprong tegen Balling van Kuiken, Richtsje Eisenga en Sven de Jong, maar wisten deze voorsprong niet om te zetten in een overwinning. De andere spannende partij uit de eerste omloop was die tussen Fokke Meirink, Jacco de Jong en Gerbrand Nicolai en het partuur van Sipke Meindersma, Marja Braaksma en Marten Jan Borger. Deze partij eindigde met een uitslag van 5-4 en 6-2 in het voordeel van het partuur van Sipke Meindersma c.s.

De afvalronde werd deze dag een prooi voor Durk Tuinenga, Monica Terpstra en het nieuwe kaatstalent Tjitze Laverman. In de finale waren ze met 5-3 en 6-2 te sterk voor het partuur van Andries Zijlstra, engwierumer Gert Wolters en, ook al een nieuw talent, Erwin Postma.

De halve finale van de winnaarsronde bracht 1 spannende partij, nl de partij tussen Halbe Mossel, Marco Kingma en Sjoerd de Vries en het partuur van Foppe “as in lekken” de Haan, Peter Braaksma en Antje van der Wagen. Deze partij was spannend van het begin tot het einde. Aangezien Halbe deze dag in eerdere partijen teveel met zijn krachten had gesmeten, trokken Foppe Marten de Haan c.s. aan het langste eind, uitslag 5-5 6-2.

De andere halve finale ging tussen Hein Eisenga, Pieter Knoop en Teun Bruyn en het partuur van Hendrik Roel Woudstra, Jeannet Sipma en Alie de Bruin. Opvallend deze partij was het sterke kaatsen van Pieter Knoop en Hendrik Roel Woudstra. Twee kaatsers die dit kaatsseizoen enorm vooruit zijn gegaan in het kaatsen. Dat Hein Eisenga gebrand was om dit jaar wederom de krans te winnen op de beurspartij bleek uit de uitslag, 5-3 en 6-2 in het voordeel van Hein Eisenga cs.

De finale bracht wederom vuurwerk met het partuur van Foppe Marten de Haan aan de ene kant en het partuur van Hein Eisenga aan de andere kant. En zoals zoveel partijen deze middag eindigde deze strijd tussen de zes matadoren ook in 5-5 gelijk. Op dat moment liet Hein, die gelukkig weer hersteld is van gescheurde enkelbanden, zien dat hij nog steeds heel goed kan kaatsen. Een paar ferme bovenslagen brachten de overwinning voor zijn partuur binnen.

Uitslag seniorenwedstrijd

1ste prijs winnaarsronde Hein Eisenga, Pieter Knoop en Teum Bruyn
2de prijs winnaarsronde Foppe M. de Haan, Peter Braaksma en Antje v/d Wagen
3de prijs winnaarsronde Halbe Mossel, Marco Kingma en Sjoerd de Vries
4de prijs winnaarsronde Hendrik Roel Woudstra, Jeannet Sipma en Alie de Bruin
1ste prijs afvalronde Durk Tuinenga, Monica Terpstra en Tjitze Laverman
2de prijs afvalronde Andries Zijlstra, Gert Wolters en Erwin Postma
3de prijs afvalronde Taeke Kooistram Diemer Meirink en Maaike Koree
4de prijs afvalronde Renze de Jong, Johan Miedema en Rennie Miedema

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

Lees Meer

13 juli 2005: Diplomakaatsen voor jeugd groot succes


 

ImageOnder ideale weersomstandigheden was op woensdagmiddag 13 juli het diplomakaatsen voor de jeugdkaatsers en jeugdkaatsters in Ee. De jeugdleden waren deze middag supergeconcentreerd en super-fanatiek om maar een zo hoog mogelijk diploma te behalen. Klik op "Lees verder..." om het complete verhaal te lezen.


Het complete verhaal:


Na wekenlange voorbereiding waarin, onder de bezielende leiding van Baukje Dijkman uit Ferwerd, alle onderdelen werden beoefend, was het dan woensdagmiddag om 16.00 uur eindelijk zover. Het diplomakaatsen voor de jeugdleden van Ee. Het diplomakaatsen is te vergelijken met de sportdag die worden gehouden op de basisscholen. Op de basisschool zijn de onderdelen van verschillende aard, maar bij het diplomakaatsen zijn alle onderdelen gericht op, hoe zou het ook anders, het Kaatsen.

De jeugd werd in drie categorieen verdeeld, teweten 6 – 7 jaar, 8 – 10 jaar en 11 – 13 jaar. Deze verschillende categorieen moesten elk 5 of 6 verschillende onderdelen afwerken, met als doel zoveel mogelijk punten te behalen. De onderdelen waren o.a. conditie (3-minuten-loop), coordinatie (bal vangen), tussenspel (bal keren of zelfs met stuit terugslaan), opslag (techniek, afstand, maar vooral gerichtheid van opslaan) en uitslag (afstand en gerichtheid). Bij ieder onderdeel waren punten te verdienen. Deze punten werden later weer omgezet in letters, waarbij A staat voor: nog even goed oefenen, dan lukt het zeker en E voor: je hebt het in je om een hele goede kaatser te worden.

Om half zeven was het laatste onderdeel afgewerkt en konden de rekenaars Julius de Jong en Mark Buist zich buigen over de formulieren. Bloed, zweet en tranen heeft het gekost, maar uiteindelijk konden de diploma´s worden ingevuld en aan de jeugdleden worden overhandigd. Dit uitreiken van de diploma´s werd gedaan door Douwe de Jong, die de spanning bij de kaatsers en kaatsers opvoerde, door iedere jeugdlid afzonderlijk bij zich te roepen en het diploma te overhandigen. En of er nu een A of een E werd behaald, het applaus voor de betreffende kaatser was er niet minder om. Douwe de Jong complimenteerde de jeugd voor de inzet en het fanatisme waarmee ze de onderdelen hadden afgewerkt. Ook bedankte hij de vele ouders/vrijwilligers, die deze middag tot een groot succes hebben gemaakt.

Een geweldig initiatief van het bestuur, in samenwerking met trainster Baukje Dijkman, om dit diplomakaatsen op te starten. Zeker voor herhaling vatbaar volgend jaar!

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

Lees Meer

13 mei 2005: G.Veenma / Kobus dakbedekking-partij


 

ImageOp 13 mei 2005 stond voor de senioren weer een ledenpartij op het programma, de Veenma - Kobus dakbedekking partij. Nadat de spierpijn, op plaatsen waar velen het bestaan niet eens van af wisten, van Koninginnedag weer was verdwenen, waren er weer 30 kaatster en kaatsters actief op deze vrijdagavond. Wilt u weten hoe de prijzen werden verdeeld, lees dan het volledige verslag door hieronder op "Lees verder..." te klikken.

Het complete verhaal:


EE – KV ‘De Trochsetters’hield op vrijdag 13 mei haar tweede ledenwedstrijd. De sponsors van deze wedstrijd waren Veenma Mechanisatie uit Niawier en Kobus Dakbedekking uit Garijp. Om half zes heette Douwe de Jong de maar liefst dertig kaatsers van harte welkom. Er werd deze dag bij de dames in een competitie gespeeld van vier parturen. Bij de heren werd en drie keer gekaatst tegen verschillende parturen. In de eerste omloop was er gelijk een spannende wedstrijd tussen Julius de Jong c.s. en Henk Tanja c.s. Deze wedstrijd werd met alles aan de hang beslist in het voordeel van Julius de Jong c.s. In de tweede omloop versloeg het partuur Klaas Sipma c.s. het partuur Julius de Jong c.s. met 5-0 en 6-2. In de derde omloop maakte het partuur Sipma c.s. duidelijk wie er deze dag het sterkste waren. In een verpletterende 5-0 6-2 zege op het partuur Harm Sijtsma c.s. behaalden zij de volle 21 punten. De strijd om de tweede plaats ging tussen de parturen Hein Eisenga c.s. en Henk Tanja c.s. Met een klinkende 5-0 6-2 overwinning werd de tweede prijs opgeëist door het partuur Eisenga c.s. De derde prijs werd behaald door het partuur De Jong c.s. De competitie bij de dames was enorm deze dag. Vooraf waren er vier parturen die aanspraak konden maken op de eerste prijs. In de eerste omloop troffen Klaske de Jong c.s. het partuur van Aukje van Kuiken c.s. Deze confrontatie werd met 5-5 en 2-6 beslist in het voordeel van het partuur Van Kuiken c.s. De tweede omloop moest het partuur Sjoukje Visser c.s. tegen het partuur Van Kuiken c.s. In een spannende wedstrijd bleef het partuur Visser c.s. sterk kaatsen en won met 5-4 en 6-4. Aan het begin van de derde omloop waren er twee parturen met 12 punten en twee parturen met 11 punten. Door de winst van het partuur Sipma c.s. op het partuur Van Kuiken c.s. met 5-3 en 6-4, behaalden zij 19 punten. In de andere wedstrijd won het partuur Visser c.s. van het partuur De Jong c.s. met 5-4 en 6-2. Hiermee kwamen zij op 18 punten, wat goed was voor de tweede plaats.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Uitslag heren: 1. Klaas Sipma, Andries Zijlstra en Pieter Knoop; 2. Hein Eisenga, Eelke Idsardi en Jan Dijkstra; 3. Julius de Jong, Jan Willem Heins en Jacco de Jong.

Uitslag dames: 1. Aletta Sipma, Jeannet Sipma en Miranda Leystra ; 2. Sjoukje Visser, Marja Braaksma en Elisabeth Dijkstra.

De prijzen werden ‘s avonds onder grote publieke belangstelling uitgereikt door voorzitter Sieb Vegter in Café Woudstra. Zaterdag kwam de Trochsetters met het partuur Balling van Kuiken, Hein Eisenga en Julius de Jong uit op het NK junioren in Franeker. Hier stranden zij in de derde omloop. Pinkstermaandag kwam ‘De Trochsetters’eveneens uit op het NK senioren met het partuur Gerard Sipma, Julius de Jong en Klaas Sipma. Hier moesten zij hun meerdere erkennen in het partuur van Minnertsga.

 

Lees Meer