Dorp Ee

12 augustus 2006: Winnaars Beurspartij rijden in de koets door Ee


 

ImageTraditiegetrouw wordt op de tweede zaterdag in de bouwvak een echte klassieker verkaatst in Ee, namelijk de beurspartij. De sponsors zijn ook dit jaar weer de Amsterdamse beursmannen. Klik op ´lees verder´ voor het complete verhaal.

 

Het complete verhaal

De beurspartij werd ondanks alle weersvoorspellingen verkaatst onder toch nog vrij goede omstandigheden want de meests buien dreven links en rechts om ons heen. De Amsterdammers hadden het dit jaar zeker te druk met indexen en aandelen want er waren dit jaar weinig kaatsers van over de afsluitdijk. Grote afwezige deze dag was Hein Eisinga die deze partij al een paar keer wist te winnen. Op de lijst stonden 14 parturen en er werd gekaatst met een afvalronde. In de eerste omloop waren Fokke Meirink en Froukje Wolters duidelijk een maatje te groot voor Pieter Wouda, Antsje Haaksma en Richtsje Eisinga. In de tweede omloop werden de partijen spannender, zo wonnen Sjoukje Visser, Sun Borger en Alexander Zuidersma na een forse achterstand van Harm Sijtsma en Sven de Jong. Een andere spannende partij ging tussen Hendrik Roel Woudstra, Jan Sipma en Alianne Knoop aan de ene kant en Klaas Mossel, Gerbrand Nicolai en Krista Hoekstra aan de andere kant. Trio Woudstra liep snel uit naar 5-2 maar wisten de partij niet te winnen.

Image

In de derde omloop werd er ook weer "dreech"gekaatst met weer een 5-5 aan de telegraaf tussen Jacco de Jong c.s. en Sjoukje Visser c.s. De finale in de winnaarsronde ging tussen Klaas Mossel c.s. dat in de halve finale simpel won van Fokke Meirink c.s. en partuur Jacco de Jong. De dikste vleesprijzen waren voor partuur Mossel. De finale in de verliezersronde ging tussen Eelke Idsardi c.s. en Balling van Kuiken c.s. Deze finale werd gewonnen met 5-2 door de koning van de stuit Eelke Idsardi, Peter Braaksma en Anna Eelkje de Jong. Na de prijsuitreiking en de rondrit van de winnaars met de koets door het dorp werd er nog gezellig nagepraat bij de barbecue.

Uitslag: 1e prijs: Klaas Mossel, Gerbrand Nicolai en Krista Hoekstra. 2e prijs: Jacco de Jong, Martijn Jolink en Tsjerk Oosterhof en 3e prijs: Fokke Meirink en Froukje Wolters

Uitslag afvalronde: 1e prijs: Eelke Idsardi, Peter Braaksma en Anna Eelkje de Jong. 2e prijs: Balling van Kuiken, Lars de Jong en Aaltje Sipma- Minnema en 3e prijs: Nynke Woudwijk, Teke Meindersma en Sas de Braak.

Image

Image

Image

Image  

Image

Image

Image

 

Lees Meer

13 augustus 2005: Driemaal is scheepsrecht voor Hein Eisenga


 

ImageOp 13 augustus wist Hein Eisenga voor de derde maal achtereen de Beurspartij op zijn naam te schrijven. Nadat hij al twee jaar achtereen een rondrit door het dorp met koets had gemaakt, mochten dit jaar Pieter Knoop en Teun Bruyn hem vergezellen tijdens deze prachtige rondrit. Wie de overige prijswinnaars waren kunt u lezen door op “Lees verder te klikken”


Het complete verhaal:


Zaterdag 13 augustus stond in het teken van de Beurspartij. Een traditie, waarbij dit jaar ook de jeugd hun kunsten mochten vertonen tijdens deze partij. De jeugd-beurspartij werd gesponsord door Eelke Idsardi. Eelke Idsardi die een kapitale villa bewoond in het centrum van Amsterdam zit ruim in de slappe was en besloot zijn steentje bij te dragen. Eelke bedankt daarvoor.

´s Ochtends om 09.00 uur streden 5 parturen om de hoogste prijzen. De twee jeugdige talenten Jelmer Hoekstra en Alexander Zuidersma bereikten zonder veel moeite de tweede omloop. Jelmer werd hierbij prima gesteund door Krista Hoekstra en Alexander werd bijgestaan door Janna de Jong. Doordat het op het papier favoriete partuur van Lars de Jong en Alianne Knoop de eerste omloop een staand nummer had, stond er op de tweede lijst een interessante wedstrijd op het programma. Jelmer en Krista mochten de degens kruisen met Lars en Alianna. Toch wel verrassend werd deze wedstrijd relatief gemakkelijk gewonnen door Jelmer en Krista. In deze wedstrijd viel met name het kaatstalent van Jelmer op. Ga zo door!! Lars en Alianna werden veroordeeld tot de afvalronde.

Dat Lars en Alianna wel degelijk wat in hun mars hebben, bewezen ze in de afvalronde. Eerst rekenden ze af met Tsjisse Arjen de Vries en Anne-Eelkje de Jong. Laatstgenoemd partuur streed voor wat het waard was, maar het mocht helaas niet baten voor hen. De finale in de afvalronde ging tussen Lars en Alianne en het partuur van Hedzer Hoekstra en Grietine Krol. Een mooie partij waarbij in het begin van de wedstrijd de eersten om en om werden behaald. De eindspurt van Lars en Alianne kon niet worden bijgebeend door Hedzer en Grietine, zodat Lars en Alianne met 5-3 en 6-2 beslag lagen op de 1ste prijs in de afvalronde.

Het klapstuk van deze ochtend werd bewaard voor de finale van de winnaarsronde. De acteurs Jelmer/Krista en Alexander/Janna maakten er echt een ware thriller van. Meelevende ouders, prachtige bovenslagen, onverwerkbare opslagballen, kortom een finale zoals een finale behoort te zijn. De kaatsers en kaatsters wisten dat de winnaars van de partij ´s middags een rondrit door het dorp in de koets van Lieuwkje de Haan mochten maken. En het was aan het spel te zien dat de kaatsters en kaatsters dit wisten!!!! Spanning alom, waarbij Jelmer en Krista leken te winnen, gezien hun voorsprong van 4-2 in deze partij. Maar Alexander en Janna wisten heel knap terug te vechten tot 5 eersten gelijk. Ouders konden de spanning langs de kant bijna niet meer aan. Gelukkig bracht Alexander aan alle onzekerheid een eind door de bal op 5-5 6-4 enorm ver boven te slaan. Een prachtige partij met Alexander en Janna als meest gelukkige winnaars.

Uitslag jeugdwedstrijd

1ste prijs winnaarsronde Janna de Jong en Alexander Zuidersma
2de prijs winnaarsronde Krista Hoekstra en Jelmer Hoekstra
1ste prijs afvalronde Alianne Knoop en Lars de Jong
2de prijs afvalronde Grietine Krol en Hedzer Hoekstra

Senioren

´s Middags de beurspartij voor de senioren. Deze partij wordt gesponsord door die andere “beursman”, zonder verder een naam te noemen. Bedankt hiervoor. Vrienden en (oud-) collega´s van deze sponsor hadden hun sportkleding opgezocht en waren vol goede moed afgereisd naar Ee om kennis te maken met de prachtige kaatssport.

48 kaatsers en kaatsters hadden besloten een gooi te doen naar het grootste vleespakket en de felbegeerde prachtige kransen. 16 parturen konden worden gemaakt, een prachtige lijst waarbij geen “staande nummers” zijn, dus geen bevoorrechte parturen. In de eerste omloop vielen een aantal partijen op door hun scoreverloop. Het partuur van Raymond Hoekstra, Jan Sipma en Miranda Leystra liep knap uit naar een 5-2 voorsprong tegen Balling van Kuiken, Richtsje Eisenga en Sven de Jong, maar wisten deze voorsprong niet om te zetten in een overwinning. De andere spannende partij uit de eerste omloop was die tussen Fokke Meirink, Jacco de Jong en Gerbrand Nicolai en het partuur van Sipke Meindersma, Marja Braaksma en Marten Jan Borger. Deze partij eindigde met een uitslag van 5-4 en 6-2 in het voordeel van het partuur van Sipke Meindersma c.s.

De afvalronde werd deze dag een prooi voor Durk Tuinenga, Monica Terpstra en het nieuwe kaatstalent Tjitze Laverman. In de finale waren ze met 5-3 en 6-2 te sterk voor het partuur van Andries Zijlstra, engwierumer Gert Wolters en, ook al een nieuw talent, Erwin Postma.

De halve finale van de winnaarsronde bracht 1 spannende partij, nl de partij tussen Halbe Mossel, Marco Kingma en Sjoerd de Vries en het partuur van Foppe “as in lekken” de Haan, Peter Braaksma en Antje van der Wagen. Deze partij was spannend van het begin tot het einde. Aangezien Halbe deze dag in eerdere partijen teveel met zijn krachten had gesmeten, trokken Foppe Marten de Haan c.s. aan het langste eind, uitslag 5-5 6-2.

De andere halve finale ging tussen Hein Eisenga, Pieter Knoop en Teun Bruyn en het partuur van Hendrik Roel Woudstra, Jeannet Sipma en Alie de Bruin. Opvallend deze partij was het sterke kaatsen van Pieter Knoop en Hendrik Roel Woudstra. Twee kaatsers die dit kaatsseizoen enorm vooruit zijn gegaan in het kaatsen. Dat Hein Eisenga gebrand was om dit jaar wederom de krans te winnen op de beurspartij bleek uit de uitslag, 5-3 en 6-2 in het voordeel van Hein Eisenga cs.

De finale bracht wederom vuurwerk met het partuur van Foppe Marten de Haan aan de ene kant en het partuur van Hein Eisenga aan de andere kant. En zoals zoveel partijen deze middag eindigde deze strijd tussen de zes matadoren ook in 5-5 gelijk. Op dat moment liet Hein, die gelukkig weer hersteld is van gescheurde enkelbanden, zien dat hij nog steeds heel goed kan kaatsen. Een paar ferme bovenslagen brachten de overwinning voor zijn partuur binnen.

Uitslag seniorenwedstrijd

1ste prijs winnaarsronde Hein Eisenga, Pieter Knoop en Teum Bruyn
2de prijs winnaarsronde Foppe M. de Haan, Peter Braaksma en Antje v/d Wagen
3de prijs winnaarsronde Halbe Mossel, Marco Kingma en Sjoerd de Vries
4de prijs winnaarsronde Hendrik Roel Woudstra, Jeannet Sipma en Alie de Bruin
1ste prijs afvalronde Durk Tuinenga, Monica Terpstra en Tjitze Laverman
2de prijs afvalronde Andries Zijlstra, Gert Wolters en Erwin Postma
3de prijs afvalronde Taeke Kooistram Diemer Meirink en Maaike Koree
4de prijs afvalronde Renze de Jong, Johan Miedema en Rennie Miedema

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

Lees Meer

13 juli 2005: Diplomakaatsen voor jeugd groot succes


 

ImageOnder ideale weersomstandigheden was op woensdagmiddag 13 juli het diplomakaatsen voor de jeugdkaatsers en jeugdkaatsters in Ee. De jeugdleden waren deze middag supergeconcentreerd en super-fanatiek om maar een zo hoog mogelijk diploma te behalen. Klik op "Lees verder..." om het complete verhaal te lezen.


Het complete verhaal:


Na wekenlange voorbereiding waarin, onder de bezielende leiding van Baukje Dijkman uit Ferwerd, alle onderdelen werden beoefend, was het dan woensdagmiddag om 16.00 uur eindelijk zover. Het diplomakaatsen voor de jeugdleden van Ee. Het diplomakaatsen is te vergelijken met de sportdag die worden gehouden op de basisscholen. Op de basisschool zijn de onderdelen van verschillende aard, maar bij het diplomakaatsen zijn alle onderdelen gericht op, hoe zou het ook anders, het Kaatsen.

De jeugd werd in drie categorieen verdeeld, teweten 6 – 7 jaar, 8 – 10 jaar en 11 – 13 jaar. Deze verschillende categorieen moesten elk 5 of 6 verschillende onderdelen afwerken, met als doel zoveel mogelijk punten te behalen. De onderdelen waren o.a. conditie (3-minuten-loop), coordinatie (bal vangen), tussenspel (bal keren of zelfs met stuit terugslaan), opslag (techniek, afstand, maar vooral gerichtheid van opslaan) en uitslag (afstand en gerichtheid). Bij ieder onderdeel waren punten te verdienen. Deze punten werden later weer omgezet in letters, waarbij A staat voor: nog even goed oefenen, dan lukt het zeker en E voor: je hebt het in je om een hele goede kaatser te worden.

Om half zeven was het laatste onderdeel afgewerkt en konden de rekenaars Julius de Jong en Mark Buist zich buigen over de formulieren. Bloed, zweet en tranen heeft het gekost, maar uiteindelijk konden de diploma´s worden ingevuld en aan de jeugdleden worden overhandigd. Dit uitreiken van de diploma´s werd gedaan door Douwe de Jong, die de spanning bij de kaatsers en kaatsers opvoerde, door iedere jeugdlid afzonderlijk bij zich te roepen en het diploma te overhandigen. En of er nu een A of een E werd behaald, het applaus voor de betreffende kaatser was er niet minder om. Douwe de Jong complimenteerde de jeugd voor de inzet en het fanatisme waarmee ze de onderdelen hadden afgewerkt. Ook bedankte hij de vele ouders/vrijwilligers, die deze middag tot een groot succes hebben gemaakt.

Een geweldig initiatief van het bestuur, in samenwerking met trainster Baukje Dijkman, om dit diplomakaatsen op te starten. Zeker voor herhaling vatbaar volgend jaar!

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

Lees Meer

13 mei 2005: G.Veenma / Kobus dakbedekking-partij


 

ImageOp 13 mei 2005 stond voor de senioren weer een ledenpartij op het programma, de Veenma - Kobus dakbedekking partij. Nadat de spierpijn, op plaatsen waar velen het bestaan niet eens van af wisten, van Koninginnedag weer was verdwenen, waren er weer 30 kaatster en kaatsters actief op deze vrijdagavond. Wilt u weten hoe de prijzen werden verdeeld, lees dan het volledige verslag door hieronder op "Lees verder..." te klikken.

Het complete verhaal:


EE – KV ‘De Trochsetters’hield op vrijdag 13 mei haar tweede ledenwedstrijd. De sponsors van deze wedstrijd waren Veenma Mechanisatie uit Niawier en Kobus Dakbedekking uit Garijp. Om half zes heette Douwe de Jong de maar liefst dertig kaatsers van harte welkom. Er werd deze dag bij de dames in een competitie gespeeld van vier parturen. Bij de heren werd en drie keer gekaatst tegen verschillende parturen. In de eerste omloop was er gelijk een spannende wedstrijd tussen Julius de Jong c.s. en Henk Tanja c.s. Deze wedstrijd werd met alles aan de hang beslist in het voordeel van Julius de Jong c.s. In de tweede omloop versloeg het partuur Klaas Sipma c.s. het partuur Julius de Jong c.s. met 5-0 en 6-2. In de derde omloop maakte het partuur Sipma c.s. duidelijk wie er deze dag het sterkste waren. In een verpletterende 5-0 6-2 zege op het partuur Harm Sijtsma c.s. behaalden zij de volle 21 punten. De strijd om de tweede plaats ging tussen de parturen Hein Eisenga c.s. en Henk Tanja c.s. Met een klinkende 5-0 6-2 overwinning werd de tweede prijs opgeëist door het partuur Eisenga c.s. De derde prijs werd behaald door het partuur De Jong c.s. De competitie bij de dames was enorm deze dag. Vooraf waren er vier parturen die aanspraak konden maken op de eerste prijs. In de eerste omloop troffen Klaske de Jong c.s. het partuur van Aukje van Kuiken c.s. Deze confrontatie werd met 5-5 en 2-6 beslist in het voordeel van het partuur Van Kuiken c.s. De tweede omloop moest het partuur Sjoukje Visser c.s. tegen het partuur Van Kuiken c.s. In een spannende wedstrijd bleef het partuur Visser c.s. sterk kaatsen en won met 5-4 en 6-4. Aan het begin van de derde omloop waren er twee parturen met 12 punten en twee parturen met 11 punten. Door de winst van het partuur Sipma c.s. op het partuur Van Kuiken c.s. met 5-3 en 6-4, behaalden zij 19 punten. In de andere wedstrijd won het partuur Visser c.s. van het partuur De Jong c.s. met 5-4 en 6-2. Hiermee kwamen zij op 18 punten, wat goed was voor de tweede plaats.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Uitslag heren: 1. Klaas Sipma, Andries Zijlstra en Pieter Knoop; 2. Hein Eisenga, Eelke Idsardi en Jan Dijkstra; 3. Julius de Jong, Jan Willem Heins en Jacco de Jong.

Uitslag dames: 1. Aletta Sipma, Jeannet Sipma en Miranda Leystra ; 2. Sjoukje Visser, Marja Braaksma en Elisabeth Dijkstra.

De prijzen werden ‘s avonds onder grote publieke belangstelling uitgereikt door voorzitter Sieb Vegter in Café Woudstra. Zaterdag kwam de Trochsetters met het partuur Balling van Kuiken, Hein Eisenga en Julius de Jong uit op het NK junioren in Franeker. Hier stranden zij in de derde omloop. Pinkstermaandag kwam ‘De Trochsetters’eveneens uit op het NK senioren met het partuur Gerard Sipma, Julius de Jong en Klaas Sipma. Hier moesten zij hun meerdere erkennen in het partuur van Minnertsga.

 

Lees Meer

13 mei 2006: De tweede ledenpartij van KV "de Trochsetters"


 

ImageDe weergoden waren ons goed gezind want het was prima kaatsweer en op een paar druppels na bleef het droog. Deze partij werd mogelijk gemaakt door Veenma mechanisatie Niawier en Kobus dakbedekking Garyp. Ondanks het feit dat het tweede van VV Oostergo de kampioenswedstrijd moest spelen hadden zich toch nog 7 parturen opgegeven. Klik op ´lees verder´ voor het complete verhaal

Het complete verhaal

Om half een stuurde JW Heins de eerste zes parturen het veld in. Omdat er 7 parturen waren moest er worden gewacht tot partuur 7 ook hun eerste partij gekaatst had.In de tweede omloop was in de winnaarsronde partuur Harm Sijtsma, Froukje Wolters en Aaltje Sipma-Minnema met 5-1 en 6-6 te sterk voor partuur Raymond Hoekstra, Diemer Meirink en Coby Heeringa.

Image

Zodat dit partuur in de finale aan moest treden tegen het partuur van Aletta Sipma, Jacco de Jong en Richtsje Sipma-Wieringa dat een staand nummer had. De finale werd gewonnen door Aletta Sipma cs. In de finale van de verliezersronde een hele spannende partij met uiteindelijk alles aan de hang. Op deze stand was het aan Teke om de partij te beslissen.

Image

Teke kon deze grote druk wel aan want hij plaatste een vliegende zitbal op de voorinse Marten Jan Borger die met zijn nieuwe handschoen de hele middag geen bal vertrouwd was, maar nu het antwoord schuldig moest blijven.

Image

Na de wedstrijd werden de prijzen door JW op het veld uitgereikt.

1 ste prijs: Aletta Sipma, Jacco de Jong en Richtsje Sipma-Wieringa.

Image

2 de prijs: Aaltje Sipma-Minnema, Harm (bang foar froujlu, dy´t tichtby komme) Sijtsma en Froukje Wolters

Image

3 de prijs: Jan Willem Heins, Fokke Meirink en Teke Meindersma.

Image

4 de prijs: Marten Jan Borger, Alexander Zuidersma en Sipke Meindersma.

Image

 

Lees Meer

14 mei 2005: N.K Junioren


 

ImageIn het pinksterweekeinde wordt traditioneel het Nederlands Kampioenschap voor Junioren verkaatst. Dit zijn kaatsers in de leeftijdscategorie van 17 tot 21 jaar. Voor Ee deden mee Balling van Kuiken, Hein Eisenga en Julius de Jong. Dat deze jongbazen verrassend goed presteerden deze dag leest u in onderstaand verslag door op "Lees verder..." te klikken.


Het complete verhaal:


Het pinkster weekend staat al jaren lang in het teken van de Nederlandse Kampioenschappen Kaatsen voor afdelingen op de zaterdag de junioren en pinkstermaandag de senioren.

Voor onze kaatsvereniging "de Trochsetters e.o" deden bij de junioren mee: Julius de Jong, Hein Eisinga en Balling van Kuiken. Er waren 32 parturen aanwezig, 8 minder als vorig jaar. De eerste 12 parturen kaatsen op het Sjûkelân, en de rest 2 omlopen op de voetbalvelden aan
de van Hertog van Saxenlaan. Ee had nr: 27

De eerste omloop was tegen Sexbierum, ze wonnen gemakkelijk met 5-2 6-0. Ee kaatste met Julius voor best achterin. Hein voor mintst voorin en Balling balkeerder. De tweede omloop, tegen Reahûs-Turns waaronder Sietse Terwisscha van Scheltinga(Freule winnaar in 2002). Tijdens de partij Ee-Sexbierum stond Sietse achter het perk van Ee en zei tegen Julius: “Nou Julius het gaat maar goed, heb je spinazie gegeten, dat betekende dat Ee goed stond te kaatsen tegen Sexbierum.”

Reahûs-Turns maakte er niks van tegen onze jongens, veel opslag fouten, en Ee kaatse degelijk. Ee won met 5-2 6-6. Ee kon dus naar het Sjûkelân.

De derde omloop kwamen ze Reduzum tegen met het talent Alle Jan Anema, en de broers Marvin en Alco Smorenburg. Ee kon niet op tegen de latere 3e prijs winnaars.Het werd 5-0 6-2 voor Reduzum. De tank was leeg zoals ze zeiden. Voor Ee de 1e keer dat ze derde omloop haalden. Volgend jaar kunnen ze nog 1x in deze samenstelling kaatsen, want dat is voor Hein de laatste keer i.v.m. de leeftijd.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

De eerste prijs was voor: Witmarsum met Jacob Zaagemans, Herman Sprik, en Renè Anema.
Tweede: Easterein met Marten Faber, Pytrik Hiemstra en Dirk Y Sjaarda.
Derde prijzen voor Reduzum en Ried.

 

Lees Meer

15 juli 2006: Dames Senioren aangevuld met derdejaars meisjes kaatsen onder zonnige omstandigheden


 

ImageZaterdag 15 juli 2006 stond voor het bestuur van k.v. De Trochsetters uit Ee de organisatie van de KNKB Dames Senioren op de agenda. Deze categorie werd aangevuld met 3de jaars meisjes, zodat deze meisjes alvast kunnen ruiken aan het grote werk. De eerste prijs werd behaald door Afke Kuipers uit Mantgum, Karin IJsbrandy uit Leeuwarden en Nynke van der Meij uit Holwerd.

 

Het complete verhaal

Een prachtige PC-lijst, 16 parturen, kon er van te voren worden overhandigd aan scheidsrechter Postma, maar door een aantal ziekmeldingen gingen uiteindelijk 15 parturen strijden om de hoogste eer. Er werd gekaatst met een afvalronde, zodat alle dames sowieso twee maal in actie mochten komen. De plaatselijke favorieten Klaske de Jong, Sjoukje Visser en Aukje van Kuiken werden in de eerste omloop alledrie veroordeeld met hun parturen tot de verliezersronde. Aukje had het geluk dat ze werd bijgeloot bij Anke G. Ponne uit Hallum en Sanne Velsma uit Dronrijp en kreeg daarmee een herkansing in de winnaarsronde.

Dit partuur schopte het uiteindelijk nog om de partij om de derde prijs of niks. Het werd uiteindelijk niks, omdat ze met 5-1 en 6-2 verloren van Afke Walstra uit Bolsward, Karina Frijling uit Dronrijp en Froukje de Vries uit Nijmegen.

De finale in de winnaarsronde ging tussen het partuur van Ilse Arendz uit Dronrijp, Janny de Haan uit Holwerd en Jannine Klaver uit Minnertsga en het partuur van Afke Kuipers uit Mantgum, Karin IJsbrandy uit Leeuwarden en Nynke van der Meij uit Holwerd. Deze strijd werd beslist in het voordeel van Afke Kuipers c.s. doordat Ilse Arendz op een stand van 5-4 en 6-2 het perk miste.

In de afvalronde werden de prijzen als volgt verdeeld:

1ste prijs afvalronde: Hester van der Meer uit Sibrandabuorren, Riemke van der Zee uit Mantgum, Renske Terwisscha van Scheltinga uit Reahus

2de prijs afvalronde: Berber R. Ferwerda uit Holwerd, Ant Vogels uit Firdgum, Anna-Lynn Wijbenga uit Ferwerd.

Wat positief opviel deze middag was het aantal dameskaatsters. Liefst 44 kaatsters hadden de reis naar Ee ondernomen. Tegenvallend deze middag was het niveau van de partijen. Veel buitenslagen en weinig bovenslagen. De laagstaande zon en de toenemende wind waren hier natuurlijk ook debet aan.

Tenslotte nog een compliment aan het bestuur van kv De Trochsetters en de vele vrijwilligers, maar het grootste compliment gaat uit naar de "blokjelopers". Jongens en meisjes, grote Klasse!!!

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

Lees Meer

16 mei 2005: N.K Senioren


 

ImageOp pinkstermaandag 16 mei 2005 heeft k.v. De Trochsetters uit Ee e.o. het onmogelijke gepresteerd, namelijk een vermelding in het Guiness Book of Records. Waarom?
Dat leest u in het volledige verslag door op "Lees verder..." te klikken.Het complete verhaal:


Traditioneel stond op Pinkstermaandag het Nederlands Kampioenschap voor senioren op het kaatsprogramma. Een afdelingspartij, waarbij de bij de KNKB aangesloten verenigingen strijden om het makkumer aardewerk. Zo ook natuurlijk, k.v. De Trochsetters uit Ee. Na een wekenlang durende selectieprocedure werden uiteindelijk Gerard Sipma, Julius de Jong en Klaas Sipma uitgekozen om de groen-oranje kleuren te verdedigen tijdens het NK. Het schijnt zelfs zo te zijn dat Gerard speciaal voor deze wedstrijd pas na pinkstermaandag bij Richtje in Kollum is ingetrokken. Wat een clubliefde!

De loting was de dinsdag voorafgaand aan het NK. Het lot was Ee gunstig gezind, want Gerard, Julius en Klaas werden gekoppeld aan het partuur van Minnertsga. Een onbekende tegenstander, met ene Cornelis Terpstra, Jacob Wassenaar en z´n grote broer Chris Wassenaar. Een leuke warming-up dus voor het partuur van Ee. Het lot had ook bepaald dat deze partij op het Sjukelan verkaatst mocht worden. Voor de kaatsers van Minnertsga natuurlijk ook mooi, om op het mooiste kaatsveld van de Friesland een keer te mogen kaatsen.

Na deze gunstige loting had Julius besloten om extra kaatsshirtjes mee te nemen, 9 stuks. Zodat na elke twee omlopen een schoon shirtje kon worden aangetrokken. Er werd gerekend op een omloop of zes, zeven. Niet overdreven optimistisch dus.
Pinkstermaandag ´s ochtends vroeg om half acht werden de 65 kilometer richting Franeker genomen. In de auto werd de tactiek nog even doorgenomen en werd besloten dat er van onderschatting geen sprake mocht zijn. Op de parkeerplaats van De Trije werden de heren nog even toegesproken door Anne Geert Krol. Anne Geert die de douchen van Franeker door en door kent, was deze dag mee als keurmeester. (Anne Geert, bedankt!)

Na de pep-talk van “De Swarte” richting het Sjukelan. Daar werden we opgewacht door een hele grote “Rooie”. Indrukwekkend. Het bleek Chris Wassenaar te zijn. Poeh! Het partuur van Minnertsga was al druk bezig met het inslaan. Zij wilden natuurlijk zo lang mogelijk genieten van hun verblijf op het Sjukelan. Na het groen-oranje tricot te hebben aangetrokken, werd begonnen met de warming-up.

Image
Cornelis Terpstra keek angstvallig naar het gemak waarmee Ee de bal van de ene topper naar de andere topper tikte.

Image
De warming-up van Minnertsga was ook indrukwekkend!

Image

Image

De partij begon klokslag vijf minuten over negen uur. Ee was er klaar voor en vuurde enkele ballen richting perk.

Image

Image
 
Het perk van Minnertsga moest eerst even wennen aan de opslagballen van deze ledenkaatsers. Ze zijn natuurlijk ballen gewend die knikken en duiken. Tsja dan is een bal die gewoon rechtdoor gaat inderdaad even wennen. In het eerste eerst kreeg Julius dan ook de kans om in het tussenspel de bal tot drie keer toe te retourneren. Een zes op de telegraaf voor het partuur van Ee. Maar het eerste eerst werd op 6-6 met een verschrikkelijke opslagbal van Cornelis Terpstra door Minnertsga binnengehaald. Het tweede eerst ging weer gelijk op en moest weer worden beslist op 6-6. Cornelis Terpstra moest opslaan en bracht de bal voorin bij Julius. Julius, die natuurlijk snelle ballen gewend is op de ledenpartijen in Ee, was te veel te vroeg met slaan, wat resulteerde in een zitbal. 2-0 voor Minnertsga. Tijd voor Gerard om de vingers, die hij tot dan toe in de neus had gehad, eruit te halen.

Image

Maar het mocht niet baten. Want het schijnt dat Chris zich toen even een kwartier, zonder zich bovenmatig in te spannen, met de partij heeft bemoeid. Hij heeft een aantal ballen opgeslagen, waarvan Julius en Klaas er drie hebben gezien, vier hebben gehoord en een hebben geraakt. Uitslag 5 – 0 en 6 – 2. Tijdsduur 21 minuten en 10 seconden.
Daarna kwam de vraag: is het eigenlijk wel nodig om te douchen. Gezweet hadden ze niet, smerig waren ze niet. Julius besloot om het door GEVEKE gesponsorde tenue om te ruilen voor zijn dagelijkse kloffie.

Image

Gerard en Klaas hebben naar het schijnt wel gedoucht. Het partuur van Ee was een ervaring rijker en een illusie armer. En om maar in de woorden van Gerard te eindigen:” We hawwe moai fuort west te douchen!”.

 

Lees Meer

17 augustus 2006: De Jong c.s. winnaar Oostrum partij


 

ImageDonderdag 17 augustus werd de Oostrum partij georganiseerd. Traditioneel wordt deze partij gespeeld op de ijsbaan in Oostrum. Omdat de conditie van het veld dit niet toeliet werd er uitgeweken naar het kaatsveld in Ee. Sponsors van deze prachtige kaatswedstrijd zijn bouwbedrijf Visser en Café Fryslan beiden uit Oostrum. Klik op ´lees verder´ voor het complete verhaal.

 

Het complete verhaal

Indien de deelname het toestaat wordt er tijdens de Oostrum partij in twee categorieën gespeeld, namelijk een 40+ en een normale senioren categorie. Bij de 40+ hadden zich 12 dolenthousiaste kaatsers  aangemeld. Hierdoor was het mogelijk om een halve competitie te kaatsen. In de eerste omloop kwamen de parturen Renze de Jong c.s. tegenover het partuur Fokke Meirink c.s. te staan. In een partij waarin voor elk punt moest worden gestreden werden bijna alle eersten op 6-6 beslist. Het partuur Renze de Jong c.s. deed dit iets beter, zo werd op 5-4 en 6-6 de wedstrijd in hun voordeel beslist. In de tweede omloop kwam het partuur van Meirink tegenover het partuur Anne Geert Krol c.s. te staan. Krol die bekend staat om zijn slagwapen op een dusdanige manier te prepareren, dat hij oogwaarschijnlijk elke wedstrijd met een spel voorsprong begint. Vandaag was echter zijn  superioriteit van een dermate grote overwicht dat bijna een hoofdklasse partuur moeiteloos aan de kant zou kunnen worden gezet. Niet in de laatste plaats door een uitblinkende voorinse genaamd Jan Willem ‘van Beem' Heins. Alleen tegen het partuur Meirink c.s. moesten de nodige kunstjes worden geflikt, alleen op een 5-3 en 6-0 moesten ook zij het hoofd buigen voor Krol c.s. Doordat het partuur Renze de Jong c.s. ook geen fouten maakte tegen het partuur Jan Sipma c.s. 5-0 en 6-0. Mocht de derde omloop als een finale worden beschouwd. Alleen werd deze wedstrijd nooit een echte finale, mede door de uitstekende opslag van Aafke van Assen. Keer op keer werd het vijandelijke perk succesvol bestookt. Hierdoor werd de ‘finale' op een simpele 5-0 en 6-6 gewonnen door het partuur Krol c.s.

Image

Bij de senioren categorie stonden 11 parturen op de lijst. In de eerste omloop stonden de parturen Julius de Jong c.s. tegenover het partuur Klaas ‘de skep' Mossel c.s. Hier zou gelijk een titelkandidaat naar de afvalbak worden verwezen. In een eenzijdige wedstrijd werd op simpele wijze afstand genomen door het partuur De Jong c.s. bij een 5-2 en 6-4 viel het beslissende punt voor het partuur De Jong c.s. De tweede omloop kende weinig verassingen. Alleen in de wedstrijd van Louis Keegstra c.s. tegen het partuur Pieter Wouda c.s. was een interessante partij. Wouda die misschien wel de beste voorinse van het hele veld bij hem had, namelijk Johan ‘de alde' Cuperus. De naam Cuperus doet nog menig oudere kaatser in Noord Friesland de rillingen over zijn lijf gaan. Echter was het  ook Cuperus niet die het tij kon keren voor zijn partuur, zij moesten capituleren op een 5-1 en 6-0.

Image

In de halve finale trof het partuur Keegstra c.s. het partuur Julius de Jong c.s. De wedstrijd begon redelijk gelijk op. Op een 1-1 en 6-6 miste de uitermate sterk opslaande Baukje Hellinga het perk. Dit had als consequentie dat Julius de voor best opslag overnam. Hierdoor werd het perk Keegstra bestookt door uitermate lastige ballen. Het merendeel hiervan moesten zij het antwoord schuldig blijven zodat op een 5-2 en 6-2 de winst naar het partuur De Jong c.s. ging. Het partuur Idsardi c.s. had een hoog nummer op de lijst zodat zij via een staand nummer in de finale stonden.

Image

De finale deze dag ging tussen de parturen Idsardi c.s. en het partuur De Jong c.s. Het partuur De Jong c.s. begon flitsend, mede door de sterke opslag van onder meer Baukje Hellinga en de altijd sterke Harmen ‘Bon Jovi' Robroch. Zodat zij op een eenvoudige 4-0 voorsprong kwamen. Echter was het bij het partuur Idsardi c.s. de voor best opslaande Tineke Kuitert en de altijd sterke Sietse ‘de tuinman' Wijbenga die het voortouw namen. Hierdoor kwamen zij terug in de wedstrijd tot een 5-3. Hierna sloeg Julius enkele oogwaarschijnlijke zitballen van Tineke Kuitert formidabel boven zodat op een 5-3 en 6-4 de kaats niet door het partuur Idsardi c.s. kon worden gepasseerd, hiermee was de overwinning voor het partuur De Jong c.s. een feit.

Image

De finale in de afvalronde ging tussen Halbe Mossel c.s. en Harm Sijtsma c.s. In een slijtage slag gingen de eersten over en weer. Niemand had de intentie om de partij aan de ander te laten, wat resulteerde in een spectaculaire wedstrijd. De doorslaggevende factor in deze wedstrijd was Harm Sijtsma die keer op keer de punten binnenhaalde voor zijn partuur. Op een afgetekende 5-2 en 6-6 was het partuur Sijtsma die de winnaar was van de afvalronde.

Image

's Avonds werden de prijzen uitgereikt in het prachtige café Fryslan in Oostrum. Door de slechte weersvoorspelling van Paulusma, besloot menig kaatser gebruik te maken van de diensten van de ‘dorpstaxi'. Zodat rond acht uur alle kaatsers en belangstellenden zich hadden verzameld in Oostrum. Omstreeks half negen werd door ‘mastercaller' Melle P.  Prins en cafebaas Jeltje Mossel de prijzen uitgereikt. Na afloop werd onder het genot van een hapje en een drankje heftig nagepraat over deze prachtige kaatsdag.

Image

Uitslag 40+: 1.Anne Geert Krol, Jan Willem Heins en Aafke van Assen.2. Renze de Jong, Piet Visser en Griet Nicolai.

Uitslag senioren: 1. Julius de Jong, Baukje Hellinga en Harmen Robroch. 2. Eelke Idsardi, Sietse Wijbenga en Tineke Kuitert. 3. Louis Keegstra, Alie de Bruin en Sun Borger. 4. Harm Sijtsma, Dinny Bouius, en Antsje Haaksma. 5. Halbe Mossel, Sven de Jong en Erwin Postma.

Image

Image

 

Lees Meer

17 juni 2005: KNKB meisjes in Ee


 

ImageOp 17 juni 2005 hebben de Meisjes in de leeftijdscategorie 14 tot 16 jaar gekaatst in Ee. Er werd gekaatst in twee verschillende klassen. Een A-klasse bestaande uit 4 parturen en een B klasse met 9 parturen. Klik op "Lees verder..." om het complete verhaal te lezen.Het complete verhaal:


De prijzen in de A-klasse waren voor:

1ste prijs:
Aukje van Kuiken, Kollumerpomp
Magriet Koelmans, Oude Biltzijl
Mariska Hoogland, Beetgumermolen

2de prijs:
Maaike Wind, Pingjum
Afke Walstra, Bolsward
Klaske de Jong, Ee

In de B-klasse waren de kransen voor:

1ste prijs:
Rianne Dorst, Sint Jacobiparochie
Berber Roosma, Stiens
Karina Frijling, Dronrijp

2de prijs:
Feikje Bouwhuis, Bolsward
Evelien Westra, Beetgumermolen
Marit Kingma, Dronrijp

3de prijs:
Anke M. Pompstra, Oosterend
Sietske Poelsma, Tirns
Nynke Rienks, Leeuwarden

Image

Image

 

Lees Meer