Zaterdag 4 augustus 2007: De Beurspartij drukst bezochte wedstrijd tot nu toe.

ImageDe partij die wordt gesponsord door de Amsterdamse Beursmannen werd zaterdag onder subtropische omstandigheden verkaatst op het sportveld in Ee. Klik op ‘lees verder' voor het complete verhaal.

ImageDe partij die wordt gesponsord door de Amsterdamse Beursmannen werd zaterdag onder subtropische omstandigheden verkaatst op het sportveld in Ee. Klik op ‘lees verder' voor het complete verhaal.


 

Het complete verhaal:
Zoals gebruikelijk wordt op de tweede zaterdag van de bouwvak de Beurspartij verkaatst. Er hadden zich maar liefst 72 kaatsers en kaatsters opgegeven, dit tot volle tevredenheid van het bestuur. Om 1 uur konden de eerste 16 partuen los. De spannendste partij uit de eerste omloop ging tussen Klaas Mossel,Gerbrand Nicolai en Geert Kroodsma aan de ene kant en Andries Zijlstra,Aant Pieter Wijnsma en Durk Wijbenga aan de andere kant. Deze partij werd met 5-5 6-4 gewonnen door Andries Zijlstra cs. Op de tweede lijst was er in de winnaarsronde een partij met alles aan de hang. Raymond Hoekstra, Erwin Postma en Ytsje de Vries waren net te sterk voor Durk Tuinenga, Rik Beintema en Baukje de Vries. De halve finale in de winnaarsronde ging tussen het partuur van Raymond Hoekstra en partuur 14: Anne Geert Krol, Peter Braaksma en Aaltje Sipma. Deze partij werd gemakkelijk gewonnen door Raymond Hoekstra cs. omdat A.G. Krol kwaad van het veld liep. De halve finale in de verliezersronde ging tussen partuur 8: Jacco de Jong, Jeannet Sipma en Sybrand Zijlstra en partuur 15: Klaas Mossel cs. Dit was geen grote klus voor partuur 15 gezien de uitslag 0-5 4-6. De finale in de verliezersronde ging tussen Gerard Sipma cs en Klaas Mossel cs. En werd met 5-4 6-0 gewonnen door Gerard en zijn maten. De finale in de winnaarsronde ging tussen partuur 20 wat in de halve finale een staand nummer had en het partuur van Raymond Hoekstra. De rust had Sietse Wiersma, Richtje Sipma en Tsjisse Arjen de Vries goed gedaan want er werd met 5-0 en 6-0 gewonnen. 's avonds om half 8 reikte de voorzitter de prijzen uit en inmiddels was Jan Venema ook al aangekomen met de koets om met de winnaars een ereronde door het dorp te maken. Na de prijsuitreiking kon men nog even napraten en genieten van een heerlijk stukje vlees van de barbecue.

Uitslag: winnaarsronde: 1e pr. Sietse Wiersma, Richtje Sipma en Tsjisse Arjen de Vries; 2e pr. Raymond Hoekstra, Erwin Postma en Ytsje de Vries; 3e pr. Anne Geert Krol, Peter Braaksma en Aaltje Sipma; 4e pr. Balling van Kuiken, Rennie Miedema en Antsje Haaksma; 5e pr. Johannes Visser, Kees de Jong en Hedzer Hoekstra; 6e pr. Foppe Marten de Haan, Metsje Sipma en Ytzen Westra; Verliezersronde: 1e pr. Gerard Sipma, Lars de Jong en Wietse Terpstra; 2e pr. Klaas Mossel, Gerbrand Nicolai en Geert Kroodsma; 3e pr. Jacco de Jong, Jeannet Sipma en Sybrand Zijlstra; 4e pr. Harm Sijtsma, Marco Kingma en Durk Veendorp; 5e pr. Fokke Meirink, Christine Heins en Jan Sipma; 6e pr. Pieter Wouda, Grietine Krol en Grietsje Kroodsma


Image


Image


Image


Image


Image


Image


Image


Image


Image


Image


Image


Image


Image


Image


Image


Image


Image


Image


Image


Image


Image


Image


Image
Na afloop moesten de uitwerpselen van het paard nog worden opgeruimd. Voorzitter Sieb Vegter schroomde niet om dit even op te ruimen!!

9 Augustus 2007: Café Fryslân en bouwbedrijf Visse...
03 Augustus 2007: Beurspartij voor alle jeugdleden...

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.dorp-ee.nl/