Verslag jaarvergadering 22mrt. 2013

ImageVoor een kort verslag van de jaarvergadering op 22 maart j.l. klikt u op "lees verder"

Kort verslag jaarvergadering op 22 maart
Er konden 25 leden welkom worden geheten en na enkele mededelingen over het afgelopen kaatsjaar werden de notulen en het jaarverslag voorgelezen.
Het financieel verslag werd door Sjoerd uitgelegd en we konden afsluiten met een positief saldo waarna de kascommissie een positief verslag gaf.
Bij de ingekomen stukken werd o.a vermeld dat ook dit jaar weer een Friesland Bank Cup zal worden gehouden. Het scheef opslaan van de kaatsers wordt in stemming gebracht en er wordt besloten dat dit nog 1 jaar door kan gaan.
Na enkele mededelingen van het bestuur over het instellen van commissies voor jeugd en perkleggen en zelfs een bouwvakcommissie was er na een pauze met verloting het punt bestuursverkiezing.
M.J.Borger en G. de Jong waren aftredend en niet herkiesbaar. Hiervoor was er 1 kandidaat beschikbaar. Jacco de jong is degene die de taak gaat overnemen.
M.J.Borger en G. de Jong kregen een envelop en bloemstukje gemaakt door N. Seldenrijk.
Bij de Federatie werd vermeld dat de bijdrage verhoogd werd naar 100 euro.
Hierna kwamen bij de rondvraag nog de punten jeugd, competitie en F.B. Cup voorbij waarna de verloting een ieder werd bedankt voor zijn komst.
Wij hopen met elkaar op een fantastisch kaatsjaar dat op Koninginnedag weer losbarst.

afscheid1.jpg

Eerste kaatswedstrijd 2013 een feit.
Veel belangstelling op slotavond de Trochsetters

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.dorp-ee.nl/