Pearke keatsen 2013

ImageOp de eerste dag van augustus was het traditionele pearkekeatsen. Voor het verslag en foto's klikt u op "lees verder" Pearkekeatsen Ee trekt veel pearkes en publiek Ee, donderdag 1 augustus – In totaal hadden zich 33 parturen aangemeld. De pearkes kwamen uit in vier klassen. Een A-, B-, C- en D-klasse. Vier parturen kwamen uit in de sterkste klasse, de A-klasse. In de B-klasse streden zes parturen in twee poules om de prijzen. In de C-klasse was er een winnaars- en verliezersronde. In totaal dertien parturen. In de D-klasse een zelfde systeem met tien parturen. Jan Jelle Jongsma en Diny Bouius winnen alle partijen in de A-klasse In de A-klasse werden beide partijen in de eerste omloop op 5-4 beslist. De winnende parturen Gerard Sipma met Aletta Keegstra-Sipma en Jan Jelle Jongsma met Diny Bouius wonnen ook hun tweede omloop. Een echte finale in de derde omloop. Helaas waren de plaatselijke favorieten niet bij machte er een spannende strijd van te maken. Gerard en Aletta hadden de leg uit en zagen zelfs dat de zilveren medaille aan hun neus voorbij ging. Jongsma en Bouius wisten de finale met 5-1 te winnen. De tweede prijs ging uiteindelijk naar Feye Wiersma en Nynke Dijkstra. Zij pakten in de derde omloop een belangrijke overwinning. Hiermee pakten zij één eerst meer dan het partuur van Sipma en Keegstra. Verrassende ontknoping in B-klasse Jacco de Jong en Gryte Hoekstra waren in poule A oppermachtig. Zij wonnen tweemaal met overmacht. In poule B ging Klaas Sipma met Sjoukje Boersma voortvarend van start. Zij wonnen de eerste omloop met 5-1. De tweede omloop gaf de doorslag. Op 5-5 wisten zij ook Wiebe Wiersma en Renske Dijkstra te verslaan. Daarmee was de finale een feit. De derde prijs ging naar Meindert de Jong en Wiljo Sijbrandij. Meindert en Wiljo konden het in de poulefase niet winnen van Jacco en Gryte. Toch werden zij tweede in de poule, omdat ze in de eerste omloop Eelke Idsardi en Henderike Schipper klopten. In de strijd om de derde prijs wonnen Meindert en Wiljo van Wiebe Wiersma en Renske Dijkstra. Het werd een eenzijdige wedstrijd. Op 5-1 was de winst een feit. Jacco en Gryte waren in de finale in het begin niet te houden. Ze schoten uit de startblokken. Echter kwamen Klaas Sipma en Sjoukje Boersma goed terug. De bordjes werden om en om verkaatst. Jacco kaatste degelijk en Gryte Hoekstra was de hele dag op en uit voortreffelijk bij de les. Op 5-4 6-6 viel de laatste slag. Klaas Sipma en Sjoukje Boersma waren niet bij machte de opgeslagen bal van Gryte goed te verwerken. Kransen voor Jacco en Gryte. Sipma en Boersma moesten genoegen nemen met de tweede prijs. Harm en Antsje Sytsma bezorgen Pieter Knoop na drie kransen weer eens een nederlaag Harm en Antsje Sytsma stoomden snel door naar de finale. Zowel de eerste als tweede omloop wonnen ze met 5-0. De derde omloop tegen Sven de Jong en Alie de Bruin-Mossel verliep ook eenzijdig. Sven en Alie kwamen niet verder dan twee eersten. Hiermee restte voor hun een derde prijs. Pieter Knoop en Alianne Knoop wonnen hun eerste omloop met 5-1 van Sytse Wijbenga en Rennie Schreiber. Ook op de tweede lijst waren ze oppermachtig. Het werd 5-2 tegen Andries Zijlstra en Nathaly Dijkstra. Op de derde lijst hadden ze een staand nummer, waarmee ze belandden in de finale. Zou Pieter dan zijn vierde krans in dertien dagen weten te winnen? De afvalronde ging naar Wietze-Jan Grijpma en Klaske de Jong. De eerste omloop verloren ze met 5-3 6-6 tegen Sven en Alie. Daarna waren ze in de verliezersronde heer en meester. In de finale nam Romke Barske het plekje in van Wietze-Jan. Hij had andere verplichtingen. Pieter Wouda en Wietske van der Wagen waren de tegenstanders. Pieter en Wietske pakten één bordje. Op 5-1 was de winst voor Romke en Klaske. Dan de finale in de winnaarsronde. De strijd om de krans. In het begin van de wedstrijd ging het nog aardig gelijk op. Echter was het krachtsverschil te groot. Harm Sytsma was in grootse vorm en dat gold al helemaal voor Antsje Sytsma. Zowel op als uit een lust voor het oog. Bijna op geen foutje te betrappen. Op 5-3 6-0 viel de laatste slag. Kransen voor Harm en Antsje. Broer en zus, Pieter en Alianne, pakten een welverdiende tweede prijs. Veel nieuwe kaatsgezichten in de D-klasse Op voorhand een prachtige lijst. Aan elkaar gewaagde parturen met vele nieuwe talenten. In de praktijk ging het favoriete partuur toch met de winst aan de haal. Jaap Zijlstra en Janna de Jong waren in de eerste omloop veel te sterk voor Gauke Bouma en Gryt Nicolai. Op 5-0 was de winst voor Jaap en Janna. Jeroen van der Holst en Elske-Anke Zijlstra maakten er in de tweede omloop tegen Jaap en Janna en prachtige partij van. In de eerste omloop wonnen zij met 5-1 van Gerard Pel en vriendin Hendrica van der Hoop. Tegen Jaap en Janna kaatsten ze wederom een sterke partij. Toch was het net niet voldoende. Op 5-4 6-4 was de winst voor Janna en Jaap. Welke parturen bereikten nog meer de halve finale? Andre Haaksma en Anna van der Hoek en het partuur van Bartele Nicolai en Anna Bouma wonnen ook hun eerste twee wedstrijden en verzekerden zich van een prijs! Marco Kingma en Jolanda Kingma-Dijkstra deden hetzelfde. Een prima prestatie! Zij klopten namelijk kaats(t)ers die we vaker op de velden zien. In de halve finales in de winnaarsronde redden Andre Haaksma en Anna van der Hoek het niet. Jaap en Janna waren iets te sterk. Op 5-3 viel de laatste slag. Marco en Jolanda mochten aantreden tegen Bartele en Anna. Het leek een eenzijdig verhaal te worden. Marco en Jolanda leken relatief makkelijk de finish te halen. Echter kantelde de wedstrijd. Het werd spannend. Het werd zelfs 5-5 6-6. Marco en Jolanda pakten de slag en gingen door naar de finale! In de afvalronde wisten Lieuwe-Jan Huisman en Sytske de Vries de winst te pakken. In de finale wonnen zij met 5-4 van Harmen Robroch en Richtsje Eisenga. Laatstgenoemde duo pakte hiermee de tweede prijs in de verliezersronde. Jaap Zijlstra en Janna de Jong mochten in de finale van de winnaarsronde aantreden tegen Marco en Jolanda Kingma. Marco en Jolanda moesten aanvankelijk achter de feiten aanlopen. Toch kwamen ze weer terug tot 3-3. Jaap en Janna versnelden nog eens. Ze stoomden door naar 5-3. Op 5-3 6-6 viel de laatste slag. Jaap en Janna pakten de kransen. Een geslaagde kaatsdag. Heerlijk zonnig weer, veel publiek en een druk bezochte prijsuitreiking. Slagerij Schreiber en Bloemisterij de Hogedijken maakten de wedstrijd mogelijk. De vereniging bedankte hen en sloten om 23:00 een geweldige dag af! Image . Image . Image . Image . Image . Image . Image . Image . Image . Image . Image . Image . Image . Image . Image . Image . Image . Image . Image
Boerenpartij voor de jeugd 2013
Veel strijd tijdens de 4 jongens uit Ee partij 27-...

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.dorp-ee.nl/