Kaatsfederatie Dongeradeel kent geslaagde dag in Ee

ImageZaterdag 15 juni werd er volop gekeatst in Ee. De Federatie Dongeradeel kwam op bezoek. Voor een ruim verslag en foto's klikt u op "lees verder" De loting werd afgelopen donderdag 13 juni verricht. Helaas niet de definitieve loting. Twee kaatsers hadden zich afgemeld en dus moest er zaterdag net voor de wedstrijd opnieuw worden geloot bij de Heren A en B. Uiteindelijk startte de wedstrijd 13:15 uur. In totaal hadden 52 kaats(t)ers zich aangemeld voor de wedstrijd in Ee. Metsje, Johanna en Griete oppermachtig naar de winst De vrouwen kaatsten een competitie. De lijst bestond uit vier parturen. Elk partuur moest het een keer tegen elkaar opnemen. De eerste omloop bleek cruciaal te zijn voor de eerste twee parturen. Het partuur Hilde Seepma, Esther Turkstra en Berber-Rinskje Ferwerda maakte het Froukje Wolters, Aletta Keegstra en Mynke Hoekstra erg lastig. De laatste slag viel bij 5-5 4-6 in het voordeel voor Wolters c.s. Hiermee pakten zij de overwinning. Ook de tweede partij wisten zij met overtuiging te winnen. Metsje Sipma, Johanna Bos en Griete Hoekstra lieten er geen gras over groeien. Zij wonnen de eerste omloop met 5-0 en de tweede omloop was het partuur van Seepma c.s. niet bij machte de partij te kantelen. Zij stonden al snel op een 4-0 achterstand. Een wisseling in het perk met Berber-Rinskje als grote kracht deed de spanning nog enigszins oplopen. Het werd al snel 4-2. Dit waren de laatste strubbelingen. Sipma c.s. gaven gas en haalden de partij met 5-2 over de streep. Een echte finale in de laatste omloop. Het partuur van Wolters tegen het drietal Sipma, Bos en Hoekstra. Helaas kreeg het publiek niet de gewenste finale. Het werd een walk-over. De eersten werden snel verkaatst. Al snel stond het 5-0. Ook het laatste eerst werd via een 6-2 een prooi voor partuur nummer 4, Metsje Sipma, Johanna Bos en Griete Hoekstra. Uiteindelijk ging de tweede prijs naar Froukje Wolters, Aletta Keegstra en Mynke Hoekstra. Zij kwamen tot een score van 14 eersten voor en 14 eersten tegen. Dit was ook de score voor het partuur Hilde Seepma, Esther Turkstra en Berber-Rinksje Ferwerda. Het onderling resultaat moest de doorslag geven. De eerste omloop! Wolters c.s. wonnen nipt en dit leverde hun een tweede prijs op. Spannen finale bij de Heren B De lijst van de Heren B bestond uit tien parturen. Bij partuur 10 werden na de eerste omloop twee personen bijgeloot. Uiteindelijk ging dit partuur ook nog met een derde prijs naar huis. Ruurd Toren, Marten Zeilinga en Willem Elzinga wonnen de eerste omloop nipt van Wytse Sipma, Joop Dijkstra en Siemen Zeilinga. Met 5-4 trokken zij aan het langste eind. De tweede ronde hadden zij een staand nummer. Kortom, de halve finale was bereikt. Opponent werd het partuur van Douwe Wierstra, Jelmer Elzinga en Jelle Visser. Dit drietal won de eerste omloop vrij eenvoudig met 5-1. Ook in de tweede omloop verpulverden zij Fokke Meirink, Mink Jelle Zijlstra en Arnold Jan Zijlstra. Met 5-2 bereikten zij de halve finale. Douwe Wierstra maakte mijn zijn opslag veel punten. Jelle Visser deed dit ook en in het perk liet hij eveneens zien het kunstje nog niet verleerd te zijn. Jelmer Elzinga completeerde het trio met degelijk uitslagwerk. De halve finale tussen Ruurd Toren c.s. en Douwe Wierstra c.s. werd een nooit een spannende match. Het krachtsverschil was veel te groot. Wierstra c.s. walste over het partuur van Toren heen. Het werd maar liefst 5-1. De andere halve finalist ging automatisch door naar de finale. Met een staand nummer bereikten Jeroen Boonstra, Renze Stiemsma en Andre Turkstra na twee sterke omlopen de beslissende omloop. De finale werd een waar spektakel. Boonstra c.s. nam al snel twee eersten voorsprong. Daarna pakte Wierstra c.s. het op en kwam steeds dichterbij. Na een 5-4 voorsprong van Boonstra en zijn maten werd het 5-5. Wie zou de partij gaan winnen? Douwe Wierstra, Jelmer Elzinga en Jelle Visser schakelden een tandje bij en pakten de overwinning! De laatste slag viel om 19:45 uur. Jeroen Boonstra c.s. gingen naar huis met de tweede prijs. Geheel verdiend! Boonstra sloeg de hele dag prima op. Renze Stiemsma liet geen bal zitten en wist in het voorperk veel kaatsen voorbij te slaan. Andre Turkstra liet achterin weinig steken vallen en zijn tweede opslag was over de hele dag gezien een stabiele factor. De afvalronde werd een prooi van Jan Dijkstra, Meindert Jansma en Jacco de Jong. De eerste omloop verloren zij met grote cijfers van de uiteindelijke winnaars. Daarna volgden alleen nog winstpartijen. De finale in de afvalronde verliep eenzijdig. Het partuur Hendrik Bauke Boltjes, Sjoerd Sonnema en Harm Sytsma bleef steken op 1 eerst. Zij wonnen de tweede prijs in verliezersronde. Heren A spannend tot en met de laatste slag Voor de Heren A eveneens een competitie. Vier parturen op de lijst. Na de eerste omloop leek het partuur van Thomas Hiemstra, Jan Jacob Klimstra en Jelle Jaap Stiemsma in prima conditie te verkeren. Zij wonnen eenvoudig van Bouwe Stiemsma, Nanne Stiemsma en Wytse Kuipers. Met 5-2 delfden zij het onderspit. Toch verliep het allemaal anders. Douwe Hiemstra, Wiebe Wessel Bos en Jacob Lei leken de eerste omloop in hun zak te hebben, maar op 5-5 ging de winst toch de andere kant op. Wilbert Hiemstra, Sjouke Hylkema en Gerben Hoekstra sloegen het laatste eerst toe. Zij wonnen de partij. Een verliespartij voor Hiemstra c.s. Echter de laatste. Met twee winstpartijen kwamen zij tot een puntentotaal van 19 eersten. De tweede omloop versloegen zij op 5-3 het partuur van Thomas Hiemstra. Op voorhand niet verwacht, maar Hiemstra c.s. maakten te veel fouten aan de opslag. De laatste partij verliep voor Douwe Hiemstra en zijn maten erg gunstig. Op voorhand hadden zij aan vijf eersten voldoende. Dit gebeurde en ze wonnen de partij ook nog eens met 5-4. De eerste prijs was hiermee een feit. Douwe bleek een stabiele factor. Hij sloeg prima op. Wiebe Wessel Bos ondersteunde hem met goed uitslagwerk. Jacob Lei was in het achterperk goed op dreef. Hij liet geen bal zitten en met zijn tweede opslag maakte hij het de andere perkspelers erg lastig. De tweede prijs was uiteindelijk voor Wilbert Hiemstra, Sjouke Hylke en Gerben Hoekstra. Zij wonnen tweemaal maar tegen het partuur van Bouwe Stiemsma c.s. pakten zij maar twee eersten. Gelukkig nog voldoende voor een tweede prijs. De Heren A sloegen over de hele dag gezien enorm veel ballen over de bovenlijn. De vereniging uit Ee besloot de mannen de tweede omloop naar het hoofdveld te sturen. Helaas concludeerde de vereniging dat maar liefst tien ballen zoek waren geraakt. Toch klaagden zij niet. Met mooi weer en sportieve kaats(t)ers werd een lange en gezellige dag afgesloten in de kantine. Alle winnaars werden in het zonnetje gezet en natuurlijk vastgelegd op de foto! Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Kind ouder keatsen 28 juni 2013
Meiden van de Trochsetters derde op N.K.

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.dorp-ee.nl/