Federatie partij in Ee

ImageZaterdag 26 mei was er een federatie partij in Ee, voor het complete verhaal en foto's klikt u op "lees verder"

Kaatspubliek geniet in Ee

Ee, zaterdag 26-5-2012 – De federatie mocht zich melden in Ee. De G. Veenma Mechanisatiebedrijf federatiepartij stond op het programma. Er werd deze dag gekaatst in drie klassen, te weten: Heren A-klasse, Heren B-klasse en Dames. Voor spelers en publiek een schitterende zaterdag. Kaatsen onder zomerse weersomstandigheden. Het was genieten!

Heren A-klasse
De lijst van de Heren A-klasse kende zeven parturen. Uiteindelijk was het Douwe Anema die mocht tekenen voor de meeste kaatsomlopen. Hij trad vier keer aan. Na twee keer te zijn bijgeloot won hij gelukkig toch nog een prijs. Hij ging naar huis met de eerste prijs in de verliezersronde. Met zijn maten Dennis Dijkstra en Siemen Zeilinga verloor hij de eerste wedstrijd tegen Thomas Hiemstra, Jan Jacob Klimstra en Germ Hein Wijtsma. Met goed opslagwerk van Hiemstra en Wijtsma wonnen zij makkelijk van het partuur van Dijkstra c.s. getuige de stand van 5-2 6-6.

Het partuur van Thomas Hiemstra c.s. bereikte na een goede tweede omloop de finale. Daarin moesten ze aantreden tegen het partuur van Willem Elzinga, Nanne Stiemsma en Sip Jaap Bos. Laatstgenoemd partuur moest twee keer alles uit de kast halen om de finale te bereiken. De eerste omloop had Jelle Jaap Stiemsma de kans het partuur van Elzinga c.s. uit te schakelen, maar op 5-4 6-6 sloeg hij de bal kwaad vanuit het achterperk. De kleine kaats werd hierdoor door Elzinga c.s. behouden. Uiteindelijk wonnen ze de partij, 5-5 6-2.

De tweede omloop werd het zelfs 5-5 6-6. Het partuur van Jacob Lei, Sjouke Hijlkema en Rudolf Soepboer had alle kans maar helaas werd de opgeslagen bal buiten geslagen en was de winst voor Elzinga c.s. een feit. De finale was bereikt. Dit bleek voor de mannen een relatief “gemakkelijke” wedstrijd. Prima variërend opslagwerk ontregelde het perk van Klimstra en Wijtsma. De laatste slag viel bij 5-1 6-6.

De kransen waren deze middag dus voor Willem Elzinga, Nanne Stiemsma en Sip Jaap Bos. De tweede prijs ging naar Thomas Hiemstra, Jan Jacob Klimstra en Germ Hein Wijtsma. De finale van de afvalronde werd gewonnen door Dennis Dijkstra, Siemen Zeilinga en Douwe Anema. Zij versloegen met 5-3 6-2 het partuur van Folkert Hiemstra, Wiebe Wessel Bos en Germ Hoekstra. 

Heren B-klasse
Een mooie lijst met twaalf parturen. Door het bijloten werd het een lange dag. De laatste slag viel rond zeven uur. Jan Dijkstra, Sybren Dijkstra en Meindert Jansma gingen met de kransen naar huis. In de finale versloegen zij met 5-3 6-0 het partuur van Eelke Idsardi, Thomas Jansma en Jelle Visser.

Dijkstra c.s. had na twee winstpartijen een staand nummer en bereikte zo de finale. De eerste omloop wonnen zij makkelijk van Douwe Wierstra, Harald Wiersma en Wiebe Pieter Zijlstra. Het partuur van Wierstra c.s. kreeg weinig grip op het opslagwerk van Dijkstra. Uiteindelijk verloren ze met 5-1 6-0. Dit bleek hun laatste verliespartij te zijn. Zij schreven namelijk de afvalronde op hun naam. In een spannende finale werd met 5-5 6-2 gewonnen van het partuur van Durk Seepma, Jelmer Elzinga en Magchiel Faber.

Terug naar het partuur van Dijkstra c.s. De tweede omloop werd met 5-4 6-4 gewonnen van Waatze de Vries, Jacob Jongeling en Andre Turkstra. Een gelijkopgaande strijd. Met een paar prima bovenslagen ging de winst na een slopende partij naar Dijkstra c.s.

Door een staand nummer mochten ze aantreden tegen het partuur van Idsardi c.s. Zij bereikten de finale door drie keer met 5-3 te winnen. In de halve finale versloegen zij Peter Groen, Renze Stiemsma en Harm Sijtsma. Laatstgenoemde partuur kon het niet bolwerken en won de derde prijs. Idsardi c.s. ging met de tweede prijs naar huis. In de finale gaven ze niet thuis op de belangrijke standen. Goed opslagwerk en prima perkspel leverden de kransen op voor Jan Dijkstra, Sybren Dijkstra en Meindert Jansma.

Dames
Elf vrouwen hadden zich opgegeven voor de partij in Ee. Vier parturen gingen de strijd met elkaar aan. In competitieverband moesten alle parturen één keer tegen elkaar. Het partuur van Alie Bos, Martha Lia Kamma en Berber Rinskje Ferwerda wonnen alle drie partijen. Zij gingen dan ook met de krans naar huis.

Twee van de drie partijen werden makkelijk gewonnen. De tweede omloop tegen Nynke Dijkstra en Gryte Hoekstra werd een ware strijd. Het tweetal Dijkstra en Hoekstra sloeg goed op en liet in het perk weinig zitten. Toch moesten ze bij 5-4- 6-4 hun meerdere erkennen. Dijkstra en Hoekstra gingen aan het eind van de dag met de tweede prijs naar huis. In de laatste wedstrijd leek het er niet op. Sjoukje Elzinga, Jeannet de Graaf en Geertje Lei namen een 5-2 voorsprong maar konden het niet uitmaken. Nynke Dijkstra sloeg in het begin te veel buiten, maar herpakte zich net op tijd. Bij 5-5 6-4 slaagden ze erin de partij af te maken en wonnen zo de tweede prijs.

Grietine Krol, Alianne Knoop en Mynke Hoekstra deden ook lange tijd mee om de prijzen. Zij wonnen hun eerste partij, maar na een 4-4 stand in de tweede wedstrijd was de koek op. Ze veloren met 5-4. De laatste partij ging ook verloren, 5-2.

Geslaagde dag
Zomerse temperaturen, veel publiek, muziek van DJ Renze en veel inzet van de kaats(t)ers maakten er een geslaagde dag van! Het sportveld in Ee lag er als een biljartlaken bij. Met de hele dag zonneschijn waren dan ook al ingrediënten aanwezig om een prima partij te verkaatsen.

Over de hele dag gezien werd er prima gekaatst. Daarnaast viel op dat een ieder sportief de strijd aanging. Complimenten!

Prijswinnaars G. Veenma Mechanisatiebedrijf partij:
Heren A     
1e winnaarsronde: Willem Elzinga, Nanne Stiemsma, Sip Jaap Bos
2e winnaarsronde: Thomas Hiemstra, Jan Jacob Klimstra en Germ Hein Wijtsma
1e afvalronde: Dennis Dijkstra, Siemen Zeilinga en Douwe Anema

Heren B
1e winnaarsronde: Jan Dijkstra, Sybren Dijkstra en Meindert Jansma
2e winnaarsronde: Eelke Idsardi, Thomas Jansma en Jelle Visser
3e winnaarsronde: Peter Groen, Renze Stiemsma en Harm Sijtsma
1e afvalronde: Douwe Wierstra, Harald Wiersma en Wiebe Pieter Zijlstra
2e afvalronde: Durk Seepma, Jelmer Elzinga en Magchiel Faber

Dames
1e winnaarsronde: Alie Bos, Martha Lia Kamma, Berber Rinskje Ferwerda
2e winnaarsronde: Nynke Dijkstra en Gryte Hoekstra

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

KNKB keatsen bij de Trochsetters
Eerste jeugdpartij 2012 KV de Trochsetters

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.dorp-ee.nl/