Eerste jeugdpartij bij K.F. de Trochsetters 2014

ImageDe eerste jeugdpartij van het nieuwe seizoen. Voor het verslag klikt u op "lees verder"

Ee – Vrijdag 9 mei had de jeugd van k.f. de Trochsetters hun eerste ledenpartij van het seizoen 2014. Deze partij werd gesponsord door Sikma Veevoeders. In totaal hadden 35 jeugdleden zich opgegeven. Om 18.00 uur werd er, ondanks onheilspellende beelden op de radar, toch gestart. Bij de beginners stonden 3 parturen op papier, zij speelden een competitie tegen elkaar, dus moesten zij 2 maal tegen elkaar. Een ieder deed z’n uiterste best en dit resulteerde in spannende partijen. Na zes omlopen waren het Tanja de Bruin en Amarens Postmus die alle partijen hadden gewonnen. Zij kregen de kransen omgehangen. Bij de welpen waren er 4 parturen; zij speelden een halve competitie. In deze categorie waren ze aan elkaar gewaagd, wat zorgde voor de nodige spanning. Na drie omlopen was er geen enkel partuur die alle partijen hadden gewonnen. In deze categorie waren twee prijzen te verdelen; de tweede prijs ging naar Johannes Pieter Reitsma en Linda Stellema en de kransen waren voor het uitmuntende duo Esther Wolters en Anouk Kingma. De B-jeugd ging eveneens van start met 4 parturen. In deze groep waren het Kristine Postmus en Ingrid Wouda die oppermachtig waren en zo ook alle drie de partijen wonnen. Zij gingen met de kransen naar huis. Op de tweede plaats eindigden Esther Postmus en Alie Renske Tibma. De oudste jeugd kaatsten deze eerste ledenwedstrijd in Poule-verband; 2 poules van 3 parturen. In Poule A waren het Marten Wouda en Eelke Veltman die beide partijen wonnen, tweede in die poule werden Harm Kroodsma en Siska Hartendorp. In poule B werden Meindert de Jong en Iris Hoekstra eerste, de tweede plaats werd hier behaald door Jelle de Boer en Demi Hoekstra. De strijd om de derde prijs ging tussen Harm/Siska en Jelle/Demi. Harm en Siska trokken deze omloop aan het langste eind en zo behaalden zij de derde prijs. De finale ging tussen partuur Marten/Eelke en Meindert/Iris. Marten en Eelke gingen er volop tegenaan. Meindert en Iris hadden er moeite mee om dit partuur bij te benen. De spanning was om te snijden. Het ging gelijk op, totdat uiteindelijk alle blokjes aan de telegraaf hingen. Helaas voor Marten en Eelke ging het allerlaatste punt naar Meindert en Iris. Dit duo, Meindert en Iris, kreeg de kransen omgehangen, de tweede prijs was voor Marten en Eelke

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Ledenpartij 17 mei 2014
Eerste kaatspartij seizoen 2014 bij de Trochsetter...

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.dorp-ee.nl/