Ee net niet langs Easterlittens tijdens NK senioren

ImageVoor het complete verhaal van het NK senioren in Easterlittens klikt u op "lees verder"

Op Pinkstermaandag stond traditiegetrouw het NK senioren voor mannen op het programma. Na een aantal jaren van niet deelnemen aan deze wedstrijd, had het bestuur van k.v. De Trochsetters dit jaar besloten om wederom een partuur af te vaardigen. Uit de vele aanmeldingen en na een strenge selectieprocedure werden Julius de Jong, good-old Anne Geert Krol en Klaas Sipma als partuur opgegeven voor het NK. Een partuur met heel veel routine. Routine, die met name behaald is op ledenpartijen en een verdwaalde federatiepartij. Na weken van voorbereiding, trainingskampen en teambuildings-activiteiten waren de mannen er helemaal klaar voor. De zaterdag voorafgaand aan het NK werd er nog een ledenpartij verkaatst door Julius en Klaas. Afgesproken was om deze ledenpartij op halve kracht te gaan kaatsen, om zodoende energie te sparen voor de verwachte 6 omlopen tijdens het NK. Toch was er paniek tijdens het weekend. Afmelding van Julius i.v.m. onwillige knie. Het bestuur is in allerijl bijeengekomen en na een vergadering van 9 uren, kwam er zondagmiddag om 14.00 uur witte rook uit de schoorsteen. Het behaagde het bestuur om jong talent Riemer Hoekstra af te vaardigen als vervanger van Julius. Nadat het contract met Riemer was opgesteld en afgehandeld met hierin de standaard dingen als wedstrijdpremies, reiskostenvergoeding, merchandise-vergoedingen etc., was het partuur van Ee weer compleet.
Het lot had Ee aan Easterlittens gekoppeld. Easterlittens met hierin een hoofdklasse kaatser, een oud-hoofdklasse kaatser en een 1ste klasser, was niet blij met de loting bleek uit het social media circuit. Tweets als: “Nee hè, niet Ee” en “Liever een makkelijk partuur gehad in eerste omloop”, waren meer regelmaat dan uitzondering, daags voor het NK.
Op de maandagochtend werd de reis naar Franeker, het kaatsmekka, ondernomen. Na een goede warming-up en een pep-talk van de coach, was het partuur van Ee er helemaal klaar voor. Riemer zou de voor best opslag voor zijn rekening nemen (we hadden hem van tevoren niet verteld dat deze op 30 meter zou liggen ), Anne Geert zou proberen het voorperk schoon te houden en Klaas zou de rest gaan doen. Aangezien Ee in het perk startte, had Anne Geert al uitgerekend dat hij slechts 24 ballen over de bovenlijn hoefde te tikken. Dat hij in zijn hele carrière amper tot dit aantal is gekomen, was hij gemakshalve even vergeten.
Easterlittens begon voortvarend en ze hadden al snel in de gaten dat Anne Geert in bloedvorm verkeerde. Dit was de reden dat Klaas alles op zijn dak kreeg in het achterperk. Dat de middenlijn dan al een hele afstand is, bleek bij deze bijna veertiger. Riemer demonstreerde als net 15- jarige zijn voorbeeldige opslagtechniek aan de duizenden toeschouwers. Riemer had helaas de pech dat Pier Piersma ook in bloedvorm stak. Onmogelijke ballen werden door hem tot bovenslag gepromoveerd. Easterlittens liep snel uit naar een dikke voorsprong en wat Ee ook probeerde, ze kregen geen voet aan de grond tijdens deze partij. Op 3-0 6-6 durfde Feiko Broersma de bal niet te tillen en bracht de bal voorin bij Anne Geert. Deze wist hier wel raad mee en tikte de bal met een polsbeweging waar zelfs Sjoukje Visser jaloers op is richting de bovenlijn. Maar helaas voor Ee en voor Anne Geert zijn de kwaadpalen in Franeker 2 cm. dikker dan dat ze in Ee zijn, waardoor deze fantastisch uitgeslagen bal net de paal schampte en tot kwaadslag werd gebombardeerd. 4-0 achterstand. Deze mentale dreun is het partuur van Ee niet meer te boven gekomen. Op 5-0 6-6 viel het doek voor het partuur van Ee.
Het bestuur van k.v. De Trochsetters heeft dinsdagavond een vergadering gehouden en daarin de prestaties geëvalueerd. De plek van Riemer is voor de komende jaren wel veilig gesteld door zijn goede optreden. Maar of het zinvol is om Anne Geert en Klaas wederom af te vaardigen…..we wensen het bestuur veel wijsheid toe.
Toch sloot Anne Geert deze dag af met de volgende mooie woorden:” we ha moai fuort west…..te douchen!” 

Image

Image

Image

Image

Image

De finalisten Hijum-Finkum en Goutum.
Goutum ging met de krans en titel naar huis.

Ds. Veldman partij te Ee
Ledenpartij de Trochsetters op 18-05-2013

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.dorp-ee.nl/