8 augustus 2009 gezamelijke ledenpartij Ee-Driesum

Image Net zoals in vroegere jaren besloten de besturen van de kaatsverenigingen van Ee en Driesum weer eens een gezamelijke ledenpartij te houden. Deze partij werd gesponsord door bouwbedrijf de Graaf en automobiel en elektrobedrijf Robroch, beide uit Engwierum

Het complete verhaal

Zoals jaren geleden heel gebruikelijk was, werd er dit jaar weer eens gezamelijke ledenpartij georganiseerd. Dit jaar werd de partij in Ee gehouden en dan volgend jaar in Driesum. Ondanks dat het voetballen ook al weer is begonnen en sommigen de boot hadden gemist van het roggefeest, hadden we toch een mooie lijst van 14 parturen. In de eerste omloop werd meteen al, met duidelijke cijfers, het kaf van het koren gescheiden. Metsje Sipma, Grietine Krol en Djoke v.d. Weg wonnen met 5-0 van Tsjikke Bijlsma, Froukje Wolters en Antsje Haaksma. Eelke Idsardi, Elske Anke Zijlstra en Wytse Terpstra hadden op hun beurt ook weinig moeite met Anne Geert Krol, Geert Kroodsma en Krista Hoekstra. Jan Boonstra en Christine Heins wisten in de tweede omloop knap met 5-5 6-4 te winnen van Aletta Keegstra, Hedzer Hoekstra en Meindert de Jong. De finale in de verliezersronde werd door Anne Geert Krol cs gewonnen met 5-3 6-2 van Hans v.d. Zwaag, Jan Willem Heins en Richtsje Borger-Krol. De partij om de derde en vierde prijs in de verliezersronde werd een stuk spannender, dit werd een strijd tussen de dames aan de ene kant en de heren aan de andere. De heren Hendrik Woudstra en Aant Pieter Wijnsma trokken deze keer aan het langste eind, met 5-5 6-2 was de vierde prijs voor Tsjikke Bijlsma cs. In de winnaarsronde ging het duel om de derde en vierde prijs tussen Jan Boonstra cs en Eelke Idsardi cs. Eelke en zijn maten wonnen deze partij met 5-4 6-6. De finale in de winnaarsronde werd nooit een echte wedstrijd, Jacco de Jong, Willy Fennema en Gerard Fennema waren na 4 omlopen duidelijk uitgekaatst, zodat de eerste prijs en de kransen naar Sierd Boersma, Alianne Knoop en Jouke v.d Berg gingen. Al met al een hele geslaagde kaatsmiddag wat zeker een vervolg verdient.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

13 augustus 2009: Jong en oud kaatst Kind-ouder pa...
06 augustus 2009: Donderdag 6 augustus De Marten J...

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.dorp-ee.nl/