75 Kaatsers bij federatiewedstrijd Ee

ImageEe- Zaterdag 26 mei werd in Ee een federatiewedstrijd verkaatst met als sponsor Radio Waddenzee. Er stonden ondanks het NK junioren in Franeker toch nog 25 parturen op de lijst. Klik op 'lees verder' voor het complete verhaal

ImageEe- Zaterdag 26 mei werd in Ee een federatiewedstrijd verkaatst met als sponsor Radio Waddenzee. Er stonden ondanks het NK junioren in Franeker toch nog 25 parturen op de lijst. Klik op 'lees verder' voor het complete verhaal


 

Het complete verhaal

Bij de dames waren 7 parturen. Er waren 2 prijzen in de winnaarsronde en 1 in de verliezersronde. De prijs in de verliezersronde werd gewonnen door Metsje Sipma, Wietske Cuperus en Femke Meindersma. De finale in de winnaarsronde ging tussen de partuur 2, Nynke v.d.Meij, Renske v.d. Wagen en Sippie Lodder, en partuur 6, Berber Rinskje Ferwerda, Jantine Stielstra en Christine Heins. Het werd een spannende finale die op een stand van 5-4 en 6-6 werd beslist in het voordeel van partuur 2.

Image

Image

Image

Image

Image

In de B-klasse stonden 9 parturen op de lijst. Ook hier was 1 prijs in de verliezersronde en die werd gewonnen door Waatze de Vries, Jelmer Elzinga en Tsjidsger Braaksma. In de winnaarsronde waren 3 prijzen. De derde prijs was voor Simon Grijpstra, Marten Zeilinga en Sikke Koster. De finale ging tussen de parturen 5 Lieuwe de Vries, Hessel Sietse de Haan, Jorrit Weidenaar en 8 Ronald Lodder, Jelle Auke Vrieswijk en Tsjerk Bakker.Deze finale eindigde ook in 5-4 6-6 in het voordeel van partuur 8.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

In de A-klasse stonden ook 9 parturen op de lijst. Hier was de prijs in de verliezersronde voor Elgar Boersma, Mink Jelle Zijlstra en Douwe Anema. In de halve finale ging de strijd tussen partuur 1 Sybren Dijkstra, Hendrik Hylkema, Germ Hoekstra en partuur 7 Douwe Hiemstra, Cor Bakker en Roel Hoekstra die met 5-3 6-6 als winnaars uit de bus kwamen. Partuur 5 Jeroen Boonstra, Joop Dijkstra en Theunis Torensma had een staand nummer dus kwam in de finale te staan tegen partuur 7. Het werd een spannende wedstrijd die met 5-4 6-6 gewonnen werd door partuur 7.


Image

Image

Image

Image

Uitslag: Dames winnaarsronde: 1e prijs Nynke v.d. Meij, Renske v.d. Wagen, Sippie Lodder
Image

2e prijs Berber Rinskje Ferwerda, Jantine Stielstra, Christine Heins

Verliezersronde : 1e prijs Metsje Sipma, Wietske Cuperus, Femke Meindersma

B-klasse winnaarsronde: 1e prijs Ronald Lodder, Jelle Auke Vrieswijk, Tsjerk Bakker
2e prijs Lieuwe de Vries, Hessel Sietse de Haan, Jorrit Weidenaar

3e prijs Simon Grijpstra, Marten Zeilinga, Sikke Koster

Verliezersronde : 1e prijs Waatze de Vries, Jelmer Elzinga, Tsjidsger Braaksma

A-klasse winnaarsronde: 1e prijs Douwe Hiemstra, Cor Bakker, Roel Hoekstra

Image
2e prijs Jeroen Boonstra, Joop Dijkstra, Theunis Torensma

3e prijs Sybren Dijkstra, Hendrik Hylkema, Germ Hoekstra

Verliezersronde: 1e prijs Elgar Boersma, Mink Jelle Zijlstra, Douwe Anema

De prijzen werden door Douwe de Jong van KV "de Trochsetters" uitgereikt.

Ee pakt revanche op de “Jong Nederland”
12 mei 2007: Harm Sijtsma leidt partuur naar overw...

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.dorp-ee.nl/