4 Juli 2009: Uitslag knkb jongens A en B klasse in Ee.

ImageZaterdag waren de categorie jongens van de knkb op bezoek bij k.v. de “Trochsetters in Ee. In de A klasse waren 8 parturen en werd er in 2 poules gekaatst. In de B klasse stonden 11 parturen op de lijst met een winnaars en verlizersronde.

 

Het complete verhaal:

In de A klasse moesten de winnaars van de beide poules kaatsen om de krans. Bauke Triemstra uit St. Jacobiparochie, Jan Dominicus v/d Wal uit Dronrijp, Gerrit Duiven uit Hartwerd tegen Hendrik Kootstra, Minnertsga, Pieter S. Scharringa en Jelle Scharirnga biede uit Welsryp. De kransen waren voor het partuur Triemstra dat won met 5-3 6-4. Om de derde prijs werd gekaatst tussen de parturen Jorren Westra uit Beetgumermolen, Rick Poorstra uit St. Jacobiparochie, Haye Nicolai uit Britsum, en Oane Veldman uit Tzummarrum, Titus Witteveen uit Schettens en Tjisse Steenstra uit Beetgumermolen. Dit werd gewonnen door het partuur Westra met 5-2 6-4. In de B klasse ging de finale tussen de parturen Ramon Hogerhuis uit Tzummarum, Jan Bauke Tosma uit Arum, Dennis Zijlstra uit Franeker en Hendrik de Boer uit Wommels, Wietse Tiesnitsch uit Stiens, Roan-Hein Joostema uit Minnertsga. De kransen waren voor het partuur Hogerhuis zij wonnen met 5-5 6-2. Er was een derde prijs voor Kees van der Schoot uit Sexbierum, Lars Breeuwsma uit Folsgere en Pieter Vrij uit Berlikum.In de verliesersronde was de 1e prijs voor Joeke Ids de Vries uit Wyns, Johannes van der Veen uit Pietersbierum, en Aron Postma uit Stiens. Dit partuur won met 5-4 6-0 van Klaas Salverda uit Franeker, Rutger Bijlsma uit Cornjum en Remco Kuperus uit Dronrijp. De 4 jongens uit Ee Sven en Lars de Jong, en Hedzer en Jelmer Hoekstra verloren de eertse omloop en ook in de verliezersronde kwamen ze niet in aanmerking voor de prijzen.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

18 juli 2009: Oostrum partij.
18 juli 2009: Oostrumpartij begin van de bouwvak

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.dorp-ee.nl/