28 juni 2008: Anne Geert Krol nog steeds op eenzame hoogte

Image28 juni stond hij dan weer op de kaatslijst van k.v. De Trochsetters uit Ee, de dorpshuis De Jister - mechanisatiebedrijf Banga-partij. Net als voorgaande jaren werd het weer een illustere partij deze middag. Klik op 'lees verder' voor het complete verhaal.

Image28 juni stond hij dan weer op de kaatslijst van k.v. De Trochsetters uit Ee, de dorpshuis De Jister - mechanisatiebedrijf Banga-partij. Net als voorgaande jaren werd het weer een illustere partij deze middag. Klik op 'lees verder' voor het complete verhaal.


 

Het complete verhaal

20 kaatsers en 1 kaatster hadden zich aangemeld voor deze traditionele wedstrijd. Het bestuur van k.v. De Trochsetters had een lijst samengesteld van 8 parturen, zodat er geen "staande nummers" waren. Er moest deze middag dus alles uit de kast worden gehaald om in aanmerking te komen voor de fantastische prijzen. In de eerste omloop werd het kaf van het koren gescheiden. Gerrit de Jong, Pieter Knoop en Gerbrand Nicolai werden bedankt voor de inleg. Sipke Meindersma en Rick Beintema gunden hen geen eerst getuige de uitslag van 5-0 6-2. Ook Jan Rense Visser en Sven de Jong werden keihard veroordeeld tot de afvalronde. Ook zij wisten geen hout aan de telegraaf te krijgen in de partij tegen het partuur van Eelke Idsardi, Raymond Hoekstra en Jeannet Sipma (de enige vrouwelijke deelneemster deze middag, jammer). De andere twee wedstrijden in deze eerste omloop waren wel spannend. Ten eerste de partij tussen Harm Sijtsma, Diemer Meirink, Aant Pieter Wijnsma enerzijds en Henk Tanja en Erwin Postma anderzijds. Om en om werden de eersten verdeeld, toch waren het Harm Sijtsma cs die onder aanvoering van Diemer Meirink aan het langste eind trokken; 5-4 6-4
De laatste partij in de eerste omloop ging tussen de twee routiniers Anne Geert Krol en Renze de Jong. Allebei hadden ze hun zinnen gezet op deze De Jister - Banga partij, omdat ze die partij in hun lange carriere nog nooit op hun naam wisten te schrijven. Vandaag moest het dan gebeuren. Het lot had bepaald dat deze twee matadoren direct de eerste omloop de degens moesten en mochten kruisen. Anne Geert Krol werd bijgestaan door Jan Willem Heins en Andries Zijlstra. Renze de Jong mocht het deze middag doen met Balling van Kuiken en Alexander Zuidersma, twee jeugdige talenten. Het werd een partij met alles er op en er aan. Vliegende zitballen van Anne Geert Krol en verwoestende bovenslagen van Renze de Jong. De telegrafist had het druk, zoveel hout kwam er aan de telegraaf. Renze probeerde verbaal nog iets te halen, maar Anne Geert Krol cs wist van geen wijken en trokken deze partij met 5-4 en 6-2 naar zich toe.
De finale in de afvalronde werd een strijd tussen vader Renze de Jong cs en zoon Sven de Jong cs. De routine van Renze ga hierin de doorslag. Sven en Jan Rense vochten voor wat ze waard waren, maar konden het helaas niet bolwerken. De eerste prijs in de afvalronde was dan ook terecht voor het partuur van Balling van Kuiken, Renze de Jong en Alexander Zuidersma.
De finale in de winnaarsronde ging tussen de parturen van Andries Zijlstra, Anne Geert Krol en Jan Willem Heins en Sipke Meindersma en Rick Beintema. Dat laatstgenoemde partuur in de finale stond mocht een klein wonder heten. In de halve finale zagen ze tegen een achterstand van 5-0 aan (waar hebben we dat de afgelopen weken meer gezien?) tegen het partuur van Eelke Idsardi cs. Of het nu lag aan de formidabele opslag van Sipke of aan het nachtleven van Eelke, feit was wel dat het partuur van Eelke cs geen hout meer aan de telegraaf konden krijgen.
In de finale kon je zien dat Sipke en Rick veel kruit hadden verschoten in de halve finale. Wat ze ook probeerden tegen Andries, Jan Willem en good-old Anne Geert, ze schoten er weinig mee op. Anne Geert coachte zijn maten Andries en de sterkste man van Kollum Jan Willem naar de overwinning. Ook de bezoeken van Anne Geert aan het kuuroord bij hem in de achtertuin wierp zijn vruchten af. Een eenzijdige finale eindigde in een 5-1 en 6-2 overwinning voor Anne Geert Krol cs.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Ledenpartij voor jeugd in Ee een groot succes, med...
21 Juni 2008: De Woudstrapartij in Ee

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.dorp-ee.nl/