28 juli 2007 Veel deelname bij de 4 jungens uit Ee partij

Image Dat er nog echte kaatsliefhebbers zijn in Ee, bewees de ledenpartij van afgelopen zaterdag weer eens te meer. Eelke, Teke, Aant Pieter en Melle hadden diep in hun buidels getast om de 4 jungens uit Ee partij financieel te ondersteunen. Heren, hiervoor dank. Er werd deze middag in twee categorien gekaatst, teweten: hoofdklasse en de Dames van Toen. Wie er uiteindelijk met de kransen vandoor gingen, lees je door op "Lees verder" te klikken.

Image Dat er nog echte kaatsliefhebbers zijn in Ee, bewees de ledenpartij van afgelopen zaterdag weer eens te meer. Eelke, Teke, Aant Pieter en Melle hadden diep in hun buidels getast om de 4 jungens uit Ee partij financieel te ondersteunen. Heren, hiervoor dank. Er werd deze middag in twee categorien gekaatst, teweten: hoofdklasse en de Dames van Toen. Wie er uiteindelijk met de kransen vandoor gingen, lees je door op "Lees verder" te klikken.


 

Het complete verhaal:

Dames van Toen

Na het succes van twee jaar terug, kon het publiek met volle teugen genieten van de kunsten van de Dames van Toen. 9 echte kaatsliefhebbers hadden de kaatswant uit het vet gehaald, de "door beppe gebreide" sokken uit de la gehaald en waren vol goede moed naar het kaatsveld afgereisd. 3 Parturen konden er worden samengesteld en de dames wilden niks weten van een halve competitie. Dus zodoende moest er deze middag 4 keer worden gekaatst. De een deed dit op routine, de ander op de macht. Maar er werd gestreden voor elk punt en dit was de volgende ochtend ook te merken aan de spieren. Er zijn dames geweest die last hadden van spieren waar ze het bestaan niet eens van af wisten. De prijzen in de Dames van Toen-klasse werden als volgt verdeeld: Eerste prijs: Rennie Miedema, Aaltje Sipma, Afke van Assen, tweede prijs: Neeltje Zijlstra, Anne Idsardi, Griet Nicolai en derde prijs: Sjoke Sijtsma, Nellie Hoekstra, Ytje Westra.

Hopelijk komen deze dames volgend jaar wederom in actie, maar misschien zijn de 45+ mannen van k.v. De Trochsetters eerst wel aan zet om deze prestaties van de Dames van Toen te evenaren.

Hoofdklasse

Op deze lijst van 14 parturen viel 1 partuur onmiddellijk op. Het lot had bepaald dat Hein Eisenga, Martijn Jolink en Grietine Krol. Op papier het te kloppen partuur. Hein die tegenwoordig samen met Tamara op de Veluwe bivakkeert, was naar het warme hoge Noorden afgereisd om zijn kaatskunsten weer eens te etaleren. Dat Hein het grootste mannelijke talent van de laatste jaren is van k.v. De Trochsetters bewees hij deze middag eens te meer. Samen met sportman Martijn Jolink en het grote talent uit de jeugdcategorie Grietine Krol mochten zij het deze middag eigenlijk niet verliezen. In de eerste omloop moest worden afgerekend met het partuur van Andries Zijlstra, Christine Heins en Johannes Visser. Een partuur waar je van tevoren rekening mee moest houden, maar vanmiddag kregen ze geen poot aan de grond. Met 5-0 en 6-6 werden ze veroordeeld tot de verliezersronde.

Een partij met meer spanning was het duel tussen Gerrit de Jong, Erwin Postma en Hanny Alting aan de ene kant en Jan-Klaas de Graaf, Johan Cuperus en Harmen Robroch aan de andere kant. Een prachtige partij waarbij uiteindelijk alles-aan-de-hang kwam. Op die stand beeindigde Jan-Klaas de Graaf de partij met een prachtige bovenslag. Ook spannend en zeker verrassend was de partij tussen Jacco de Jong, Antje Haaksma en Jelmer Hoekstra en het partuur van Sipke Meindersma, Rick Beintema en Jelte Westra. Antje nam Jacco en Jelmer onder haar hoede en dit resulteerde er in dat de beide mannen boven zichzelf uitstaken deze middag en prima kaatsten. Met 5-4 en 6-2 wisten ze dan ook te winnen van Sipke Meindersma cs.

De tweede omloop en de halve finale kenden weinig spannende partijen (misschien toch met de loting te maken?). De finale bracht gelukkig meer spanning. In deze finale stond het partuur van Henk Tanja, Gerrit Mossel en Richtje Sipma en het verwachte partuur van Hein Eisenga, Martijn Jolink en Grietine Krol. Ondanks dat Henk Tanja de laatste weken in een prima vorm verkeert, dat het lijkt dat Gerrit Mossel nog steeds 18 is en de absolute wil om te winnen van Richtje Sipma, mocht het in deze finale niet baten. Met 5-3 en 6-6 was het partuur van Hein Eisenga te sterk. Dit partuur was de terechte winnaar vanmiddag, want wanneer je over vier partijen slechts vier eersten tegen krijgt, is de hage terecht. Uitslag: Winnaarsronde: 1ste prijs: Hein Eisenga, Martijn Jolink en Grietine Krol; 2de prijs: Henk Tanja, Gerrit Mossel en Richtje Sipma; 3de prijs: Jacco de Jong, Jelmer Hoekstra en Antje Haaksma; 4de prijs: Klaas Mossel, Jeannet Sipma en Fryda Boersma. Verliezersronde: 1ste prijs: Andries Zijlstra, Christine Heins en Johannes Visser; 2de prijs: Eelke Idsardi, Janny Bouius en Gerbrand Nicolai; 3e prijs: Hendrik Roel Woudstra, Sven de Jong en Johannes Douma; 4de prijs: Sipke Meindersma, Rick Beintema en Jelte Westra


Image


Image


Image


Image


Image


Image


Image


Image


Image


Image


Image


Image


Image


Image


Image


Image


Image


Image


Image


Image


Image


Image


Image


Image


Image

Nieuw: Vraag & Aanbod
Vrijdag 03 Augustus Beurspartij voor alle jeugdled...

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.dorp-ee.nl/