27 Maart 2009: Ledenvergadering KV "de Trochsetters" Ee e.o. op 27 maart

ImageOp vrijdag 27 maart even voor 8 uur kon voorzitter Sieb Vegter 22 leden, waaronder de 2 ereleden welkom heten. Klik voor het complete verhaal op ‘lees verder'.

 

 

Het complete verhaal

Na de notulen vraagt Siemen de Vries hoe het komt met het schilderen van het kaatshokje. Siemen wil dit wel doen en zal ook voor de verf zorgen. Douwe, Sake en Andries bieden aan om te helpen. Daarna volgt het jaarverslag. Na dit verslag met vele uitslagen en prijswinnaars volgt het financiële verslag. Eelke heeft alles netjes op papier staan en geeft de nodige uitleg. Raymond Hoekstra en Harm Sytsma hebben de boeken gecontroleerd en volgens Raymond was alles dik in orde. Raymond zal volgend jaar met Hans Kroodsma de boeken controleren. Hierna de ingekomen stukken en mededelingen. Er komt een nieuwe opzet van de afdelingscompetitie welpen en schooljeugd. Eenlingen kunnen zich nu ook opgeven, zodat kaatsers van kleine verenigingen ook weg kunnen te kaatsen. Er komen 3 niveaus, KNKB ,federatie en leden. Er komt ook een cursus voor clubscheidsrechters. Nieuws van de AV te Franeker, de KNKB wil het kaatsen in teams steunen. Er moet bij de KNKB flink worden bezuinigd omdat er veel minder subsidie binnenkomt. Er komen ook nieuwe weer nieuwe regels voor de handschoenen. Daarna volgen de mededelingen van het bestuur. Andries Zijlstra wordt de nieuwe jeugdtrainer. Sven de Jong zal in opleiding bij Jeannet voor het beheren van de website. Diemer Meirink zal worden gevraagd voor de onderhoud om het veld. De ouders zullen om beurten mee moeten helpen bij de trainingen. Alle sponsors doen dit jaar weer mee. 4 juli hebben we een KNKB jongens partij. Ook hierbij hebben we de hulp van zoveel mogelijk vrijwilligers nodig. We hebben van de kaatsvereniging Driesum een voorstel gekregen voor een gezamenlijke ledenpartij, net zo als vroeger. De voorzitter stelt voor om dit de laatste zaterdag in de bouwvak te doen en dan dit jaar in Ee. 6 mei begint de competitie. Dan volgt het punt contributieverhoging, omdat we meer moeten afdragen aan de KNKB wordt de contributie verhoogd met 2.50 euro, iedereen is akkoord. Na de pauze volgt de bestuursverkiezing, Jack Hoekstra en Gerrit de Jong worden met applaus aangenomen en Eelke en Douwe worden bedankt voor hun inzet. Dan de rondvraag, Raymond wil de Trochsetters een compliment geven voor de organisatie van KNKB wedstrijden, bij andere verenigingen is het wel eens anders. Andries Wouda meldt dat er nog oude films van het kaatsen zijn en weet wel een adresje om die films op DVD te zetten om te voorkomen dat dit beeldmateriaal verloren gaat. Andries en Sake zullen dit regelen. Eelke heeft nog een doos vol oude rekeningen, wie deze wil zien heeft nog 2 weken tijd anders worden ze vernietigd. Sieb bedankt Siemen de Vries voor het maken van 4 nieuwe telegrafen, hier zijn verder geen kosten aan verbonden omdat Siemen alles heeft gemaakt van afvalmateriaal. Hij krijgt een vleespakket. Om een uur of 10 sluit de voorzitter de vergadering bedankt iedereen voor hun inbreng en wenst allen "wol thus".

Image

Image

Image

Image

Image

30 April 2009: 1e kaatswedstrijd seizoen 2009 van ...
Website aangepast aan seizoen 2009

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.dorp-ee.nl/