26 juni 2010 - Coop-Banga Ledenpartij

Image Zomers warm op deze ledenpartij. Voor een verslag en foto's klik op  

Op 26 juni werd op het zonovergoten sportpark De Streng in Ee een ledenpartij gespeeld. De sponsoren van deze dag waren supermakt De Coop uit Anjum en mechanisatiebedrijf Banga uit Ee. Er werd deze dag gespeeld in 2 poules van 3 parturen.

Poule 1: In de eerste omloop won Eelke Idsardi, Jan Willem Heins en Gerbrand Nicolai met 5-5 6-2 van Gerard Sipma, Lars de Jong en Diemer Meirink. Het partuur van Gerard Sipma won met 5-5 6-6 van Gerrit de Jong, Sven de Jong en Antsje Haaksma.

Eelke Idsardi en zijn maten wonnen met 5-5 6-0 van het partuur van Gerard Sipma.

Poule 2: Het tweetal Andries Zijlstra en Aletta Sipma speelden 5-2 6-4 tegen het Dokkumer team, bestaande uit Sipke Meindersma, Erwin Postma en Rick Beintema. De Dokkumers kregen een 2e kans tegen Harm Sytsma, Fokke Meirink en Froukje Wolters. Ze werden van het veld geslagen door onze Nederlands Kampioene en haar maten met een uitslag van 5-3 6-4.

Andries Zijlstra en Aletta Sipma wonnen met 5-5 6-0 van het partuur van Harm Sytsma.

Om de derde prijs werd gespeeld door Harm Sytsma zijn partuur tegen die van Gerard Sipma. De derde prijs ging naar Harm Sytsma en zijn maten met een uitslag van 5-4 6-4. Ondertussen kwamen de pupillen meisjes Louise Krol, Nynke Zijlstra en Tessa Hoekstra het veld op. Zij hadden de 2e prijs gewonnen op het NK in Boazum. Onder toepasselijk muziek van DJ Rense en een welverdiend applaus, kwamen zij hun pan laten zien.

Maar de Jister kaatsers bleven niet stilzitten en gingen door. En wel werd er een 2e prijs gewonnen door de uitgekaatste Eelke Idsardi, Jan Willem Heins en Gerbrand Nicolai met een uitslag van 5-1 6-0. De krans ging naar Andries Zijlstra en Aletta Sipma. De derde krans ging naar Janna de Jong voor haar inzet in de kantine, wat tevens deze dag de laatste keer was.

Wederom een geslaagde middag waar zowel de temperaturen als het spel er heet aan toe gingen.

fotoserie door www.FotoBuKro.nl

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Nieuwsbericht
Meisjes pupillen schitteren op NK

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.dorp-ee.nl/