24 mei 2008: Jelle Jaap Stiemsma uit Lioessens en c.s. winnen 1e prijs knkb del in Ee.

Image KNKB del wedstrijd in Ee met 12 parturen op de lijst, stond onder leiding van scheidsrechter de heer G.A. Torensma uit Britsum. Deze wedstrijd werd mede mogelijk gemaakt door de Rabobank Noord Oost Friesland uit Ee. Er stonden ook 10 kaatsers uit de regio noord oost Friesland op de lijst. Onder prachtige weersomstandigheden werd er gekaatst waar de wedstrijd om 10.00 uur begon. Klik voor het complete verhaal op 'lees verder'.

Image KNKB del wedstrijd in Ee met 12 parturen op de lijst, stond onder leiding van scheidsrechter de heer G.A. Torensma uit Britsum. Deze wedstrijd werd mede mogelijk gemaakt door de Rabobank Noord Oost Friesland uit Ee. Er stonden ook 10 kaatsers uit de regio noord oost Friesland op de lijst. Onder prachtige weersomstandigheden werd er gekaatst waar de wedstrijd om 10.00 uur begon. Klik voor het complete verhaal op 'lees verder'.


 

Het complete verhaal:

De eerste omloop wonnen Hendrik Hijlkema, Hantum, Hielke Miedema, Menaldum en Hans Wassenaar, Tzummarum met 5-4 6-2. Ook de tweede omloop won het trio Hendrik Hijlkema met de cijfers 5-1 6-6  van Bouwe Stiemsma, Lioessens, Hille Saakstra, Dronrijp, en Sjoerd Teake Kooistra. Trio Bouwe Stiemsma hadden de eerste omloop gewonnen met 5-2 6-6 van Klaas Bindert Malda, Franeker, Theun Larooi, Beetgum en Pieter van Althuis, Peins. Partuur Wieb Wessel Bos, Anjum, Tsjerk Elsinga, Wijnaldum en Hendrik Jan van der Velde, Makkum kwamen er niet aan te pas tegen Jelle Jaap Stiemsma, Lioessens, Johan Abma, Gauw en Hein Rodenhuis, Ried  uitslag 5-1 6-2. Ook Gosse Hellinga, Damwoude met zijn maten Marco Seepma, Leeuwarden en Chris Outhuijse, Franeker verloren de 1e omloop met 5-4 6-4. Partuur Sjouke Hijlkema, Buitenpost, Jacob Lei, Paesens en Rein Jan v/d Witte, Dronrijp kwamen niet verder als 1 eerst tegen Sip Jaap Bos, Anjum, Erik de Boer, Harlingen en Marco Lautenbach, Amsterdam viel de laatste slag op 5-1 6-6. en zich plaatsten voor de finale door een staand nummer in de derde omloop. Als laatsen uit de regio kwamen Julius de Jong, Ee, Age Sikma, Aldtsjerk en Gert-Jan Faber Oude Bildtzijl uit tegen Douwe Anema, Nes de bijgelote Wiebe Wessel, Anjum en Klaas Bindert Malda, Franeker zij kregen op het eind geen bordje en punten aan de telegraaf uitslag 5-0 6-0. Partuur Julius de Jong en c.s verloren de 2e omloop met de cijfers 5-1 6-2 van de latere 2e prijswinnaars Sip Jaap Bos en c.s. De halve finale ging tussen parturen Hendrik Hijlkema en c.s en Jelle Jaap Stiemsma en c.s hier kwamen Hendrik, Hielke en Hans niet aan te pas en verloren met 5-0 6-2. De derde prijs voor partuur Hendrik Hijlkema en c.s. In een spannende finale gingen uiteindelijk de kransen naar Jelle Jaap Stiemsma, Johan Abma en Hein Rodenhuis.  Het ging bordje om bordje tot 4 eersten gelijk,daarna was het oud pc winnaar Johan Abma die het verschil maakte met zijn opslag en ook op 5-4 6-2 voor de kaats keerde, en zo ging het  trio Jelle Jaap Stiemsma met de kransen naar huis. Sip Jaap Bos vorig jaar de winnaar moest nu met zijn maten genoegen nemen met de 2e prijs.
De prijzen gingen uiteindelijke naar: Hielke Miedema, Menaldum, Hans Wassennaar, Tzummarum en Hendrik Hijlkema, Hantum; derde prijs. Sip Jaap Bos, Anjum, Erik de Boer, Harlingen en Marco Lautenbach Amsterdam; tweede prijs. Johan Abma, Gauw, Hein Rodenhuis, Ried en Jelle Jaap Stiemsma, Lioessens; eerste prijs.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

7 juni 2008: Federatiekaatsen in Ee
Wijzigingen wedstrijden 2008

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.dorp-ee.nl/