24 juni 2006: Jeugdige talenten uit Ee behalen derde prijs op NK Dames

 

ImageAfgelopen zaterdag stond voor het dameskaatsen in het teken van het Nederlands Kampioenschap. Ee werd vertegenwoordigd door Klaske de Jong, Sjoukje Visser en Aukje van Kuiken. Deze dames die vorig jaar nog bij de meisjescategorie actief waren, kenden een prima debuut op dit kampioenschap.

 

 

Het complete verhaal

In de eerste omloop moest er afgerekend worden met Heerenveen. Het bleek een gemakkelijke partij te zijn, gelet op de einduitslag (5-1 6-4). De tweede omloop stond het treffen tegen Sexbierum op het programma. Sexbierum was middels een staand nummer op de tweede lijst terecht gekomen. Dat de dames uit Sexbierum met name op ledenpartijen kaatsen was duidelijk op te merken, ze waren niet bestand tegen het opslag- en uitslaggeweld van Klaske, Sjoukje en Aukje.

In de derde omloop werd het serieus. Minnertsga met hoofdklasse-kaatster Maaike Joostema speelde een thuiswedstrijd en werd gesteund door veel publiek. Het werd een gelijk opgaande strijd, waarbij Minnertsga een 3-1 voorsprong nam onder aanvoering van een prima kaatsende Maaike Joostema. Het was met name aan de mentale weerbaarheid van Klaske, Sjoukje en Aukje te danken dat de dames van Ee weer langszij kwamen en uiteindelijk met 5-4 en 6-4 aan het langste eind trok. Met 35 parturen op de lijst en met Dronrijp als grote favoriet was het partuur van Ee inmiddels doorgedrongen tot de laatste vijf. En daarin bevond het zich in een goed gezelschap van Bolsward, Witmarsum, Stiens en Pingjum. Voor een plaats in de halve finale moest er gewonnen worden van Pingjum met Maaike Wind, Maaike Osinga en Jeltsje Osinga. Een moeilijke opgave, maar zeker niet onmogelijk en net als in de partij tegen Minnertsga was het wederom een gelijkopgaande wedstrijd. Pingjum met een prima kaatsende Maaike Wind maakte het Ee enorm lastig. De partij werd dan ook pas beslist op 5-4 en 6-6. Op deze stand wist Sjoukje de opgeslagen bal van Maaike Wind tot bovenslag te promoveren op een manier zoals we van Sjoukje kennen. De halve finale was een feit en daarmee was Ee zeker van een derde prijs. Een evenaring van de prestatie van vorig jaar. Ee trad toen aan met Froukje Wolters, Aletta Sipma en Aukje van Kuiken.

In de halve finale leek de koek op voor Ee. Het foutloos kaatsen van Witmarsum en het maar moeilijk grip krijgen op de partij deed Ee in deze halve finale de das om. Ook al verscheen er regelmatig 6-6 op de telegraaf, de eersten gingen steeds naar Witmarsum. Einduitslag 5-1 6-0

De finale ging tussen de parturen van Bolsward (Gejanne Buma, Afke Walstra en Fenna Zeinstra) en Witmarsum (Andrea de Jong, Sytske Poortstra en Marike Beckers). Bolsward bleek oppermachtig en kaatste fris van de lever, dit leverde dan ook de terechte titel op deze middag voor Bolsward.

Moe maar voldaan konden Klaske, Sjoukje en Aukje terugkijken op een prima debuut op het NK dames. Een prima derde plek en wie weet wat er in de toekomst nog meer op stapel staat.

Zaterdag 8 juli staat het NK voor Jong Fammen in Mantgum op het programma. Aanvang 11.00 uur. Wie weet wat voor moois Klaske, Sjoukje en Aukje daar gaan presteren.......

Image

Image

Image

 

1 juli 2006: Diemer Meirink sterkste in Ee
23 juni 2006: Eerste ledenwedstrijd voor de jeugd ...

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.dorp-ee.nl/