17-07-2010 Cafe Fryslan en bouwbedr. Visser partij

ImageVoor het complete verhaal klikt u op "lees verder"  

Zaterdag 17 juli De Café Fryslân en Bouwbedrijf Visser partij.

Om 11 uur werd er begonnen op de ijsbaan van het pitoreske Oostrum. Er werd deze dag gekaatst in 2 poules van ieder 3 parturen.                                              

Poule 1: De eerste partij ging tussen Gerard Sipma, Erwin Postma en Marten Jan Borger tegen Sierd Boersma, Fokke Meirink en Gerbrand Nicolai. Door metname het goede opslagwerk van Marten Jan werd deze partij éénvoudig gewonnen door Sipma c.s. 5-2 6-4. In de 2e partij van poule 1 ging het tussen Jan Rense Visser, Sven de Jong en Richtsje Eisenga tegen Sierd Boersma c.s. Deze werd gewonnen door Visser c.s. 5-3 6-0. Om een plaatsje in de finale ging het tussen Sipma c.s. en Visser c.s in een spannende partij. Hier was wederom de hoofdrol voor Marten Jan Borger door op 5-4 6-6 een prachtige zitbal te plaatsen waardoor een plaatsje in de finale veilig was gesteld en partuur Visser c.s om de 3e prijs mocht kaatsen.  In poule 2 moesten Harm Sytsma, Christine Heins en Elisabeth Wouda tegen Sipke Meindersma, Ronnie de Wit en Aaltsje Sipma-Minnema. Deze partij werd gewonnen door Meindersma c.s. met 5-4 0-6. De 2e partij in deze poule ging tussen Eelke Idsardi, Hedzer Hoekstra en Froukje Wolters tegen Sytsma c.s. Door metname de nachtelijke avonturen van Eelke werd deze partij met gemak gewonnen door Sytsma c.s. 5-2 6-0. In de 3e partij ging het tussen Meindersma c.s. en Idsardi c.s. Froukje nam Eelke op sleeptouw en dit pakte goed uit door met 5-2 6-6 te winnen en om de 3e prijs te kaatsen tegen Jan Rense Visser c.s. Het uitgekaatste partuur van Idsardi kon het niet bolwerken tegen het  foutloze kaatsen van Visser c.s. Met 5-1 6-0 gingen zij met lege handen naar huis.

De finale ging tussen Gerard Sipma, Erwin Postma en Marten Jan Borger tegen Harm Sytsma, Christine Heins en Elisabeth Wouda.

In een spannende finale met alle eersten op 6-6, maakten Sipma, Postma en Borger geen fouten tot de 5-0. Sytsma, Heins en Wouda kregen nog wel een eerst. Maar op 5-1 6-6 was het Gerard Sipma die de bal heel ver over de boven sloeg en hierdoor kreeg Erwin Postma uit Dokkum zijn eerste krans om de nek in zijn nog prille kaatscarriëre.

De prijsuitreiking werd gedaan door Melle Pieter Prins die deze dag afsloot met de magische woorden: we kunnen het wel hebben over de mensen die er niet zijn, maar we kunnen het beter hebben over zij die er wel zijn!

22-07-2010, Verslag en foto's dr. Lamers juniorenp...
10-07-2010. Robroch- De Graaf Partij

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.dorp-ee.nl/