15 juli 2006: Dames Senioren aangevuld met derdejaars meisjes kaatsen onder zonnige omstandigheden

 

ImageZaterdag 15 juli 2006 stond voor het bestuur van k.v. De Trochsetters uit Ee de organisatie van de KNKB Dames Senioren op de agenda. Deze categorie werd aangevuld met 3de jaars meisjes, zodat deze meisjes alvast kunnen ruiken aan het grote werk. De eerste prijs werd behaald door Afke Kuipers uit Mantgum, Karin IJsbrandy uit Leeuwarden en Nynke van der Meij uit Holwerd.

 

Het complete verhaal

Een prachtige PC-lijst, 16 parturen, kon er van te voren worden overhandigd aan scheidsrechter Postma, maar door een aantal ziekmeldingen gingen uiteindelijk 15 parturen strijden om de hoogste eer. Er werd gekaatst met een afvalronde, zodat alle dames sowieso twee maal in actie mochten komen. De plaatselijke favorieten Klaske de Jong, Sjoukje Visser en Aukje van Kuiken werden in de eerste omloop alledrie veroordeeld met hun parturen tot de verliezersronde. Aukje had het geluk dat ze werd bijgeloot bij Anke G. Ponne uit Hallum en Sanne Velsma uit Dronrijp en kreeg daarmee een herkansing in de winnaarsronde.

Dit partuur schopte het uiteindelijk nog om de partij om de derde prijs of niks. Het werd uiteindelijk niks, omdat ze met 5-1 en 6-2 verloren van Afke Walstra uit Bolsward, Karina Frijling uit Dronrijp en Froukje de Vries uit Nijmegen.

De finale in de winnaarsronde ging tussen het partuur van Ilse Arendz uit Dronrijp, Janny de Haan uit Holwerd en Jannine Klaver uit Minnertsga en het partuur van Afke Kuipers uit Mantgum, Karin IJsbrandy uit Leeuwarden en Nynke van der Meij uit Holwerd. Deze strijd werd beslist in het voordeel van Afke Kuipers c.s. doordat Ilse Arendz op een stand van 5-4 en 6-2 het perk miste.

In de afvalronde werden de prijzen als volgt verdeeld:

1ste prijs afvalronde: Hester van der Meer uit Sibrandabuorren, Riemke van der Zee uit Mantgum, Renske Terwisscha van Scheltinga uit Reahus

2de prijs afvalronde: Berber R. Ferwerda uit Holwerd, Ant Vogels uit Firdgum, Anna-Lynn Wijbenga uit Ferwerd.

Wat positief opviel deze middag was het aantal dameskaatsters. Liefst 44 kaatsters hadden de reis naar Ee ondernomen. Tegenvallend deze middag was het niveau van de partijen. Veel buitenslagen en weinig bovenslagen. De laagstaande zon en de toenemende wind waren hier natuurlijk ook debet aan.

Tenslotte nog een compliment aan het bestuur van kv De Trochsetters en de vele vrijwilligers, maar het grootste compliment gaat uit naar de "blokjelopers". Jongens en meisjes, grote Klasse!!!

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

27 juli 2006: Alianne Knoop en Grietine Krol sterk...
07 juli 2006: 50% van klavertje vier binnen voor K...

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.dorp-ee.nl/