14 juni 2008: Kransen voor Margriet Koelmans, Froukje de Vries en Miranda Scheffers

ImageKnkb Dames senioren del met verliesersronde waren zaterdag te gast bij de kaatsvereniging 'de Trochsetters' in Ee. Deze wedstrijd werd mede mogelijk gemaakt door: Geveke Bouw uit Heerenveen. Er stonden 8 parturen op de lijst en stond onder leiding van scheidsechter J. Joostema uit Minnertsga.

ImageKnkb Dames senioren del met verliesersronde waren zaterdag te gast bij de kaatsvereniging 'de Trochsetters' in Ee. Deze wedstrijd werd mede mogelijk gemaakt door: Geveke Bouw uit Heerenveen. Er stonden 8 parturen op de lijst en stond onder leiding van scheidsechter J. Joostema uit Minnertsga.


 

Het complete verhaal:

De overwinning ging naar het meest komplete partuur van vandaag  Margriet Koelmans uit Oude Bildtzijl, Froukje de Vries uit Tzum en Miranda Scheffer uit Menaldum. Dit trio won de eerste omloop met 5-1 6-6 van Wiepkje Jorritsma uit Dronrijp, Annemiek Terpstra uit Minnertsga en Maaike Osinga uit Pingjum.

De halve finale werd een gemakkelijke overwinning met de cijfers 5-0 6-2 van Rixt Bijlsma uit Stiens, Annefrouke Dijkstra uit Oude Bildtzijl en Nijnke van der Meij uit Holwerd. Partuur Rixt Bijlsma had de eerste omloop gewonnen van Tynke Toering uit Groningen, Janny de Haan uit Holwerd en Willy van der Ende uit Menaldum.

De andere finalist was het partuur van Sanne Velsma uit Dronrijp, Nijnke Andringa uit Grou en Baukje Aalbers uit Mantgum. Zij behaalden de finale door de eerste omloop te winnen van Jindra ten Kate uit Hallum, Annigje Geertsma uit Minnertsga en Miranda Kramer uit Harlingen met 5-2 6-6.

De halve finale werd gewonnen van Berber Renskje Ferwerda uit Holwerd, Jannine Klaver uit Minnertsga en Feikje Bouwhuis uit Bolsward met 5-5 6-0.

De finale tussen trio Margriet Koelmans en trio Sanne Velsma maakte Margriet Koelmans de partij uit met een mooie tusseninse zitbal op 5-2 6-4. Er was nog een verliezersronde en daar ging de overwinning naar het partuur van Wiepkje Jorritsma ( bijgeloot ) uit Dronrijp, Brecht Gerbrandy uit Groningen, en Maaike Osinga ( bijgeloot ) uit Pingjum. Dit trio won met 5-3 6-6 door een bovenslag van Brecht.

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

 

12 juni 2008: Eerste ledenwedstrijd voor de jeugd
7 Juni 2008: Krista, Anna-Eelkje, Elske-Anke en Gr...

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.dorp-ee.nl/