13 augustus 2005: Driemaal is scheepsrecht voor Hein Eisenga

 

ImageOp 13 augustus wist Hein Eisenga voor de derde maal achtereen de Beurspartij op zijn naam te schrijven. Nadat hij al twee jaar achtereen een rondrit door het dorp met koets had gemaakt, mochten dit jaar Pieter Knoop en Teun Bruyn hem vergezellen tijdens deze prachtige rondrit. Wie de overige prijswinnaars waren kunt u lezen door op “Lees verder te klikken”


Het complete verhaal:


Zaterdag 13 augustus stond in het teken van de Beurspartij. Een traditie, waarbij dit jaar ook de jeugd hun kunsten mochten vertonen tijdens deze partij. De jeugd-beurspartij werd gesponsord door Eelke Idsardi. Eelke Idsardi die een kapitale villa bewoond in het centrum van Amsterdam zit ruim in de slappe was en besloot zijn steentje bij te dragen. Eelke bedankt daarvoor.

´s Ochtends om 09.00 uur streden 5 parturen om de hoogste prijzen. De twee jeugdige talenten Jelmer Hoekstra en Alexander Zuidersma bereikten zonder veel moeite de tweede omloop. Jelmer werd hierbij prima gesteund door Krista Hoekstra en Alexander werd bijgestaan door Janna de Jong. Doordat het op het papier favoriete partuur van Lars de Jong en Alianne Knoop de eerste omloop een staand nummer had, stond er op de tweede lijst een interessante wedstrijd op het programma. Jelmer en Krista mochten de degens kruisen met Lars en Alianna. Toch wel verrassend werd deze wedstrijd relatief gemakkelijk gewonnen door Jelmer en Krista. In deze wedstrijd viel met name het kaatstalent van Jelmer op. Ga zo door!! Lars en Alianna werden veroordeeld tot de afvalronde.

Dat Lars en Alianna wel degelijk wat in hun mars hebben, bewezen ze in de afvalronde. Eerst rekenden ze af met Tsjisse Arjen de Vries en Anne-Eelkje de Jong. Laatstgenoemd partuur streed voor wat het waard was, maar het mocht helaas niet baten voor hen. De finale in de afvalronde ging tussen Lars en Alianne en het partuur van Hedzer Hoekstra en Grietine Krol. Een mooie partij waarbij in het begin van de wedstrijd de eersten om en om werden behaald. De eindspurt van Lars en Alianne kon niet worden bijgebeend door Hedzer en Grietine, zodat Lars en Alianne met 5-3 en 6-2 beslag lagen op de 1ste prijs in de afvalronde.

Het klapstuk van deze ochtend werd bewaard voor de finale van de winnaarsronde. De acteurs Jelmer/Krista en Alexander/Janna maakten er echt een ware thriller van. Meelevende ouders, prachtige bovenslagen, onverwerkbare opslagballen, kortom een finale zoals een finale behoort te zijn. De kaatsers en kaatsters wisten dat de winnaars van de partij ´s middags een rondrit door het dorp in de koets van Lieuwkje de Haan mochten maken. En het was aan het spel te zien dat de kaatsters en kaatsters dit wisten!!!! Spanning alom, waarbij Jelmer en Krista leken te winnen, gezien hun voorsprong van 4-2 in deze partij. Maar Alexander en Janna wisten heel knap terug te vechten tot 5 eersten gelijk. Ouders konden de spanning langs de kant bijna niet meer aan. Gelukkig bracht Alexander aan alle onzekerheid een eind door de bal op 5-5 6-4 enorm ver boven te slaan. Een prachtige partij met Alexander en Janna als meest gelukkige winnaars.

Uitslag jeugdwedstrijd

1ste prijs winnaarsronde Janna de Jong en Alexander Zuidersma
2de prijs winnaarsronde Krista Hoekstra en Jelmer Hoekstra
1ste prijs afvalronde Alianne Knoop en Lars de Jong
2de prijs afvalronde Grietine Krol en Hedzer Hoekstra

Senioren

´s Middags de beurspartij voor de senioren. Deze partij wordt gesponsord door die andere “beursman”, zonder verder een naam te noemen. Bedankt hiervoor. Vrienden en (oud-) collega´s van deze sponsor hadden hun sportkleding opgezocht en waren vol goede moed afgereisd naar Ee om kennis te maken met de prachtige kaatssport.

48 kaatsers en kaatsters hadden besloten een gooi te doen naar het grootste vleespakket en de felbegeerde prachtige kransen. 16 parturen konden worden gemaakt, een prachtige lijst waarbij geen “staande nummers” zijn, dus geen bevoorrechte parturen. In de eerste omloop vielen een aantal partijen op door hun scoreverloop. Het partuur van Raymond Hoekstra, Jan Sipma en Miranda Leystra liep knap uit naar een 5-2 voorsprong tegen Balling van Kuiken, Richtsje Eisenga en Sven de Jong, maar wisten deze voorsprong niet om te zetten in een overwinning. De andere spannende partij uit de eerste omloop was die tussen Fokke Meirink, Jacco de Jong en Gerbrand Nicolai en het partuur van Sipke Meindersma, Marja Braaksma en Marten Jan Borger. Deze partij eindigde met een uitslag van 5-4 en 6-2 in het voordeel van het partuur van Sipke Meindersma c.s.

De afvalronde werd deze dag een prooi voor Durk Tuinenga, Monica Terpstra en het nieuwe kaatstalent Tjitze Laverman. In de finale waren ze met 5-3 en 6-2 te sterk voor het partuur van Andries Zijlstra, engwierumer Gert Wolters en, ook al een nieuw talent, Erwin Postma.

De halve finale van de winnaarsronde bracht 1 spannende partij, nl de partij tussen Halbe Mossel, Marco Kingma en Sjoerd de Vries en het partuur van Foppe “as in lekken” de Haan, Peter Braaksma en Antje van der Wagen. Deze partij was spannend van het begin tot het einde. Aangezien Halbe deze dag in eerdere partijen teveel met zijn krachten had gesmeten, trokken Foppe Marten de Haan c.s. aan het langste eind, uitslag 5-5 6-2.

De andere halve finale ging tussen Hein Eisenga, Pieter Knoop en Teun Bruyn en het partuur van Hendrik Roel Woudstra, Jeannet Sipma en Alie de Bruin. Opvallend deze partij was het sterke kaatsen van Pieter Knoop en Hendrik Roel Woudstra. Twee kaatsers die dit kaatsseizoen enorm vooruit zijn gegaan in het kaatsen. Dat Hein Eisenga gebrand was om dit jaar wederom de krans te winnen op de beurspartij bleek uit de uitslag, 5-3 en 6-2 in het voordeel van Hein Eisenga cs.

De finale bracht wederom vuurwerk met het partuur van Foppe Marten de Haan aan de ene kant en het partuur van Hein Eisenga aan de andere kant. En zoals zoveel partijen deze middag eindigde deze strijd tussen de zes matadoren ook in 5-5 gelijk. Op dat moment liet Hein, die gelukkig weer hersteld is van gescheurde enkelbanden, zien dat hij nog steeds heel goed kan kaatsen. Een paar ferme bovenslagen brachten de overwinning voor zijn partuur binnen.

Uitslag seniorenwedstrijd

1ste prijs winnaarsronde Hein Eisenga, Pieter Knoop en Teum Bruyn
2de prijs winnaarsronde Foppe M. de Haan, Peter Braaksma en Antje v/d Wagen
3de prijs winnaarsronde Halbe Mossel, Marco Kingma en Sjoerd de Vries
4de prijs winnaarsronde Hendrik Roel Woudstra, Jeannet Sipma en Alie de Bruin
1ste prijs afvalronde Durk Tuinenga, Monica Terpstra en Tjitze Laverman
2de prijs afvalronde Andries Zijlstra, Gert Wolters en Erwin Postma
3de prijs afvalronde Taeke Kooistram Diemer Meirink en Maaike Koree
4de prijs afvalronde Renze de Jong, Johan Miedema en Rennie Miedema

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

18 augustus 2005: Zonnige Café Fryslân/Bouwbedrijf...
11 augustus 2005: Julius en Christine winnaars pyk...

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.dorp-ee.nl/