Gladheid bestrijding Dongeradeel

De gemeente Dongeradeel vraagt uw aandacht voor het artikel gladheidbestrijding 2012/2013. Klik op "lees meer" 
Gladheidbestrijding        

Gladheid als gevolg van sneeuw of ijzel komt over het algemeen voor in de periode van 15 november tot 15 april. Om de veiligheid te bevorderen regelt de gemeente gladheidbestrijding op wegen en fietspaden. 

Gemeentelijke wegen
In de dorpen worden de wegen door medewerkers van Gemeentewurk gestrooid. Dit gebeurt na melding via het gemeentelijk gladheid systeem.  

Voetpaden
De bestrijding van gladheid op voetpaden blijft beperkt tot die bij openbare gebouwen tijdens de normale werktijden. Wij wijzen er op dat dit niet betekent dat altijd alles sneeuw- of ijsvrij kan zijn.  U heeft daarin zelf als bewoner ook een verantwoordelijkheid. Wij doen dan ook een dringend beroep op alle bewoners om gladheid op voetpaden grenzend aan uw perceel zelf schoon te maken.
Voor gladheid en of sneeuwvrij houden van de trottoirs hebben bewoners de beschikking over het zout uit de zoutbak. Dit zout is uitsluitend bestemd voor het openbare trottoir en niet voor eigen gebruik..  
Het is het vaak maar een kleine moeite om deze service te verlenen aan de ouderen en minder validen, zodat ook zij gebruik kunnen blijven maken van schoongemaakte trottoirs tijdens de winterperiode.

Rij voorzichtig
Ondanks alle zorg die uw dorpsgenoten, de gemeente en de provincie besteden aan het voorkomen c.q. beperken van gladheid op de wegen blijft het voor de weggebruiker van groot belang om de rijstijl en de rijsnelheid aan te passen op de weersomstandigheden. Ook op gestrooide wegen kan het voorkomen dat er toch nog gladde plekken zijn. Verder zal men altijd alert moeten zijn op (plaatselijke) gladheid tijdens het opvriezen van wegen.

Meer informatie
Voor informatie over de gladheidbestrijding kunt u terecht op de website van de gemeente Dantumadiel www.dantumadiel.eu, dan wel de gemeente Dongeradeel www.dongeradeel.nl.          Voor meldingen van gladheid kunt u tijdens werkdagen contact opnemen met de melddesk van de gemeente Dantumadiel, telefoonnummer 0511-426270, of de melddesk van Dongeradeel telefoonnummer 0519-298777.

Nieuwsbrief nov/dec 2012
Mededeling Iepen Loft spul

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.dorp-ee.nl/