Voeg een bericht toe


Ruurd Boonstra
Oude foto\'s van Ee vind je op www.friesfotoarchief.nl
Ik ben trouwens op zoek naar een mooie digitale foto van mijn geboortehuis
Dit is het (voorheen dubbel) huis aan de Humaldawei net voor de Grienewei
Ik ben hier geboren in 1959 en heb er 6 jaar gewoont
zondag 24 augustus 2008 21:03
Wietske luimstra
Ik heb een prachtige tijd gehad in Ee.Het is een heel mooi dorp met lieve hartelijke mensen .Vooral de vrienden van toen mijn vriend waren heerlijke mensen denk nog vaak aan hun.lieve groet Wietske
woensdag 16 juli 2008 00:08
willy
wie weet waar ik oude foto`s ksn vinden van het plaatje ee
zondag 15 juni 2008 18:07
the sandy road ranch
van harte met de lancering van jullie nieuwe website
ziet er goed uit !
veel succes en veel bezoek gewenst
groet
Gerda
woensdag 14 mei 2008 22:04
Elly van der Wielen
Dat ziet er goed uit zeg!!!! Compliment hoor! Hier kunnen we weer verder mee.
dinsdag 13 mei 2008 23:04
Beschermd Dorpsgezicht Ee
Welkom op de nieuwe website van beschermd dorpsgezicht Ee.

Bij het overzetten van het gastenboek van de oude naar de nieuwe site zijn enkele berichten niet overgenomen.

Het betrof berichten met beledigingen, spam, reclame-uitingen e.d. Deze zijn in het gastenboek niet toegestaan en zullen deze zullen we dan ook verwijderen.
donderdag 01 mei 2008 08:00
sievert schreiber
Hallo David

Ik ben Sievert de zoon van Gerben Schreiber geboren 08-02-1911 te Ee. Ik ben een neef van Renze en van Sievert die vroeger een slagerij in Ee had en waar nu zijn zoon Berend de zaak runt

Vriendelijke groeten

Sievert
donderdag 17 april 2008 20:37
sievert schreiber
Vandaag bezocht ik jullie website en las het artikel van David Visser uit 2006 over de molen van Ee.Nu weet ik niet of er vroeger meer molens in Ee hebben gestaan, maar wat ik wel weet is dat mijn voorvader Coenraad Schreiber van 1 mei 1775 tot 1 mei 1779 in Ee opzigter van de moolen is geweest
woensdag 16 april 2008 20:23
Bouke Hoogstra
Hier dan een berichtje van Bouke,mijn Pake en Beppe hebben gewoond in EE en wel op een boerderijtje.Zij liggen begraven op de begraafplaats buiten het dorp.
Ik zoek info betreffende deze begraafplaats,of deze geregeld geruimd word, en of het gekochte graven zijn. Wie help mij verder. Alvast mijn dank.
woensdag 27 februari 2008 16:46
k .de jong
mijn schoonmoeder leeft nog is 75 jaar haar meisjesnaam is ynskje van der heide dochter vanfrans en anne.van der heide ze hadden transport be drijf in ee ,mijn vraag is er nog een foto van ouders of van haar zelf school foto ze zat op cristelijke school gearing=19381945
donderdag 24 januari 2008 16:55
Tanja
Beste mensen uit Ee,

Hoe zou het voor een gezin met 2 jonge kinderen uit Noord Holland zijn om in Ee te wonen? Wij spreken noch verstaan de Friese taal...
Zijn er meer "import" gezinnen? En hoe bevalt dat hen en jullie?

Vriendelijke groet, Tanja Hiltrop- van Zijl
vrijdag 18 januari 2008 13:42
frans hania wijbenga
hallo
hoe is het daar EE wanneer komt er weer eens wat nieuws uit EE gebeurt niks met de mails graag zou ik mensen leren willen kennen die bij mij en de klas hebben gezetten laat eens wat horen mijn adres is Frans Wijbenga it achterbosk 1B 9051CS Stiens lijkt me erg leuk om zo oude klas genoten weer eens te zien
dinsdag 11 december 2007 19:57
Gerben Verhoeven
Ik zag deze website bij toevalligheid en ik ging er eens op kijken. Ik heb zelf tot 1988 op de Wouddijk nr 1 gewoond en ben als kind naar de lagere school geweest in Ee. Ik kan me meester Albada nog herinneren en nog een aantal klasgenoten, zoals Jose Zweering, Allette vd Kooi, Henk en Kees de Jong.
Ik woon nu weer in Amsterdam en ben werkzaam bij een softwarebedrijf.
Ik hoop dat er nog eens wat berichten komen van andere klasgenoten. Als er contact gemaakt wilt worden, dan kan dat eerst via de email gaan.
zaterdag 24 november 2007 22:18
jaap kok
wie kan ons verder helpen,schoolmeester Jan Bos,1909,geref.school te Ee..aan historie gereformeerde schoolvereniging en,of Oom jan bos.?.? hartelijke groeten Jaap Kok.
vrijdag 14 september 2007 10:45
Pier Meindertsma
Hallo,

Ik heb tot mijn derde levensjaar in Ee gewoont samen met mijn ouders en broer. Mijn ouders heten Martinus Meindertsma en Griet Visser, mijn broer heet Taeke Meindertsma. We woonden volgens mij op de Keare Weare 1 en mijn vader had er een schildersbedrijf. Ik ben nu 38 en woon inmiddels in Leeuwarden, maar toch kan ik mij bepaalde dingen zeer goed herinneren uit die tijd. Zijn er nog mensen die mij of mijn ouders kennen? Ik zou het leuk vinden om het even te horen.

Groet, Pier Meindertsma
dinsdag 31 juli 2007 14:53
sietske
Hallo daar in EE

Bedankt voor de gast vrijheid! Was nog nooit in ee geweest,leuk dorp hoor. En ja we konden de boten vinden na de lange auto rit en de versnapering bij de bezinepomp.Helemaal geweldig.De schipper was jammer genoeg op dat moment even niet aanwezig,dus vanaf deze site: AAN Jeroen Kensen
Veel Succes met de KOOPHANDEL 2 !! en de groeten van Sietske en Martin.
woensdag 02 mei 2007 16:39
Siep v/d Meulen
Sinds februari van dit jaar is er een brommerclubje opgericht hier in Ee onder de naam jister brommer club. Er is ook al een site www.jisterbrommerclub.nl. Er zijn nu al 12 leden uit eigen dorp,en als er mensen zijn die ook belangstelling hebben kijk even op de site en neem contact met ons op. Vr Groet Siep
woensdag 28 februari 2007 21:03
Frans Wijbenga
Hallo ik zag nu wat staan dus even wat doen woon nu en stiens waar ik met plezier woon samen met mijn vriend aant kom nu zo nu en dan eens en EE maar zou niet terug willen gr van Aant en Frans Hania-Wijbenga it Achterbosk 1 B 9051 CS STIENS
maandag 19 februari 2007 19:24
A. Terpstra
zijn er nog mensen met foto,s van de lagere school uit EE van de jaren 70 t-m 80,lijkt mij leuk om aan mijn kinderen te laten zien m.v g een nuchtere groninger
dinsdag 13 februari 2007 10:37
David Lieuwes
Folle Lok en Seine yn 2007
foar alle Jisters.
zaterdag 13 januari 2007 21:28
geert soepboer
hallo iedereen daar in EE.. sinds half juni woon ik nu in drachten maar in mijn hart ben ik nog steeds jister..( zal wel zo blijfen ook denk ik ) want eens een jister altijd een jister..was voor mij geen leuk jaar dat 2006 ik hoop dat 2007 beter wordt..wil iedereen een gelukkig kerstfeest wensen en een voorspoedig 2007. groetjes allemaal
maandag 18 december 2006 15:16
Dennis Haan
Als oud inwoner van Ee zou ik het op prijs stellen om te vernemen hoe het is met anderen waar ik mijn jeugd mee heb doorgebracht. Zelf woon ik nu in Amerika en ben nieuwsgierig hoe het is met b.v Lubbert Grijpstra, Pier Roelof, Greta, Remald en Willem en al die anderen die ik heb mogen leren kennen.
dinsdag 12 december 2006 06:14
Jan Postma
Leuk om even in Ie te zijn. Wij woonden er tot 1954. Vader was vroeger de dorpskapper. We wonen inm. al weer 42 jr. in Loenen o/d.Vel.
Groeten aan Fam J. Woudstra op het dorpscafé. En uiteraard aan alle bekenden.
Jan Postma
woensdag 25 oktober 2006 21:45
David Visser
Het einde van de molen van Ee door brand in 1962.

In Oostdongeradeel waren in de 18e eeuw de dorpen Anjum, Ee, Lioessens en Oostrum korenmolens rijk. Anjum bezat nog een houtzaagmolen, evenals het dorp Aalsum, dat er zelfs twee op zijn grondgebied kende.

Van de vroege geschiedenis van de molens weten wij evenals in de andere gemeenten weinig of niets. Nasporingen van Drs. G. Venema te Veenwouden betreffende de molen van Ee brachten aan het licht, dat daar in ieder geval reeds in 1687 een korenmolen heeft gestaan.

De molen van Ee was in 1705 eigendom van Jacob Harmens en zijn vrouw Trijntje Sijbes, die hem in dat jaar voor 1735 goudgulden en 20 stuivers hadden gekocht van Juw Juws en diens echtgenote Janke Annes. Behalve de genoemde koopsom diende Jacob Harmens ook nog een gouden ducaton aan de echtgenote van de verkoper en een halve zilveren ducaton aan diens beide kinderen te schenken. Hij heeft bijna dertig jaar de molen in zijn bezit gehad en in 1734 deed hij hem voor 2000 Caroli guldens over aan de herbergier en bierbrouwer Jan Dirks, die hem ten behoeve van zijn toen nog minderjarige zoon Dirk Jans kocht. Deze overleed reeds in 1747 en zijn weduwe zette de zaak voort tot zij zes jaar later, in 1753, haar man in het graf volgde. De erfgenamen verkochten de molen een jaar na haar dood aan Jetze Jans, zoon van dorpsrechter en schoolmeester Jan Goslings. Hij heeft hem bemaald tot 1777. Johannes Reneman werd de nieuwe eigenaar, maar niet voor lang. In 1780 deed hij het bedrijf over aan Hessel Tamboeser uit Kollum, die molenaar en bakker was. Hij heeft maar weinig plezier van zijn eigendom gehad, want hij stierf al in 1785 en liet zijn bezit na aan zijn kinderen Bote, Jaatje en Wigbolt.

Na hen raken wij het spoor van de molenaars van Ee even bijster, totdat in 1829 uit het volkstellingsregister van Oostdongeradeel opduikt Minne Takes van de Meulen als molenaar van Ee. Hij werd in 1841 opgevolgd door Dirk Gale Johannes Meijer uit Marsum. Na hem vinden wij nog als molenaars vermeld vader en zoon Johannes en Jan Huizinga, die in 1906 hun bezit van de hand deden aan Sake Venema uit Driesum. Deze had voor zijn komst naar Ee op een molen in Giekerk gewerkt en was daar in 1904 gehuwd met S. Sierksma. Zijn zwager Johannes Visser, die hem op de molen van Ee behulpzaam was, nam die in 1928 van hem over. Venema vestigde zich in Veenwouden en Visser bemaalde de molen met zijn zoon Hylke.
woensdag 25 oktober 2006 17:05
iemand ut ie
Directie
dhr. E. Haakma

Locatie
De Skeperij 35
9131 LE
Ee
0519 - 5182

Internet
www.gearing-pcbodongeradeel.nl
school@gearing-pcbodongeradeel.nl
zaterdag 21 oktober 2006 17:37