Dorp Ee

Contacten


Voorzitter kerkenraad: 

mevr. T. Haaksma – Heeringa
Bernhardstrjitte 4
9131KR Ee
Tel: 0519 - 518694
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Scriba kerkenraad:

mevr. Y. Zijlstra – Nutma
Lytse Loane 10
9131KT Ee
Tel: 0519 – 518690
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Predikant:

Ds. G. Timmer (werkdagen maandag en dinsdag).
Afspraak op andere dagen in overleg.
Tel: 06 – 83025045
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Preekvoorziening

Mevr. R. Borger- Krol
Tel: 0519- 518351
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ledenadministratie

Mevr. J. Sipma- de Jong
Tel: 06-42341686
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kerkblad Geandewei

Kopij inleveradres
Mevr. S. de Jong- Kooistra
Tel: 0519-518681
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Abonnementenadministratie Geandewei

Dhr. J. Hansma
Tel: 0519 - 518605
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Beamercommissie

Dhr. R. Hoekstra
Tel: 0519-518674
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Koster (s)

Tsjerke op 'e Terp: Ee
fam. A. Douma
Tel: 0519-518527

Eben Haëzertsjerke: Ee
Dhr. A. Attema (coördinator)
Tel: 0519-518334
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Nicolaastsjerke: Oostrum
Dhr. A. van den Berg
Tel: 0519-241378

Petrustsjerke: Jouswier
Dhr. A. van den Berg
Tel: 0519-241378

Beheer verenigingsgebouw 'it Anker'

Mevr. A. Hansma – Sipma
Tel: 0519-701474

Mevr. B. Kuiling- Woudstra
Tel: 0519-518685

Aanvraag gebruik kerkgebouwen 

Dhr. J. Hansma
Tel: 0519-518605
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Lees Meer

Jongeren


Samen ontmoeten

Jongeren bekend en vertrouwd maken met Jezus Christus. Dit is in een paar woorden onze visie. Tevens is het een uitdaging als we bedenken dat de jeugd de toekomst heeft. De jongeren een belangrijk onderdeel te laten zijn van onze gemeente. Voor hen en met hen gemeente zijn. 

Dit begint met opbouw binnen het jeugdwerk om de jongeren enthousiast te maken over het geloof en de kerk. En van daaruit verder te bouwen. Om een levendige gemeente te zijn is een goed contact met de kinderen en jongeren van groot belang.

Voor de kinderen van de basisschool is er de kindernevendienst. Onder het kopje kindernevendienst vindt u hierover verdere informatie. 

Voor de jongeren( voortgezet onderwijs t/m 18) proberen we meer aanbod te creëren om hen zo meer bij de gemeente te betrekken. 

Dit proberen we door: 

 • Jeugdmeetings te organiseren. Dit zijn gezellige avonden met spelletjes en een moment met inhoud (o.a. d.m.v. de methode Youth for Christ). Op dit moment zijn er vier groepen. 
  • 1: Jongens klas 1 en 2 (plus zittenblijvers groep 8) 
  • 2: Meiden klas 1 en 2
  • 3: Meiden klas 3+
  • 4: Jongens klas 3+
 • Een jeugddienst te organiseren voor en door de jeugd
 • Meedoen met activiteiten die aangeboden worden door bijv. JOP(Paaschallenge, Kerstchallenge en Sirkelslag) , YMCA enz. 

Met deze vormen proberen we dat de jongeren contact houden met de gemeente en zich thuis voelen in de gemeente.

Om op de hoogte te blijven van activiteiten en wijzigingen van de jeugdmeetings kunt u deze website of de Geandewei raadplegen.

Lijkt het je leuk om ook naar de jeugdmeetings te komen neem dan contact op met 1 van de jeugdouderlingen.

Maar ook als u als dorpsgenoot/ ouder/gemeentelid denkt, ik zou best eens willen helpen bij activiteiten kunt u zich aanmelden bij Marijke of een van de jeugdouderlingen:

Jitske, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Metsje, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Sippy, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Lees Meer

Beroepingswerk


Beroepingswerk

Na het afscheid van dominee Veltman 31 augustus 2020 is onze gemeente vacant. Samen met de Protestantse Gemeente Engwierum zijn we op zoek naar een nieuwe predikant. Er is een gezamenlijke beroepingscommissie in het leven geroepen. De beroepingscommissie heeft van beide kerkenraden de opdracht gekregen een bij beide gemeenten passende voorganger te zoeken.

Gezamenlijke profielschets

Vanuit beide gemeenten kreeg de beroepingscommissie onderstaande profielschets mee voor een nieuwe predikant:

Klik hier voor de profielschets

Beroepingscommissie

Het ambt van predikant is veel meer dan een functie die namens de gemeente als een uitvoerende taak – een 'klus' - geklaard moet worden. De beroepingsgids van de PKN omschrijft dit als volgt: de opdracht van een predikant is om erop toe te zien dat de gemeente die aan zijn/haar zorgen is toevertrouwd blijft bij de 'genade en vrede' waar elke kerkdienst mee begint. Om erop toe te zien dat de gemeente werkelijk gemeente van Christus blijft. Dat er geen 'ander evangelie' wordt verkondigd, dat ons uitlevert aan een vreemde heerschappij of aan onszelf. Dat de gemeente niet een naar binnen gekeerd gezelschap wordt, dat alleen maar aan zichzelf denkt, maar getuige blijft van God, in woord en daad. Dat het niet ieder voor zich is, maar dat we leren omzien naar elkaar. 

Met deze achtergrond is een gezamenlijke beroepingscommissie ingesteld die bestaat uit drie leden van de gemeente Engwierum en vijf leden van de gemeente Ee, Oostrum en Jouswier, met als begeleider ds. van Rijswijk. Er is afgesproken dat de beroepingscommissie maandelijks verslag aan de beide kerkenraden doet van de voortgang.

Consulent

Zodra een gemeente vacant is speelt de consulent een belangrijke rol als adviseur van de kerkenraad en/ of begeleider van het beroepingswerk. Voor onze gemeenten is ds. N.J. van Rijswijk aangesteld als consulent.

Samenwerking 

Dominee Veltman was de laatste vijf jaar niet alleen predikant in onze gemeente maar ook predikant van onze buurgemeente in Engwierum. In gesprekken over en weer is met instemming van beide gemeenten afgesproken weer gezamenlijk op te trekken bij het zoeken van een nieuwe predikant. De gemeente kreeg toestemming van het Breed Moderamen van de Classis Fryslân om een predikant te beroepen. Beide gemeenten hebben afzonderlijk een solvabiliteitsverklaring aangevraagd bij het CCBB (het Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken). Voor de gemeente Ee, Oostrum en Jouswier werd een verklaring afgegeven met toestemming voor een predikant voor een deeltijdpercentage van maximaal 60%. 

Pastoraat in vacante periode

Per 1 september 2020 is de gemeente vacant. Voor onze gemeente kwam een nieuw initiatief van de PKN op de juiste tijd. De mobiliteitspool bood ons de mogelijkheid om tijdelijk een predikant aan te vragen ter overbrugging van de vacante periode. Groot was onze verrassing dat er een predikant uit de omgeving bereid was om onze gemeente bij te staan in het pastoraat. Sinds 1 oktober is ds. G. Timmer in onze gemeente aan het werk. De pastorale zorg is bij hem in goede handen.

Afscheid ds. W. Veltman

In de maand juni 2010 werd ds. Veltman bevestigd als predikant in onze gemeente. Hij kwam in Ee wonen met Tineke en hun drie zonen die toen nog de basisschool bezochten. Na tien volle jaren heeft hij besloten om te stoppen als predikant van onze gemeente. Het afscheid van dominee Veltman en zijn gezin heeft plaats gevonden op zondag 30 augustus 2020 in een openluchtdienst op het sportveld.

Lees Meer

Welkom


Opmerking: 

Zoals u kunt zien wordt er momenteel hard gewerkt aan deze vernieuwde website. Heeft u nog opmerkingen of suggesties voor deze site, geeft u die dan door aan scriba of voorzitter. (zie contacten

Welkom

Welkom op de vernieuwde website van de Protestantse Gemeente Ee, Oostrum en Jouswier. Op deze website vindt u praktische informatie aangevuld met achtergronden over onze gemeente.

Wie zijn wij: 

De Protestantse Gemeente Ee, Oostrum en Jouswier is ontstaan in op 31 mei 2010 door fusie van de Nederlands Hervormde Gemeente Ee, Oostrum en Jouswier en de Gereformeerde Kerk van EE. Zij maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland, de PKN.

De Protestantse Gemeente Ee, Oostrum en Jouswier wil een Christelijke geloofsgemeenschap zijn waar iedereen welkom is, zowel leden, gasten als alle andere inwoners van Ee, Oostrum en Jouswier.

Visie: de Protestantse Gemeente Ee-Oostrum-Jouswier is een Christelijke geloofsgemeenschap: 

Navolgers van Jezus Christus – de Zoon van God

Wij geloven dat God ons en de wereld om ons heen heeft gemaakt. Hij heeft ons allen onvoorwaardelijk lief door zijn Zoon Jezus Christus die voor onze redding naar de aarde is gekomen, is gestorven aan het kruis en opgestaan uit de dood. Met Zijn Heilige Geest verandert en bemoedigt Hij ons zodat wij dichter bij Hem kunnen zijn. Dit willen wij aan iedereen doorgeven.

Dit zijn de uitgangspunten die wij hanteren.

 • Samen vieren: samen de goede boodschap vieren
 • Samen leren: het Woord van God uitgelegd krijgen, Bijbel lezen en toegerust worden
 • Samen dienen: ieders gaven inzetten en helpen waar geen helper is
 • Samen delen: gastvrij zijn, elkaar aanvaarden, voor elkaar bidden
 • Samen getuigen: het Evangelie uitdragen, tijdens kerkdiensten maar ook in het dagelijkse leven door woord en daad.
Lees Meer

ANBI Kerk


Hieronder kunt u het ANBI-document van de gemeente downloaden.

Bestandsnaam: ANBI-Gemeente
Bestandsgrootte 149 kb
Download Bestand
Lees Meer

ANBI Diaconie


Hieronder kunt u het ANBI-document van de diaconie downloaden.

Bestandsnaam: ANBI-Diaconie
Bestandsgrootte 115 kb
Download Bestand
Lees Meer

Tsjerke op 'e Terp


Tsjerke op 'e Terp 

Omgong 1
9131 KV Ee 

Koster: fam. A. Douma
Grutte Loane 11
9131 KX Ee
Tel: 0519 - 518527 

Klik hier voor meer informatie over het kerkgebouw

Voor het aanvragen voor gebruik van een kerkgebouw, bijvoorbeeld in verband met een uitvaartdienst, kunt u contact opnemen met de heer Jaap Hansma, tel: 0519 - 518605.
Lees Meer

Eben Haëzertsjerke


Eben Haëzertsjerke
Stienfeksterwei 15
9131 KK Ee

Koster: dhr. Oane Attema (coördinator)
Fivershof 13
9131 KE Ee
Tel: 0519 - 518334

Klik hier voor meer informatie over het kerkgebouw

Voor het aanvragen voor gebruik van een kerkgebouw, bijvoorbeeld in verband met een uitvaartdienst, kunt u contact opnemen met de heer Jaap Hansma, tel: 0519 - 518605.

Lees Meer

Nicolaastsjerke (Oostrum)


Nicolaastsjerke (eigendom S.A.F.T)

Terpleane 9
9125 EE Oostrum

Koster: dhr. Albert van den Berg

Bergsmawei 7
9124 ES Jouwsier
Tel: 0519 - 241378

Klik hier voor meer informatie over het kerkgebouw

Voor het aanvragen voor gebruik van een kerkgebouw, bijvoorbeeld in verband met een uitvaartdienst, kunt u contact opnemen met de heer Jaap Hansma, tel: 0519 - 518605.

Lees Meer

Petrustsjerke (Jouswier)


Petrustsjerke (eigendom S.A.F.T)

Bergsmawei 5
9124 ES Jouswier

Koster: dhr. Albert van den Berg
Bergsmawei 7
9124 ES Jouwsier
Tel: 0519 - 241378

Klik hier voor meer informatie over het kerkgebouw

Voor het aanvragen voor gebruik van een kerkgebouw, bijvoorbeeld in verband met een uitvaartdienst, kunt u contact opnemen met de heer Jaap Hansma, tel: 0519 - 518605.

Lees Meer