Dorp Ee

Jaarprogramma 2022


Lees Meer

Info


Kies hieronder een onderwerp om de bijbehorende pagina te bekijken.


Algemene informatie


Historie


Historische momenten


Behaalde successen


Privacy Policy


Jaarprogramma

Lees Meer

Bestuur


Voorzitter:

Vacant

Secretaris:

Sjoukje Visser - Huizinga
Tel.: 0630236298
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Penningmeester:

Gerjan Mossel
Koarte Bun 15
9131 LK Ee
Tel.: 06-50203863
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Senioren Commissie:


Jeugd Commissie:
Webmasters:

Burt Sijtsma
Koarte Bun 8
9131 LK Ee
Tel.: 06-10796154
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Gerjan Mossel
Koarte Bun 15
9131 LK Ee
Tel: 06-50203863
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Lees Meer

Uitslagen


De uitslagen en wedstrijdverslagen zijn vanaf de nieuwe website te vinden op de Home pagina. 

Gebruik de zoekfunctie links bovenin om een specifieke uitslag of westrijdverslag uit het verleden op te zoeken. 

De uitslagen en wedstrijdverslagen van 2005 t/m 2008 zijn beschikbaar bij het bestuur.

Lees Meer

Wedstrijdlijst ledenpartijen senioren 2014


Lees Meer

28 augustus 2005: Jubileumweekend k.v. De Trochsetters groot succes!


Het jubileumfeest begon op donderdag 25 augustus 2005 met een voetbalwedstrijd tussen het vlaggenschip van V.V. Oostergo en Oud-Heerenveen. Oud-Heerenveen, met ondermeer Maarten de Jong, Jan de Jonge, Heerenveen-trainer Gertjan Verbeek en Jeffrey Talan in de gelederen was het voetballen nog niet verleerd. Het publiek kon genieten van vloeiende combinaties en prachtige schijnbewegingen. Heerenveen was in de eerste helft dan ook de betere ploeg, maar helaas geen doelpunten. Die kwamen in de tweede helft, waarin Oostergo het meeste balbezit had. Door een benutte penalty van Jan de Jonge kwam Heerenveen op voorsprong. In de blessuretijd joeg Romke Nutma de verdiende gelijkmaker tegen de touwen. Een prachtige voetbalwedstrijd, welke vooraf werd gegaan met 1 minuut stilte i.v.m. het overlijden van oud-voorzitter van V.V. Oostergo, dhr. Bote Mossel, met het publiek als grote winnaar. Vrijdag 26 augustus 2005 stond de jubileumpartij voor de jeugdige kaatstalenten van Ee op het programma. De trainingen van Baukje Dijkman en Douwe de Jong blijken hun vruchten af te werpen, zo kon deze middag worden aanschouwd. Rondom de kaatslijnen wordt al gesproken over “in moai Freule-partoerke” en “dat famke hat in hiel moaie opslach”!! 12 kaatsers en kaatsters hadden zich aangemeld voor deze partij. Na de loting bleek dat er 6 parturen moesten strijden voor de hoogste eer in een winnaarsronde en een verliezersronde. In de winnaarsronde hadden Hedzer Hoekstra en Manuela Hoiting weinig in te brengen tegen Alexander Zuidersma en Tsjisse Arjen de Vries. Geen schande overigens, want Alexander geldt voor Jister begrippen als een groot talent. Lars de Jong en Anna Eelkje de Jong hadden een staand nummer, zodat zij het in de finale op mochten nemen tegen Alexander en Tsjisse Arjen. Het werd een prachtige finale waarbij Lars en Anna Eelkje een 3-1 achterstand keurig wisten om te buigen in een 4-3 voorsprong. Op dat moment liet Alexander zijn kaats-kunnen zien door het 4de en het 5de eerst binnen te halen. Ook het laatste eerst ging naar Alexander en Tsjisse Arjen, zodat zij geheel terecht de eerste prijs hadden gewonnen.

Image
Image
Image
De afvalronde werd een prooi voor het partuur van Jelmer Hoekstra en Grietine Krol. In de finale moesten zij het opnemen tegen Danny Hoiting en Krista Hoekstra. Ook al dook Krista op bijna alle ballen, het mocht niet baten. Jelmer en Grietine bleken te sterk, uitslag 5-2 6-2.

Image
Image
De prijsuitreiking, die in de feesttent werd gehouden, werd voorafgegaan door een speech van KNKB voorzitter dhr. Piersma. Dhr. Piersma stond stil bij de behaalde successen van de k.v. De Trochsetters. Hij noemde dit een stimulans voor de rest van de vereniging. Hoe roemde hij de vele vrijwilligers die het mogelijk hebben gemaakt dat dit 100-jarig jubileum werd gehaald. Tenslotte werd aan de voorzitter van de kaatsvereniging de jubileumvlag aangeboden.

Image
Na deze prachtige woorden van de voorzitter van de KNKB, was het woord aan vice-voorzitter Douwe de Jong om de prijzen voor de jeugd uit te reiken. Deze prijzen bestonden uit zilveren kettingen met of een telegraaf of een kaatsballetje of een handschoen. Prachtige prijzen, waar de prijswinnaars erg gelukkig mee waren. Na afloop zorgde onze bekende dj Renze de Jong met zijn bekende repertoire voor een paar uurtjes gezelligheid in de tent.

Image
Image
Image
Image
Op zaterdag 27 augustus 2005 was het de beurt aan de senioren kaatsers en kaatsters van k.v. De Trochsetters. Alle leden en oud-leden waren via een advertentie in de krant uitgenodigd deel te nemen aan deze jubileumpartij. Dat dit niet aan dovemansoren was gericht, bleek uit de 81 personen die zich hadden aangemeld. Het bestuur had besloten om in 4 categorieen te gaan kaatsen.

De jubileumvlag gekregen van de voorzitter van de KNKB hing deze dag voor het eerst in top.

Image
Dames van toen
In 1978 is men in Ee begonnen met een aparte damescategorie. De jeugdige dames van toen besloten 27 jaar na dato de handschoen weer uit het ledervet te halen en de kaatsarena wederom te betreden. Ook al wist men dat men “in wike ut de lyken wienen”, toch hadden 18 dames zich aangemeld. Onder grote publieke belangstelling werden hier de partijen verkaatst. Ook al waren de geslagen ballen iets korter van afstand dan voorheen, het fanatisme was er niet minder om. Er werd gedoken op ballen, �gehuft� op ballen en hier en daar gefoeterd op zichzelf.

Met zes parturen werd er gekaatst in een winnaarsronde en een verliezersronde. De deelnemende parturen waren de volgende:

Richtsje Borger - Krol
Fokje Dijkstra - Schreiber
Nellie Hoekstra - Keizer

Ebelien Noordhuis - De Jong
Rennie Miedema - Reitsma
Hennie Tanja - Huisjes

Maaike Dijkstra - De Jong
Anna Idsardi - De Bruin
Annelies Meirink - Elverink

Aaltje Sipma - Minnema
Anneke Braaksma - Walda
Wypkje Dijk

Ytje de Vries - Heeringa
Willy de Jong - Fennema
Sietske de Jong - Kooistra

Ytsje Westra - Hofstra
Neeltje Zijlstra - de Jong
Sjoke Sijtsma - de Jong

De finale in de winnaarsronde ging tussen de parturen van Aaltje Sipma c.s. en Ytje Westra c.s. Ook dit werd een mooie partij waarbij beide parturen knokten voor elk punt. Uiteindelijk was het toch het partuur van Ytje Westra dat met 5 – 4 en 6 – 2 aan het langste eind trok. De eerste prijs in de verliezersronde was een prooi voor het partuur van Ytje de Vries c.s. De tweede prijs in de verliezersronde was voor Maaike Dijkstra, Anna Idsardi en Annelies
Meirink.

Image
Image
Image
Image
Image
Image
40-plussers
Bij de 40+ categorie hadden zich illustere namen aangemeld, teweten Ytzen Westra, Jelle Braaksma, Anne Zijlstra en Andries Wouda. Deze kaatskanonnen vochten samen met hun partuurgenoten om de hoogste eer. Het lot had Ytzen Westra aan Andries Wouda gekoppeld, zij werden bijgestaan door de nog altijd even vlugge Renze de Jong. Een droompartuur, waarbij tactisch vernuft, tuk keatsen en de routine hoogtij vierden. Dit partuur wist al haar drie partijen winnend af te sluiten. Andries Wouda die dit jaar zijn afscheidstournee maakte langs de kaatsvelden, had besloten om na deze jubileumpartij de kaatswant in de wilgen te hangen. Dit afscheidsfeest van Andries werd dus bekroond met een krans. De tweede prijs in deze categorie met 16 eersten werd behaald door Andre Visser, Fokke Meirink en Jan Willem Heins. De overige parturen met Jelle Braaksma, Wiebe Knoop en Jan Sipma en het partuur van Sjoerd de Vries, Anne Zijlstra en Diemer Meirink hadden dan geen prijs, maar konden met een voldaan gevoel terugkijken op deze kaatsmiddag. Anne Zijlstra baalde na afloop stevig van zijn teleurstellende prestatie. Gedurende het kaatsseizoen had hij velen male aan de jeugdige kaatsers uitgelegd hoe het spelletje eigenlijk gespeeld moet worden, qua “mei de kop keatse etc.”. Maar het mocht voor hem helaas niet baten deze middag.

Image
Image
Image
Dames
De jeugdige dames mochten een halve competitie kaatsen. 4 parturen hadden zich aangemeld en dat betekende dat de dames driemaal in actie mochten komen. De op voorhand getipte parturen van Aletta Sipma, Rennie Schreiber en Linda de Vries – Wolters en het partuur van Jeannet Sipma – De Jong, Christine Heins en Sun Borger brachten het tot de finale. De finale leek aanvankelijk een walk-over te worden voor het partuur van Aletta Sipma c.s., maar Jeannet, Christine en Sun vochten knap terug. Toch bleek het opslaggeweld van Aletta teveel en wisten zij de eerste prijs te bemachtigen, uitslag 5 – 4 6 – 4.
De mooiste partij deze middag werd verkaatst tussen de parturen van Alie de Bruin – Mossel, Antje Mossel – Van der Wagen en Griet Hoiting en het partuur van Marja Braaksma, Adri Grijpstra en Miranda Leystra. Bijna alles kwam aan de hang deze partij, waarbij het partuur van Antje Mossel – Van der Wagen aan het langste eind trok.

Image
Image
Heren senioren
Bij de heren senioren stonden 13 parturen op de lijst. Er werd gekaats met een winnaarsronde en een verliezersronde. Er waren 4 prijzen in de winaarsronde en 3 prijzen in de verliezersronde te behalen, zodat meer dan 50% van de parturen met een prijs huiswaarts kon keren. Ongekende weelde dus.

In de eerste omloop stond er meteen al een serieus treffen op het programma. Hein Eisenga, die al vele kransen tijdens de ledenpartijen heeft gewonnen, moest het samen met zijn maten Marten Jan Borger opnemen tegen Gerard Sipma, Pieter Knoop en Melle Pieter Prins. Geheel onverwacht wisten Gerard Sipma c.s. deze partij vrij makkelijk te winnen met 5-2. In de tweede omloop van de winnaarsronde liet oud-lid Johan Knoop van zich spreken. Hij liet zien dat hij het kaatsen nog niet was verleerd. Jammer genoeg voor hem en zijn maten Marco Kingma en Balling van Kuiken ramde Sas de Braak met alles aan de hang de bal over alles en iedereen heen. In de halve finale tussen Henk Tanja, Jan Dijkstra en Wietse Terpstra en het partuur van Gerard Sipma c.s. namen eerstgenoemden brutaalweg een 4-0 voorsprong. Op dat moment vond Gerard het welletjes, ontdeed zich van zijn trainingsjas, riep enkele oerkreten en won de partij met 5-4 6-4. De andere halve finale ging tussen het partuur van Eelke Idsardi, Sas Maarten de Braak en Johan Meinsma en het partuur van Foppe Marten de Haan, Sietse Wijbenga en Meindert de Jong (zoon van buschauffeur Gerhardus de Jong). Met name Eelke en Sas bleek wederom een dynamisch duo, die erg goed op elkaar is ingespeeld. Aangevuld met de betrouwbare opslag van Johan werd de overwinning in deze partij binnengehaald en daarmee een finaleplek. Een finaleplek waarin men het moest gaan opnemen tegen het partuur van Gerard Sipma, Pieter Knoop en Melle Pieter Prins. Melle Pieter had “het melken” deze middag uitbesteed, zodat hij voor de volle 100% zich kon richten op deze finale. En dit had resultaat. Samen met Gerard en Pieter wist hij de partij met 5-3 te winnen.

De eerste prijs in de verliezersronde was voor Hein Eisenga, Marten Jan Borger en Tjeerd Jan Tanja. Zij wisten in de finale het partuur van Louis Keegstra, Teke Meindersma en Sven de Jong te verslaan. De derde prijs in de verliezersronde was voor good-old Anne Geert Krol, Ronnie de Wit en Aant Pieter Wijnsma.

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Onder grote publieke belangstelling werden de prijzen uitgereikt door voorzitster Sieb Vegter. Sieb Vegter stond eerst stil bij enkele hoogtepunten tijdens de afgelopen 100 jaar. De naam van oud-voorzitter Simen de Vries werd meerdere malen genoemd tijdens de speech en hij werd uiteindelijk naar voren geroepen. Het behaagde het bestuur van k.v. De Trochsetters om dhr. Simen de Vries te benoemen tot erelid van de kaatsvereniging. Dit erelidschap had hij ondermeer te danken aan zijn jarenlange voorzitterschap (hij bedacht ondermeer de kleuren van de vereniging en de naam van de vereniging) en aan zijn warme belangstelling voor het kaatsen van groot tot klein.

Toevallig, dat hij die middag samen met onze eerste erelid Sake Pieter Loonstra genoot van het kaatsen.

Image
Een ontroerde De Vries nam een bord met inscriptie in ontvangst samen met een boeket bloemen voor mevrouw De Vries.

Image
Image
Image
Image
Image
De prijzen werden uitgereikt door Douwe de Jong. De prijzen bestonden net als bij de jeugd uit zilveren kettingen met of een telegraaf, of een handschoen, of een kaatsballetje. Prachtige prijzen die horen bij een jubileumpartij. Ook bedankte Douwe de Jong de sponsor van deze partij: Lutine snacks uit Oosternijkerk.

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Hierna werd Andries Wouda naar voren gehaald. Hij kreeg van zijn kaatsvriend Douwe de Jong een krans omgehangen met het getal 60 daarin verweven. Of deze 60 nu staat voor zijn leeftijd of voor zijn aantal behaalde kransen, feit was dat op deze wijze een punt werd gezet achter een prachtige kaatscarriere.

Image
Image
Image
Image
Ook het bestuur werd niet vergeten dit jubileum. Voor het vele werk wat zij hebben verzet de afgelopen jaren, maar met name in dit jubileumjaar werden zij: Hendrik Roel Woudstra, Eelke Idsardi, Harm Sijtsma, Jan Willem Heins, Douwe de Jong, Sieb Vegter en Jeannet Sipma-de Jong bij monde van Ytzen Westra bedankt voor hun belangenloze inzet. Een prachtig boeket bloemen werd hen overhandigd onder het applaus van de leden.

Image
Image
Image
Het jubileumfeest werd afgesloten met muziek van feestband Lays. Deze band zorgde ervoor dat het tot diep in de nacht gezellig was in de feesttent.

De kaatsvereniging De Trochsetters en voetbalvereniging V.V. Oostergo lieten zien dat door een perfecte samenwerking een klein dorp heel groot kan zijn en dat kv De Trochsetters trots kan zijn op een geslaagd jubileumjaar!

Lees Meer

Spelregels


Kaatsen

Kaatsen wordt in de open lucht op een grasveld van 61 x 32 meter gespeeld. Een kaatsteam ("partuur") bestaat uit drie personen. In een team heb je een specialistische functie. Je bent of "opslager" (serveerder) of "uitslager" (retourneerder). Bij het kaatsen vorm je met je medespelers afwisselend het opslag- (op de tekening van de beginsituatie de witte spelers) en het uitslagteam (op de tekening van de beginsituatie de rode spelers). In beide gevallen kun je punten scoren. Het opslagteam begint altijd. Eén van de drie spelers (de opslager) moet vanuit het opslagvak de bal met een onderhandse slagbeweging rechtstreeks in het perk slaan. In het perk staan twee spelers van het uitslagteam, die de bal zo ver mogelijk proberen terug te slaan.

Bij het begin van het spel wordt de de bal door de opslager van het opslagteam naar het perk (a-b-c-d) geslagen (serveren). Daarna zijn er verschillende vervolgmogelijkheden. Indien de bal door het perkteam terug wordt geslagen en hij gaat niet over de lijn C-D, maar wordt gekeerd tussen de lijnen E-F en C-D dan is dat een onbesliste slag (k1). De eerste keer wordt deze plaats aangemerkt met met een wit blokje (eerste kaats/k1). De tweede keer met een rood blokje (tweede kaats/k2).

Wisselen

Na het wisselenAfhankelijk van de stand wisselen de parturen als er 1 of 2 kaatsen gemaakt zijn. De opslagpartij gaat nu naar het perk en het perkpartuur moet nu opslaan. Het perkpartuur probeert nu de door het vorige partuur gemaakte kaatsen één voor één voorbij te slaan. Lukt dat, dan winnen ze 2 punten. Lukt dat niet, dan verliezen ze 2 punten. Hierna wordt weer getracht nieuwe kaatsen te krijgen door het perkpartuur, maar het opslagpartuur probeert dit natuurlijk te voorkomen, dan wel zo klein mogelijk te houden door de uitgeslagen bal weer te retourneren.

Er zijn ook direct punten te verdienen. Bijvoorbeeld door eigen verdienste, maar ook door fouten van de tegenpartij, zoals:

 • een foute opslag (buiten of voor het perk a-b-c-d: 2 puntenvoor de tegenpartij.
 • een niet te verwerken opslag: 2 punten voor de eigen partij
 • over de zijlijn A-C of B-D slaan (kwaadslag): 2 punten voor de tegenpartij.
 • over de bovenlijn C-D slaan (bovenslag): 2 punten voor de eigen partij.

De puntentelling

Kaatsen is verwant aan het van deze sport afgeleide tenissen. Dit blijkt onder andere uit de puntentelling. Bij het kaatsen is na zes eersten het spel afgelopen. Een eerst ontstaat bij 8 punten. Aangezien de punten per twee worden gegeven, gaat de telling als volgt: 2-4-6-eerst. Na elk eerst begint de puntentelling opnieuw. Twee eersten noemt men een spel. De stand wordt op een telraam ("telegraaf") bijgehouden. De stand op de afgebeelde telegraaf is 4 (twee spellen)-3 (één spel en één eerst) en 2-4 voor de rode partij. Wie als eerste zes eersten (oftewel drie spellen) haalt, heeft de partij gewonnen. Daarmee heb je nog geen prijs gewonnen. Een kaatswedstrijd heeft meestal de vorm van een toernooi. Om dat te winnen, moet je vaak 4 tot 6 keer op een dag spelen. Zo'n enkele wedstrijd duurt ongeveer 40 tot 50 minuten.

Lees Meer

Privacy Policy


Kaatsvereniging K.V. De Trochsetters (hierna te noemen: K.V. De Trochsetters ) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. K.V. de Trochsetters houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als K.V. De Trochsetters zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via het bestuur van de vereniging.

Verwerking van persoonsgegevens van verenigingsleden

Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door K.V. De Trochsetters verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Het uitvoering geven aan het lidmaatschap.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het lidmaatschap;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan K.V. De Trochsetters de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam;
 • Adres;
 • Postcode;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • IBAN nummer;
 • Geboortedatum.

Uw persoonsgegevens worden door K.V. De Trochsetters opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van het lidmaatschap en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar (wettelijke bewaartermijn).

Verwerking van persoonsgegevens van trainers/medewerkers

Persoonsgegevens van trainers/medewerkers worden door K.V. De Trochsetters verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de volgende K.V. De Trochsetters persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Salarisgegevens;
 • Kopie ID;
 • BSN-nummer;
 • Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door K.V. De Trochsetters opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar (wettelijke bewaartermijn).

Verwerking van persoonsgegevens van donateurs en sponsors

Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door K.V. De Trochsetters verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over de vereniging.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen donateurschap/sponsor overeenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan K.V. De Trochsetters de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam;
 • Bedrijfsnaam;
 • Adres;
 • Postcode;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • IBAN nummer

Uw persoonsgegevens worden door K.V. De Trochsetters opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar (wettelijke bewaartermijn).

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

K.V. De Trochsetters bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens K.V. De Trochsetters van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • De bestuursleden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Lees Meer

Behaalde successen


1949 3e prijs Jongensbond CFK K. Sonnema, M. Sijtsma, C. Krol
1982 4e prijs Jongensbond CFK Jan Frans Krol, Anne Geert Krol, Renze de Jong
19846e prijs JongensbondCFKPier Reitsma, Johan Knoop, Anne Geert Krol
19894e prijs JongensbondCFKWillem Mossel, Durk Tuinenga, Klaas Sipma
19905e prijs JongensbondCFKGerard Sipma, Durk Tuinenga, Klaas Sipma
19902e prijs DamesbondCFKRennie Reitsma, Lieuwkje Wiersma, Anyt Swart
19922e prijs SchooljongensbondKNKBAletta Sipma, Gerlof Leystra, Jacob de Jong
19963e prijs NK JuniorenKNKBKees Tanja, Gerard Sipma, Klaas Sipma
19964e prijs NK DamesKNKBAletta Sipma, Marianne Tuinenga, Anneke Tuinenga
20012e prijs NK SchoolmeisjesKNKBKlaske de Jong, Sjoukje Visser, Aukje van Kuiken
20021e prijs NK SchoolmeisjesKNKBKlaske de Jong, Sjoukje Visser, Aukje van Kuiken
20033e prijs NK MeisjesKNKBKlaske de Jong, Sjoukje Visser, Aukje van Kuiken
20031e prijs Ald Meiers partijKNKBKlaske de Jong, Sjoukje Visser, Aukje van Kuiken
20041e prijs NK MeisjesKNKBKlaske de Jong, Sjoukje Visser, Aukje van Kuiken
2005 2e prijs NK MeisjesKNKBKlaske de Jong, Sjoukje Visser, Aukje van Kuiken
20053e prijs NK DamesKNKBFroukje Wolters, Aletta Sipma, Aukje van Kuiken
20051e prijs Revanche Als Meiers partijKNKBKlaske de Jong, Sjoukje Visser, Aukje van Kuiken
20063e prijs DamesbondKNKBKlaske de Jong, Sjoukje Visser, Aukje van Kuiken
20061e prijs Jong FammenpartijKNKBKlaske de Jong, Sjoukje Visser, Aukje van Kuiken
20062e prijs Dames PCKNKBKlaske de Jong, Sjoukje Visser, Aukje van Kuiken
20071e prijs NK DamesKNKBKlaske de Jong, Sjoukje Visser, Aukje van Kuiken
20071e prijs Jong FammenpartijKNKBKlaske de Jong, Sjoukje Visser, Aukje van Kuiken
20073e prijs Dames PCKNKBKlaske de Jong, Sjoukje Visser, Aukje van Kuiken
20083e prijs Dames PCKNKBKlaske de Jong, Sjoukje Visser, Aukje van Kuiken
20093e prijs NK DamesKNKBKlaske de Jong, Sjoukje Visser, Aukje van Kuiken
20101e prijs NK DamesKNKBFroukje Wolters, Sjoukje Visser, Aukje van Kuiken
20102e prijs NK Pupillen meisjesKNKBTessa Hoekstra, Nynke Zijlstra, Louise Krol
20101e prijs Jong FammenpartijKNKBKlaske de Jong, Sjoukje Visser, Aukje van Kuiken
2010Winnaar Dames PCKNKBSjoukje Visser (samen met Maaike Wind en Afke Hijlkema)
2010Behalen klavertje 4KNKBSjoukje Visser
20111e prijs NK DamesKNKBFroukje Wolters, Sjoukje Visser, Aukje van Kuiken
20122e prijs NK DamesKNKBFroukje Wolters, Sjoukje Visser, Aukje van Kuiken
2012Winnaar Dames PCKNKBAukje van Kuiken (samen met Marije Hiemstra en Imke van der Leest)
2012De 4 wimpels (klaverke 4)KNKB Aukje van Kuiken
2012Koningin Dames PC KNKB Aukje van Kuiken
Lees Meer

Historische momenten


Sinds een aantal jaren lopen de kaatsers en kaatsters van kv De Trochsetters er keurig verzorgd bij tijdens de wedstrijden, waarbij Ee wordt vertegenwoordigd. Deze tenues zijn aangeboden door bouwbedrijf GEVEKE uit Heerenveen.

De drie succesvolle meiden, Klaske, Sjoukje en Aukje, hebben een partuursponsor aan zich weten te binden in de vorm van Eneco Energie. Eneco sponsort de meiden d.m.v. trainingspakken, poloshirts en windjacken.

Tijdens de loting van de PC 2004 was Sjoukje Visser te gast in de Bogt fan Gune. Sjoukje had haar geplaatst via een klassement voor een bijzondere wedstrijd op het Sjukelân. Een kaatswedstrijd om zilveren en gouden klokjes. Sjoukje won het zilver. Tijdens een live-uitzending op de radio mocht Sjoukje onder meer vertellen over haar grote idool: Folkert van der Wei.

In 2003 presteerden Klaske de Jong, Sjoukje Visser en Aukje van Kuiken bijna het onmogelijke door als eerstejaars meisjes de Ald Meierspartij (de vrouwelijke tegenhanger van De Freule) te winnen. Een prestatie van formaat wat voor de meiden een prachtig horloge opleverde. Ook mochten de meiden de wisselprijs, een prachtige Sulveren Pong in ontvangst nemen en een jaar laten pronken op de schoorsteenmantels van de verschillende huiskamers.

In 2004 waren Klaske de Jong, Sjoukje Visser en Aukje van Kuiken wederom succesvol. Ditmaal wisten ze beslag te leggen op de eerste prijs van het Nederlands Kampioensschap voor Meisjes in Tzummarum. De weg naar de finale ging via Leeuwarden, Easterein, Pingjum en Oude Biltzijl. In de finale troffen ze het favoriete partuur van Bolsward (Feikje Bouwhuis, Afke Walstra en Fenna Zeinstra). Het werd een bloedstollende finale met alles aan de hang. Het laatste eerst zag er als volgt uit:

0 - 0 kaats van Klaske haar opslag
0 - 2 Fenna boven
0 - 4 Aukje voor
0 - 4 kaats van Aukje haar opslag
2 - 4 passeren van de eerste kaats door Sjoukje
2 - 6 zitbal van Fenna
4 - 6 buiten van Fenna
6 - 6 Aukje boven

Met alles aan de hang, was het de taak voor Fenna om de bal binnen de lijnen te brengen. Helaas voor haar sloeg ze de bal meters voor. Prachtig voor Klaske, Sjoukje en Aukje. Na het winnen van het NK Schoolmeisjes in Dokkum, was ook het winnen van het NK Meisjes een feit.

Na de ontvangst van de kransen, makkumer aardewerk, medailles en de vele felicitaties toog het drietal naar Ee. Daar werden de meiden in dorpshuis De Jister opgewacht door vele leden van k.v. De Trochsetters. Na de huldiging en de prachtige woorden van interim-voorzitter Melle Pieter Prins toosten de meiden samen met coach Klaas Sipma op een prachtige kaatsdag!

Meisjes Ee winnen afdelingscompetitie! Op federatieniveau timmeren de meiden van Ee ook behoorlijk aan de weg. Dit blijkt uit het prachtige resultaat dat Richtsje Eisenga, Christine Heins en Nynke Woudwijk behaalden tijdens de afdelingscompetitie 2004 voor meisje 14 - 16 jaar. Op door-de-weekse avonden gingen Richtsje, Christine en Nynke vol zelfvertrouwen de kaatsvelden in Dongeradeel af. Ook al was de tegenstand groot, de meiden wisten toch vol overtuiging de eerste prijs van de afdelingscompetie binnen te halen. Parturen als Niawier, Ternaard, Holwerd en Morra-Lioessens kwamen er niet aan te pas tegen dit super-trio. Proficiaat dames, we zijn trots op jullie!

Lees Meer