Vriendenclub


In het seizoen 1999/2000 is het initiatief genomen om een Vriendenclub in het leven te roepen. De Vriendenclub is een instantie, vergelijkbaar met een "Club van 100", die zich inzet voor de algemene ondersteuning van de vereniging. Hierbij moet gedacht worden aan ondersteuning, waarbij iedereen, die betrokken is bij de vereniging, baat heeft. Momenteel telt de Vriendenclub 65 vrienden.

Sinds de oprichting in seizoen 1999/2000, zijn er binnen de Vriendenclub al verschillende veranderingen geweest. Zo is besloten om vanaf seizoen 2001/2002 een bestuur samen te stellen, die de activiteiten dienen te coördineren. De oprichters, Lieuwe Huisman en Eabele Talstra, hebben hun taken destijds overgedragen aan het nieuw, door de Vrienden gekozen, bestuur, bestaande uit Wieger Sikkema (voorzitter), Anthony de Graaf (secretaris) en Arjen Hoekstra (penningmeester). Direct na het aantreden van het bestuur werd er een lijst met spelregels (een soort van statuten) voorgelegd aan de Vrienden. In deze lijst met spelregels is vastgelegd hoe er gehandeld dient te worden door het bestuur en de vrienden. De lijst met spelregels werd unaniem door de Vrienden goedgekeurd.

Inmiddels heeft het bestuur, samen met de Vrienden natuurlijk, een eerste bijdrage geleverd aan de vereniging. In de zomerstop tussen seizoen 2001/2002 en 2002/2003, is er door een aantal personen, +/- 10 personen, keihard gewerkt om de binnenkant van de kantine "Oan è line" op te knappen. Gezamenlijk is ervoor gezorgd dat de kantine een nieuwe verlichting heeft gekregen in de vorm van spots welke verwerkt is in een nieuw plafond. Naast het nieuwe plafond en de nieuwe verlichting, heeft de binnenkant van de kantine ook een nieuwe kleur gekregen. De muren en deuren zijn in een crèmekleur geverfd en de balken en kozijnen in kastanjebruin. Deze kleurencombinatie is overigens gekozen in samenwerking met een regionaal schildersbedrijf. Dat dit eerste project van de Vriendenclub een succes is geworden, mag worden geconcludeerd uit het uiteindelijke resultaat en de vele positieve reacties die zijn ontvangen.

In de toekomst hoopt de Vriendenclub meer van zulke projecten te kunnen realiseren, maar dat kan natuurlijk alleen, wanneer er én voldoende vrienden zijn én voldoende ingediende ideeën.

Tot slot verwachten wij van de huidige vrienden dat zij samen met het bestuur proberen nieuwe vrienden te werven. Nieuwe vrienden kunnen aangemeld worden bij één van de onderstaande bestuursleden.

Voorzitter:

Sjoerd Zijlstra
Bernhardstrjitte 11
9131 KR Ee
Tel: 06 - 20111733

Secretaris:

Willem Sikkema
Wâlddyk 6
9295 LE Westergeest
Tel: 06 - 13812827

Penningmeester:

Andre Haaksma
Bernhardstrjitte 4
9131 KR Ee
Tel: 06 - 25412151

Lees Meer

Sponsorcommissie


Leden:

W. Sikkema
Walddyk 6
9295 LE Westergeest
Tel: 06- 27308338

B. Sytsma
De Koarte Bún 8
9131 LK Ee
Tel: 0519-518204

P.F. Boersma
De Koarte Bun 7
9131 EL Ee
Tel: 0519-518988

T. Haaksma - Heeringa
Bernhardstrjitte 4
9131 KR Ee
Tel: 0519-518694

Lees Meer

Supportersvereniging


Voorzitter:

H. Mossel
De Skeperij 39
9131 LE Ee
Tel: 06 - 52638332

Secretaris:

J. Sipma - de Jong
Lytse loane 16
9131 KT Ee
Tel: 06 - 42341686

Penningmeester:

H. Pel - de Hoop
De Oerslach 6
9123 KK Metslawier
Tel: 06 - 39374821

Leden:

B. Mossel - Fennema
Koarte Bûn 15
9131 LK Ee
Tel: 06 - 30415451

P. Knoop
Stienfeksterwei 12
9131 KM Ee
Tel: 06 - 23136199

S. de Jong
Fivershof 42
9131 KD Ee
Tel: 06 - 53855092

M. Bouma
Kriensenswei 3
9131 EL Ee
Tel: 06 - 29375258

Lees Meer

Jeugdbestuur


Wedstrijdsecretaris:

A. Attema
Fivershof 13
9131 KE Ee
Tel: 0519 - 518334

Voorzitter:

W.J. Grijpstra
De Kampen 38
9132 LV Engwierum
Tel: 06 - 30576621 

Secretaris:

F. Sikkema
Humaldawei 1
9131 EM Ee
Tel: 06 - 25065170

Leden:

M. de Jong
Dr. Ruinenstrjitte 17
9131 KN Ee
Tel: 06 - 36001993

J. Kramer
De Kampen 60
9132 LV Engwierum
Tel: 06 - 44578714

Contactpersonen teams:

Jo19: Wopkje Johanna Grijpstra
Jo16: Wopkje Johanna Grijpstra
Jo13: Meindert de Jong
Jo11: Johanna Kramer
Jo8: Froukje Sikkema
Jo7: Froukje Sikkema

Lees Meer

Bestuur


Voorzitter:

Klaas Sipma
Lytse Loane 16
9191 KT Ee
Tel: 0519 - 518917

Secretaris:

Anneke Veendorp
De Skeperij 33
9131 LE Ee
Tel: 0519 - 518768

Penningmeester:

Jan Tjeerdsma
Dr. Ruinenstrjitte 12
9131 KP Ee
Tel: 0519 - 518645

Financieel adviseur:
Floris Venema
Stationstraat 4
9101 JC Dokkum
Tel: 0519 - 296330

Leden:

Gerrit Mossel
De Koarte Bun 15
9131 LK Ee
Tel: 06 - 50409327

Johannes Meinsma
De Kampen 6
9132 LV Engwierum
Tel: 06- 42349639

Corry v/d Beek - Alting
Beintemawei 7
9295 LD Westergeest
Tel: 06 - 52629663

Lees Meer

Historie


Historie van V.V. Oostergo

V.V. Oostergo is opgericht op 28 juli 1964, de vereniging bestaat dus al meer dan 45 jaar. De vereniging is ontstaan door toedoen van toenmalig Ds. Sinia uit Ee, die vond dat de jeugd meer (sport)vertier nodig had. Samen met een aantal sportliefhebbers uit het dorp, waaronder Oane Visser(overleden 2014) en erelid Æbele Talstra is toen de voetbalvereniging opgestart. Dit leidde er toe dat in november 1964 de eerste wedstrijd werd gespeeld. De naam Oostergo is vernoemd naar de streek Oostergo, een gebied dat zich uitstrekt ten oosten van de voormalige Middelzee (nu 't Bildt) naar het Lauwersmeer, dus bijna geheel noordoost Friesland. De vereniging is gehuisvest aan de Stienfeksterwei in Ee, waar het de beschikking heeft over twee voetbalvelden en een trainingsveld. De naam van het sportpark waar ook de tennisclub en de kaatsvereniging huisvesten is "De Streng". Deze naam is eind jaren tachtig naar voren gebracht door het inmiddels overleden erelid en voormalig consul, Oenze Plantinga. De naam "De Streng" is een benaming die in de volksmond in Ee werd gebruikt voor de landerijen waarop nu de voetbalvelden liggen. Het sociale aspect staat nog steeds hoog in het vaandel van de vereniging. Het samen met elkaar voetballen op een sportieve en recreatieve manier is het doel. De vereniging telt momenteel ongeveer 150 leden, waaronder 80 jeugdleden. Bijna alle leden zijn afkomstig uit Ee, Engwierum en Oostrum. Twee van de vier leden van verdienste zijn inmiddels genoemd. De andere ereleden zijn Oane Attema en Bertus Vissia. Naast de vriendenclub heeft de vereniging ook een jeugdbestuur, supportersvereniging, onderhoudscommissie, clubblad redactie en een sponsorcommissie. Allemaal organen binnen de club die draaien op veel vrijwilligers, dit om het voortbestaan van de vereniging zo goed mogelijk te laten verlopen.

V.V. Oostergo Nu 

Welkom op de website van voetbalvereniging Oostergo uit Ee! Sinds 18 september 2003 is de vereniging op het World Wide Web te vinden en kan dus overal te wereld het wel en wee van onze vereniging gevolgd worden. In 2008 en 2020 zijn vernieuwde versies van de website online gekomen. Op deze site is alle informatie over de club te vinden. Alle besturen, commissies en selecties zijn te vinden en verder natuurlijk alle sponsors. Ook is hierboven te lezen hoe onze vereniging destijds is ontstaan.

Lees Meer

Lidmaatschap V.V. Oostergo


Iedereen kan in principe lid worden van de voetbalvereniging Oostergo. Hieronder zal worden vermeld welke stappen genomen dienen te worden alvorens men lid is van onze vereniging.

Je kunt lid worden vanaf 5 jaar. De laatste 4 maand voordat je 5 jaar wordt mag je zonder kosten al mee trainen, vanaf 5 jaar word je dan lid en mag je ook aan de wedstrijden meedoen.

Aanmelden als lid

Personen die zich willen aanmelden als lid van onze vereniging, dienen dit te doen aan de hand van de inlevering van een ingevuld aanmeldingsformulier nieuw lid (zie onderaan deze pagina). Dit aanmeldingsformulier is ook verkrijgbaar bij secretaris/ledenadministrateur Ineke Kooistra. Het volledig ingevulde aanmeldingsformulier kan vervolgens ook ingeleverd worden bij Ineke Kooistra. Het mag ook naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. gemaild worden.

Ook is er de mogelijkheid om verenigingslid te worden. Dit is voor diegene die niet (meer) actief zijn als speler maar de club nog wel (financieel) wil ondersteunen. Voor € 36.00 per jaar ben je lid en mag je dus ook de ledenvergadering bijwonen. Ook voor het aanmelden als verenigingslid kun je gebruik maken van het aanmeldingsformulier. Deze kan dan bij Ineke Kooistra ingeleverd worden of worden gemaild naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

De voetbalvereniging Oostergo heeft een eigen kledinglijn (shirt, short, sokken en een sporttas) en geeft de leden de mogelijkheid hier gebruik van te maken (de leden hoeven dus geen wedstrijdkleding aan te schaffen). Hiernaast ontvangt ieder jeugdlid een sporttas die alleen gebruikt mag worden tijdens een training of wedstrijd van de voetbalvereniging Oostergo. Voor deze sporttas dient een eigen bijdrage (borg) betaald te worden van € 10,00. Vanaf de JO15 is er een grotere tas. Deze kost €20,00. Een tas voor de senioren is nog wat groter. Deze kost €30,00.

Contributie

De contributie, inclusief de bondsbijdrage, de bijdrage aan het kledingfonds en het wasgeld, bedraagt vanaf 1 januari 2013 per categorie (peildatum leeftijdsgrens is volgens het reglement van de K.N.V.B. 1 januari van het jaar waarin het desbetreffende seizoen begint):

Categorie Leeftijd Per maand
A-selectie nvt € 15,00
B-selectie (2e & 3e)nvt€ 14,00
A-junioren17 en 18 jaar€ 11,00
B-junioren15 en 16 jaar€ 11,00
C-junioren13 en 14 jaar€ 11,00
D-pupillen11 en 12 jaar€ 8,00
E-pupillen9 en 10 jaar€ 8,00
F-pupillen7 en 8 jaar€ 8,00
H-pupillen5 en 6 jaar€ 8,00
De bijdrage aan het kledingfonds is voor de toekomstige vervanging van de wedstrijdkleding. De bijdrage voor het wasgeld is bestemd voor de "wasmoeders", die de wedstrijdkleding van de teams wassen.

De betaling van de contributie geschiedt via automatische incasso. Het bedrag word rond de 27e van de maand afgeschreven

Aanmeldingsformulier

Volgt z.s.m.

Beëindiginglidmaatschap VV Oostergo

Opzeggen van het lidmaatschap van VV Oostergo. Voordat het besluit wordt genomen om het lidmaatschap van de vereniging te beëindigen, zijn een paar zaken van belang.
Indien er sprake is van een contributieachterstand, nog niet terug gegeven van in bruikleen verstrekte kleding of andere vorderingen wordt het verzoek tot opzegging van het lidmaatschap niet in behandeling genomen.
Opzeggen kan alleen schriftelijk of per email. Wie aan het einde van het seizoen wil stoppen, dient zijn/haar lidmaatschap voor 1 mei van het seizoen op te zeggen. 
Opzeggen dient altijd per brief of e-mail (dus altijd schriftelijk!) bij de secretaris/ledenadministrateur te worden gemeld. Opzeggen bij trainers, leiders, barmedewerkers of andere vrijwilligers wordt niet geaccepteerd of als zodanig verwerkt.
Dus stuur uw brief naar: Ledenadministrateur VV Oostergo t.a.v. I. Kooistra Grienewei 5, 9131 EA Ee of per e-mail naar:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Voor een goede verwerking graag vermelden in uw brief of e-mail: Naam, adres, postcode en woonplaats, de geboortedatum van het opzeggende lid, de reden van de opzeggingen de datum waarop de opzegging van kracht wordt.
Tussentijds opzeggen en waarom betalen voor het hele seizoen? In de eerste plaats is dit uiteraard voor de continuïteit binnen een team van belang.
Want als een speler zonder een goede reden zo maar tussendoor zou stoppen, kan een heel team in problemen komen en dat kan natuurlijk niet!
Daarom betaal je contributie voor een heel seizoen zonder recht op kwijtschelding van deze verplichting bij tussentijds opzeggen. Maar naast de sportieve kant, gaat de vereniging ook financiële verplichtingen aan voor een heel seizoen. Zo worden er afspraken/overeenkomsten gebaseerd op het aantal leden gemaakt. Denk verder aan de inschrijvingskosten van teams, de doorbelasting en van kosten door de KNVB of het bestellen van spelmaterialen. Daarom wordt het opzeggen van een lidmaatschap tijdens een seizoen niet toegestaan!
Als het lidmaatschap gedurende het verenigingsjaar (1/8 t/m 31/7) tussentijds wordt opgezegd zal het lidmaatschap pas aan het einde van het verenigingsjaar worden beëindigd. Zijn er geen uitzonderingen mogelijk? Het bestuur kan besluiten om de verplichting om de contributie voor het hele seizoen te betalen, te laten vervallen. Maar alleen als hier gegronde redenen voor zijn. Denk hierbij aan verhuizing of een zeer ernstige blessure die verder voetballen in het lopende seizoen onmogelijk maakt.
Verenigingslid worden? Wil je na het opzeggen van je lidmaatschap de club nog wel (financieel) ondersteunen, dan is er de mogelijkheid om verenigingslid te worden. Voor € 36,00 per jaar ben je verenigingslid en mag je dus ook de ledenvergadering bijwonen. Voor het aanmelden als verenigingslid kun je gebruik maken van het aanmeldingsformulier. Het aanmeldingsformulier kan bij Ineke Kooistra ingeleverd worden of worden gemaild naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Lees Meer

Algemene informatie


Secretariaat

Y. Kooistra

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

IBAN

NL87RABO0346162874

Wedstrijdsecretariaat

A. Attema
Fivershof 13
9131 KE Ee
Tel: 0519 - 518334
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Clubgebouw "Oan è line"

Sportpark "De Streng"
Stienfeksterwei 11
9131 KK Ee
Tel: 0519 - 518680

Opgericht

28 juli 1964

Website

Heeft u nieuwsberichten of agendapunten voor op de website? Of heeft u suggesties of verbeterpunten voor de website?
Voor al deze vragen kunt u een e-mail sturen naar het volgende adres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Lees Meer

Spelregels


Kaatsen

Kaatsen wordt in de open lucht op een grasveld van 61 x 32 meter gespeeld. Een kaatsteam ("partuur") bestaat uit drie personen. In een team heb je een specialistische functie. Je bent of "opslager" (serveerder) of "uitslager" (retourneerder). Bij het kaatsen vorm je met je medespelers afwisselend het opslag- (op de tekening van de beginsituatie de witte spelers) en het uitslagteam (op de tekening van de beginsituatie de rode spelers). In beide gevallen kun je punten scoren. Het opslagteam begint altijd. Eén van de drie spelers (de opslager) moet vanuit het opslagvak de bal met een onderhandse slagbeweging rechtstreeks in het perk slaan. In het perk staan twee spelers van het uitslagteam, die de bal zo ver mogelijk proberen terug te slaan.

Bij het begin van het spel wordt de de bal door de opslager van het opslagteam naar het perk (a-b-c-d) geslagen (serveren). Daarna zijn er verschillende vervolgmogelijkheden. Indien de bal door het perkteam terug wordt geslagen en hij gaat niet over de lijn C-D, maar wordt gekeerd tussen de lijnen E-F en C-D dan is dat een onbesliste slag (k1). De eerste keer wordt deze plaats aangemerkt met met een wit blokje (eerste kaats/k1). De tweede keer met een rood blokje (tweede kaats/k2).

Wisselen

Na het wisselenAfhankelijk van de stand wisselen de parturen als er 1 of 2 kaatsen gemaakt zijn. De opslagpartij gaat nu naar het perk en het perkpartuur moet nu opslaan. Het perkpartuur probeert nu de door het vorige partuur gemaakte kaatsen één voor één voorbij te slaan. Lukt dat, dan winnen ze 2 punten. Lukt dat niet, dan verliezen ze 2 punten. Hierna wordt weer getracht nieuwe kaatsen te krijgen door het perkpartuur, maar het opslagpartuur probeert dit natuurlijk te voorkomen, dan wel zo klein mogelijk te houden door de uitgeslagen bal weer te retourneren.

Er zijn ook direct punten te verdienen. Bijvoorbeeld door eigen verdienste, maar ook door fouten van de tegenpartij, zoals:

  • een foute opslag (buiten of voor het perk a-b-c-d: 2 puntenvoor de tegenpartij.
  • een niet te verwerken opslag: 2 punten voor de eigen partij
  • over de zijlijn A-C of B-D slaan (kwaadslag): 2 punten voor de tegenpartij.
  • over de bovenlijn C-D slaan (bovenslag): 2 punten voor de eigen partij.

De puntentelling

Kaatsen is verwant aan het van deze sport afgeleide tenissen. Dit blijkt onder andere uit de puntentelling. Bij het kaatsen is na zes eersten het spel afgelopen. Een eerst ontstaat bij 8 punten. Aangezien de punten per twee worden gegeven, gaat de telling als volgt: 2-4-6-eerst. Na elk eerst begint de puntentelling opnieuw. Twee eersten noemt men een spel. De stand wordt op een telraam ("telegraaf") bijgehouden. De stand op de afgebeelde telegraaf is 4 (twee spellen)-3 (één spel en één eerst) en 2-4 voor de rode partij. Wie als eerste zes eersten (oftewel drie spellen) haalt, heeft de partij gewonnen. Daarmee heb je nog geen prijs gewonnen. Een kaatswedstrijd heeft meestal de vorm van een toernooi. Om dat te winnen, moet je vaak 4 tot 6 keer op een dag spelen. Zo'n enkele wedstrijd duurt ongeveer 40 tot 50 minuten.

Lees Meer

Bestuur


Voorzitter:

Vacant

Secretaris:

Sjoukje Visser - Huizinga
Tel.: 0630236298
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Penningmeester:

Gerjan Mossel
Koarte Bun 15
9131 LK Ee
Tel.: 06-50203863
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Senioren Commissie:


Jeugd Commissie:
Webmasters:

Burt Sijtsma
Koarte Bun 8
9131 LK Ee
Tel.: 06-10796154
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Gerjan Mossel
Koarte Bun 15
9131 LK Ee
Tel: 06-50203863
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Lees Meer