25 juni 2005: Zonnige ledenpartij KV "de Trochsetters"


 

ImageEE- Zaterdag 25 juni hield kaatsvereniging de Trochsetters weer een ledenpartij. De sponsor van deze partij was bouwbedrijf Geveke uit Heerenveen. Onder ideale kaatsomstandigheden werd gestreden om de prijzen. Klik op "Lees verder..." om het complete verhaal te lezen.Het complete verhaal:


Bij de dames waren vier parturen die in een competitie streden om twee prijzen. In de eerste omloop waren Jeannet Sipma en Ytsje de Vries met
5-1 6-6 te sterk voor Nynke Woudwijk en Richtsje Eisinga en waren Alie de Bruin en Christine Heins met 5-1 6-4 een maatje te groot voor Marja Braaksma en Miranda Leystra.

In de tweede omloop wonnen Jeannet en Ytsje van Marja en Miranda met 5-3 6-4 en wonnen Alie en Christine in een spannende partij van Nynke en Richtsje met 5-5 6-2. Zo kregen we in de derde omloop een echte finale tussen Jeannet en Ytsje tegen Alie en Christine die beide de eerste twee partijen wisten te winnen. Deze partij werd gewonnen door Alie en Christine die daarmee de kransen wisten te bemachtigen.

Bij de heren waren zeven parturen die drie keer moesten kaatsen en elke omloop een partuur bleef staan. In de eerste omloop waren de zeven punten voor Balling van Kuiken c.s., Julius de Jong c.s., Fokke Meirink c.s. en Durk Tuinenga c.s. In de tweede omloop walsten Julius c.s. met 5-0 6-0 over Renze de Jong c.s. heen en won Fokke c.s. met 5-4 6-6 van Durk c.s. het partuur van Balling bleef staan en kreeg zo ook zeven punten. Omdat Balling c.s. met 5-4 6-2 won hadden ze meer tegeneersten dan Julius c.s. die de derde omloop bleven staan en zo de kransen wonnen.

Uitslag Dames: 1.Alie de Bruin en Christine Heins; 2. Jeannet Sipma en Ytsje de Vries.
Uitslag Heren : 1.Julius de Jong, Hendrik Woudstra en Martijn Jolink; 2.Balling van Kuiken,
Raymond Hoekstra en Pieter Knoop; 3.Fokke Meirink, Sipke Meindersma en Andries Wouda.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

Lees Meer

25 juni 2005: Froukje, Aletta en Aukje verrassen op NK dames


 

ImageSexbierum - Tijdens het Nederlands Kampioenschap kaatsen voor Dames, welke werd gehouden op zaterdag 25 juni in Sexbierum, heeft k.v. De Trochsetters uit Ee een verrassende prestatie geleverd. Froukje Wolters, Aletta Sipma en Aukje van Kuiken waren er verantwoordelijk voor dat de derde prijs en dus het Makkumer aardewerk werd binnengehaald. Een unieke prestatie op het NK Dames, omdat de dames van k.v. De Trochsetters het nog nooit eerder zover hebben geschopt op een Nederlands Kampioenschap. Klik op "Lees verder..." om het complete verhaal te lezen.

Het complete verhaal:
31 parturen streden in Sexbierum om de kransen, waarbij Bolsward, Sneek, Witmarsum en Dronrijp als grootste kanshebbers konden worden aangemerkt. Voor de “Iester”-dames was er geen gemakkelijke loting. De eerste omloop moest worden afgerekend met Minnertsga en dus met hoofdklasse-kaatster Maaike Joostema. Het perk, bestaande uit Aletta als achterinse en Aukje als voorinse moest eerst even wennen aan het opslaggeweld van Maaike Joostema. Dit resulteerde dan ook in een 3 – 1 achterstand, maar naarmate de partij vorderde sloegen de dames steeds dikkere kaatsen. De achterstand werd dan ook keurig omgebogen in een 5-3 overwinning.
De volgende omloop, die dus op voorhand niet was verwacht, stond het partuur van Grou op het programma. Bij de ingang van het kaatsveld stond een bord opgesteld, waar de namen van de winnaars van de afgelopen jaren op prijkten. Hier viel dus ook te lezen dat Grou, met de kaatsters Monique Stelwagen, Wiesje van der Berg en Debora Oosterman, de laatste twee edities van het NK voor Dames op haar naam had geschreven. Twee dames teweten Monique Stelwagen en Debora Oosterman mochten ook dit jaar de kleuren van Grou verdedigen. Een moeilijke opgave dus voor Froukje, Aletta en Aukje, maar Ee kaatste deze omloop bijna foutloos. Froukje was er steeds als de kippen bij in het tussenspel, Aletta was aan de opslag een zekerheid en Aukje wist deze omloop de boven wel heel makkelijk te vinden. Dit goede kaatsen van Ee resulteerde dan ook in een mooie 4-1 voorsprong. Het was dat Aletta enige genade kende met Grou, door op 6-6 de bal net een centimeter voor te slaan, anders had Grou helemaal geen voet aan de grond gekregen aan het begin van deze partij.
Een onverwachte 4-1 voorsprong dus, die verder werd uitgebouwd naar een prima 5-2 overwinning. Een prestatie van formaat!! Na een blik op de lijst met parturen bleek Makkum de volgende tegenstander te zijn van Ee. Tsja, de tegenstander van de eerste omloop was bekend via de loting, op een tweede omloop was stiekem gehoopt, maar verder hadden de dames echt niet gekeken. Maar Makkum dus. Makkum had een nieuwe tactiek geintroduceerd vandaag, nl. hoge ballen voorin. Aukje en Aletta moesten hier tot 3 eersten gelijk erg aan wennen, maar op het moment dat de diesels warm waren, werden vlot de laatste drie eersten binnengehaald. Einduitslag 5-3 6-2!!! Een plek in de halve finale en dus Makkumer aardewerk. De blijdschap van deze onverwachte zegereeks straalde van de gezichten van het “Iester” trio af. Dit was op voorhand echt niet verwacht.
De halve finale tegen het mooi-sluitende partuur van Dronrijp werd dan ook beschouwd als de slagroom op het toetje. Helaas was bij Aletta, naar eigen zeggen, “de koek op” tijdens deze partij. Er werd nog volop tegenstand geboden, maar met een einduitslag van 5-2 trok Dronrijp deze partij aan het langste eind. Dronrijp versloeg in een prachtige finale het partuur Witmarsum met 5-4. Een finale met het publiek als grote winnaar en veel reclame voor het dameskaatsen.
Voor Froukje Wolters, Aletta Sipma en Aukje van Kuiken, die ver boven zichzelf stegen deze dag, een prachtige derde prijs. Een derde prijs die werd behaald door bijna drie omlopen bijna foutloos kaatsen en door een geweldige dosis inzet. Proficiat Froukje, Aletta en Aukje! Kaatsvereniging De Trochsetters kan trots op jullie zijn.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

Lees Meer

23 juni 2005: Alexander en Krista winnen "De Trochsetters" ledenpartij voor de jeugd


 

ImageDonderdagavond 23 juni was er onder ideale weersomstandigheden voor de jeugd een ledenpartij. Het verslag en de foto´s kun je zien en lezen als je op "Lees verder..." klikt.
Het complete verhaal:

Donderdagavond onder ideale weersomstandigheden hield K.V. De Trochsetters weer een ledenpartij voor de jeugd. Deze keer waren er zes parturen die in twee poules waren verdeeld.

In poule A was er 1 partuur die er met kop en schouders bovenuit stak. Het partuur van Lars de Jong en Grietine Krol wonnen hun beide partijen met 6 om 1, en plaatsten zich zo voor de finale. In poule B werd er spannender gekaatst. Van de drie parturen wist er geen één partuur tweemaal te winnen. Het partuur van Alexander Zuidersma en Krista Hoekstra ging uiteindelijk door, omdat hun partuur het minste aantal eersten had tegen gekregen.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

De finale was een prachtige partij, met kansen over en weer. Uiteindelijk wonnen Alexander en Krista de partij. Om de derde prijs kaatsten Hedzer Hoekstra en Mariëlle Hoiting tegen het partuur van Jelmer Hoekstra en Alianne Knoop. Het laatstgenoemde partuur kwam als winnaar uit de bus, en wist hierdoor de derde prijs te bemachtigen.

Image

Image

De kransen en prijzen waren weer dik in orde, en werden na een zeer geslaagde partij uitgereikt.

Image

Uitslag:

1e prijs: Alexander Zuidersma en Krista Hoekstra
2e prijs: Lars de Jong en Grietine Krol
3e prijs: Jelmer Hoekstra en Alianne Knoop

 

Lees Meer

18 juni 2005: Parturen Ee en Lioessens winnen sportdag


 

ImageAfgelopen zaterdag 18 juni werd de traditionele sportdag voor de kaatsfederatie Dongeradeel georganiseerd, per dorp kunnen twee kaatsparturen zich opgeven om te strijden voor hun dorp. Gebruikelijk wordt dit al jaren verkaatst op het sportveld te Morra-Lioessens. Hoofdsponsor van deze kaatswedstrijd was café de Bûnte Bok uit Lioessens, die ook de catering op deze warme dag verzorgde. Klik op "Lees verder..." om het complete verhaal te lezen.

Het complete verhaal:

Bij de meisjes waren er 4 parturen, dus werd er competitie gekaatst. In de eerste omloop bleek het tweetal van Ee met 5-3 en 6-2 te sterk voor het partuur van Anjum 1. Lioessens en Anjum 2 wisten met 5-5 en 6-4 er een spannende partij van te maken.
In de tweede omloop brachten de meisjes weinig spanning, Anjum 1 won met 5-1 en 6-2 van Lioessens, en Ee had met 5-0 en 6-0 helemaal geen partij aan Anjum 2.
In de laatste omloop ging de strijd tussen de dorpsgenoten van Anjum 1 en Anjum 2, welke Anjum 2 met 5-3 en 6-6 wist te winnen. Net als de tweede omloop wist Ee ook met gemak te winnen, Lioessens werd met 5-0 en 6-6 verslagen.
Hierdoor verzekerde Ee zich van de eerste plaats door alle drie partijen te winnen. Anjum 1 met een totaal van 13 eersten wist net Anjum 2 voor te blijven die 12 eersten bij elkaar kaatsten, en dus won Anjum 1 de tweede prijs.
Net zoals bij de meisjes kaatsten de jongens een competitie.
In de eerste omloop kaatsten de jongen van buurdorpen Morra tegen Lioessens, na een spannende partij wist het partuur van Lioessens met 5-5- en 6-4 te winnen. Niawier kaatste tegen Oosternijkerk, welke Oosternijkerk won met 5-3 en 6-6. In de tweede omloop werd er weer spannend gekaatst, Morra wist met 5-5 en 6-4 van Oosternijkerk te winnen, en Lioessens won met 5-4 en 6-2 van Niawier.
Aan het begin van de derde omloop lagen er voor alle parturen nog kansen om de eerste prijs te winnen. Aan deze droom maakte Niawier snel een einde tegen Morra, Niawier won met 5-2 en 6-2. Maar Niawier had eerder deze dag al kostbare punten verspeeld. Oosternijkerk won nog wel in een spannende partij met 5-5- en 6-6 tegen Lioessens, maar het tweetal van Lioessens had met 19 eersten één eerst meer dan Niawier.
Bij de dames waren 8 parturen uit de Dongeradelen naar Morra Lioessens gekomen om 1 van de vele prijzen in de wacht te slepen. De dames van Lioessens, Paesens en Oosternijkerk 2 zagen de prijzen reeds na de eerste omloop aan hun neus voorbij gaan. In de tweede omloop had Dokkum het lastig tegen Oosternijkerk 1. Om en om werd er een eerst behaald. Op 5-5 en 6-4 ging de winst naar Dokkum, waarmee ze verzekerd waren van een plekje in de finale. De partij tussen Ee en Nes was de moeite waard om te volgen. Met name de opslag van Annechien en Aletta. Met een uitslag van 5-3 en 6-4 trok Nes in deze partij aan het kortste eind. In de finale was het eerste eerst voor Dokkum. Bijna alle eersten werden op 6-6 beslist. Toch was het het partuur van Ee dat met de eersten aan de haal ging. Zo werd het 5-1 en 6-2. De kransen (wederom prachtig en wederom van Bloemisterij “De Syl”) waren voor de vijfde achtereenvolgende keer voor Ee, de tweede prijs voor Dokkum.
De meeste parturen hadden zich deze dag opgegeven voor de wedstrijd voor de heren, maar liefst 15 parturen hadden zich opgegeven. In de eerste omloop wist het partuur van Hantum 1 met 5-5 en 6-2 net te winnen van Anjum 1.
Dokkum kwam tegen Lioessens 1 nog terug van een 4-1 achterstand maar verloor uiteindelijk toch met 5-4 en 6-4.
De verrassing kwam uit de partij tussen Hantum 2 en Niawier, die de jonge kaatsers uit Niawier wisten te winnen. De tweede omloop wist Lioessens 2 met 5-2 van Nes te winnen, Oosternijkerk 1 won met 5-4 van Morra. Hantum 1 won met 5-3 van Anjum 2, en Lioessens 1 wist met 5-2 te winnen van Niawier.
Na twee omlopen mocht jeugdige partuur van Lioessens 2 het opnemen tegen het ervaren Oosternijkerk 1. De ervaring van Oosternijkerk 1 gaf in de eerste halve finale de doorslag, Oosternijkerk won met 5-3 en 6-6.
De tweede halve finale werd gespeeld tussen Hantum 1 en Lioessens 1, in een matige wedstrijd trok Lioessens 1 aan het langste eind, en won met 5-3 en 6-4. Hierdoor bestond de finale bij de heren tussen Oosternijkerk 1 en Lioessens 1.
In een warme finale had Lioessens 1 na drie omlopen de langste adem, en won met 5-3en 6-4. Hierdoor wist Lioessens de sportdag voor de 5e opeenvolgende keer te winnen.
Aan het einde van deze warme sportdag, mocht het federatiebestuur terugblikken op een geslaagde middag, er was veel kaats deelname en het kaatspubliek mag niet vergeten worden, die in grote getale waren afgekomen op sportdag 2005.Willem Dam mocht samen met Froukje Wolters namens het federatiebestuur de prijzen uitreiken.
Naast de waardebonnen en kransen, is er weer sinds jaren voor de winnaars per categorie een wisselbeker.

Uitslagen sportdag kaatfederatie Dongeradeel.

Meisjes 14-16

1e prijs: Ee
Nynke Woudwijk
Richtsje Eisenga

2e prijs: Anjum 1
Anna Dijkstra
Anke Jansma
Eelkje Kingma

Jongens 14-16

1e prijs: Lioessens
Wilbert Hiemstra
Brand Schaap

2e prijs: Niawier
Wietse de Jong
Remco Braaksma
Andre Turkstra

Dames

1e prijs: Ee
Aletta Sipma
Marja Braaksma
Froukje Wolters

2e prijs: Dokkum
Pietsje Torensma
Baafke Weidenaar
Anneke Douma-Kooistra

3e prijs: Oosternijkerk 1
Annemarie Jongeling
Beitske Nicolai
Antsje Dantuma

Heren

1e prijs: Lioessens 1
Gerben Hein Wijtsma
Gerben Hoekstra
Bouwe Stiemsma

2e prijs: Oosternijkerk 1
Theunis Torensma
Theunis Linthof
Cor Dijkstra

3e prijs.: Hantum 1
Ruurd Toren
Wiebe Zijlstra
Johannes Kuipers

4e prijs: Lioessens 2
Nanne Stiemsma
Jan Jacob Klimstra
Jelle Jaap Stiemsma

Image

 

Lees Meer

Zaterdag 2 juli nieuwe datum Jisterpartij


ImageDe Jisterpartij wordt ingehaald op zaterdag 2 juli a.s. en begint om 12.30 uur. De ordedienst is dan in handen van Klaas Sipma, Gerhardus de Jong en Sas de Braak. Na afloop van de partij is er een prijsuitreiking in dorpshuis de Jister.
Lees Meer

17 juni 2005: KNKB meisjes in Ee


 

ImageOp 17 juni 2005 hebben de Meisjes in de leeftijdscategorie 14 tot 16 jaar gekaatst in Ee. Er werd gekaatst in twee verschillende klassen. Een A-klasse bestaande uit 4 parturen en een B klasse met 9 parturen. Klik op "Lees verder..." om het complete verhaal te lezen.Het complete verhaal:


De prijzen in de A-klasse waren voor:

1ste prijs:
Aukje van Kuiken, Kollumerpomp
Magriet Koelmans, Oude Biltzijl
Mariska Hoogland, Beetgumermolen

2de prijs:
Maaike Wind, Pingjum
Afke Walstra, Bolsward
Klaske de Jong, Ee

In de B-klasse waren de kransen voor:

1ste prijs:
Rianne Dorst, Sint Jacobiparochie
Berber Roosma, Stiens
Karina Frijling, Dronrijp

2de prijs:
Feikje Bouwhuis, Bolsward
Evelien Westra, Beetgumermolen
Marit Kingma, Dronrijp

3de prijs:
Anke M. Pompstra, Oosterend
Sietske Poelsma, Tirns
Nynke Rienks, Leeuwarden

Image

Image

 

Lees Meer

11 juni 2005: Julius de Jong wint eindelijk krans in Ee


 

ImageZaterdag 11 juni stond er weer een ledenpartij voor de senioren van k.v. De Trochsetters op het programma. Deze partij werd gesponsord door bloemisterij De Syl uit Anjum en Constrada uit Ee. Hoe de prijzen werden verdeeld leest u door op: "Lees verder..." te klikken.Het complete verhaal:

Zaterdag 11 juni stond er weer een ledenpartij voor de senioren van k.v. De Trochsetters op het programma. Deze partij werd gesponsord door bloemisterij De Syl uit Anjum en Constrada uit Ee.

Er hadden zich 19 kaatsers en kaatsters aangemeld, waardoor er weer een beroep werd gedaan op de creativiteit van het bestuur. Deze kwam met de oplossing door 3 maal te loten, wat inhoudt dat de kaatsers en kaatsters driemaal een ander partuur hadden. Aan het eind van de dag worden de punten opgeteld en de tegeneersten er weer afgehaald. De drie kaatsers met de meeste punten worden uiteindelijk de kransen omgehangen.

Ondanks de harde wind en het koude weer, streden de `trochsetters`weer al vanouds om de punten. Dit leverde in de eerste omloop een aantal leuke partijen op. Het partuur Eelke Idsardi, Richtsje Eisinga en Pieter Knoop wonnen in een mooie wedstrijd van Hendrik Roel Woudstra, Jeannet Sipma en Sven de Jong. Ondanks het goede opslagwerk van Sven de Jong en Hendrik Roel Woudstra, was het toch de inzet en de routine van de watervlugge Eelke Idsardi die de doorslag gaf in deze partij.

De tweede omloop liet twee partijen zien die eindigden in vijf eersten gelijk. Spanning ten top dus. Balling van Kuiken, Jacco de Jong en Jan Willem Heins wisten nipt te winnen van Gerrit de Jong, Christine Heins en Sven de Jong. Smet op deze partij was het feit dat Gerrit de Jong helaas uit moest vallen met een knieblessure. Jammer en vanaf deze plek beterschap toegewenst. Sipke Meindersma was de vervanger van Gerrit. Maar helaas kon Sipke niet voorkomen dat Christine verloor van haar vader. De andere spannende partij was de partij tussen het partuur van Fokke Meirink, Richtje Eisinga en Nynke Woudwijk en het partuur van Eelke Idsardi, Marten Jan Borger en Teke Meindersma. Bijna alles aan de hang in deze partij. Een gelijkopgaande partij waarbij voor ieder bordje werd gestreden. Fokke op routine en Eelke was weer ouderwets op dreef deze partij. Zijn partuur trok dan ook aan het langste eind, 5-5 6-4, door een zitbal van Marten Jan Borger. Julius de Jong had zijn zinnen gezet op deze ledenpartij en hij was dan ook bloedfanatiek. Hij wilde koste wat kost de krans binnenhalen. Na twee omlopen wist hij dan ook precies wie zijn concurrenten waren, want na twee omlopen waren er zeven kaatsers die nog in aanmerking kwamen voor de krans.

De derde omloop werd een werkelijke slagpartij. Dikke uitslagen werden gehaald, fanatieke kaatsers en steeds maar vragen hoe het bij de andere partijen er voor stond. Berekenend kaatsen dus en zo weinig mogelijk tegeneersten halen waren de ingredienten voor deze derde omloop. Na deze derde omloop kon het rekenen beginnen en een half uur na de wedstrijd kon de uitslag bekend worden gemaakt.

De gedeelde negende prijs was voor Marten Jan Borger en Jan Willem Heins met 15 punten. De achtste prijs was voor Pieter Knoop, ook met 15 punten maar met minder tegeneersten. De zesde prijs werd behaald door het jeugdige talent Jacco de Jong en Teke Meindersma, beide met 16 punten. Leuk om te zien is dat de twee jeugdige kaatsers Jacco de Jong en Sven de Jong hun paadje meer dan schoon houden tijdens deze partijen. Ga zo door! Met 19 punten behaalde Fokke Meirink de vijfde prijs. Er waren 4 kaatsers die in aanmerking kwamen de drie te verdelen kransen. Deze 4 kaatsers hadden alle partijen gewonnen. Degene met de meeste tegeneersten moest zich dus tevreden stellen met de vierde prijs. De schlemiel van deze partij was, helaas voor hem, Eelke Idsardi. Met 21 eersten voor en 10 eersten tegen, kreeg hij van vice-voorzitter Douwe de Jong te horen “oare kear better”. Maar ja, wat moet er nou nog beter, Eelke heeft zich samen met soulmate Teke gemeld bij Sake en daar nog uren lang over nagedacht en nagepraat. De kransen waren deze partij voor Diemer Meirink, Miranda Leystra en Julius de Jong. Diemer werd derde met 5 tegeneersten en Miranda en Julius moesten de eerste prijs delen met elk 4 tegeneersten. De kransen, aangeboden en gemaakt door bloemisterij De Syl uit Anjum zagen er deze keer ook weer heel mooi en verzorgd uit.

De volgende ledenpartij is op 25 juni, dan staat de Banga/Woudstra partij op het programma.

Image
De drie prijswinnaars van de De Syl / Constrada partij.

Image
Eelke Idsardi krijgt de vierde prijs uit handen van bestuurslid Douwe de Jong.

Image
Een van de vele ballen die Hendrik Roel Woudstra afvuurt op het vijandelijke perk.

Image
Tussen de partijen door is het belangrijk om de spieren warm te houden, dit geldt dus ook voor Miranda Leystra.

Image
Gerrit de Jong baalde van zijn knieblessure.

Image
“Wat in perkje net!”

Image
Ook de beste stuurlui waren weer in grote getale aanwezig deze middag.

Image
Nynke maakt zich klaar voor weer een verre kaats.

Image

 

Lees Meer

Schoolkaatsproject


ImageSchoolkaatsproject in Ee groot succes.

De jeugd van Ee krijgt de kans om kennis te maken met de mooie kaatssport. Het schoolkaatsproject is namelijk opgezet in samenwerking met de basisschool “De Gearring” in Ee. Klik op "Lees verder..." om het complete verhaal te lezen.
Lees Meer

04 juni 2005: Afdelingspartuur meisjes Ee wederom in de prijzen op NK kaatsen


 

ImageZaterdag 4 juni werd in Menaldum het jaarlijkse NK Kaatsen voor meisjes gehouden. Na de voorgaande editie te hebben gewonnen en in 2003 als derde te zijn geëindigd werd dit jaar de 2e prijs behaald. Klik op "Lees verder..." om het complete verhaal te lezen.Het complete verhaal:

Afgelopen zaterdag werd in Menaldum het jaarlijkse NK Kaatsen voor meisjes gehouden. Na de voorgaande editie te hebben gewonnen en in 2003 als derde te zijn geëindigd werd dit jaar de 2e prijs behaald.

Het team bestaande uit Klaske de Jong, Sjoukje Visser en Aukje van Kuiken, bijgestaan door coach Klaas Sipma en trainster Baukje Dijkman, waren dit jaar wederom 1 van de kanshebbers. Grote favoriet voor de titel was Oude Biltzijl, zij verloren helaas in de 2e omloop van Pingjum. Ee begon gehandicapt aan de wedstrijd want vaste opslager Klaske was geblesseerd en kon de opslag niet verzorgen, dit werd uitstekend opgevangen door beide ploegmaten. Klaske was echter zeker niet voor niks meegekomen, want ze wist een aantal keren zeer goed in het tussenspel op te treden. De meisjes van Ee speelden deze wedstrijd met rouwbanden ter nagedachtenis aan de eerder die week, door een tragisch ongeluk, overleden 12-jarige plaatsgenote Wytske Sikkema.

Ee behaalde de finale door achtereenvolgens Goenga (5-2 6-4), Achlum (5-2 6-2) en Beetgum (5-2 6-4) te verslaan. In de halve finale hadden ze een staand nummer. Tegenstander in de finale was Mantgum. Zij bereikten de finale door achtereenvolgens Morra-Lioessens (5-1 6-0), Menaldum (5-2 6-4), Pingjum (5-1 6-6) en Bolsward (5-3-6-4). Vooral de zege op Pingjum sprak tot de verbeelding. Pingjum had in de 2e omloop de favoriet Oude Biltzijl eraf geslagen, maar daarna bleek de koek op te zijn.

De finalepartij begon goed voor Ee, 1-0 6-0, maar toen ging het mis. De ballen wilden niet meer binnen de lijnen vallen en het zelfvertrouwen zakte weg. Na een opleving nog op 5-2 naar 5-3 was het toen op 6-4 over voor de meisjes van Ee. Na 3 partijen heel goed te hebben gekaatst, maar een wat mindere finale konden de meisjes toch met opgeheven hoofden de 2e prijs in ontvangst nemen. Sjappoo drie jaar achter elkaar in de prijzen op het NK meisjes. Hieronder ziet u een foto-impressie van het Nederlands Kampioenschap Meisjes 2005. Er is ook een prijsvraag verbonden aan deze foto´s. Wie herkent de man die een poging doet de lijst met parturen te lezen? De goede oplossingen kunnen worden gemaild naar de webmaster, de foutieve oplossingen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beschermd tegen spam bots, u heeft Javascript nodig om het te bekijken

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

Lees Meer

02 juni 2005: Ledenwedstrijd van de jeugd


 

ImageOp donderdag 2 juni hield K.V. de Trochsetters uit Ee haar eerste ledenpartij voor de jeugd. Sponsor voor deze partij was Spar-winkel W. Louwsma uit Ee. Hij had fraaie kransen en prijzen beschikbaar gesteld voor de jeugd. Klik op "Lees verder..." om het complete verhaal te lezen.Het complete verhaal:

Op donderdag 2 juni hield K.V. de Trochsetters uit Ee haar eerste ledenpartij voor de jeugd. Sponsor voor deze partij was Spar-winkel W. Louwsma uit Ee. Hij had fraaie kransen en prijzen beschikbaar gesteld voor de jeugd.

Er hadden zich 16 kaatsers en kaatsters opgegeven, zodat de lijst bestond uit 8 parturen van elk 2 personen. Elk partuur bestond uit een jongen en een meisje. Er werd gekaatst met een afvalronde, zodat ieder partuur minimaal tweemaal in actie kon komen of vaker. De jeugd had er drie weken training opzitten, en dat was te zien aan het vertoonde spel. Het was jammer dat het weer niet meezat, de regen maakte het kaatsen er niet makkelijker op. Om zes uur werd er begonnen met Lars de Jong en Yvonne Buist tegen Alwin Buist en Anna Eelkje de Jong. Het eindigde in een 5-4 6-2 overwinning voor eerstgenoemde. Hedzer Hoekstra en Janna de Jong wonnen met 5-3 6-4 van Remco de Braak en Alianne Knoop. Jelmer en Wendy Hoekstra wonnen vrij gemakkelijk van Tjisse Arjen de Vries en Krista Hoekstra. Het werk een mooie overwinning, 5-2 6-0. De laatste partij in de eerste omloop werd een prooi voor het partuur van Alexander Zuidersma en Mariëlle Hoiting. Ze wonnen met 5-0 6-2 van Danny Hoiting en Grietine Krol.

De halve finales waren spannend, en er werd gestreden voor elk punt. Uiteindelijk kwamen de parturen van Lars de Jong c.s. en die van Alexander Zuidersma c.s. in de finale. Het werd een prachtige finale, de bordjes werden om en om verdeeld. Uiteindelijk werd het 5-5 en 6-4 voor het partuur de Jong, toen Lars de bal retourneerde tot in het perk, wat hun de winst opleverde. De finale in de afvalronde was minder spannend, het partuur van Remco de Braak c.s. wonnen met 5-2 6-0 van Danny Hoiting c.s.

Al met al een prachtige ledenpartij, dit ondanks het slechte weer. Na afloop werden de prijzen uitgereikt in de kantine. De sponsor kreeg nog een applaus en werd bedankt voor de goedverzorgde prijzen.

Uitslag “Spar-winkel Willem Louwsma” partij:

Winnaarsronde:
1e prijs: Lars de Jong en Yvonne Buist (fotonr. 10)
2e prijs: Alexander Zuidersma en Mariëlle Hoiting (fotonr.8)
3e prijs: Jelmer Hoekstra en Wendy Hoekstra (fotonr. 9)

Afvalronde:
1e prijs: Remco de Braak en Alianne Knoop
2e prijs: Danny Hoiting en Grietine Krol

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

Lees Meer