Historie


Historie van V.V. Oostergo

V.V. Oostergo is opgericht op 28 juli 1964, de vereniging bestaat dus al meer dan 45 jaar. De vereniging is ontstaan door toedoen van toenmalig Ds. Sinia uit Ee, die vond dat de jeugd meer (sport)vertier nodig had. Samen met een aantal sportliefhebbers uit het dorp, waaronder Oane Visser(overleden 2014) en erelid Æbele Talstra is toen de voetbalvereniging opgestart. Dit leidde er toe dat in november 1964 de eerste wedstrijd werd gespeeld. De naam Oostergo is vernoemd naar de streek Oostergo, een gebied dat zich uitstrekt ten oosten van de voormalige Middelzee (nu 't Bildt) naar het Lauwersmeer, dus bijna geheel noordoost Friesland. De vereniging is gehuisvest aan de Stienfeksterwei in Ee, waar het de beschikking heeft over twee voetbalvelden en een trainingsveld. De naam van het sportpark waar ook de tennisclub en de kaatsvereniging huisvesten is "De Streng". Deze naam is eind jaren tachtig naar voren gebracht door het inmiddels overleden erelid en voormalig consul, Oenze Plantinga. De naam "De Streng" is een benaming die in de volksmond in Ee werd gebruikt voor de landerijen waarop nu de voetbalvelden liggen. Het sociale aspect staat nog steeds hoog in het vaandel van de vereniging. Het samen met elkaar voetballen op een sportieve en recreatieve manier is het doel. De vereniging telt momenteel ongeveer 150 leden, waaronder 80 jeugdleden. Bijna alle leden zijn afkomstig uit Ee, Engwierum en Oostrum. Twee van de vier leden van verdienste zijn inmiddels genoemd. De andere ereleden zijn Oane Attema en Bertus Vissia. Naast de vriendenclub heeft de vereniging ook een jeugdbestuur, supportersvereniging, onderhoudscommissie, clubblad redactie en een sponsorcommissie. Allemaal organen binnen de club die draaien op veel vrijwilligers, dit om het voortbestaan van de vereniging zo goed mogelijk te laten verlopen.

V.V. Oostergo Nu 

Welkom op de website van voetbalvereniging Oostergo uit Ee! Sinds 18 september 2003 is de vereniging op het World Wide Web te vinden en kan dus overal te wereld het wel en wee van onze vereniging gevolgd worden. In 2008 en 2020 zijn vernieuwde versies van de website online gekomen. Op deze site is alle informatie over de club te vinden. Alle besturen, commissies en selecties zijn te vinden en verder natuurlijk alle sponsors. Ook is hierboven te lezen hoe onze vereniging destijds is ontstaan.

Lees Meer

Lidmaatschap V.V. Oostergo


Iedereen kan in principe lid worden van de voetbalvereniging Oostergo. Hieronder zal worden vermeld welke stappen genomen dienen te worden alvorens men lid is van onze vereniging.

Je kunt lid worden vanaf 5 jaar. De laatste 4 maand voordat je 5 jaar wordt mag je zonder kosten al mee trainen, vanaf 5 jaar word je dan lid en mag je ook aan de wedstrijden meedoen.

Aanmelden als lid

Personen die zich willen aanmelden als lid van onze vereniging, dienen dit te doen aan de hand van de inlevering van een ingevuld aanmeldingsformulier nieuw lid (zie onderaan deze pagina). Dit aanmeldingsformulier is ook verkrijgbaar bij secretaris/ledenadministrateur Ineke Kooistra. Het volledig ingevulde aanmeldingsformulier kan vervolgens ook ingeleverd worden bij Ineke Kooistra. Het mag ook naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. gemaild worden.

Ook is er de mogelijkheid om verenigingslid te worden. Dit is voor diegene die niet (meer) actief zijn als speler maar de club nog wel (financieel) wil ondersteunen. Voor € 36.00 per jaar ben je lid en mag je dus ook de ledenvergadering bijwonen. Ook voor het aanmelden als verenigingslid kun je gebruik maken van het aanmeldingsformulier. Deze kan dan bij Ineke Kooistra ingeleverd worden of worden gemaild naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

De voetbalvereniging Oostergo heeft een eigen kledinglijn (shirt, short, sokken en een sporttas) en geeft de leden de mogelijkheid hier gebruik van te maken (de leden hoeven dus geen wedstrijdkleding aan te schaffen). Hiernaast ontvangt ieder jeugdlid een sporttas die alleen gebruikt mag worden tijdens een training of wedstrijd van de voetbalvereniging Oostergo. Voor deze sporttas dient een eigen bijdrage (borg) betaald te worden van € 10,00. Vanaf de JO15 is er een grotere tas. Deze kost €20,00. Een tas voor de senioren is nog wat groter. Deze kost €30,00.

Contributie

De contributie, inclusief de bondsbijdrage, de bijdrage aan het kledingfonds en het wasgeld, bedraagt vanaf 1 januari 2013 per categorie (peildatum leeftijdsgrens is volgens het reglement van de K.N.V.B. 1 januari van het jaar waarin het desbetreffende seizoen begint):

Categorie Leeftijd Per maand
A-selectie nvt € 15,00
B-selectie (2e & 3e)nvt€ 14,00
A-junioren17 en 18 jaar€ 11,00
B-junioren15 en 16 jaar€ 11,00
C-junioren13 en 14 jaar€ 11,00
D-pupillen11 en 12 jaar€ 8,00
E-pupillen9 en 10 jaar€ 8,00
F-pupillen7 en 8 jaar€ 8,00
H-pupillen5 en 6 jaar€ 8,00
De bijdrage aan het kledingfonds is voor de toekomstige vervanging van de wedstrijdkleding. De bijdrage voor het wasgeld is bestemd voor de "wasmoeders", die de wedstrijdkleding van de teams wassen.

De betaling van de contributie geschiedt via automatische incasso. Het bedrag word rond de 27e van de maand afgeschreven

Aanmeldingsformulier

Bestandsnaam: Aanmeldingsformulier-lidmaatschap-voetbalvereniging-Oostergo-_20210409-092501_1
Bestandsgrootte 61 kb
Download Bestand

Beëindiginglidmaatschap VV Oostergo

Opzeggen van het lidmaatschap van VV Oostergo. Voordat het besluit wordt genomen om het lidmaatschap van de vereniging te beëindigen, zijn een paar zaken van belang.
Indien er sprake is van een contributieachterstand, nog niet terug gegeven van in bruikleen verstrekte kleding of andere vorderingen wordt het verzoek tot opzegging van het lidmaatschap niet in behandeling genomen.
Opzeggen kan alleen schriftelijk of per email. Wie aan het einde van het seizoen wil stoppen, dient zijn/haar lidmaatschap voor 1 mei van het seizoen op te zeggen. 
Opzeggen dient altijd per brief of e-mail (dus altijd schriftelijk!) bij de secretaris/ledenadministrateur te worden gemeld.Opzeggen bij trainers, leiders, barmedewerkers of andere vrijwilligers wordt niet geaccepteerd of als zodanig verwerkt.

Dus stuur uw brief naar: Ledenadministrateur VV Oostergo t.a.v. I. Kooistra Grienewei 5, 9131 EA Ee of per e-mail naar:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voor een goede verwerking graag vermelden in uw brief of e-mail: Naam, adres, postcode en woonplaats, de geboortedatum van het opzeggende lid, de reden van de opzeggingen de datum waarop de opzegging van kracht wordt.
Tussentijds opzeggen en waarom betalen voor het hele seizoen? In de eerste plaats is dit uiteraard voor de continuïteit binnen een team van belang.
Want als een speler zonder een goede reden zo maar tussendoor zou stoppen, kan een heel team in problemen komen en dat kan natuurlijk niet!
Daarom betaal je contributie voor een heel seizoen zonder recht op kwijtschelding van deze verplichting bij tussentijds opzeggen. Maar naast de sportieve kant, gaat de vereniging ook financiële verplichtingen aan voor een heel seizoen. Zo worden er afspraken/overeenkomsten gebaseerd op het aantal leden gemaakt. Denk verder aan de inschrijvingskosten van teams, de doorbelasting en van kosten door de KNVB of het bestellen van spelmaterialen. Daarom wordt het opzeggen van een lidmaatschap tijdens een seizoen niet toegestaan!
Als het lidmaatschap gedurende het verenigingsjaar (1/8 t/m 31/7) tussentijds wordt opgezegd zal het lidmaatschap pas aan het einde van het verenigingsjaar worden beëindigd. Zijn er geen uitzonderingen mogelijk? Het bestuur kan besluiten om de verplichting om de contributie voor het hele seizoen te betalen, te laten vervallen. Maar alleen als hier gegronde redenen voor zijn. Denk hierbij aan verhuizing of een zeer ernstige blessure die verder voetballen in het lopende seizoen onmogelijk maakt.

Verenigingslid worden?

Wil je na het opzeggen van je lidmaatschap de club nog wel (financieel) ondersteunen, dan is er de mogelijkheid om verenigingslid te worden.
Voor € 36,00 per jaar ben je verenigingslid en mag je dus ook de ledenvergadering bijwonen. Voor het aanmelden als verenigingslid kun je gebruik maken van het aanmeldingsformulier.
Het aanmeldingsformulier kan bij Ineke Kooistra ingeleverd worden of worden gemaild naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Lees Meer

Algemene informatie


Secretariaat

I. Mulder - Kooistra
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

IBAN

NL87RABO0346162874

Wedstrijdsecretariaat

A. Attema
Fivershof 13
9131 KE Ee
Tel: 0519 - 518334
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Clubgebouw "Oan è line"

Sportpark "De Streng"
Stienfeksterwei 11
9131 KK Ee
Tel: 0519 - 518680

Opgericht

28 juli 1964

Website

Heeft u nieuwsberichten of agendapunten voor op de website? Of heeft u suggesties of verbeterpunten voor de website?
Voor al deze vragen kunt u een e-mail sturen naar het volgende adres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Lees Meer

Spelregels


Kaatsen

Kaatsen wordt in de open lucht op een grasveld van 61 x 32 meter gespeeld. Een kaatsteam ("partuur") bestaat uit drie personen. In een team heb je een specialistische functie. Je bent of "opslager" (serveerder) of "uitslager" (retourneerder). Bij het kaatsen vorm je met je medespelers afwisselend het opslag- (op de tekening van de beginsituatie de witte spelers) en het uitslagteam (op de tekening van de beginsituatie de rode spelers). In beide gevallen kun je punten scoren. Het opslagteam begint altijd. Eén van de drie spelers (de opslager) moet vanuit het opslagvak de bal met een onderhandse slagbeweging rechtstreeks in het perk slaan. In het perk staan twee spelers van het uitslagteam, die de bal zo ver mogelijk proberen terug te slaan.

Bij het begin van het spel wordt de de bal door de opslager van het opslagteam naar het perk (a-b-c-d) geslagen (serveren). Daarna zijn er verschillende vervolgmogelijkheden. Indien de bal door het perkteam terug wordt geslagen en hij gaat niet over de lijn C-D, maar wordt gekeerd tussen de lijnen E-F en C-D dan is dat een onbesliste slag (k1). De eerste keer wordt deze plaats aangemerkt met met een wit blokje (eerste kaats/k1). De tweede keer met een rood blokje (tweede kaats/k2).

Wisselen

Na het wisselenAfhankelijk van de stand wisselen de parturen als er 1 of 2 kaatsen gemaakt zijn. De opslagpartij gaat nu naar het perk en het perkpartuur moet nu opslaan. Het perkpartuur probeert nu de door het vorige partuur gemaakte kaatsen één voor één voorbij te slaan. Lukt dat, dan winnen ze 2 punten. Lukt dat niet, dan verliezen ze 2 punten. Hierna wordt weer getracht nieuwe kaatsen te krijgen door het perkpartuur, maar het opslagpartuur probeert dit natuurlijk te voorkomen, dan wel zo klein mogelijk te houden door de uitgeslagen bal weer te retourneren.

Er zijn ook direct punten te verdienen. Bijvoorbeeld door eigen verdienste, maar ook door fouten van de tegenpartij, zoals:

 • een foute opslag (buiten of voor het perk a-b-c-d: 2 puntenvoor de tegenpartij.
 • een niet te verwerken opslag: 2 punten voor de eigen partij
 • over de zijlijn A-C of B-D slaan (kwaadslag): 2 punten voor de tegenpartij.
 • over de bovenlijn C-D slaan (bovenslag): 2 punten voor de eigen partij.

De puntentelling

Kaatsen is verwant aan het van deze sport afgeleide tenissen. Dit blijkt onder andere uit de puntentelling. Bij het kaatsen is na zes eersten het spel afgelopen. Een eerst ontstaat bij 8 punten. Aangezien de punten per twee worden gegeven, gaat de telling als volgt: 2-4-6-eerst. Na elk eerst begint de puntentelling opnieuw. Twee eersten noemt men een spel. De stand wordt op een telraam ("telegraaf") bijgehouden. De stand op de afgebeelde telegraaf is 4 (twee spellen)-3 (één spel en één eerst) en 2-4 voor de rode partij. Wie als eerste zes eersten (oftewel drie spellen) haalt, heeft de partij gewonnen. Daarmee heb je nog geen prijs gewonnen. Een kaatswedstrijd heeft meestal de vorm van een toernooi. Om dat te winnen, moet je vaak 4 tot 6 keer op een dag spelen. Zo'n enkele wedstrijd duurt ongeveer 40 tot 50 minuten.

Lees Meer

Bestuur


Voorzitter:

Vacant

Secretaris:

Sjoukje Visser - Huizinga
Tel.: 0630236298
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Penningmeester:

Gerjan Mossel
Koarte Bun 15
9131 LK Ee
Tel.: 06-50203863
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Senioren Commissie:


Jeugd Commissie:
Webmasters:

Burt Sijtsma
Koarte Bun 8
9131 LK Ee
Tel.: 06-10796154
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Gerjan Mossel
Koarte Bun 15
9131 LK Ee
Tel: 06-50203863
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Lees Meer

Privacy Policy


Kaatsvereniging K.V. De Trochsetters (hierna te noemen: K.V. De Trochsetters ) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. K.V. de Trochsetters houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als K.V. De Trochsetters zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via het bestuur van de vereniging.

Verwerking van persoonsgegevens van verenigingsleden

Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door K.V. De Trochsetters verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Het uitvoering geven aan het lidmaatschap.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het lidmaatschap;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan K.V. De Trochsetters de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam;
 • Adres;
 • Postcode;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • IBAN nummer;
 • Geboortedatum.

Uw persoonsgegevens worden door K.V. De Trochsetters opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van het lidmaatschap en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar (wettelijke bewaartermijn).

Verwerking van persoonsgegevens van trainers/medewerkers

Persoonsgegevens van trainers/medewerkers worden door K.V. De Trochsetters verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de volgende K.V. De Trochsetters persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Salarisgegevens;
 • Kopie ID;
 • BSN-nummer;
 • Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door K.V. De Trochsetters opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar (wettelijke bewaartermijn).

Verwerking van persoonsgegevens van donateurs en sponsors

Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door K.V. De Trochsetters verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over de vereniging.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen donateurschap/sponsor overeenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan K.V. De Trochsetters de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam;
 • Bedrijfsnaam;
 • Adres;
 • Postcode;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • IBAN nummer

Uw persoonsgegevens worden door K.V. De Trochsetters opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar (wettelijke bewaartermijn).

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

K.V. De Trochsetters bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens K.V. De Trochsetters van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • De bestuursleden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Lees Meer

Behaalde successen


1949 3e prijs Jongensbond CFK K. Sonnema, M. Sijtsma, C. Krol
1982 4e prijs Jongensbond CFK Jan Frans Krol, Anne Geert Krol, Renze de Jong
19846e prijs JongensbondCFKPier Reitsma, Johan Knoop, Anne Geert Krol
19894e prijs JongensbondCFKWillem Mossel, Durk Tuinenga, Klaas Sipma
19905e prijs JongensbondCFKGerard Sipma, Durk Tuinenga, Klaas Sipma
19902e prijs DamesbondCFKRennie Reitsma, Lieuwkje Wiersma, Anyt Swart
19922e prijs SchooljongensbondKNKBAletta Sipma, Gerlof Leystra, Jacob de Jong
19963e prijs NK JuniorenKNKBKees Tanja, Gerard Sipma, Klaas Sipma
19964e prijs NK DamesKNKBAletta Sipma, Marianne Tuinenga, Anneke Tuinenga
20012e prijs NK SchoolmeisjesKNKBKlaske de Jong, Sjoukje Visser, Aukje van Kuiken
20021e prijs NK SchoolmeisjesKNKBKlaske de Jong, Sjoukje Visser, Aukje van Kuiken
20033e prijs NK MeisjesKNKBKlaske de Jong, Sjoukje Visser, Aukje van Kuiken
20031e prijs Ald Meiers partijKNKBKlaske de Jong, Sjoukje Visser, Aukje van Kuiken
20041e prijs NK MeisjesKNKBKlaske de Jong, Sjoukje Visser, Aukje van Kuiken
2005 2e prijs NK MeisjesKNKBKlaske de Jong, Sjoukje Visser, Aukje van Kuiken
20053e prijs NK DamesKNKBFroukje Wolters, Aletta Sipma, Aukje van Kuiken
20051e prijs Revanche Als Meiers partijKNKBKlaske de Jong, Sjoukje Visser, Aukje van Kuiken
20063e prijs DamesbondKNKBKlaske de Jong, Sjoukje Visser, Aukje van Kuiken
20061e prijs Jong FammenpartijKNKBKlaske de Jong, Sjoukje Visser, Aukje van Kuiken
20062e prijs Dames PCKNKBKlaske de Jong, Sjoukje Visser, Aukje van Kuiken
20071e prijs NK DamesKNKBKlaske de Jong, Sjoukje Visser, Aukje van Kuiken
20071e prijs Jong FammenpartijKNKBKlaske de Jong, Sjoukje Visser, Aukje van Kuiken
20073e prijs Dames PCKNKBKlaske de Jong, Sjoukje Visser, Aukje van Kuiken
20083e prijs Dames PCKNKBKlaske de Jong, Sjoukje Visser, Aukje van Kuiken
20093e prijs NK DamesKNKBKlaske de Jong, Sjoukje Visser, Aukje van Kuiken
20101e prijs NK DamesKNKBFroukje Wolters, Sjoukje Visser, Aukje van Kuiken
20102e prijs NK Pupillen meisjesKNKBTessa Hoekstra, Nynke Zijlstra, Louise Krol
20101e prijs Jong FammenpartijKNKBKlaske de Jong, Sjoukje Visser, Aukje van Kuiken
2010Winnaar Dames PCKNKBSjoukje Visser (samen met Maaike Wind en Afke Hijlkema)
2010Behalen klavertje 4KNKBSjoukje Visser
20111e prijs NK DamesKNKBFroukje Wolters, Sjoukje Visser, Aukje van Kuiken
20122e prijs NK DamesKNKBFroukje Wolters, Sjoukje Visser, Aukje van Kuiken
2012Winnaar Dames PCKNKBAukje van Kuiken (samen met Marije Hiemstra en Imke van der Leest)
2012De 4 wimpels (klaverke 4)KNKB Aukje van Kuiken
2012Koningin Dames PC KNKB Aukje van Kuiken
Lees Meer

Historische momenten


Sinds een aantal jaren lopen de kaatsers en kaatsters van kv De Trochsetters er keurig verzorgd bij tijdens de wedstrijden, waarbij Ee wordt vertegenwoordigd. Deze tenues zijn aangeboden door bouwbedrijf GEVEKE uit Heerenveen.

De drie succesvolle meiden, Klaske, Sjoukje en Aukje, hebben een partuursponsor aan zich weten te binden in de vorm van Eneco Energie. Eneco sponsort de meiden d.m.v. trainingspakken, poloshirts en windjacken.

Tijdens de loting van de PC 2004 was Sjoukje Visser te gast in de Bogt fan Gune. Sjoukje had haar geplaatst via een klassement voor een bijzondere wedstrijd op het Sjukelân. Een kaatswedstrijd om zilveren en gouden klokjes. Sjoukje won het zilver. Tijdens een live-uitzending op de radio mocht Sjoukje onder meer vertellen over haar grote idool: Folkert van der Wei.

In 2003 presteerden Klaske de Jong, Sjoukje Visser en Aukje van Kuiken bijna het onmogelijke door als eerstejaars meisjes de Ald Meierspartij (de vrouwelijke tegenhanger van De Freule) te winnen. Een prestatie van formaat wat voor de meiden een prachtig horloge opleverde. Ook mochten de meiden de wisselprijs, een prachtige Sulveren Pong in ontvangst nemen en een jaar laten pronken op de schoorsteenmantels van de verschillende huiskamers.

In 2004 waren Klaske de Jong, Sjoukje Visser en Aukje van Kuiken wederom succesvol. Ditmaal wisten ze beslag te leggen op de eerste prijs van het Nederlands Kampioensschap voor Meisjes in Tzummarum. De weg naar de finale ging via Leeuwarden, Easterein, Pingjum en Oude Biltzijl. In de finale troffen ze het favoriete partuur van Bolsward (Feikje Bouwhuis, Afke Walstra en Fenna Zeinstra). Het werd een bloedstollende finale met alles aan de hang. Het laatste eerst zag er als volgt uit:

0 - 0 kaats van Klaske haar opslag
0 - 2 Fenna boven
0 - 4 Aukje voor
0 - 4 kaats van Aukje haar opslag
2 - 4 passeren van de eerste kaats door Sjoukje
2 - 6 zitbal van Fenna
4 - 6 buiten van Fenna
6 - 6 Aukje boven

Met alles aan de hang, was het de taak voor Fenna om de bal binnen de lijnen te brengen. Helaas voor haar sloeg ze de bal meters voor. Prachtig voor Klaske, Sjoukje en Aukje. Na het winnen van het NK Schoolmeisjes in Dokkum, was ook het winnen van het NK Meisjes een feit.

Na de ontvangst van de kransen, makkumer aardewerk, medailles en de vele felicitaties toog het drietal naar Ee. Daar werden de meiden in dorpshuis De Jister opgewacht door vele leden van k.v. De Trochsetters. Na de huldiging en de prachtige woorden van interim-voorzitter Melle Pieter Prins toosten de meiden samen met coach Klaas Sipma op een prachtige kaatsdag!

Meisjes Ee winnen afdelingscompetitie! Op federatieniveau timmeren de meiden van Ee ook behoorlijk aan de weg. Dit blijkt uit het prachtige resultaat dat Richtsje Eisenga, Christine Heins en Nynke Woudwijk behaalden tijdens de afdelingscompetitie 2004 voor meisje 14 - 16 jaar. Op door-de-weekse avonden gingen Richtsje, Christine en Nynke vol zelfvertrouwen de kaatsvelden in Dongeradeel af. Ook al was de tegenstand groot, de meiden wisten toch vol overtuiging de eerste prijs van de afdelingscompetie binnen te halen. Parturen als Niawier, Ternaard, Holwerd en Morra-Lioessens kwamen er niet aan te pas tegen dit super-trio. Proficiaat dames, we zijn trots op jullie!

Lees Meer

Historie


Het onderstaande over de historie van de kaatsvereniging van k.v. "De Trochsetters" is geschreven door mede-oprichter en kaatsliefhebber Siemen de Vries. Heel nieuwsgierig om te lezen is het ontstaan van de naam van de kaatsvereniging.

Overlevering van mijn vader J.M de Vries geb 1894.

Rond de jaarwisseling van 1900 kwam er een boer, Lettinga genaamd, uit de "Bildthoek" op de boerderij wonen, waar nu camping "Lyts Humalda" is. Deze Lettinga heeft volgens mijn vader het kaatsen in Ee gebracht, met hulp van een meester van de staatsschool (nu woningen tegen over de bakkerij van J. Bekker). De kinderen van de staatsschool gingen met hun meester bij dhr. Lettinga kaatsen, en omdat mijn vader bevriend was met kinderen van de staatsschool (ging zelf naar de hervormde school), mocht hij ook meedoen. Toen ze van school waren ,gingen ze door met kaatsen bij boer Lettinga. Of er toen al een kaatsvereniging was weet ik niet. Wel gingen sommigen toen naar andere plaatsen te kaatsen, zoals E. Couperus( oud postkantoorhouder) en Marten Boersma. Volgens mijn vader was het kaatsen altijd groeien, bloeien en vergaan.

Mijn herinneringen beginnen toen ik een schooljongen was. Meester de Jong leerde ons het kaatsen. In de oorlog 1940 – 1945 kaatsten de "onderduikers" bij ons in de weilanden (ik woonde tussen Ee en Oostrum op `t Heeg). Als namen kan ik mij o.a. herinneren: Gosse Ferwerda, Hendrik Ferwerda, Klaas Sipma, Wijtse Plantinga, Jan Bekker, Jaap de Jong en Bouke Walda. Na de oorlog bloeide de vereniging weer op en werd er veel gekaatst, ook in competitieverband, en de ledenpartijen waren in een A/B klasse. De voorzitter was toen R. Postma (kapper in Ee), die volgens Jaap de Jong (slager) nog beter kon praten dan kaatsen. Volgens Jaap de Jong kwamen ze een keer op de bondspartij om te kaatsen, toen bleek dat ze niet op de lijst stonden (vergeten op te geven), maar Postma praatte net zolang dat ze mee mochten doen.

Ik (was toen ongeveer 16 jaar) kan mij ook nog herinneren dat er door de kaatsvereniging een feest werd gegeven in de garage van Van der Heide, met medewerking van een mandolineclub uit Dokkum.

De jaarvergadering werd gehouden in het gebouw van de hervormde kerk (naast de pastorie). Als bestuursleden weet ik nog: R. Postma, S. Visser, Kees Tanja en F. Plantinga. Kaatsers uit de tijd 1945 -1950 waren o.a Jan Tanje (heeft ook op de PC gekaatst), Pieter de Haan (snelle opslag), Cor Hoekstra, Folkert Plantinga, E.Couperus, Lieuwe Merkus (kon volgens zijn eigen zeggen alleen maar opslaan, en als er een kaats was ging hij naast het perk op zijn klompen zitten), S. Visser, K. Tanja, S.de Vries (oom van de schrijver), J.M. de Vries (vader van de schrijver), Th. Bolhuis (melkboer in Engwierum) en Marten Boersma (heeft geloof ik wel tot zijn 75ste gekaatst).

Na de oorlog (1945) werd er op een laaggelegen gedeelte van de oude zeedijk, naast de voormalige melkfabriek, een gedeelte door de kaatsers geëgaliseerd , om met meer plezier te kunnen kaatsen. De toenmalige directeur dhr.Bakker was ook een groot kaatsliefhebber, de kaatsattributen lagen ook bij hem thuis. Grotere partijen werden gespeeld op het weiland van K.A. de Boer (nu Braaksma) tussen de boerderij en garage van der Heide (diepe greppels en soms veel "stront"). Toen Postma uit Ee vertrok (ongeveer 1950) ging de kaatsvereniging vlug achteruit. Er werd niet veel meer gekaatst. Één of twee keer per jaar een ledenpartij. Er waren volgens mij ook maar 2 bestuursleden, S. Visser en K. Tanje. In 1957 heb ik met o.a. C. Krol, G. Dijkstra, Joh. Reitsma en W. Terpstra de kaatsvereniging weer "groeiend" gemaakt. Toen zijn wij ook weer begonnen met competitiekaatsen bij de melkfabriek. Omdat wij toen nog geen grote vereniging waren, leden kaatsten wij met de kaatsvereniging van Driesum. Wij leden kaatsten meestal op de "kamp"van H. Smedema (achter de voormalige kleuterschool). Daar zaten geen greppels in. Toen wij een sportterrein in Ee kregen, ging de vereniging steeds groeien. Wanneer er jeugd stond te kijken, spoorden wij ze aan om mee te doen. In 1958 heb ik de voorzitterfunctie overgenomen van S. Visser. Toen is de vereniging ook weer lid geworden van een kaatsbond, CFK. Er waren geen notulen of iets dergelijks van de voorgaande jaren aanwezig. Volgens de toenmalige voorzitter waren die door de muizen opgevreten. Omdat er maar f 2,50 in de kas was, hebben leden bij W. Terpstra bieten uitgedund (op ienen zette). Zo konden wij wat nieuw materiaal kopen. Omdat wij weer lid werden van de bond, moest de vereniging ook een naam hebben. Omdat het kaatsen in Ee al verschillende keren groeien, bloeien en vergaan was overkomen, heb ik voorgesteld de vereniging "de Trochsetters" te noemen, en die naam ook eer aan te doen (gelukkig tot heden gelukt). Van 1958-1975 ben ik met veel plezier voorzitter geweest en heb ik de vereniging zien groeien. Wij hadden even geen sponsors. Van het inleggeld bij ledenpartijen moesten prijzen gekocht worden. Ik deed het meestal bij K. Scherjon. Om drie gelijke prijzen te krijgen was soms een heel probleem. Later zijn wij overgegaan op waardebonnen bij Scherjon. Volgens erelid S. Loonstra waren mijn laatste woorden als scheidend voorzitter:

"de keatsclub bloeit no, en no moatte jimme trochsette"

Het was groeien, het is bloeien, vergaan mag niet komen.

Lees Meer

Algemene informatie


Aanvang kaatsseizoen

Voor de senioren gaat het kaatsseizoen weer van start met een dorpswedstrijd op 30 april, tenzij 30 april op een zondag valt, want dan wordt deze partij meestal verkaatst op de zaterdag ervoor. Deze partij wordt traditioneel gesponsord door de familie A. van Kammen. Leden, maar ook niet-leden die voor 1 januari van dat jaar 12 jaar zijn, mogen hieraan deelnemen. De wedstrijd begint om 13.00 uur. De prijsuitreiking wordt deze dag om 19.30 uur gehouden in dorpshuis de Jister.

Competitiekaatsen senioren

Het competitiekaatsen voor de senioren gaat dit jaar van start op woensdag 1 mei . Alle leden kunnen hieraan deelnemen. Het competitiekaatsen begint om 19.30 uur. Op de dag van de PC wordt niet competitie gekaatst. Na de PC begint het competitiekaatsen om 19.00 uur. Bij voldoende deelname wordt er bij de heren en dames gekaatst in een A en B Klasse. De kosten zijn € 5.00 per jaar.Elke woensdagavond zijn er punten te verdienen. Het aantal behaalde eersten wordt opgeschreven. Bij een gewonnen wedstrijd worden er 7 punten genoteerd. Aan het eind van het seizoen worden de punten opgeteld en komen er 3 winnaars naar voren. De prijzen van het competitiekaatsen worden uitgereikt tijdens het slotfeest in oktober/november. De eerste prijswinnaars krijgen ook nog een wisselbeker. Hier wordt de naam van de winnaar ingegraveerd.De secretaris of iemand speciaal aangesteld als competitiesecretaris verzorgt de puntenlijsten en houdt deze bij.

Opgave ledenwedstrijden, federatiewedstrijden en KNKB wedstrijden

Voor wedstrijden op donderdag kun je je opgeven voor woensdagavond 19.00 uur.
Voor wedstrijden op vrijdag kun je je opgeven voor woensdagavond 21.00 uur.
Voor wedstrijden op zaterdag kun je je opgeven voor vrijdagavond 19.00 uur.

Opgeven kan bij:
Jeugd: Tineke Boomsma - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Senioren: Johannes Wouda - 06-37272525
Senioren: Sietze Wijbenga - 06-20548533

Bij aanvang van de wedstrijd wordt meegedeeld hoe laat en waar de prijsuitreiking zal zijn. Geef u tijdig op om misverstanden te voorkomen.

Opgave federatiewedstrijden

Federatiewedstrijden beginnen altijd om 13.00 uur, tenzij anders vermeld. De opgave voor deelname aan de federatiewedstrijden kan bij de wedstrijdsecretarissen van de betreffende vereniging. Zie hiervoor het programmaboekje of de website;www.federatiedongeradeel.nl. Vanuit de federatie is er een vriendelijk verzoek om tijdens federatiepartijen te kaatsen in een zwarte broek en een wit shirt. Bij de federatie is er een speciale competitie opgestart voor de Heren A+B en de dames. Er wordt dan gekaatst in gesponsorde shirts.

Opgave KNKB wedstrijden

Wil je deelnemen aan KNKB wedstrijden, dan heb je een KNKB ledenpas nodig. Deze kaarten worden verstrekt door de KNKB. Heb je geen pas gekregen en wil je er toch één ontvangen, geef dit dan even door aan de secretaris. De jeugd tot en met 16 jaar heeft met deze kaart gratis toegang bij Nederlandse kampioenschappen en Hoofdklassewedstrijden m.u.v. de P.C. en Freule.

Opgave afdelingswedstrijden

De KNKB en federatie organiseert jaarlijks voor elke categorie afdelingswedstrijden en NK wedstrijden. Opgave moet via het bestuur van K.V. de Trochsetters. Het bestuur bepaalt welke kaatsers de club mogen vertegenwoordigen.

Specifieke bouwvakpartijen

Als de bouwvak zich weer aandient, wordt het 'Kaatstentje' weer opgezet. Specifieke bouwvakpartijen zijn het Pearke keatsen en de Partij Dokkum.Het Pearke keatsen:Dit is een partij waar men met z'n tweeën (een man en een vrouw) strijdt om de prijzen. De vrouw staat in een vak voorin het perk, waar de man niet in mag komen. De vrouw mag wel in het achterste vak van de man komen. Deze partij wordt altijd gehouden op donderdag in de eerste week van de bouwvak. Iedereen mag meedoen, mits er 1 van de twee lid is of in Ee woont/heeft gewoond! De Partij Dokkum:Deze partij wordt meestal gehouden in de tweede bouwvak week. De partij wordt gesponsord door een aantal zakenmannen uit Dokkum. Dit is meestal een van de drukst bezochte wedstrijden van het seizoen. Voor de jeugd wordt deze wedstrijd op de vrijdag ervoor verkaatst. De prijsuitreiking is in het `Tentje` met een gesponsorde barbecue en live muziek. De eerste prijswinnaars krijgen een ritje aangeboden in een koets.

Competitiekaatsen / trainingen jeugd

Dit jaar zijn de trainingen voor de jeugd van woensdag 24 april tot en met dinsdag 17 juli. De trainingen worden ook dit jaar verzorgd door Sip Jaap Bos. De eerste groep traint van 17.00 tot 18.00 uur, de tweede groep van 18.00 tot 19.00 uur. Kinderen die in dit jaar, voor 1 augustus, 6 jaar worden, mogen deelnemen aan de trainingen. De kosten voor de training bedraagt €2,50 per jaar

Contributie en inleg wedstrijden

De contributie voor senioren bedraagt € 20.00 per jaar en voor de junioren is dit € 12.50 per jaar.Voor het competitie kaatsen van de senioren wordt € 5.00 betaald, voor de trainingen/competitie kaatsen van de junioren wordt € 2.50 betaald.Het bankrekeningnummer van KV 'De Trochsetters' is 3461.32.045. Via de penningmeester kunt u een formulier voor de automatische incasso aanvragen. De inleg bij elke wedstrijdVoor senioren is dit € 3.00 bij een ledenpartij (tijdens de bouwvakpartijen is dit € 4.00) en € 3.50 (€ 4.00 bij de Heren) bij een federatiepartij.Voor junioren is dit € 2.00 bij een ledenpartij en € 2.50 bij een federatiepartij.

Vakantieleden

Het is toegestaan, dat niet-leden tijdens de vakantiepartijen in de bouwvak meekaatsen. Deze vakantieleden betalen per vakantiewedstrijd € 1.00 meer inleg, dit wordt dan € 5.00 per wedstrijd.

Lidmaatschap opzeggen

Men dient zijn/haar lidmaatschap voor 1 januari schriftelijk op te zeggen.

Jeugd

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst! Zo willen wij als vereniging kijken naar de jeugd. Er worden verschillende activiteiten georganiseerd om de jeugd bij het kaatsen te betrekken.Er worden verschillende kaatswedstrijden georganiseerd. Ledenwedstrijden, federatiewedstrijden, maar de jeugd kan ook meedoen aan de KNKB wedstrijden. Door onze vereniging worden ongeveer 6 wedstrijden georganiseerd. In 2005 hebben we besloten om de jeugd ook te laten kaatsen op de traditionele Partij Dokkum. De winnaars worden verblijd met een ritje in de koets door het dorp. De federatie organiseert ook een aantal wedstrijden voor alle jeugdcategorieën. De wedstrijdlijst vind je op deze site of in het programmaboekje.

Lees Meer