Beleidsplan 2020-2023


-

Lees Meer

AVG


Uitvaartvereniging 'De Laatste Eer', gevestigd te Ee, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in onze privacyverklaring. Deze kunt u hieronder downloaden.

Bestandsnaam: Algemene-Verordening-Gegevensbescherming
Bestandsgrootte 536 kb
Download Bestand
Lees Meer

ANBI Diaconie


Algemene gegevens Diaconie van de Protestante Gemeente Ee, Oostrum en Jouswier behorende tot de Protestante Kerk in Nederland.

Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse gemeente Ee, Oostrum en Jouswier 

Telefoonnummer 0519-518703 

RSIN/Fiscaal nummer: 824134989 

Kamer van Koophandel 76370755 

Website adres: www.dorp-ee.nl/protestantsegemeenteanbi/protestantsegemeente-anbi-diaconie

E-mail: * Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Adres: * Heechswei 6 

Postcode: 9125 EG 

Plaats: Oostrum

Meer informatie vind u in het onderstaande document.
Bestandsnaam: ANBI-Diaconie-202_20230630-111612_1
Bestandsgrootte 483 kb
Download Bestand
Lees Meer

ANBI Kerk


Algemene gegevens Protestante Gemeente Ee, Oostrum en Jouswier behorende tot de Protestante Kerk in Nederland.

Naam ANBI: Protestantse gemeente Ee, Oostrum en Jouswier


Telefoonnummer: 0519-518694


RSIN/Fiscaal nummer: 824134965


Kamer van Koophandel: 76370690


Website adres: www.dorp-ee.nl/protestantsegemeente-anbi/protestantsegemeente-anbi-ker
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Adres: Berhardstrjitte 4
Postcode: 9131 KR
Plaats: Ee

Meer informatie vind u in het onderstaande document.

Bestandsnaam: ANBI-Gemeente-2022
Bestandsgrootte 535 kb
Download Bestand
Lees Meer

Petrustsjerke (Jouswier)


Petrustsjerke (eigendom S.A.F.T)

Bergsmawei 5
9124 ES Jouswier

Koster: dhr. Albert van den Berg
Bergsmawei 7
9124 ES Jouwsier
Tel: 0519 - 241378

Klik hier voor meer informatie over het kerkgebouw

Voor het aanvragen voor gebruik van een kerkgebouw, bijvoorbeeld in verband met een uitvaartdienst, kunt u contact opnemen met de heer Jaap Hansma, tel: 0519 - 518605.

Lees Meer

Nicolaastsjerke (Oostrum)


Nicolaastsjerke (eigendom S.A.F.T)

Terpleane 9
9125 EE Oostrum

Koster: dhr. Albert van den Berg

Bergsmawei 7
9124 ES Jouwsier
Tel: 0519 - 241378

Klik hier voor meer informatie over het kerkgebouw

Voor het aanvragen voor gebruik van een kerkgebouw, bijvoorbeeld in verband met een uitvaartdienst, kunt u contact opnemen met de heer Jaap Hansma, tel: 0519 - 518605.

Lees Meer

Eben Haëzertsjerke


Eben Haëzertsjerke
Stienfeksterwei 15
9131 KK Ee

Koster: dhr. Oane Attema (coördinator)
Fivershof 13
9131 KE Ee
Tel: 0519 - 518334

Klik hier voor meer informatie over het kerkgebouw

Voor het aanvragen voor gebruik van een kerkgebouw, bijvoorbeeld in verband met een uitvaartdienst, kunt u contact opnemen met de heer Jaap Hansma, tel: 0519 - 518605.

Lees Meer

Beroepingswerk


Beroepingswerk

Na het afscheid van dominee Veltman 31 augustus 2020 is onze gemeente vacant. In een gezamenlijke beroepingscommissie met de Protestantse Gemeente Engwierum is er gezocht naar een nieuwe predikant. Inmiddels heeft de P.G. Engwierum voor haar vacaturedeel invulling gevonden.

Er is nu een nieuwe beroepingscommissie samengesteld, die de opdracht heeft meegekregen om voor onze gemeente een passende voorganger te zoeken.

Aangepaste profielschets

De beroepingscommissie kreeg onderstaande aangepaste profielschets mee voor het zoeken naar een passende voorganger.

De profielschets is hieronder te downloaden:

Bestandsnaam: Vacature Predikant Protestantse Gemeente Ee-Oostrum-Jouswier
Bestandsgrootte 334 kb
Download Bestand

Beroepingscommissie

Het ambt van predikant is veel meer dan een functie die namens de gemeente als een uitvoerende taak – een 'klus' - geklaard moet worden. De beroepingsgids van de PKN omschrijft dit als volgt:

de opdracht van een predikant is om erop toe te zien dat de gemeente die aan zijn/haar zorgen is toevertrouwd blijft bij de 'genade en vrede' waar elke kerkdienst mee begint. Om erop toe te zien dat de gemeente werkelijk gemeente van Christus blijft. Dat er geen 'ander evangelie' wordt verkondigd, dat ons uitlevert aan een vreemde heerschappij of aan onszelf. Dat de gemeente niet een naar binnen gekeerd gezelschap wordt, dat alleen maar aan zichzelf denkt, maar getuige blijft van God, in woord en daad. Dat het niet ieder voor zich is, maar dat we leren omzien naar elkaar.

Met deze achtergrond is de beroepingscommissie ingesteld. In de commissie is elk college van de kerkenraad met 1 persoon vertegenwoordigd en aangevuld met ten minste twee gemeenteleden.

Consulent

Zodra een gemeente vacant is speelt de consulent een belangrijke rol als adviseur van de kerkenraad en/of begeleider van het beroepingswerk. Voor onze gemeenten is dominee G. Timmer aangesteld als consulent.

Samenwerking

Dominee Veltman was ruim 10 jaar predikant in onze gemeente en daarnaast de laatste vijf jaar ook predikant van onze buurgemeente Engwierum. Daarom is met instemming van beide gemeenten afgesproken eerst gezamenlijk op te trekken bij de zoektocht naar een nieuwe predikant.

Eerder is al gemeld dat de P.G. Engwierum voor haar vacaturedeel invulling heeft gevonden.

Onze gemeente verkreeg toestemming van het Breed Moderamen van de Classis Fryslân om een predikant te beroepen. Ook is er een solvabiliteitsverklaring aangevraagd bij het CCBB (het Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken). Hiervan werd een verklaring afgegeven met de toestemming om een predikant voor een deeltijdpercentage van ca. 60% te beroepen.

Pastoraat in vacante periode

Per 1 september 2020 is de gemeente vacant. Voor onze gemeente kwam een nieuw initiatief van de PKN op de juiste tijd. De mobiliteitspool bood ons de mogelijkheid om tijdelijk een predikant aan te vragen ter overbrugging van de vacante periode. Groot was onze verrassing dat er een predikant uit de omgeving bereid was om onze gemeente bij te staan in het pastoraat. Sinds 1 oktober is ds. G. Timmer als ambulant predikant in onze gemeente aan het werk. De pastorale zorg is bij hem in goede handen.

Afscheid ds. W. Veltman

In de maand juni 2010 werd ds. Veltman bevestigd als predikant in onze gemeente. Hij kwam in Ee wonen met Tineke en hun drie zonen die toen nog de basisschool bezochten. Na tien volle jaren heeft hij besloten om te stoppen als predikant van onze gemeente. Het afscheid van dominee Veltman en zijn gezin heeft plaats gevonden op zondag 30 augustus 2020 in een openluchtdienst op het sportveld.

Lees Meer

Jongeren


Samen ontmoeten

Jongeren bekend en vertrouwd maken met Jezus Christus. Dit is in een paar woorden onze visie. Tevens is het een uitdaging als we bedenken dat de jeugd de toekomst heeft. De jongeren een belangrijk onderdeel te laten zijn van onze gemeente. Voor hen en met hen gemeente zijn. 

Dit begint met opbouw binnen het jeugdwerk om de jongeren enthousiast te maken over het geloof en de kerk. En van daaruit verder te bouwen. Om een levendige gemeente te zijn is een goed contact met de kinderen en jongeren van groot belang.

Voor de kinderen van de basisschool is er de kindernevendienst. Onder het kopje kindernevendienst vindt u hierover verdere informatie. 

Voor de jongeren( voortgezet onderwijs t/m 18) proberen we meer aanbod te creëren om hen zo meer bij de gemeente te betrekken. 

Dit proberen we door: 

  • Jeugdmeetings te organiseren. Dit zijn gezellige avonden met spelletjes en een moment met inhoud. Op dit moment zijn er vier groepen. 
    • 1: Jongens/meiden klas 1(plus zittenblijvers groep 8) 
    • 2: Jongens/Meiden klas 2
    • 3: Meiden/jongens klas 3+
  • Een jeugddienst te organiseren voor en door de jeugd
  • Meedoen met activiteiten die aangeboden worden door bijv. JOP(Paaschallenge, Kerstchallenge en Sirkelslag) , YMCA enz. 

Met deze vormen proberen we dat de jongeren contact houden met de gemeente en zich thuis voelen in de gemeente.

Om op de hoogte te blijven van activiteiten en wijzigingen van de jeugdmeetings kunt u deze website of de Geandewei raadplegen.

Lijkt het je leuk om ook naar de jeugdmeetings te komen neem dan contact op met 1 van de jeugdouderlingen.

Maar ook als u als dorpsgenoot/ ouder/gemeentelid denkt, ik zou best eens willen helpen bij activiteiten kunt u zich aanmelden bij een van de jeugdouderlingen:

Metsje: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Sippy: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Tanja: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Lees Meer

Kindernevendienst


Het doel van de kindernevendienst is kinderen (4-12 jaar) bekend en vertrouwd maken met Jezus Christus en de kerk door sociale thema's aan te bieden waarbij de liefde en het respect voor elkaar centraal staat.

Als je kind 4 jaar wordt krijgt hij/zij een uitnodiging om deel te nemen aan de kindernevendienst.

Op drie zondagen in de maand kunnen de kinderen met de ouders mee naar de kerk. Na de opening van de kerkdienst en een aantal liederen vertrekken de kinderen samen met de leiding van de kindernevendienst naar hun eigen ruimte. Dit vindt plaats in het Anker, nabij de Eben Haëzer tsjerke. De leiding van de kindernevendienst werkt met de kinderen aan een thema wat voort komt uit christelijk materiaal zoals De kind op zondag, Jong Protestants en CreatiefKinderwerk. Er wordt samen gezongen, gebeden, geluisterd naar een verhaal, geknutseld, gepuzzeld en zoveel meer. Na de kerkdienst kunnen de kinderen weer worden opgehaald.

Kinderkerk XL

Iedere eerste zondag van de maand is er Kinderkerk XL. De kinderen zijn vanaf 9.15 uur welkom in het Anker. Afhankelijk van de grootte van de groep worden de kinderen in groepen verdeeld op basis van leeftijd. Tijdens de Kinderkerk XL is er meer tijd om aan een thema te werken. Er wordt gestart met een interactief verhaal, gezongen, gebeden en daarna is er genoeg tijd voor een leuke activiteit. Bij mooi weer kunnen dit ook buitenactiviteiten zijn zoals een speurtocht of ander leuk spel. Voor elke leeftijd groep wordt er iets passends bedacht.

Projecten

In de Adventstijd en de Veertigdagentijd worden door de leiding van de kindernevendienst projecten georganiseerd. Hierbij kunt u denken aan het voorbereiden en uitvoeren van een musical voor de kerstnachtdienst, maar ook knutselwerken die tijdens kerst of Pasen in de kerk komen te hangen/staan of een leuke attentie voor de ouderen in de gemeente. Tijdens de projecten wordt er ook gespaard voor een goed doel; de laatste jaren was dit de voedselbank in Noard-East Fryslân.


We hopen dat wij uw kind/kinderen mogen begroeten! Ze mogen gerust een vriendje/vriendinnetje meenemen. Iedereen is welkom!

Om op de hoogte te blijven van activiteiten en wijzigingen van de kinderkerk kunt u deze website of de Geandewei raadplegen.

Heb je vragen of lijkt je het leuk om aan de slag te gaan als leiding?

Neem dan contact op met een van de jeugdouderlingen:

Metsje, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Sippy, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Tanja: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Lees Meer